Cukrovku léčí Interna - Diabetologie a patří mezi Metabolická onemocnění

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? včera v 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU včera v 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

DISKUSE, Popis, Rizikové faktory, Prevence, Příznaky a projevy, Léčba, Komplikace

Popis cukrovky

Diabetes mellitus je onemocnění charakteristické výskytem nadměrného množství cukrů v krvi (hyperglykémie). Jedná se tedy o poruchu metabolismu cukrů (sacharidů).

Obecně se dá říci, že toto onemocnění se může vyskytovat v každém věku a postihuje obě pohlaví. Onemocnění může vypuknout náhle nebo ho může zjistit obvodní lékař při preventivní prohlídce, a to rozborem krve.

O cukrovku se jedná v případě, že hladina glukózy v krvi přesáhne hodnotu 10mmol/l. Zvýšená hladina cukrů v krvi může mít 2 příčiny a podle nich rozdělujeme diabetes mellitus na 2 typy.

Diabetes 1. typu vzniká z důvodu nedostatečné produkce inzulinu (hormon slinivky břišní) a diabetes 2. typu je zapříčiněn sníženou citlivosti tkání vlastního těla k inzulinu. (Hormon inzulin je pro celý organismus nezbytně důležitý, protože vychytává cukr z krve a přivádí ho do orgánů a tkání celého těla. Tedy zajišťuje přísun hlavního energetického zdroje.)

Diabetes mellitus 1. typu propuká nejčastěji v dětství nebo v mládí a jedná se vlastně o autoimunitní chorobu, kdy vlastní imunitní systém ničí buňky slinivky břišní, které produkují inzulin. Jedná se o onemocnění náhlé a někdy bývá označováno z důvodu raného výskytu jako juvenilní diabetes. Odhaduje se, že v současné populaci trpí touto nemocí 0,4% lidí.

Diabetes mellitus 2. typu se vyskytuje spíše u dospělých, a to hlavně obézních jedinců. Propuká pozvolna většinou po 30. roce života, avšak v poslední době se neobvykle často vyskytuje i u obézních dětí s nedostatkem pohybu. Vlohy k tomuto onemocnění jsou často přenášeny dědičně z generace na generaci a v současnosti touto poruchou trpí asi 7% populace. Výzkumy ukazují, že se stále běžnější obezitou se častěji objevuje cukrovka u dětí prvního i druhého stupně zároveň.

Zvláštním úkazem je výskyt cukrovky během těhotenství. Objevuje se u žen, které nikdy podobné problémy neměly, a po porodu odeznívá. Příčinou je zřejmě souvislost s těhotenskými hormony, které zvyšují nároky na funkci slinivky břišní. Pokud se slinivka nedokáže se zvýšenými nároky na výrobu inzulinu vyrovnat, dochází ke kolísání hladiny cukru v krvi.

Tento úkaz je typický zhruba pro 4% těhotných žen a obvykle bývá zjištěn krevními testy při běžných kontrolách. Narozené děti mívají větší porodní váhu a jsou často ohroženy nízkou hladinou cukru v krvi (hypoglykémií) a novorozeneckou žloutenkou.

Rizikové faktory cukrovky

Pro diabetes 1. typu nejsou rizikové faktory zcela známy, pravděpodobně je k němu nutná určitá genetická dispozice společně s proniknutím virové infekce. Vznik diabetu 1. typu tedy nesouvisí s tělesnou konstitucí (zda je člověk štíhlý nebo obézní) ani na každodenních zvyklostech.

Zato pro diabetes 2. typu je takových faktorů hned několik. Nejčastěji se jedná o obezitu, nedostatek pohybu a nezdravý životní styl a výživu.

Dlouhodobé přejídání a nedostatek pohybu totiž vede ke snížení počtu inzulinových receptorů na povrchu buněk. Dříve byl diabetes mellitus 2. typu označován jako stařecká cukrovka, protože se vyskytoval převážně u starých lidí. V současnosti je však v důsledku našeho životního stylu takřka epidemicky rozšířen ve všech věkových kategoriích a ročně zabíjí stejné množství lidí jako například AIDS.

Prevence cukrovky

Preventivní opatření pro diabetes 1. typu dosud neexistují. Naopak diabetu 2. typu se člověk vyvarovat může a to tím, že odstraní ze svého života všechny rizikové faktory pro toto onemocnění. To znamená dodržování přísných pravidel v každodenním životě.

Musí se dbát na dostatek pohybových aktivit, zdravý životní styl a vyváženou stravu (s energetickou hodnotou úměrnou fyzické aktivitě).

Cukrovka tedy není důsledkem nadměrného pojídání sladkostí, jak si mnoho lidí myslí, ale jedná se o reakci organismu na přebytečnou konzumaci jakýchkoliv potravin. Sladké pokrmy si diabetik musí odpírat až po propuknutí tohoto onemocnění, a to z důvodu neschopnosti organismu vyrovnat se zpracováním nadměrného množství cukru v krvi.

Příznaky a projevy cukrovky

Nejčastějšími příznaky pro diabetes 1. typu je předrážděnost, časté močení spojené s abnormální žízní, dále zvracení, tělesná slabost, hubnutí a neobvykle silný pocit hladu.

U dětí se také může objevovat noční pomočování.

Protože jsou sacharidy shromážděné v krvi, chybí tyto energetické zásoby v buňkách a ty tedy musí k zisku energie využívat tuky (lipidy). Při štěpení tuků (katabolismu) se uvolňují také odpadní látky (ketolátky, aceton), které zvyšují kyselost vnitřního prostředí a tím ovlivňují průběh dalších metabolických reakcí. Proto je také z úst diabetiků cítit** pach acetonu**, který se mimo jiné objevuje společně s glukózou i v moči.

Velice často může být prvním příznakem onemocnění diabetické koma s poruchou vědomí.

Diabetes 2. typu má příznaků podstatně více, avšak o to méně jsou jeho projevy specifické. Časté bývá zamlžené vidění, snížení vnímání sladké chuti, svědění, neobvyklá žízeň, ospalost, únava, kožní infekce, pomalé hojení ran, bolesti nohou a mravenčení chodidel.

Mnohdy jsou přítomny také příznaky podobné chřipce či nachlazení, možná je i ztráta ochlupení na nohou nebo žluté hrbolky (xantomy) po těle. Časté denní a noční močení není také neobvyklé.

Léčba cukrovky

Všechny typy onemocnění mají společnou součást léčby, kterou představuje dieta a pohyb.

Diabetes 1. typu se navíc neobejde bez pravidelných dodávek inzulinu. Ten se aplikuje injekcemi do oblasti paže, stehna nebo břicha cca 3-6× denně. V případě, že hodnoty cukru v krvi nepřiměřeně kolísají, je nutné využití inzulinové pumpy. Tato zásobárna inzulinu dodává neustále malé množství inzulinu do krve a tím takřka dokonale nahrazuje funkci poškozených buněk slinivky břišní.

Nemocní by měli mít ve vlastnictví kromě pravidelných dávek inzulinu také přístroj glukometr, kterým je možné měřit z kapky krve aktuální hodnotu cukru v krvi (glykemii).

Dietní opatření zahrnují častý přísun potravy o malém množství (min. 5-6 chodů denně). Dále by se neměla překračovat dávka 30g cukru denně a nedoporučují se výrobky slazené sacharózou.

Pravidelná fyzická aktivita by měla být přiměřená, rozhodně by nemělo dojít k nedostatku cukru v krvi (hypoglykémii). Proto nesmí diabetici nikdy dlouho hladovět ani praktikovat náročnou, dlouhodobou činnost.

Zatím stále experimentální léčbou je transplantace slinivky břišní nebo jejích buněk, produkujících inzulin (Langerhansovy ostrůvky).

Pro diabetes 2. typu je zpravidla nutné snížení tělesné hmotnosti a podávání léků, tzv. perorálních antidiabetik, která zvyšují citlivost tkání k inzulinu.

Dieta spočívá ve snížení množství kalorií v potravě (méně než 1800kcal/den), omezení cukrů a tuků a naopak zvýšení přísunu vlákniny. Vhodné je maso z ryb a drůbeže a také dia výrobky. Pod kontrolou by mělo být také množství bílkovin, které by nemělo dosahovat příliš vysokých hodnot, aby nezatěžovalo činnost ledvin. Doporučuje se 0,9 – 1,0g bílkovin na kg tělesné hmotnosti/den.

Jak vypadá diabetická dieta, najdete u Ulékaře.cz.

Fyzická aktivita je nutná z důvodu udržení svalového tonu a zdatnosti, snížení hladiny glukózy v krvi, kontroly hladiny tuků v krvi a tím i kontroly hmotnosti. Mimo jiné byl po fyzické zátěži prokázán i výrazný efekt ve zvýšení citlivosti organismu na účinnost léků.

Pokud by však výše zmíněná opatření nepomohla udržet nízkou hladinu cukru v krvi, byla by nutná léčba inzulinem, podobně jako u diabetu 1. typu (stejná zásada platí i u těhotenského diabetu).

Komplikace cukrovky

Mezi náhlé komplikace řadíme příliš nízkou a příliš vysokou hladinu krevního cukru (glukózy) v krvi.

Hypoglykémie (nízká hladina cukru) může mít více příčin, např. hladovění, přespříliš cvičení, opoždění jídla, alkohol, a podobně. Tato komplikace se projevuje pocity hladu, závratěmi, bušením srdce, či zmateností. Někdy se dokonce popisuje i mravenčení ve špičkách prstů. Pokud není léčena, může dojít až ke kómatu a smrti.

První pomoc v případě hypoglykémie je podání tzv. rychlých cukrů (snadno rozložitelných), např. sladkého nápoje. V případě, že už je dotyčný v bezvědomí, měl by dostat kostku cukru pod jazyk a být ihned ošetřen lékařem.

Naopak hyperglykémie (vysoká hladina cukru) vzniká v případě nediagnostikované diabetes, vynecháním inzulinové dávky nebo v době nemoci a stresu. Projevuje se klasickými příznaky diabetes mellitus, a pokud není léčena, může také vést až ke kómatu a následné smrti.

Hyperglykemické koma se rozvíjí velice rychle. Od hypoglykemického ho rozeznáme pomocí typických znaků, jakými jsou opocení kůže, povrchové dýchání a nepřítomnost dehydratace. První pomocí je podání inzulinu.

Pokud si nejsme jistí, o jaký druh komatu se jedná, nikdy nepodáváme inzulin, protože v případě hypoglykemického bezvědomí by mohl mít smrtící dopad!

Onemocnění diabetes mellitus bohužel přináší i komplikace chronické, kvůli kterým musí každý diabetik podstupovat další vyšetření v různých lékařských zařízeních. Jedná se především o tyto specifické komplikace: postižení nervů (neurologické vyšetření), postižení sítnice (optické vyšetření), postižení ledvin (kontrola moči) a postižení malých cév (cévní vyšetření).

Pro diabetes 2. typu je také větší riziko onemocnění srdce a vniknutí infekce. Je proto nutná kontrola váhy, krevního tlaku a cévní vyšetření, aby se zabránilo rozvoji vznikajícího onemocnění.

Nejčastěji se v souvislosti s výše zmíněnými komplikacemi setkáme s onemocněními jako: snížená funkce ledvin až jejich selhávání, poškození sítnice, slepota, šedý nebo zelený zákal, ateroskleróza cév, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda a brnění až bolesti končetin.

Dále se také můžeme setkat s otlaky, vředy, záněty, a dokonce až s nutností amputace dolní končetiny. A aby toho nebylo málo, postihují komplikace také zažívací ústrojí a způsobují poruchy trávení, vylučování a mnohdy i žlučníkové kameny.

Přečtěte si o těhotenské cukrovce na eMimino.cz

Diskuse

Další názvy: diabetes mellitus, diabetes, úplavice cukrová, diabetes mellitus 1. typu, DM 1, diabetes mellitus 2. typu, DM 2, těhotenský diabetes

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s cukrovkou

Máte zkušenost s cukrovkou?

Úplně zásadní Ales11 (08.11.18)

Úplně zásadní je snížení hladiny cukru v krvi zdravou stravou a převážně přirozeným způsobem. Pokud inzulín berete, nebo prášky, je potřeba snižovat postupně, jak člověk postupuje s uzdravováním slinivky. Zrušil jsem mléko, sýry, maso, oleje, sladké ovoce a zůstala zelenina. Hlavně saláty a fazole, sport. Kompletní dieta je v knize dr. Fuhrmana na - Skoncujte s cukrovkou. Abych byl přesný, inzulín a prášky sice sníží hladinu cukru v krvi, ale snížení hmotnosti sportem a podpora slinivky břišní zdravou stravou s mírným dávkováním cukru (fazole), sice radikálně změní člověku život, ale lepší, než neuropatie. Mám cukrovkou druhého typu. Snížil jsem zdravou stravou, za dva měsíce cukr v krvi z 19,5 mmol/l na krásných 6,5-8 mmol/l. Shodil jsem pět kilo a je mi 43 let. Zjistil jsem cukrovku dost pozdě letos v létě, takže snížena citlivost prstů na nohách už se projevila. Ale pokud člověk dokáže svoji vůli ovládnout a předěla svůj jídelníček a životní styl, da se průběh vedlejších účinků cukrovky nejen zastavit, ale i zvrátit. Jsem toho příkladem. Neberu žádný inzulín ani prášky, jen si několikrát denně kontrolují cukr as učím se žít nový život bez cukru. A dobrá zpráva nakonec, slinivka se uzdravuje. Jak to poznáte? Klesají vám maxima, kterých dosáhnete. Dobrá app která to sleduje, je cukrovka -glukoza deník.

Příčina je ve výživě Vladimír12 (03.11.18)

Bez vyřešení výživové příčiny cukrovky typu 2 nepřispívá podávání inzulinu k trvalému vyléčení nemoci, jen potlačuje její příznaky. Příčinou tohoto typu cukrovky je nevhodná strava, vyvolávající inzulinovou rezistenci, která způsobuje, že hladina cukru v krvi se zvyšuje na nezdravé hladiny.

Aloe vera a cukrovka Martin Bartoň (29.07.16)

Asi to není mezi diabetiky všeobecně známo, ale kdysi proběhl velmi rozsáhlý výzkum doktora Agarwala na zhruba 3000 diabeticích. Dr. Agarwal jim podával 2× denně 100ml aloe vera gelu spolu s vlákninou a výsledkem byl významný ústup cukrovky u 94% z nich.

Cukrovka a můj spolužák David Kepíček <3 (07.10.15)

David nebyl jenom obyčejným klukem. Vždy na něm něco bylo divné. Byla to cukrovka. David se s ní však naučil žít. Dokonce zhubl! Důležitá pro něho byla podpora jeho blízkých, spolužáků a rodiny. To se však změnilo jakmile se dostal na střední. Spolužáci se mu smáli, odstrkovali ho, vyčleňovali ho z kolektivu. David věděl, že ke svému životu potřebuje inzulín. Ale jak si ho mohl píchat, když kdykoliv vytáhl své dia-pero, tak se mu začali smát, že si píchá drogy? Kvůli všemu tomu posměchu a samotě se David dostal do depresí. Proto pokračování o Davidovi napíšu k tématu deprese. :)

Inzulinové pero nebo pumpa ? Eliška Láhrová (05.01.15)

Cukrovku mi našli v 10 letech. Dnes je mi 14, glygémii mám jako na horské dráze - někdy mám nad 15 a pak mám zase pod 10. Už mě nebaví se neustále měřit, ale aplikování inzulinu mi nevadí. Jen vždycky, když jdu s kámoškama ven, tak jsem s nimi jen chvilku, protože musím jít domu a píchnout si. :/ Celkem mě to omezilo. A když je přespávačka u nějáké z kámošek, tak taky nemůžu. Ale co nadělám, měla bych být ráda, jsou i horší nemoci jako třeba epilepsie.

Moje příznaky byly: častá bolest hlavy, žízeň, přes noc jsem šla aspoň 6× na záchod, a tak mi odebrali krev.

Léčba

Čtyřikrát denně si píchám Inzulin Actrapid a Lantus a moje diabetologická lékařka mi několikrát navrhovala pumpu. I lékařka u očního mě přesvěčovala, ale já stále nevím, bojím se, že si nenajdu manžela a že se mi budou smát, vyhýbat a dávat na mě příliš pozor. A také nechci, aby to šlo příliš vidět.

Svědění při cukrovce SteveAngel (08.10.12)

Jsem diabetik na inzulínu od mých 14 let. Je mi 33 let. Nikdy jsem neměl takové zdravotní problémy, jako nyní. Již 5 měsíců mám kožní komplikace. V začátku tyto začaly v oblasti genitálií. V začátku jsem navštívil dvakrát kožního lékaře, jelikož obvodní lékař měl podezření na svrab. Příznaky odpovídaly. Postupně se mi tvořily vyrážky, které se zacelily a přesouvali dále. Doprovázelo je svědění a nejvíce v noci. Byla mi předepsána kožním lékařem mast Pinafucor. Nezabrala. Vyrážky se šířily do oblasti hlavy. Byla mi předepsána dalším lékařem dělaná mast. Nezabralo. Obvodní mi předepsal lék proti svědění, lék na alergii. Nezabral.

Používal jsem framykoin, Sudokrém (tekutý pudr), sol novikov, líh - nic nezabralo. Kam to až zašlo? Vyrážky mám po celém těle a to naprosto všude! Bolí mě zadek, začala mě tuhnout noha, tak mě obvodní poslala na interní kliniku. Jak to dopadlo? Strávil jsem tam 3 hodiny. Mladý lékař ze Slovenska mě prohlížel a zvolil diagnózu, které nerozumím a odeslal mě na kožní vyšetření. Čekal jsem další hodinu na vydání zprávy a v tom si mě převzal primář a znova prohlížel a mladému lékaři sdělil, že zvolil chybnou diagnózu. Byl jsem nakonec odeslán s akutními problémy na kožní oddělení.

Přišel jsem tam a povídám sestře: mám zde doporučení k akutnímu ošetření. Jelikož se ošívám už 5 měsíců, tak jsem se drbal jak blechatý pes. Mám bolestivé vyrážky, noční buzení, obsypané tělo, mezi konečky prstů přibyly vyrážky. Vše odpovídá svrabu, což v prvopočátku měla podezření i obvodní lékařka. Co řekli odborníci? To máte z cukrovky. Dříve jsem to neměl a cukrovku mám 19 let. Příznaky svrabu a nikdo mi nedokáže pomoci.

Šel do lékárny. Koupil jsem si Claritine na svědění, nechal si udělat mast, která smrdí tak, že se to nedá vydržet (pravděpodobně sírová), zakoupil B12 a děj se vůle boží. Jsem dospělý člověk, ale kolikrát bolestmi a svěděním neudržím slzy.

Léčba

Pinafucor
Framykoin
Sudocrem
Vincetka do koupele
Sol Novikov
Eucerin sprchový olej
Dělaná mast na vyrážky
Analergin na svědění
Líh

= NEZABRALO

Co mi pomohlo

Pravděpodobně sírová mast
Claritine
B12

= ZABÍRÁ

Cukrovka zjištěná ve 13 letech Káťa97 (29.11.11)

Je to přes rok, kdy mi byla zjištěna cukrovka 1.typu. To mi bylo 13. Přišli mi na to poměrně pozdě. Před zjištěním asi půl roku, jsem hodně hubla. Od Nového roku do toho října jsem zhubla 30kg. Denně jsem pila šest a víc litrů vody. V jeden den jsem napočítala neuvěřitelných 12litrů. Denně jsem byla unavená, bolela mě hlava, věčně mi bylo špatně. Začali mi trošičku vypadávat vlasy. A hlavně s tou váhou. Jedla jsem denně jak jsem jedla dřív a ta váha šla pořád dolů.

Léčba

Inzulín si aplikuju 4× denně pomocí inzulínových per. Ale v únoru přecházím na inzulinovou pumpu. Denně jím 6× denně, snažím se jíst méně tuků, ale na váze zase přibírám.

Co mi pomohlo

Pomohl mi pohybový režim. Díky pohybu, který mám dá se říct denně, tak mám pěkné glykémie, jak mají být.

Později zjištěná cukrovka ŘŘŘŘ (25.08.11)

Bohužel i mě zjistili cukrovku, když mi bylo 35 let. Doufala jsem, že je to omyl, ale bohužel ji mám. Nemoci jsem se bála, ale naštěstí v dnešní době jsou jehly velmi malé a diabetické pero je perfektní vynález. Jen se musím hlídat v jídle. Jím všechno, ale v malých dávkách šestkrát denně.

Pokaždé, když přijdu na vyšetření, jsou moje hodnoty jako u zdravého člověka. Lékařka mi dokonce dovolila, že se můžeme pokusit o dítě.

Příznaky byly - nadměrné pocení hlavně v noci, velké bolesti žaludku po jídle, problémy s močovým měchýřem, které dosahovaly až k zánětům, špatné hojení ran a posledního půl roku mě hodně bolely třeba nohy nebo nos a to velmi hodně. Žízeň jsem ale neměla, chuť na sladké také ne a hlavně jsem nikdy nebyla otylá. Bohužel pracuji v třísměnném provozu, a tak jím nepravidelně. Také u mě byl velký stres, který to spustil. Dále jsem také najednou hrozně přibrala - z 60kg jsem přibrala za tři roky na 80kg.

Léčba

Nejdříve jsem začala brát tablety Siofor 500 a k tomu inzulin. Bohužel jsem po prvním dnu užívání inzulinu zkolabovala, takže mi lékařka dal tři tablety Sioforu 1000. Začalo se mi dařit lépe, ale vzhledem k tomu, že chceme miminko jsem si od ledna začala píchat inzulín Humalog a musím říct, že mi tato léčba vyhovuje. Při léčbě jsem začal hodně hubnout - během tří měsíců jsem vážila 58kg a teď mám 60kg. Udržuji se jídlem a pohybem.

Co mi pomohlo

Hlavně skladba jídla, hodně zeleniny, málo tuku a hodně vlákniny, tké můj pes, který po třebuje hodně lásky a něhy a s kterým běhám. Kupuji si v lékárně vitamíny pro diabetiky.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Diskuze o cukrovce