Alkoholismus

Přidat zkušenost

Alkoholismus léčí Psychiatrie a patří mezi Psychiatrická onemocnění

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Prodělaný covid a menstruace včera v 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35
Úzkost a deprese po Covidu 17.5.22 07:31  wiwiOL 31
Vypadávání vlasů po covidu 13.5.22 18:03  aiwwa 21
Zkušenosti s Covid testem 3.5.22 07:40  Uslava 6
Očkování covid 2 dávky 1.5.22 18:36  ugluk 24

DISKUSE, Popis, Léčba, Pomoc, Komplikace

Popis a projevy alkoholismu

Alkohol ( etylalkohol, etanol) byl ve formě alkoholických nápojů vyráběn už od nepaměti. Stejně dlouhou dobu však lidstvo trpí negativními důsledky užívaní alkoholu, a to jak tělesnými, tak duševními. Alkohol přinášel a přináší společnosti celou řadu problémů, takže dokonce i ve středověku si vyžádal mocenské řešení: první protialkoholní zákon byl u nás už v roce 1039, kdy jej zavedl král Břetislav I.

Nadměrná konzumace alkoholických nápojů bývá označována jako alkoholismus. Termín alkoholismus poprvé použil švédský lékař Magnuss Huss již v roce 1849, avšak až o sto let později začal bát chápán alkohol jako medicínský problém ( WHO v roce 1951).

Pro nadměrnou konzumaci alkoholu je typické, že může dojít k poškození všech tělesných systémů. Nezanedbatelnou součástí jsou však dopady psychické. Psychické dopady jsou dvojí: první jsou způsobené přímým účinkem alkoholu na centrální nervový systém. Do druhé skupiny dopadů alkoholu na psychiku člověka patří návykové chování, změna osobnosti apod.

Účinky alkoholu na organismus člověka, hlavně na centrální nervový systém, jsou prakticky všem známé. Jejich biologický podklad spočívá v tom, že alkohol narušuje a mění metabolismus neurotransmiterů ( hlavně systém dopaminu, serotoninu a taurinu).Dále dochází k potlačení inhibičního účinku GABA systému atd.

Duševní poruchy a poruchy chování, vyvolané užíváním alkoholu jsou klasifikovány podle MKN-10 ( desátá revize Mezinárodní klasifikace nemocí). Velmi často se však také používá Jellinkova typologie, která rozlišuje pět typů závislosti na alkoholu:

Typ alfa: tito lidé požívají alkohol jako sebemedikaci, aby odstranili špatnou náladu, úzkost či depresi, pro typ alfa je charakteristické, že většinou pijí o samotě

Typ beta: příležitostní požívání alkoholu, výrazné ovlivnění sociokulturně, tj. častým pitím ve společnosti, tito lidé mají často tělesné poškození

Typ gama: také označován jako anglosaský typ, typický preferencí piva a destilátů, závislost na alkoholu, postupně roste tolerance k vypitému množství.

Typ delta: také označován jako románský typ, typický preferencí vína. Je to trvalé udržování hladiny alkoholu v krvi, bez výraznějších projevů opilosti či ztráty kontroly.

Typ epsilon: epizodické zneužívání alkoholu, období nadměrné konzumace, střídané abstinencí. Tento typ není příliš častý.

Jellinek dále vypracoval popis vývoje závislosti na alkoholu do 4 fází:

1) Počáteční (symptomatické) období

2) Varovné ( prodromální) období

3) Rozhodné ( kruciální) období

4) Konečné ( terminální) období

Akutní intoxikace alkoholem se projevuje většinou jako prostá opilost ( ebrieta, ebrietas simplex).

Nižší dávky alkoholu působí stimulačně, dochází k elevaci nálady, excitaci, mnohomluvnosti, snížení sebekritičnosti, zábran a projevy agrese. Pokud je konzumace vyšší, dochází k hlavnímu projevu alkoholu na centrální nervový systém, a tím je útlum. Dochází ke vzniku únavy, ospalosti, spánku. Při vysokých dávkách může člověk upadnout do komatu a zemřít.

Celkem rozlišujeme 4 stádia akutní intoxikace alkoholem:

a) excitační stadium

b) hypnotické stadium

c) narkotické stadium

d) asfyktické stadium

Patologická intoxikace je forma intoxikace alkoholem, u které při relativně malém množství požitého alkoholu dochází ke stavu se změněným vědomím, nepochopitelným jednáním, a často těžkou agresivitou vůči okolí. Porucha trvá několik minut až hodin, končí spánkem. Po probuzení si pacient většinou nic nepamatuje - trpí amnézií.

Škodlivé užívání je způsob užívání alkoholu, který vede k poškození zdraví. Zdraví je poškozeno zpravidla o několik let dříve, než se vyvine vlastní závislost na alkoholu. Příznaků, které jsou vyvolány škodlivým užíváním alkoholu, je mnoho. Nejčastěji jsou to chronické potíže a známky poškození trávicí soustavy: obtížné polykání – dysfagie, průjmy, záněty žaludku, jícnové varixy, poškození jater, zejména jejich fibrotizace až jaterní cirhóza.

Dále bylo zjištěno, že u těchto pacientů je vyšší riziko onkologického onemocnění, zejména karcinom jater, jícnu, žaludku a tenkého střeva. U pijáků piva je uváděn vyšší výskyt karcinomu konečníku.

Alkohol může poškodit endokrinní systém ( žlázy s vnitřní sekrecí), především slinivku břišní ( pankreas), ve které dochází k produkci inzulinu a jiných hormonů.(Inzulin je tvořen B-buňkami Langerhansových ostrůvků, které jsou rozptýleny ve slinivce břišní). Výsledek je ten, že se alkohol může podílet na vzniku cukrovky.

U alkoholiků jsou časté deficity vitamínů ( avitaminózy), poruchy krvetvorby.

Muži jsou navíc postiženi nedostatečnou tvorbou mužského pohlavního hormonu testosteronu, což má za následek poruchy sexuálních funkcí a impotenci.

Ženy-alkoholičky, které otěhotní, tak jim hrozí vážné riziko postižení plodu.V důsledku požívání alkoholu během těhotenství se může u plodu vyvinout tzv. FAS ( Fetální Alkoholový Syndrom), který se projevuje růstovou retardací ( děti hůře prospívají a pomalu rostou), dále postižením centrální nervové soustavy a deformitami na obličeji. Pokud jsou přítomny pouze poruchy chování a intelektu, bez jiných známek postižení, pak hovoříme o FAE( Fetální Alkoholový Efekt)

Alkoholici mívají rovněž poškozený kardiovaskulární systém, kdy trpí systémovou arteriální hypertenzí ( mají vysoký tlak) a dále kardiomyopatií ( porucha struktury srdce, které začíná selhávat).

Ušetřen není ani nervový systém, který trpí vznikem alkoholové polyneuropatie, atrofií mozku, alkoholickou epilepsií atd.

Závislost na alkoholu se rozvíjí po mnohaletém škodlivém užívání alkoholu, navíc jsou alkoholici často v zakouřeném prostředí a sami požívají velké množství cigaret, jsou u nich proto časté záněty průdušek, ale i bronchogenní karcinom plic.

Typickou vlastností závislosti na alkoholu jsou postupné změny: postupné zvyšování tolerance vůči alkoholu, postupná ztráta kontroly užívání alkoholu a postupné zanedbávání jiných potěšení a zájmů.

Současně dochází ke změnám v myšlení a chování, které jsou zpočátku velmi nenápadné, avšak brzy dochází k jejich fixaci, a tak přicházejí trvalé osobnostní změny. Tyto změny nejsou ničím jiným než adaptačním mechanismem, kterým alkoholik reaguje na konflikty, vznikající při konfrontaci s realitou stále častějších a výraznějších problémů, vyvolaných jeho pitím. Změny myšlení se pak nazývají alkoholové obrany. Alkoholici používají alkoholové obrany k tomu, aby nejprve zakryli pití, posléze však, aby ho vysvětlili a obhájili.

Alkoholici si tak racionalizují pití. Příznakem už pokročilé závislosti je výrazná změna tolerance, která je následována výskytem odvykacích příznaků. Jako příklad může sloužit tzv. ranní doušek, to je potřeba alkoholika doplnit alkohol ihned po probuzení.

Velmi známou poruchou jsou alkoholová okénka ( palimpsesty), což jsou akutní výpadky paměti, při kterých si pacient nepamatuje, co dělal během intoxikace alkoholem.

U závislého člověka pozorujeme rapidní vzestup tolerance k alkoholu, kdy člověk může vypít velké množství alkoholu, aniž by působil dojmem opilého člověka. Postupně se však tato tolerance snižuje, což se projeví tak, že člověk je i po malé dávce alkoholu rychle a silně opilý.

Léčba alkoholismu

Léčba alkoholismu má několik aspektů. Známá je tzv. averzní terapie, od které se však opustilo, protože je zatížena výskytem nežádoucích příznaků. Po požití alkoholu je pacientovi podán apomorfin, který vyvolá silné zvracení. Snaha je vytvořit reflex tak, aby pacient začal zvracet hned po požití alkoholu, aniž by dostal apomorfin.

Senzitizace: jedná se o používání látek, které v kombinaci s alkoholem vyvolají pacientovy potíže. Podle nejznámějšího přípravku se tato reakce nazývá antabusová. Disulfiram, který je hlavní složkou Antabusu, vyvolá blok enzymu acetaldehyddehydrogenázy, takže acetaldehyd ( vzniká z etanolu) zaplaví organismus a způsobuje: kolísání krevního tlaku, zrudnutí obličeje, nucení na zvracení až zvracení, kolaps apod.

Další důležitý aspekt léčby je psychoterapie. Pacient má získat náhled své choroby ( má vědět, že má problém). Dále určitá pomoc při zařazení pacienta zpátky do společnosti. Proto, aby došlo k omezení bažení po alkoholu ( craving) se používají látky : akamprosat a naltrexon.

Jak si mohu pomoci sám

Aktivně přistupovat k léčbě, sám léčbu vyhledat a spolupracovat. Při léčbě v ústavu pak striktně dodržovat její pravidla. Snažit se s alkoholem bojovat, znovu nalézt ztracené zájmy a přátele.

Komplikace alkoholismu

U detoxikačního stavu může vzniknout delirium tremens, které může být smrtelné.

Dále jsou to neurologické syndromy, které jsou spojeny s alkoholismem. Wernickeho syndrom a Korsakovova psychóza.

Diskuse  

Další názvy: závislost na alkoholu, etylismus

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s alkoholismem

Máte zkušenost s alkoholismem?

Bolestivý konec nitesv (06.04.15)

Dobrý den, chtěla bych se s vámi podělit o pravdivý a bohužel smutný příběh o mém příteli „alkoholikovi“. Seznámili jsme se poprvé před šesti lety přes jednu mou známou, která mě pozvala k němu na kolaudaci bytu. Padly nějaké flašky vodky a vína a my se do sebe zamilovali. Začali jsme spolu chodit. Věděla jsem, že má problémy s alkoholem, ale sliboval, že přestane a taky, že jo. Chytl delirium, na které málem zemřel. Když se vrátil z léčení z uzavřeného oddělení, nastěhovala jsem se k němu. Nebudu tu psát každý detail našeho šestiletého vztahu, ale shrnu to. Sedmnáctkrát léčení, delirium, epilepsie, vysoký tlak, uzliny po celém těle, cirhóza jater. Lásce mého života bylo 40 let, když mi tři dny před Vánocemi zemřel. A jak? Oběsil se v koupelně. Deprese, strach zůstat sám. Celých šest let jsem se snažila ho z alkoholu dostat, ale neuspěla jsem. Je mi 26 let a je to tři měsíce, co tu se mnou není. Je to hrozná bolest a beznaděj. Proto vzkazuju všem, co mají deprese a nervy a řeší to alkoholem, ať se raději nebojí a svěří se. Ať už někomu blízkému či psychologovi. Nestojí za to trápit, které milujete.

Ach ten fofr Milo&Conny (18.11.14)

Dobrý den, přátelé. Asi před půlrokem jsem se seznámil se svou milovanou přítelkyni. Podle přečtených příspěvků zde mám dojem, že ji již před pár lety postihla zdravotní újma s názvem bulimie. Moje Conny pracovala asi 26 let ve správní řadě krajského města a na svých 151 centimetrů měla tenkrát krásných 50 kilo. Jako samoživitelka pubertálního syna zjistila, že jí mzda z jednoho zaměstnání bohužel nestačí. Našla si tak vedlejšák a byla instruktorkou fitness studia. Za krátko zjistila, že dvě práce prostě nestíhá a nechala si tedy zkrátit pracovní dobu na úřadu. Měla tak dva částečně pracovní poměry.

Má Conny je velice hyperaktivni až zbrklá, což ji dovedlo až na pokraj vlastních sil, možností a hlavně i činů. Takže sáhla po alkoholu rádoby pro zklidnění, ale přivedlo to jen protialkoholní léčbu. Kombinace prášků a alkoholu se mi stává pomalu, ale jistě nesnesitelnou, protože to samozřejmě vůbec nepomáhá proti věcnému fofru v hlavě, který má. Tím absolutně přestává myslet na jídlo a mě vážně jejich 46 kilo trápí. Žvanit ji do toho nesmím, jinak by byl konec, ale nechci ji jen tak nechávat bejt ve smyslu: ať si baští, ať si zvrací. Tvrdí mi totiž, že je to jediná její cesta, kdy se opravdu uvolní.

Život s alkoholikem Ingrid Wildcat (29.09.11)

Můj muž se propil do fáze alkoholika, který má po dvou pivech a jedné nebo dvou štamprlích alkoholu opici. Nikdy bych nevěřila, jak se dokáže tak hodný člověk změnit na agresivní nekontrolovatelné zvíře. Když je střízlivý, je nervózní a je na něm vidět, že ho nic nebaví, protože evidentně potřebuje svou dávku. Rozvrátil během roku celou rodinu o finanční stránce nemluvě! Sliby, že to to zvládne bez léčby už jsou směšné. Syn kvůli němu odešel z domu, mě to dostalo do psychiatrické léčebny a ostudu máme po celé dědině. Paradox je v tom, že pije jeho otec, bratr, švagrová a nikdo z nich mě tedy nepochopí. Utíkám pryč. Nevěřím na vyléčení alkoholika, protože když nechce on, je vše marné.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Diskuze o alkoholismu