Botulismus

Přidat zkušenost

Botulismus léčí Infekční lékařství a patří mezi Infekční onemocnění

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Nevzali mě na očkování!!! dnes v 19:24  Kelsey 19
Pozitivní dítě bez příznaků dnes v 15:33  Anonymní 26
Covid - bezinfekčnost včera v 22:48  Ou 6
Covid-uz více jak týden teplota dnes v 10:14  Netopýr1 9
Karanténa a testy včera v 11:23  Adelka951 21
Zpoždění menstruace po covidu včera v 19:52  Anonymní 25

Popis botulismu, Rizikové faktory, Prevence botulismu, Příznaky botulismu, Léčba botulismu, Jak si pomoci sám, Komplikace botulismu

Popis botulismu

Botulismus je život ohrožující onemocnění člověka i zvířat. Jedná se o otravu botulotoxinem, nazývaným také klobásový jed, který je produkovaný bakterií Clostridium botulinum. Onemocnění je rozšířeno po celém světě, naštěstí ale není příliš časté- u nás je ročně hlášeno několik případů otrav.

Botulotoxin je jeden z nejsilnějších paralytických jedů vůbec, způsobuje dočasnou obrnu různých svalů. Působí na místě kontaktu nervového zakončení a svalového vlákna, které se nazývá nervosvalová ploténka. Tam blokuje uvolňování acetylcholinu (látky, která působí na membránu svalové buňky a spouští děje vedoucí k její kontrakci) z nervového zakončení.

Rizikové faktory botulismu

Nejčastějším typem otravy je dětský (kojenecký, střevní) botulismus. Malé děti bývají postiženy nejčastěji kvůli svojí menší odolnosti vůči působení toxinu. Mají totiž nižší kyselost žaludeční šťávy, a také jiné zastoupení bakteriální mikroflóry ve střevech, která by mohla nebezpečná klostridia případně ze střeva vytěsnit.

Vzniká požitím spor, což jsou klidové velmi odolní bakteriální buňky, do kterých se bakterie proměňují za vnějších podmínek nepříznivých pro jejich další růst a množení. Při změně vnějších podmínek (třeba při zvýšení teploty okolí ve střevech po požití), jsou spory schopny proměnit se opět v aktivní bakterie, které začnou produkovat toxin. Přenos klostridiových spor byl prokázán v medu, ve většině případů se ale původ onemocnění nepodaří zjistit.

Další formou botulismu je alimentární, neboli potravinový botulismus. Ten nastává po požití potravin, které již obsahují pomnoženou bakterii a botulotoxin. Typicky tomu tak bývá u konzumace domácích zeleninových konzerv, nebo klobás. Clostridium botulinum totiž žije ve střevech domácích zvířat a tak se zdrojem otravy může stát nedostatečně vyprané střev použité k výrobě klobás při domácích zabijačkách. Také se ve stolici zvířat dostává do půdy, a zdrojem pak bývá špatně umytá zelenina používaná k přípravě konzerv.

V posledních letech byly zaznamenány také případy potravinového botulismu, které se netýkali konzumace konzerv, ale nesterilizovaného jídla v restauracích a lahůdkářstvích.

Nejméně častou formu představuje traumatický (ranní) botulismus. Ten nastává při zavlečení klostridií do rány, kde se bakterie množí a produkují toxin. Průběh má obdobný jako u ostatních dvou forem botulismu, liší se pouze pozdějším nástupem příznaků.

Prevence botulismu

Prevenci před otravou botulotoxinem představuje dozor nad dodržováním předepsaných postupů při výrobě masových, rybích a zeleninových konzerv, a nad jejich správným uskladněním.

Doporučuje se také nekonzumovat podomácku připravené klobásy, nebo konzervy, které nebyli dostatečně tepelně upravené. Případně je vhodné je předem povařit po dobu nejméně 10 minut, což postačuje ke zneškodnění botulotoxinu, který se tam může nacházet.

Potraviny kontaminované pouze botulotoxinem nemají změněnou ani chuť ani vůni! Častá však bývá přítomná současná kontaminace i jinými bakteriemi, které mohou vlastnosti potravin změnit již na první pohled.

Také je důležité důkladné omytí rukou po práci s půdou, třeba na zahradě. Při poranění a kontaminaci rány půdou je nutné navštívit lékaře, který ránu důkladně vyčistí a předepíše antibiotika. Při znečištění poranění půdou je ale mnohem častější vznik jiného onemocnění způsobeného klostridiemi- tetanu.

Příznaky botulismu

Botulismus se projevuje postupnou paralýzou (obrnou) svalů, která začíná na hlavě a postupně se rozšiřuje směrem dolů a objeví se za 6- 72 hodin po požití jídla s obsahem jedu.

Objeví se suchost v ústech, chrapot, polykací potíže, neschopnost artikulovat. Postižený má zdvojené a mlhavé vidění, není schopen zaostřit na blízko či na dálku, zužuje se jeho zorné pole. Obličejové svaly má oslabené, nemocen nemá žádný výraz v obličeji (hypomimie). Má pokleslá oční víčka a postupně se rozvíjí také šilhání, zornice je rozšířena a nereaguje stažením na osvětlení.
Postupně, s rozšiřováním otravy, dochází k obrně měkkého patra, vymizí dávivý reflex, nastává úporná zácpa a poruchy močení. Postižený cítí slabost v končetinách.

Nejzávažnějším příznakem je obrna dýchacích svalů, která vyžaduje okamžité napojení postiženého na podporu dýchání, neboť u něj hrozí udušení.
Pacient trvale zůstává při vědomí, se zhoršujícím se stavem v něm narůstá úzkost.

Tělesná teplota u otrav botulotoxinem nebývá zvýšena.

Léčba botulismu

Otrava se prokazuje jednak typickými klinickými příznaky, a jednak laboratorně. K laboratornímu průkazu se užívají zbytky potravy, zvratky nebo krev nemocného, u kterých se zjišťuje přítomnost botulotoxinu.

Otrava klobásovým jedem se léčí zásadně na infekčním oddělení a jejím základem je co nejčasnější podání polyvalentního antibotulinového séra, které ruší účinky botulotoxinu na nervosvalové ploténce.

Důležitá je také podpůrná terapie, která usiluje o co nedřívější návrat nemocného do dobrého zdravotního stavu. Jedná se o zajištění přívodu tekutin, potravy, podávají se antibiotika. Ty na samotnou otravu botulotoxinem vliv nemají, zajišťují však ochranu před vznikem sekundární infekce.

K rychlejšímu vyloučení baktérií z organismu se někdy podává projímadlo nebo klyzma k očistění střeva. Když k požití kontaminované potravy došlo teprve několik málo hodin před návštěvou lékaře, může také pomoct podání látek vyvolávajících zvracení (emetik), nebo výplach žaludku.

V případě, že došlo k obrně dýchacích svalů, je nutné postiženého hospitalizovat na jednotce intenzívní péče a zajistit mu umělou podporu dýchaní.

Nutnost zabezpečení přístrojového dýchání se posuzuje dle zastoupení kyslíku a oxidu uhličitého, v krvi.

U traumatického botulismu je nutné ránu vyčistit a podat antibiotika, obvykle to bývá penicilin.

Jak si pomoci sám

Botulismus může mít velmi závažné, život ohrožující příznaky. Proto je nezbytné již při podezření na něj vyhledat odbornou pomoc, nejlépe i se vzorkem potravy podezřivé z nákazy.

Komplikace botulismu

Otrava botulotoxinem se ve většině případů úspěšně vyléčí, úmrtnost je při vyhledání lékařské pomoci a včasném podání antiséra minimální.

Obrny mohou přetrvávat ještě několik týdnů, postupem času se funkce organismu upraví do původního stavu.

Další názvy: alimentární botulismus, otrava klobásovým jedem, otrava botulotoxinem, kojenecký botulismus, střevní botulismus, traumatický botulismus, botulismus zranění, ranný botulismus, raný botulismus, dětský botulismus, botulismus dítěte, dětský botulismus u dospělých, neurčený botulismu

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Máte zkušenost s botulismem?

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.