Cirhóza jater

Přidat zkušenost

Cirhózu jater léčí Interna - Gastroenterologie a hepatologie a patří mezi Onemocnění jater

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Může očkování proti Covidu způsobit rakovinu? 2.7.22 11:38  My Melody 160
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? 24.6.22 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU 24.6.22 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20

DISKUSE, Popis, Rizikové faktory, Prevence, Příznaky, Léčba, Pomoc, Komplikace

Popis cirhózy jater

Jaterní cirhóza je chronický proces, při kterém dochází k nekróze jater a následně ke zvýšené tvorbě vaziva (fibrotizace) a k uzlovité přestavbě jaterních buněk.

Takovým způsobem dojde k úplnému porušení původní stavby jater, kdy se přizpůsobí vzniklé nepříznivé situaci i cévní řečiště jater. Název cirhóza pochází z řečtiny, kde kirrhos znamená nažloutlý.

Počet nemocných s jaterní cirhózou se rok od roku zvyšuje. Nejvíce cirhotiků je ve Francii – zřejmá souvislost s konzumací vína. V České republice se ročně objevuje až 2 tisíce pacientů v poslední fázi pacientů, což je 2× méně než ve Francii, Rakousku, Itálii a Německu.

Jaterní cirhóza je jednou z mála chorob, která se více objevuje v dospělém produktivním věku, než-li ve stáří. Jelikož se jedná o tak velké procento, je možno o jaterní cirhóze prohlásit, že je ekonomickou přítěží společnosti od doby transplantace jater, která je velmi nákladná.

Jaterní cirhóza může být způsobena různými příčinami, ale v Evropě se nejčastěji vyskytuje na podkladě virové hepatitidy či alkoholismu. Z dalších příčin sem patří metabolické poruchy, biliární cirhóza, kardiální cirhóza, poruchy výživy, poškození léky či idiopatická.

1)Virové hepatitidy


Jedná se hlavně o infekci virové hepatitidy B (HBV). Tento druh je častější u mužů a popisuje se ve 3% případů po prodělání virové hepatitidy B. Po prodělání virové hepatitidy C (HCV) se hovoří u 5-15% případů.

V České republice se hovoří o 1/3 nemocných s jaterní cirhózou, která byla způsobena obecně virovou hepatitidou. Cirhóza vznikne buď bezprostředně po onemocnění virové hepatitidy nebo jako následek po její chronické části.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci u nás lze očekávat, že zastoupení hepatitid ve vzniku cirhózy u nás bude stále vyšší. Je dobré proto využívat dostupných očkování.

2)Alkohol


Alkohol je jednou z nejhlavnějších příčin jaterního onemocnění, jelikož právě odbourávání alkoholu se provádí v játrech, pomocí jeho oxidace na acetaldehyd. K tomuto procesu je potřeba mnoho látek v těle.

Při chronickém užívání alkoholu dochází k metabolickým změnám. Průměrný muž má enzymu alkoholdehydrogenázy, který provádí detoxifikaci alkoholu v játrech, dva a půlkrát více, než průměrná žena. Naštěstí alkoholismu dosud propadá více mužů než žen, u kterých je cesta k cirhóze jater mnohem kratší. Stoupá hladina tuků a železa (další látky: lipoproteiny, laktát, pyruvát atd.) v játrech. A zároveň klesá hladina glykogenu.

Toleranční hodnoty příjmu alkoholu jsou pro ženy třikrát nižší než pro muže. Nebezpečná dávka pro muže je udávána nad 60 gramů na den (2 litry piva nebo 0,7 litru vína nebo 0,2 litru tvrdého alkoholu), u žen nad 20 gramů na den.

Největší riziko spočívá v alkoholismu – každodenní přísun alkoholu, kdy, i přes vysokou regenerační schopnost jater, jsou játra neustále vystavována úkolu čistit krev, a sama tím trpí.

Přesto alkoholická cirhóza nevzniká u všech alkoholiků – je tedy zřejmé, že musí být přítomen jiný faktor – rodinné dispozice či virové hepatitidy nebo spojením s léky.

Může probíhat dlouhá léta bez příznaků (asymptomaticky) a zjistí se pravá příčina teprve po smrti. V jiných případech ji objevíme díky zvětšení jater (hepatomegalie) nebo známkami o onemocnění jater (zvláště z krevních testů).

Po diagnostice alkoholické cirhózy jater je důležité ihned přestat pít alkohol a úprava životosprávy. Jelikož hlavní příčinou smrti alkoholiků je právě selhání jater, krvácení do gastrointestinálního traktu (trávicího ústrojí) či nádory v cirhotických játrech, vše na podkladě jaterní cirhózy.

3)Metabolické poruchy


Sem paří vzácnější vrozené poruchy metabolismu, kde vázne zpracování různých látek v játrech. Jde např. o Wilsonovu chorobu (porucha metabolismu mědi), hemochromatóza (porucha metabolismu železa), porfyrii, cystickou fibrózu, galaktosémii.

4)Biliární cirhóza(BC)


Biliární cirhóza je následkem dlouhodobé cholestázy neboli poruchou tvorby žluči či jejího odtoku z jater. Primární BC je vrozená, sekundární BC je projevem překážky (obstrukce) v žlučových cestách (příkladem jsou kaménky v žlučových cestách).

5)Poškození léky


Mnohé léky – např. cytostatika (léky na léčbu rakoviny), antituberkulotika (léky na léčbu tuberkulózy – TBC), hormonální antikoncepce – mohou způsobit jaterní cirhózu.

Též vitamin A v předávkování způsobuje jaterní cirhózu. Dále antibiotika (léky na zánětlivá onemocnění způsobené bakteriemi).

6)Kardiální cirhóza


Díky stále se lepšící úrovni léčby srdečních onemocnění se stává velmi vzácnou formou.

7)Idiopatická (kryptogenní) cirhóza


Jako idiopatická jaterní cirhóza je označována každá cirhóza, která nemá vysvětlitelnou příčinu dle rozdělení výše.

První stadiem před vznikem cirhózy je ztukovatění jater (steatosa). Další stadia, kdy se tvoří uzly a játra se makroskopicky mění až do závěrečného stadia ztvrdlých jater.


Rizikové faktory cirhózy jater

Rizikovými faktory jsou opakované virové hepatitidy (převážně HBV nebo HCB), alkoholismus nebo porucha metabolismu látek, které se zpracovávají játry.

Prevence cirhózy jater

Prevence jaterní cirhózy má spoustu rovin, kterým je radno se vyhýbat. Je nutné správně léčit akutní stav virových hepatitidy a věnovat se její prevenci očkováním proti hepatitidám. V současné době jsou nejdostupnější očkovací látky na hepatitidu A – např. Avaxim, Havrix, hepatitidu B – např. Engerix, kombinovaná očkovací látka na hepatitidu A a B – např. Twinrix.

Nekonzumovat alkohol, nepředávkovat se léky, které působí na játra toxicky – zbytečné předepisování léků, které pacient nepotřebuje – například antibiotika při chřipce, antikoncepce pokud není nutná.

Máte-li některou z dědičných nemocí, které mohou způsobit cirhózu, dodržujte předepsanou dietu.

V pokročilých stádiích je dobré docházet do poradny a důsledně dodržovat rad lékařů. V první a druhé fázi je doporučeno snížení pracovního úvazku a částečný invalidní důchod. V posledních fázích onemocnění pacient přestává chodit do zaměstnání a dostává plný invalidní důchod. Vše ovšem závisí na stavu pacienta.

Příznaky a projevy cirhózy jater

Jaterní cirhóza může dlouhou dobu být bez příznaků (asymptomatická). Zpočátku jsou příznaky nenápadné a klasické příznaky se projevují až v pozdějších stadiích, kdy vzhledem k léčbě již bývá pozdě.

Klasické příznaky jsou často takové, že mohou znamenat více chorob, a tak nepadá podezření na cirhózu jater. Patří sem zvýšená únava, ztráta chuti k jídlu, nadýmání a zácpa (obstipace), snížení libida, přerušení menstruačního cyklu (amenorea) a také výrazné hubnutí (kachexie).

Mezi již určité příznaky pro toto onemocnění, ale již v pokročilé fázi, patří následující. Trávicí potíže, nesnášenlivost některých jídel, tlak v pravém podžebří, plynatost, vyrážka břicha hrudníku – tzv. pavoučkové névy, zežloutnutí kůže, v posledních stadiích nemoci krvácení z jícnu – vychází ústy jako chrlení či zvracení velkého množství krve, projevy encefalopatie – snížení mozkové kapacity, konstrukční apraxie (porucha prostorového vnímání – nemocný není schopen sestavit jednoduchý obrazec ze sirek), třes končetin, zvětšení sleziny (splenomegalie), portální hypertenze (vysoký tlak krve v žilním systému jater – porta neboli vrátnice je hlavní žilou jater), vodnatelnost břišní (ascites).

Jaterní kóma – náhlé zhoršení cirhózy vedoucí k bezvědomí často končícímu smrtí.

Diagnosa samotné nemoci je zřejmá z krevního rozboru (jaterní testy), ultrazvukového vyšetření jater, jaterní biopsie (punkce jater s odebráním vzorku na

Léčba cirhózy jater

Léčba je svízelná. V době již probíhající nemoci je v podstatě symptomatická – tedy snižování potíží – snad lze zmínit jen kladný účinek tzv. hepatoprotektiv – látek napomáhajících regeneraci jaterní tkáně – např. silymarin, který objevilo lidové léčitelství – výtažek z ostropestřce mariánského.

Je nutné odstranit působení faktoru působícího vznik cirhózy, zavést naprostý zákaz alkoholu, jaterní dietu – bez tučných, kořeněných jídel a léčba či prevence virových hepatitid.

Ve vybraných případech je možná transplantace jater. Každé transplantaci předcházejí složité testování a důsledný psychologický posudek osoby, jelikož transplantace je složitý proces zasahující pacienta na zbytek života.

Po transplantaci musí být přísně dodržovány různé druhy diet, nesmí se pít alkohol, kouřit a každý den pacient musí polykat hrsti léků, které ovlivňují imunitu, aby tělo nezničilo transplantovaný orgán. Jelikož orgánů k transplantaci je málo, musí toto testování probíhat, zda je člověk vhodný k transplantaci. Například pokud se transplantují játra alkoholikovi, který by bez nich nepřežil další rok a on stejně po transplantaci pokračuje v pití alkoholu, je tato transplantace neúčinná a v podstatě „zbytečná“.

Jak si mohu pomoci sám

Jaterní cirhóza je onemocnění, se kterým není radno si zahrávat. Jaterní cirhóza se v současnosti stává onemocněním s častou úmrtností.

Je důležité se vyvarovat alkoholismu – alkohol pijte s mírou. Lidská játra mají vysokou regeneraci-schopnost až o 75%. Proto je možné transplantovat jejich štěp a oni pak „dorostou“ do potřebné funkce. Pokud se u Vás již jaterní cirhóza projevila, ihned přestaňte pít alkohol – máte šanci ještě játrům pomoci se trochu zregenerovat, aby se nemoc nedostala do posledního stadia.

Další radou je nepřehánět to se silnými léky. Ale pozor i „obyčejný“ Paralen je pro játra nebezpečný. Už předávkování deseti Paralenů najednou ničí svou toxicitou játra. Při nevčasném zásahu lékaře dojde do několika hodin k selhání jater a tím k selhání organismu. Tento druh předávkování je často viděn v dětském věku. Proto se vyvarujte lékům, které nejsou potřeba a léky vždy pečlivě schovávejte před dětmi.
Například na chřipku nevyžadujte u lékaře antibiotika (ATB) – chřipka je virové podstaty a angíny či zánětlivá onemocnění jsou způsobeny bakteriemi, na které právě působí antibiotika.

Proti dalšímu rizikovému faktoru, kterým jsou virové hepatitidy (A, B, C), je nutno se chránit. Je důležité dodržovat hygienu (mytí rukou – hepatitida A), vyhýbat se kontaminaci s krví nakažené osoby a chránit se při pohlavním styku vhodnou antikoncepcí (hepatitida B a C). Dnes je již možno se chránit i očkováním jak je zmíněno výše.

Komplikace cirhózy jater

Komplikace jaterní cirhózy, jak již dříve bylo zmíněno, jsou velmi vážné a v podstatě nevratné. Jde o známky chronického selhávání jater – trávicí potíže, zhubnutí s paradoxně velkým břichem plným vody (ascites), krvácení z prasklých jícnových varixů (křečových žil jícnu), ztvrdnutí jater, zhoršení funkce mozku, zvýšená pravděpodobnost vzniku rakoviny jater.

Za největší komplikaci je považována asymptomatická forma (bez příznaků) onemocnění, kdy se k pravé příčině úmrtí pacienta přijde až po smrti při pitvě. Jelikož jaterní cirhóza vede ke spoustě jiných onemocněních selháváním jater, ale jaterní cirhóza je právě tou primární příčinou úmrtí.

Diskuse

Další názvy: cirhóza, cirrhosa jater, jaterní cirhóza, alkoholická cirhóza, biliární cirhóza, primární biliární cirhóza, PBC, kardiální cirhóza, kryptogenní cirhóza, idiopatická cirhóza,

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s cirhózou jater

Máte zkušenost s cirhózou jater?

Rychlý průběh cirhózy Pozůstalí (06.06.19)

Četli jsme zde zkušenosti s touto nemocí, když onemocněl člen rodiny. Některé příspěvky nám dávaly naději, že i závažný stav s ascitem a žloutenkou se ještě může upravit, navzdory prognózám lékařů. Bohužel, nyní nám již nezbývá nic jiného, než přispět s naší zkušeností a snad pár čtenářů varovat před zákeřností této choroby, která se může projevit až ve chvíli, kdy už je pozdě na zvrácení fatálního průběhu.
Jednalo se o cirhózu u alkoholika středního věku. U alkoholiků je zrádné, že si nemusí všimnout počátečních příznaků, protože se jeví spíše jako následky neustálé opilosti - nevolnost, nechutenství, zažívací potíže, otoky. Náš příbuzný se vzdal alkoholu a šel k lékaři teprve tehdy, když úplně zeslábl, nejedl, zežloutly mu oči a kůže. Také se mu zvětšilo břicho (ascites) a prsa. Vyšetření krve ukázalo šílené hodnoty - bilirubin 420, bílkoviny naopak velmi nízké, prostě úplně rozvrácený metabolismus. Po tomto vyšetření byl hned přijat do nemocnice, kde se to pořád zhoršovalo. Destrukce jater setrvačností pokračovala i při úplné abstinenci. Stav se trochu stabilizoval na JIP díky infuzím, které plně nahrazovaly látky, které játra nedokázala tvořit (albumin a další). Čekalo se, zda se funkce jater neobnoví aspoň z malé části. Bohužel doktoři řekli, že játra jsou už absolutně nefunkční. Bilirubin v krvi stoupl na 720, albumin a srážlivé faktory minimální. Transplantace zamítnuta kvůli neprokázání abstinence (6 měsíců) a pacient by ji stejně prý nepřežil. Velmi rychle se rozvinul zánět v celém břiše, vedle selhání jater i selhání ledvin a postupně i encefalopatie (nejdříve zpomalenost, poslední den agónie). Nemocný zemřel po měsíci v nemocnici.
A za jak dlouho si lze takhle propít játra? Příbuzný pil 6 let, pak se léčil a 2 roky abstinoval, poté dva roky zase pil. Poslední rok denně 0,7 litru vodky, k tomu kouření, velký stres a špatné stravování. Všude se píše, jak zdlouhavě se cirhóza vyvíjí, ale příbuzný měl před dvěma lety prý játra ještě v pořádku, podle vyšetření krve. Tak pozor na to !!!

Nemoc Soltero (09.11.18)

Dobrý den, před sedmi lety mně diagnostikovali bez provedení biopsie cirhózu jater (tvrdý alkohol jsem nepil), ale myslím si, že už jsem ji měl déle, protože mně tekla krev z nosu a měl jsem i další zdravotní problémy…Vše to začalo cca před 13-ti lety, kdy jsem pozvracel zrcadlo jasně červenou krví, ze které trčely takové bílé nitky, tzv. krvácení z jícnových varixů…A potom to začalo; nafouklé břicho, ascites, kdy ze mě vypumpovali cca 25 litrů vody a byl jsem už žluto zelený a úplně slabý, myslel jsem si, že už je to konec…Vůbec jsem nejedl a zhubnul při mé výšce 182 cm na 67 kg a následně na LDN říkali, že je to snad zázrak, že tady ještě jsem…Vůbec jsem nemohl přibrat až později na 110 kg…Držím dietu a snažím se mít váhu do 9O kg…Jinak život nic moc, spousta omezení a komplikací včetně přidružených chorob…Už asi nikdy nebudu usměvavý Zdeněk jako dřív…Je to hrozná nemoc a nikomu ji nepřeji…S pozdravem Zdenda

Dnes jsem skončil s pitím Bejvalka (20.06.13)

Před 8 lety jsem dostal ťafku. Vydělával jsem 100 tis. měsíčně a najednou jsem byl na nule. Začalo to jedním pivem denně a končí to mim. sedmičkou vína denně. Do hospody nechodím, ale tu sedmičku vína udělám. Nedávno jsem měl jít na pupeční kýlu, ale jaterní testy neprošly. Sono zatím dobré, tak hned na internet a co jsem se zde dnes dočetl, tak dnes jsem vyhodil do popelnice poslední sedmičku a zkusím to. Doma zatím nic netuší, je mi 58 let. V práci mi to nevadí, podnikám a jsem na to sám. Držte mi palce. Koupil jsem si v lékárně HE-PANOL a šťávu z červené řepy (ta by dražší než to víno). Snad si poradím sám. Ženu by to moc bolelo a zklamal bych ji.

Léčba

He-panol 3× denně + šťáva z červené řepy cca 1/2 litru denně a tvrdá beztučná dieta.

Krvácení z varixů při cirhóze Toasek (13.05.13)

V roce 2006 jsem po ročním velkém každodenním opíjení začal krvácet z jícnových varixů. Alkoholem jsem řešil ztrátu velkého obnosu peněz z podnikání. Pil jsem i před tím, ale nebylo to každý den, ale jen obden kromně víkendu. V květnu roku 2006 jsem začal zvracet krev a to dost silně, upadal jsem do bezvědomí. Následovala hospitalizace v nemocnici, kde mi po sono jícnu zjistili dosti silné krvácení tzv. krvácení z jícnových varixů, zavedli mi proto takové „balonky“, které jsem musel přes nos spolknout a potom mi je naplnili tekutinou a já tak musel 24 hodin ležet bez pohnutí s natáhnutými drátky k posteli (tento stav jsem si ale moc neuvědomoval v danou chvíli). Samozřejmě diagnóza zněla alkoholická cirhóza jater a to mi bylo 36 let.

Ležel jsem na JIP asi 14 dní, kde mi dávali všelijaké infúze a taky po těch 2 týdnech následovala první tzv. sklerotizace jícnových varixů. Po ní mě pustili domů s tím, že mohu kdykoliv začít znovu krvácet. A samozřejmě absolutní abstinence. A co já na to? První moje cesta z nemocnice byla do hospody a tam jsem si dal 5 piv (na vyrovnání a abstinenční příznaky), samozřejmě asi po 4 dnech domácího léčení (denně 5 piv), jelikož na mě přicházely silné a nepříjemné abstinenční příznaky mi v noci opět praskly jícnové varixy - opět ihned nemocnice atd.

Dostal jsem samozřejmě co proto od lékařů, že chci dobrovolně umřít atd. Vzpomínky strašné, další 4 sklerotizace, obrovské abstinenční příznaky, velký třes rukou atd. Ale od června roku 2006 jsem začal opravdu plně abstinovat. Vyhlídky dle lékaře max. rok života. Ihned jsem začal pít větší množství aloe very gelu, přírodní produkty jako Betavital, Colostrum, Reishi. Je to už 7 let a plný ID mi vzali, mám částečný 1. stupně, ale sportuji, cvičím, učím se o přírodní medicíně a pomáhám druhým dle možností, přednášel jsem i lékařům na jejich semináři, narodila se mi dcera. Samozřejmě nikdy nevím, co bude dál, ale můj osobní lékař říkal, že jsem tak trochu zázrak a reklama na přírodní produkty.

Léčba

Užívám zásadně jen přírodní produkty. Jiné léky jsem prakticky skoro hned na začátku odmítl - Aloe Vera gel - vypil jsem jich asi za těch 7 let 70 litrů, dále určitě Colostrum bovinní, Reishi, probiotika ale kvalitní, chlorellu se šišákem bajkalským a Betavital.

Co mi pomohlo

Ze všeho nejdůležitější je plná abstinence a pozitivní životní styl a nerozmýšlet nad tím co bude za týden , měsíc ale těšit se za každý den zde na světě. Držím všem moc palce! Tomáš

10 let s cirhózou aroxik (15.04.13)

Cirhoza jater mi byla diagnostikovaná v červenci 2003. Jaterními testy divoké, prokázán ascites. Od té doby abstinuji. Léčba: Lagosa, Verospiron, Betaloc + kyselina listová, vitaminy řady B. Vitamín E. V roce 2005 zhoršení, nemocnice, tam ERCP, biopsie, dieta, zlepšení stavu po 3 týdnech. Od té doby klid, cirhoza je dlouhodobě kompenzovaná, každé 3 měsíce krevní testy + kontrola Sono jater, sleziny, portálního řečiště , každého 1/2 roku gastroskopie jícnu, každé dva roky CT.

Léky dlouhodobě již zmiňované + Esentiale Forte. Děsné žití, sice relativně v pohodě, ale hodně se mi stýská po takových obyčejnostech které nesmím - vepřové maso, salám, hranolky, pořádný stejk, pivo a asi tak milion dalších věcí, co mohou zdraví chlapi kolem mně.

Krvácení při cirhóze pidinižka (15.01.13)

Můj manžel se léčil před lety na játra, ale přesto pil dál a nedal si vůbec říct. V září začal krvácet z jícnu, skončil v nemocnici a nyní je v LDN. V obličeji je hubený, žlutý, kruhy pod očima, břicho má jako by byl v 9. měsíci a nohy má oteklé nyní má o 9 čísel větší nohu. Někdy mluví docela rozumně, ale většinou jenom něco blábolí. Doktor říkal,že to není nic moc. Je mu 47 let. Hned jsem si udělala jaterní testy a jsou bohudík v pořádku.

Je mi z toho smutno, protože máme také 13-tiletou dceru. Nevím, jestli se z toho dostane, ale už to nebude ten veselý, milý chlap. Pijte z mírou a ohlížejte se prosím na své blízké.

Diagnostika cirhózy jater Standa D. (22.07.12)

Mně zjistili cirhózu jater (z krve) před 18 měsíci. Ještě mě pořád neposlali na biopsii.

Léčba

0-1-0 Verospiron. A žádná alkohol.

Co mi pomohlo

Cítím se celkem normálně.

Úmrtí matky při jaterní cirhóze Pedro AA (26.11.11)

Na cirhózu matce přišli, když mi bylo 14 let a hned ji léčili na interně a pak skončila na LDN bylo to všechno způsobeno alkoholem. Nakonec po dvou měsících na LDN zemřela na jaterní selhání. Prosím, všechny pijte, ale s mírou.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.