Lymfedém

Přidat zkušenost

Lymfedém léčí Chirurgie a patří mezi Onemocnění lymfatického systému

DISKUSE, Popis, Rizikové faktory, Prevence, Příznaky, Léčba, Pomoc, Komplikace

Popis lymfedému

Lymfedém je vleklé onemocnění projevující se otokem. Vzniká jako následek špatné funkce lymfatického (neboli mízního) systému, při které dochází ke hromadění tekutiny (lymfy, mízy) ve tkáních.

Lymfatický systém


Každý ví, že nám v těle koluje krev. Že ji (okysličenou) vede směrem do tkání (třeba do prstu) jeden druh cév (arterie), které se ztenčují, a když jsou úplně nejtenčí, napojuje se na ně druhý druh cév (žíly), a ten vede krev zpátky přes srdce do plic.. V místě vzájemného napojení jsou stěny těchto cév tak tenké, že skrz ně může protékat tekutina.. ta vzhledem k přetlaku v cévě (hydrostatický gradient) před spojením z cév vytéká. Naopak po spojení díky onkotickému gradientu (v cévě je více bílkovin, tekutina z okolí má tendenci bílkoviny v cévě zředit) je tekutina nasávána do cévy. V tkáni tedy dochází k vylévání a sbírání tekutiny.. Tyto dva děje však nejsou v rovnováze.. Zhruba 10 % tekutiny v prostoru kolem spoje cév (tedy ve tkáni) zůstává.

A právě o odvod tohoto zbytku se stará soustava, o které mnoho lidí neví, a sice lymfatický systém. Jeho cévy začínají slepě ve tkáních, kde tekutinu (lymfu) nasávají. Spojují se v lymfatických uzlinách a vedou k srdci. Kousek před ním lymfu vylévají do žílami přivedené krve.

Princip lymfedému je tedy ten, že nefunguje-li správně odvod vznikajícího nadbytku tekutiny ve tkáni lymfatickým systémem, lymfa se ve tkáni hromadí a dané místo otéká.

Rozlišujeme primární a sekundární lymfedém:

Primární lymfedém


Primární lymfedém je nemoc vrozená (rozlišujeme dědičnou a nedědičnou formu). Obvykle se rozvíjí v období puberty (může však nastat i pozdější projev – po 35. roce).

Porušená funkce lymfatického systému je u primárního lymfedému zapříčiněná špatně vyvinutým lymfatickým systémem. Spouštěcím mechanismem může být úraz, infekce, přílišná zátěž, dlouhé sezení či stání.. často se manifestuje spontánně.

Otok se vyskytuje na končetinách, především na noze – na periferii (oblast prstů, kotníků..). Někdy bývá otok asymetrický, tedy na druhé končetině zcela chybí (odtud alternativní název sloní noha). Šíření primárního lymfedému probíhá proximálně (tzn. ke středu těla – na noze směrem ke kyčli, na ruce k rameni) – označuje se jako ascendentní forma.

Sekundární lymfedém


Sekundární lymfedém se může objevit v kterémkoli věku coby následek poranění lymfatického systému. Pachatelem tohoto poranění jsou nejčastěji nádory (jejich prorůstání do mízních cév, metastázy v lymfatických uzlinách), úrazy, operace při kterých se vyjímají uzliny (obvykle u operací nádorů).. Vysoké riziko rozvoje sekundárního lymfedému je u ochrnutých končetin.

Sekundární lymfedém se vyskytuje v descendentní formě, neboť maximální otok vzniká těsně pod překážkou bránící v odtoku lymfě, a šíří se distálně (na okraje končetin - prsty).

Rizikové faktory lymfedému

Rizikovým faktorem pro primární lymfedém je dědičnost.
Pro sekundární lymfedém je rizikovým faktorem nádor, radiační léčba (obojí může poškodit lymfatický systém). Dalším hlavním rizikem jsou operace s extrakcí lymfatických uzlin (typický problém žen po operaci nádoru prsu, při které se odstraňují podpažní uzliny – tyto pacientky mohou mít potíže s odtokem lymfy z paže)

Prevence lymfedému

Prevence se týká pouze sekundárního lymfedému. A to zejména u již zmíněných operací nádorů (vyjímají se přilehlé uzliny kvůli riziku, že by v nich mohly být naplavené nádorové buňky – vyjmutí lymfatických uzlin však zhoršuje činnost lymfatického systému, proto se klade důraz po těchto operacích na prevenci lymfedému pomocí vhodných masáží a cvičení)

Příznaky lymfedému, jak se lymfedém projevuje

Lymfedém se může objevit na všech místech, kde se tvoří lymfa, a může tedy dojít k porušení jejího odvodu. Nejčastější lokalitou však bývají končetiny.

První známkou lymfedému není otok, nýbrž tlak, neurčitá bolest, někdy zvýšená únava, zhoršování funkce dané končetiny.

Nepříliš časté, ale pro úspěšnost léčby velmi přínosné je odhalení nemoci v této (tzv. latentní) fázi. Ke správné diagnóze by měly lékaři přispět informace o proběhlých či aktuálních nádorových onemocněních pacienta, o operacích s odstraněním uzlin..

Běžneji je lymfedém diagnostikován až v další fázi, kdy už je přítomný otok (bledý, chladný, nebolestivý, vznikající obvykle večer, do rána mizící..) . V této fázi je úspěšnost léčení lymfedému nižší.

Často se na základě hledání příčin lymfedému objeví u pacienta nádor, který tak může být dříve a úspěšněji léčen. Toto je tedy jediná výhoda lymfedému.

Třetí stadium lymfedému se projevuje tuhým, bledým otokem, který již omezuje pacientovu hybnost v postižené oblasti. Kůže v místě otoku je ztluštělá.

Nejtěžší stadium lymfedému je označováno jako elefantiáza (končetině postižené lymfedémem se říká také sloní noha). Kůže je v tomto stádiu ztuhlá (v důsledku fibrotizace podkoží), hybnost kloubů v postižené oblasti je zcela omezena.

Léčba lymfedému

Léčba lymfedému je složitá a nevede k celkovému uzdravení pacienta. Zbrzďuje však zvětšování otoku a s tím spojené negativní fyzické i psychické pocity pacienta.

Léčba spočívá jednak v režimových opatřeních. K nim patří hlídání váhy pacienta, hygiena (péče o kůži a nehty), kosmetická péče (promašťování pokožky), nošení volného prádla, vyhýbání se dlouhému sedění či stání. Je vhodné alespoň minimálně provozovat jakýkoliv sport (pohyb je důležitý pro „rozproudění“ odvodu mízy), vyhýbat se vysokým teplotám (o tom, že teplo lymfedém zhoršuje svědčí fakt, že většinou se lymfedém manifestuje právě v létě), vyhýbat se infekcím (z nich je velmi nebezpečný erysipel - růže).. Jakékoliv podráždění či poranění kůže také není žádoucí.

Další součástí léčba jsou masáže, přístrojová lymfodrenáž a kompresivní léčba.

Masáž – provádí se velmi jemně, jedná se spíše o jakési hlazení stimulující aktivitu lymfatických cév (lymfa je však posunována periferně – směrem k okraji – se snahou, aby našla alternativní cestu k srdci)

Přístrojová lymfodrenáž – pacientovi se na postižené místo nasadí návlek s mnoha komorami, které se postupně směrem ke středu těla plní vzduchem. Tyto tlakové vlny posouvají lymfu. Existuje zde však nebezpečí nahromadění posunuté lymfy pouze v jiném místě než doposud (u drenáže z ruky to může být rameno, z nohy genitální oblast). Proto se přístrojová drenáž používá v kombinaci s ruční masáží, aby co nejvíce lymfy odteklo náhradní cestou.

Po lymfodrenáži je vždy nutné přiložit kompresivní bandáž (elastické návleky, punčochy..), která způsobí menší průtok krve danou oblastí, tedy tvoření menšího množství lymfy

Jak si mohu pomoci sám

Dodržováním změněného režimu, pohybem, častým důkladným prováděním masáží s následnou kompresí (viz léčba)

Komplikace lymfedému

Nejčastější komplikací je u lymfedému infekce. Častá jsou plísňová onemocnění, z bakteriálních infekcí je třeba zmínit erysipel (růži) a také viry mohou zaútočit na lymfedémem postižené místo (bradavice).

Další nepříjemnou komplikací, která navíc zvyšuje riziko infekce jsou píštěle.

Diskuse

Další názvy: mízní otok, sloní noha, selhání mízního systému, selhání lymfatického systému, primární lymfedém, sekundární lymfedém

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskusi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s lymfedémem

Máte zkušenost s lymfedémem?

Mám lymfedém PETRA-NKA (19.05.14)

Je mi 42 let a od 17 let mám oteklé obě nohy od prstů ke kotníkům. Nohy mi otekly zničeho nic, nevěděla jsem tehdy, co se mi stalo. Úraz jsem neměla. První levá noha, za půlroku pravá. Vzpomínám si, že jsem navštívila lékaře a bylo mi sděleno, že mě píchla vosa. Jiný lékař mě léčil na trombozu. Chodila jsem od lékaře k lékaři, nikdo nevěděl, že je to primární lymfedém. Byla jsem mladá a chtěla se líbít, nosit sukýnku, ale „ejhle“. Styděla jem se jít na koupaliště. Musím říct, že když otok přetrvával rok, lékaři už mě označili za obtížnou pacientku. Já to vzdala a pomalu se smířovala s osudem sloních nohou. Trápilo mě to dlouho, žádné kompresivní punčochy, které jsou dnes, nebyly, jen obinadlo. Nohy bolí dodnes, je to otok a ten bolí stále. Nejhůře v létě, kdy se tělo více zahřívá.

Léčba

Neproběhla žádná, jen mi dali dlahu a mysleli si, že se vše spraví.

Co mi pomohlo

Důležité je držet nízkou váhu, sportovat, neustále mít nohy v pohybu. Doma zase dávat nohy výše než tělo. Nejíst maso, nepít alkohol, nekouřit. Mít práci, kde se pohybujete a můžete si i sednout a dát chvilku nohy na stůl.

Lymfedém diagnostikovaný na lymfologii DablikLucka (16.08.12)

Ve dvaceti letech mi natekl levý nárt. V té době jsem zrovna hodně jezdila na kole, takže jsem tomu nevěnovala pozornot a myslela jsem si, že je to z únavy. Otok mě ale vůbec nebolel, jako třeba bolívají unavené svaly. Když mi ani po měsíci klidového režimu nezmizel, zašla jsem za lékařem.

A tady začalo kolečko po lékařích, kdy si mě přehazovali jako horký brambor. Po doktorech jsem s přestávkami běhala 5 let. Absolvovala jsem různé vyšetření:vyšetření srdce, ledvin, nespočet rentgenů, ultrazvuk žil, radiologické vyšetření kostí, ortopedické vložky. Dostávala jsem spoustu diagnoz: ploché nohy, špatné kosti. Více jak rok jsem nosila ortopedické vložky. Další lékař mi naordinoval sádru. Otok ale nikdy nezmizel, ani se nezmenšil. Po pěti letech jsem to vzdala a už jsem za žádným lékařem nešla.

Náhodou jsem se ale o té noze zmínila své gynekoložce a ta mě odeslala na vyšetření na lymfologii. Tam jsem ještě nebyla, takže jsem se uvolila a na vyšetření zašla.

Na vyšetření se ukázalo, že mám velmi malý počet uzlin v levém třísle, a proto se mi městná otok v nártu. Takže jsem konečně po 6 letech věděla, co mi je. A mohla začít léčba..

Léčba

Po diagnoze primární lymfedém jsem se stala pacientkou kožního oddělení. Dvakrát do roka chodím do lymfologické poradny, kde mi nohu přeměří a napíší nový pár punčoch.

V lymfologické poradně mi také dvakrát do roka napíší 10× rehabilitaci. Chodí se 10 pracovních dní. Rehabilitace se skládá z ruční lymfatické masáže a přístrojové masáže.

Celý den také musím nosit stahovací punčochu. Nejhorší je si na punčochu zvyknout. V zimě pod kalhotama není vidět, ale v létě je to horší. Než jsem si na punčochu zvykla, měla jsem pocit, že mi na ni každý čučí. Ale postupem času jsem to přestala řešit. Všude se na léčbu lymfedému propaguje Wobenzym. V poradně se o něm p. doktorka zmínila, ale když to není nezbytně nutné, nezatěžuju tělo lékama.

Co mi pomohlo

Náhodou jsem se dostala k lékařce, která se věnuje přírodní a čínské medicíně.
Primární lymfedém je neléčitelné onemocnění. Přesto se může udržovat v mírných projevech.

Z přírodní léčby beru léky na vyčištění a podporu lymfatických cest. Nejdříve jsem tomu moc nevěřila, ale když mi po půl roce v poradně nohu měřili a najednou se objevil úbytek 1 cm, tak jsem začala věřit.
Tyto léky beru dál a noha se nezvětšuje.

Taky je důležité hodně pít, nosit punčochu, vyhýbat se teplu, opalování, horké vodě.

Ale všechno tohle doporučení se dá čas od času porušit. Když jsem v aquaparku, ráda zajdu do horké výřivky, když je velmi horké počasí, tak punčochu sundávám.
Jen to nesmí být časté!

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskusi nebo položte otázku do poradny lékařů.