Artrózu léčí Ortopedie a patří mezi Onemocnění pohybového aparátu

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Covid, měli jste? 28.7.22 22:38  Borrealis 71
Horší průběh covidu, možné příčiny 1.8.22 12:20  misojogi 14
Jak nyní funguje izolace / karanténa kvůli Covidu? 19.7.22 21:42  lucad77 4
Zdravotní stav po covid očkování 22.7.22 15:23  Esmera02 33
Parosmie - zkreslené smysly po covidu 1.8.22 12:17  misojogi 53
Nadávají mi kvůli covidu a smějí se mi 2.8.22 18:12  Uslava 163

DISKUSE, Popis, Příčiny, Příznaky, Rizikové faktory, Léčba, Pomoc, Komplikace

Popis artrózy  

Osteoartróza je nečastější onemocnění pohybového aparátu, které se objevuje asi u 12% dospělé populace. Dokáže, velice výrazně, zhoršit kvalitu života a často vede až k invaliditě. Toto onemocnění se vyskytuje hlavně u lidí, v pokročilém věku. U osob starších 65 let se při rentgenovém vyšetření, asi v 60%, najdou osteoartrické změny.

Je diagnostikována u žen i mužů. Rozdíly v četnosti výskytu, s ohledem na pohlaví, se liší pouze lokalizací onemocnění. Je to totiž degenerativní, nezánětlivé onemocnění, které může postihovat v podstatě, jakékoliv klouby v těle. Nejvíce se ale objevuje na velkých nosných kloubech (kolení, kyčelní), na drobnějších kloubech ruky nebo na meziobratlových ploténkách páteře.

V České republice, je v poslední době, zaznamenáván vysoký nárůst případů této nemoci. Osteoartróza postupně vede ke ztrátě kloubní chrupavky a současně i k nárůstu kostní tkáně v okolí kloubu. Z kostní tkáně vznikají výrůstky, které způsobují bolest.

Příčiny artrózy  

Přesné příčiny, proč osteoartróza vzniká, nejsou dosud zcela známy. V předchozích letech se za důvod považoval pokročilý věk a opotřebení kloubní chrupavky, což je dnes vnímáno pouze za jednu z mnoha možných příčin. Obecně lze tedy říci, že toto onemocnění může být způsobeno více příčinami.

Osteoartrózu lze, podle jejího vzniku, rozlišit na primární a sekundární. U primární osteoartrózy není její bezprostřední příčina úplně známa. Někdy se v její souvislosti hovoří o dědičných faktorech, neúměrném a jednostranném zatěžování kloubů nebo obezitě.

Důvody, proč vzniká sekundární osteoartróza, jsou již známější. Jedná se především o různé úrazy a vývojové vady kloubu. Dále pak některá metabolická onemocnění (např.: chondrokalcinóza), endokrinní choroby (např.: cukrovka, akromegalie), zánětlivá onemocnění kloubu a krvácení do kloubu. Důležitou roli zde hrají i různé mechanické faktory, jako je nestejná délka končetin, hypermobilita, nebo změny osového postavení kostí.

Při této chorobě, probíhající dlouhá léta, dochází k postupnému poškozování chrupavky, která kryje povrch kloubu. Chrupavka ztrácí svou pružnost, pevnost, ztenčuje se a vznikají v ní trhliny, její povrch již není hladký a při pohybu tak vzniká větší tření. Někdy dojde až k úplnému zániku chrupavky.

Na kostech postiženého kloubu se vytváří výrůstky, které dráždí nervové pleteně a způsobují bolest.

Časem se kloub může stát až zcela nepohyblivým. Jedná se sice o nezánětlivé onemocnění, ale v jeho průběhu se objevuje stav, připomínající zánět. Jedná se o tzv.: aktivovanou artrózu.

Příznaky a projevy artrózy  

Projevy osteoartrózy jsou různé a závisí na stadiu onemocnění a jeho lokalizaci. Dle nálezu na rentgenovém vyšetření rozeznáváme čtyři stadia osteoartrózy.

prvním dochází, k tvorbě malých, počínajících, kostěných výrůstků (osteofytů).

druhém stadiu jsou kostěné výrůstky již zřetelnější.

Třetí stadium je charakterizováno, jako zúžení kloubní štěrbiny, výrazné přiblížení konců kostí a tvorba mnohočetných osteofytů.

Ve čtvrtém stadiu je kloubní štěrbina již nepatrná nebo zcela zaniklá, mohou vznikat deformace konců kostí a jejich nesprávné postavení.

Obecně lze říci, že čím pokročilejší je stadium, tím horší je bolest a větší omezení pohybu nemocného. Závažným projevem, který předpovídá i nepříznivou prognózu do budoucna, představuje klidová, noční bolest.

Jak bylo popsáno již dříve, nemoc postihuje různé klouby v lidském těle. Zde uvedeme alespoň ty nejčastější. Pokud jsou zasaženy kolení klouby, jedná se o gonartrózu. Většinou postihuje obě kolena zároveň a častěji ženy, ve vyšším věku. Zde je typickým příznakem bolest při námaze, zvláště při chůzi po schodech, nebo v obtížném terénu.

Bolest mívá tzv.: startovací charakter, což znamená, že se objevuje ráno, nebo po dlouhém sezení, kdy klouby ještě nejsou „rozhýbány“. Po delším pohybu bolest mizí, ale opět může vzniknout při větší námaze kloubů.

pokročilejším stadiu je bolest silnější a nemocný ji pociťuje i v klidu. Následně dochází k omezení pohyblivosti v kolením kloubu, nemocný kulhá a chůze mu způsobuje velké obtíže.

Kloub bývá oteklý, zarudlý a mohou se vyskytovat i deformity, např.: v podobě varózních kolen (nohy do O).

Dalšími častými místy, kde se tato nemoc vyskytuje, jsou kyčelní klouby. V tomto případě pak hovoříme o koxartróze. Zde je bolest lokalizována v oblasti třísla, někdy vystřeluje po zevní straně stehna do kolene, jindy vyzařuje pouze do třísla nebo i křížové kosti. Bolest se objevuje opět jako startovací. Rozvíjí-li se choroba dále, vzniká při chůzi a následně ji nemocný pociťuje i v klidu.

V pokročilejších stádiích dělá pacientovi problém např.: vstát z vany nebo obléci si ponožky. Někdy se postižená končetina může i o trochu zkrátit.

Jestliže nemoc zasáhne malé, okrajové klouby na ruce (risartróza), pak se projevy mírně liší. Občas, bývá ranní ztuhlost kloubů. Může se vytvořit i nebolestivý otok, z něhož později vznikne tuhý uzel. Střídá se období klidu, kdy je nemocný bez obtíží, s obdobím aktivity nemoci. Pacient může mít pocit mravenčení v rukou, mívá zhoršenou motoriku a postižena bývá i citlivost rukou.

Zde se někdy vyskytuje i tzv. erozivní artróza, jejíž průběh je rychlejší, dramatičtější, jsou zde přítomny známky zánětu a vznikají deformace drobných kloubů na rukou. Tento typ se nejčastěji vyskytuje u žen středního věku a často se zaměňuje s jiným onemocněním- revmatoidní artritidou.

Pod pojmem aktivovaná artróza se rozumí náhlé a výrazné zhoršení potíží. Postižený kloub je oteklý a prakticky nepohyblivý, kůže v jeho okolí je napjatá a teplá.

Rizikové faktory artrózy  

Mezi rizikové faktory vzniku této nemoci se řadí vyšší věk, nadměrná námaha, neúměrné zatěžování kloubů, či nestejná délka končetin.

Dále pak i obezita, některá metabolická onemocnění, endokrinní choroby, zánětlivá onemocnění kloubu nebo krvácení do kloubu.

Léčba artrózy  

Pro léčbu je nejprve důležité řádné vyšetření lékařem. Lékař se bude zajímat o to, jaké obtíže pacienta trápí, jak dlouho je pociťuje a jestli se objevují pouze v určitou denní dobu, po námaze, dlouhé nečinnosti, nebo zdali jsou přítomny stále.

Lékař také odebere krev na krevní testy. Mezi vyšetření, která je možné provést při podezření na osteoartrózu, patří rentgen, magnetická rezonance, sonografie a scintigrafie.

Po správné diagnostice následuje komplexně zaměřená léčba, která spočívá v maximalizaci pohybového rozsahu, minimalizaci bolesti a omezení zhoršování stavu. Léčba bude probíhat i několik let a je tedy nutné, aby pacient dlouhodobě spolupracoval.

Terapie se většinou zahajuje pohybovou a fyzikální léčbou. Probíhá pod vedením fyzioterapeuta, či rehabilitačního pracovníka. Ten doporučí cviky k posílení potřebného svalstva, které ale nadměrně nezatěžují postižený kloub.

Nemocnému bude doporučena magnetoterapie, elektroterapie či hydroterapie. Často se doporučuje i akupunktura a léčba ultrazvukem, která slouží především ke snížení bolestí.

Dalším nefarmakologickým postupem, u lidí s nadváhou, je snížení jejich hmotnosti.

Pacient je informován o možnosti využívání protetických pomůcek (úprava obuvi, vložky do bot, hole, ortézy) a jsou mu vysvětlena některá režimová omezení, jako je např.: ukončení či výrazné omezení některých nevhodných sportů.

Následně nastupuje farmakologická léčba. Podávají se léky, ze skupiny analgetik, které tlumí bolest a to ve formě tablet, ale i lokálně působících mastí.

Dále pak, vhodně zvolená, nesteroidní antirevmatika, jež se ale kvůli nežádoucím účinkům musí často střídat. Tyto léky mají analgetický a částečně i protizánětlivý účinek. Nasazují se i dlouhodobě působící medikamenty, ze skupiny chondroprotektiv, které podporují regeneraci chrupavčité tkáně a tvorbu kolagenu.

Jestliže nestačí farmakologická a pohybová léčba, přistupuje se k chirurgickým zákrokům. Prvním z nich může být i endoskopicky prováděný „výplach“ kloubu, kterým se odstraní drobná drť, z oddroleného kloubu. Tento postup se aplikuje zvláště u gonartrózy.

Dále se mohou chirurgicky obrušovat nerovnosti na kloubu. U pokročilých stavů, kdy není jiná možnost, se provede totální náhrada postiženého kloubu.

Jak si mohu pomoci sám  

Především je důležité spolupracovat s lékařem a dodržovat jeho pokyny. Pokud máte vyšší tělesnou hmotnost, je vhodné ji snížit. Doporučuje se přiměřená tělesná aktivita. Vhodné jsou sporty, kdy nedochází k nadměrnému zatěžování kloubů, jako je například plavání nebo jízda na kole.

Při aktivované osteoartróze pomáhá, kromě užívání či aplikace analgetik i priznicův obklad (mokrý ručník, igelit, suchý ručník), který si přiložíte na postižený kloub. Do odeznění tohoto stavu je vhodné vynechat jakékoliv cvičení.

Jestliže trpíte tímto onemocněním, je nevhodné nechávat klouby prochladnout, udržujte je proto vždy v teple.

Z bylinných produktů jsou vhodné například kostivalové masti.

Komplikace artrózy  

Při nesprávně provedeném chirurgickém zákroku, může vzniknout septická artritida. Kloub je silně oteklý, horký a zarudlý. Mezi celkové příznaky pak patří horečka, zimnice, třes, nevolnost apod.…

Diskuse  

Další názvy: osteoartróza, artrosis, gonartróza, koxartróza, risartróza, osteoartrosa, osteoarthrosa, degenerativní osteoartróza, osteoartrosis

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s artrózou

Máte zkušenost s artrózou?

Potíže s klouby Zalesnik (26.03.15)

Nemám přímo nemoc jako je artróza, ale máme ji v rodině. Já zatím na klouby beru Enzycol a po zimě mi docela ulevil, teď se musím snažit rozhýbat hodně v kolenou.

Léčba

Léčba je preventivní a i trochu na bolest, takže beru podpůrné prášky Enzycol.

Co mi pomohlo

Enzycol - zatím nic silnějšího zřejmě nepotřebuji.

Polyartróza vlasta11 (28.07.12)

Mám příznaky artrozy již třicet let. Podle lékaře jde o polyartrozu. Nemoc se objevovala v rodině u několika generací. Bolí mě především levý kyčelní kloub, ale i jiné - druhá kyčel, kolena, záda a malé klouby na rukou. Léky pomáhaly pouze v počátku a omezeně, později jsem jejich vliv napozoroval, možná zpomalily průběh nemoci.

Léčba

Zásadně ale pomohl pohyb. Každodenní ranní cvičení bez zatěžování kloubů, roztahování, protahování, zahřívání kloubů. Balzám byla několikahodinová jízda na kole. Dobré je i cvičení v posilovně, pouze ale tahání závaží. Špatný je jakýkoliv tlak do kloubu. Při bolesti zad vadí cvičení ve stoje. Posisloval jsem pouze v sedě nebo vleže. Zřejmě je všechno individuální, zřetelně jsem pozoroval, který cvik pomáhá nebo vadí.

Co mi pomohlo

Dlouhodobě na nemoc nepomáhá nic. Možná něco průběh nemoci zpomaluje. Čeká mě výměna obou kyčelních kloubů, doktor mě slibuje, že mě bude líp.

Sirup flex code na artrózu kolene Mamka41 (22.05.12)

Bolest kolenních kloubů

Co mi pomohlo

Sirup flex code mi byl také doporučen jako slibná kloubní výživa. Terapií timto přípravkem jsem začala od února 2012. Je to vyniajicí a velmi silná kombinace aktivních látek. Doporučuji k tomu také zkusit kurkumu (3× denně). Je to nově účinný přípravek na bolesti.

Hodně štestí Vám přeji v boji s touto nepřijemnou nemoci.

Hyaluronová kyselina při bolestech kloubů Věrka53 (09.03.12)

S bolesti kloubů jsem vyloženě bojovala a dosud bojuji již 3 roky. Je mi 51 let.
Nicméně, mírním bolesti silnou kloubní výživou - použivám flex code sirup 500ml.
Je tam i hyaluronová kyselina na plet. Celkem mi zabírá, nicéně k tomu používám i enzymy, zdravý jídelníček a vývar z brokolice (1× denně). Tato kombinace má výborné účinky. Poslední 5 měsíců se cítím výrazně lépe, díky přísnému režimu a kloubní výživě. Přejí Vám at se boleti zbavíte jak nejlépe umíte (bez silnějších léků).

Marta

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Diskuze o artróze