Defekt septa síní a komor

Přidat zkušenost

Defekt septa síní a komor léčí Interna - Kardiologie a patří mezi Onemocnění srdce

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Prodělaný covid a menstruace včera v 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35
Úzkost a deprese po Covidu 17.5.22 07:31  wiwiOL 31
Vypadávání vlasů po covidu 13.5.22 18:03  aiwwa 21
Zkušenosti s Covid testem 3.5.22 07:40  Uslava 6
Očkování covid 2 dávky 1.5.22 18:36  ugluk 24

DISKUSE, Popis, Rizikové faktory, Prevence, Příznaky defektu septa síní, Příznaky defektu septa komor, Diagnostika, Léčba, Jak mohu napomoci léčbě, Komplikace

Popis defektu septa síní a komor  

Je to vrozená srdeční vada komorové či síňové přepážky, kdy je vytvořena komunikace mezi pravou a levou části srdce a dochází k mísení odkysličené krve z pravého srdce a okysličené krve z levého srdce. Takto smíšená krev je dále rozváděna po těle. Tyto defekty se často odhalí v dětství, ale můžeme ho nalézt i v dospělém věku, zejména v případě otvoru v síňové přepážce. Velmi záleží na velikosti defektu, v případě malého defektu nemusí být objeven vůbec, pacient nemusí mít žádné potíže ani příznaky. Na druhou stranu velké defekty o sobě dají vědět dříve. Naštěstí některé vady, zejména otvory v komorové přepážce, mají tendence ke spontánnímu uzávěru.

Defekt septa síní je nejčastější srdeční vada odhalená v dospělém věku, na rozdíl od komorového defektu, který je nejčastější srdeční vadou v novorozeneckém a dětském věku. Bohužel jsou někdy tyto defekty provázeny dalšími srdečními vadami, jako příklad můžeme uvést malformaci srdečních chlopní (malformace = vrozená vývojová úchylka tvaru).

Velmi často bývají tyto defekty součástí genetických syndromů. Typickým příkladem je Downův syndrom.

Zřídka nemusí být defekt komorového septa vrozený, ale získaný. Může vzniknout jako komplikace akutního infarktu myokardu, kdy po odumření svaloviny komorové přepážky může dojít k jejímu protržení a vzniku komunikace mezi oběma komorami. Jedná se o velmi závažný stav komplikující základní onemocnění.

Rizikové faktory defektů septa síní a komor  

Defekty septa síní a komor jsou vrozené vývojové vady, které jsou způsobeny mnoha faktory, respektive kombinací genetických faktorů a faktorů vnějšího prostředí. Často bohužel nenalezneme žádnou vyvolávající příčinu, které bychom se mohli vyvarovat. Z genetických faktorů můžeme nalézt tyto srdeční vady jako součást genetických syndromů, například Downův syndrom. Bohužel genetické faktory se nedají ovlivnit. Z faktorů vnějšího prostředí bych zdůraznil kouření (aktivní i pasivní) a požívání alkoholu matkou v průběhu těhotenství.

V případě získaného defektu komorového septa po akutním infarktu myokardu jsou rizikové faktory obecně známé. Jedná se o špatnou životosprávu, nedostatek pohybu, nezdravou stravu, nadbytečný příjem energie, vysoký krevní tlak (hypertenze), vysoký cholesterol. Dále se uvádějí nadbytečný příjem soli, nadváha, kouření a mnohé další.

Prevence defektů septa síní a komor  

Je nesmírně obtížné až nemožné určit rizikové faktory, proto je těžké definovat nějaká preventivní opatření.

Je ovšem velmi důležité vyhnout se požívání alkoholu během těhotenství zejména během prvního trimestru, kdy dochází k vývoji srdce a cévního systému.

Dále se doporučuje nekouřit během celého těhotenství a to, jak aktivně, tak pasivně. Důležité je vyhýbat se zakouřeným prostorům.

V případě získaného defektu komorového septa po akutním infarktu myokardu je naopak prevence velmi důležitá. Česká republika patří k zemím, jejichž obyvatelé trpí velmi často infarktem myokardu a dalšími nemocemi oběhového systému. Doporučuje se zdravá životospráva, dostatečný pohyb, zdravá strava obsahující méně tuků, cukrů a více vlákniny. Dále je důležité správně léčit vysoký krevní tlak a vysoký cholesterol a hlídat si příjem soli. Vyvarovat se musíme kouření a vzniku nadváhy.

Příznaky defektu septa síní  

Pokud nemá pacient onemocnění plic a jejich cév (zejména se jedná o zvýšení krevního tlaku v plicním řečišti) dochází k mísení krve, jehož míra závisí na velikosti defektu. Z toho plyne i přítomnost a závažnost příznaků. V tomto případě (nepřítomnost zvýšeného tlaku v plicním řečišti) dochází k toku krve z levé síně do pravé. To znamená, že okysličená krev z levé síně neproudí do levé komory a dále do těla, ale mísí se s odkysličenou krví v pravé síni. Takto smíšená krev proudí zpět do plic, kde je znovu okysličována. Jednoduše řečeno okysličená krev je znovu okysličena.

Docela velká skupina lidí může být zcela bez příznaků, nemá žádné obtíže nebo jsou příznaky natolik nevýznamné, že si jich pacient nemusí vůbec všimnout.

V případě závažnější vady bývá pacient unavený, často je přítomna námahová dušnost (= zvýšená dechová aktivita z důvodu nedostatku kyslíku v těle zhoršující se při tělesné námaze či neklidu). Intenzita dušnosti přibývá s věkem. Dále může být přítomna rychlá akce srdeční (tachykardie). U dětí bývá častým příznakem neprospívání (opožděný tělesný růst a zpomalené zvyšování hmotnosti). Velké množství této vady dává vzniknout srdečnímu šelestu. S vyšším věkem se může objevit srdeční arytmie, konkrétně fibrilace síní a také dlouhodobé přetěžování srdce může vést až k srdeční nedostatečnosti až selhání (srdce nestačí rozvádět potřebné množství krve po těle).

V případě přítomnosti zvýšeného krevního tlaku v plicním řečišti dochází naopak k toku krve z pravé síně do levé a k již dříve zmíněným příznakům se ještě přidává cyanóza (zmodrání kůže, rtů, sliznice ústní dutiny a nehtových lůžek), paličkovité prsty. A dochází k celkovému zhoršení situace.

Příznaky defektu septa komor  

Opět velmi záleží na velikosti defektu. Nejmenší vady mohou být bez příznaků a samovolně se zahojit. Pokud se defekt projevuje, velmi častým příznakem bývá námahová dušnost a celkové neprospívání. Při větším defektu mohou být častější infekce dýchacích cest.

Tyto příznaky se projevují při nepřítomnosti plicní hypertenze (zvýšený krevní tlak v plicním řečišti). V tomto případě dochází k toku okysličené krve z levé komory do pravé komory, kde je okysličená krev smíchána s krví odkysličenou. Takto smíšená krev dále protéká znovu do plic.

V případě, že pacient trpí plicní hypertenzí, proudí krev naopak z levé komory do pravé a může se objevit další příznak cyanóza (zmodrání kůže, rtů, sliznice ústní dutiny a nehtových lůžek).

Obecně lze říci, že vady v komorovém septu jsou horší, protože dochází k většímu mísení krve než v případě defektů mezi síněmi. Důvodem je větší tlaková diference mezi komorami než mezi síněmi.

Diagnostika defektů septa komor a síní  

Prvotní podezření vyvstává při objevení základních příznaků při fyzikálním vyšetření pacienta, jako je srdeční šelest, dušnost a celkové neprospívání.

Základním vyšetřením je echokardiografie = ECHO (ultrazvukové vyšetření srdce). Dále je běžný rentgen hrudníku (srdce a plic) a EKG (elektrokardiografie).

Před chirurgickým zákrokem na srdci se může provést invazivní srdeční katetrizace, při níž se zavádí do srdce a velkých cév katétr z periferních cév, nejčastěji ze stehenních. Cílem tohoto vyšetření je získat přesné údaje o stavu krevního tlaku v řečišti, saturace (obsah kyslíku) atd.

Léčba defektů septa komor a síní  

Při významném defektu se volí katetrizační uzávěr otvoru v přepážce, kdy se ke korekci defektu použije flexibilní katetr zavedený například skrz stehenní cévy. Další možností je kardiochirurgický výkon = operace srdce. Je důležité, aby pacienti před katetrizačním či chirurgickým výkonem netrpěli závažně vysokým krevním tlakem v plicním řečišti (plicní hypertenzí), popřípadě aby tato nemoc byla teprve v začátcích.

Pokud je defekt nevýznamný bez závažných příznaků, je nejdůležitější prevence komplikací, zejména infekční endokarditidy (zánět vnitřní výstelky srdce včetně chlopní).

Jak mohu napomoci léčbě defektů septa komor a síní  

Bohužel jedinou léčbou je chirurgický či katetrizační výkon na srdci. Proto pomocí při léčbě je dodržování rad a doporučení lékařů.

V případě těhotných žen se doporučuje nekouřit a abstinovat.

Komplikace defektu septa síní a komor  

Jednou z nejtěžších komplikací těchto defektů je takzvaný Eisenmengerův syndrom, kdy se zvýší krevní tlak v plicním řečišti (vznikne plicní hypertenze), která velmi komplikuje zdravotní stav pacienta a jeho prognózu. Při tomto onemocnění dochází ke změně průtoku krve přes defekt. Krev začíná téci z pravého srdce do levého, takže se odkysličená krev smísí s okysličenou v levém srdci a je následně rozváděna po těle. Problém je v tom, že tato krev je chudší na kyslík a srdce je nuceno zrychlit tok krve, aby se o mnoho nesnížila dodávka kyslíku tělesným orgánům. Srdce je přetěžováno a je náchylnější k selhání nebo jiným onemocněním. Dále jsou poškozeny plícní cévy, které podléhají takzvané fibrotizaci, při níž dochází k zhoršenému přenosu kyslíku, tedy okysličování krve. Eisenmengerův syndrom je velmi závažná komplikace zejména z důvodu nemožnosti jeho léčby. Pokud je již plně rozvinut, je jedinou nadějí transplantace srdce a plic, která skrývá velké množství případných komplikací.

Další závažnou komplikací srdečních vad obecně je infekční endokarditida, kdy je bakteriemi či jinými původci infekcí napadena srdeční výstelka včetně chlopní. Infekční endokarditida velmi komplikuje léčbu primárního onemocnění a může zhoršovat celkový stav pacienta. Proto je nesmírně důležité preventivní podávání antibiotik při sebemenším chirurgickém výkonu, včetně zubního zákroku.

Velmi závažnou komplikací může být paradoxní embolizace. V tomto případě vmetek (=embolus = utržená krevní sraženina) putuje většinou z dolní končetiny či pánve, kde nejčastěji vzniká, do srdce. V srdci projde defektem v přepážce a dále cestuje do těla. V nejhorším případě se může dostat až do mozku, kde by mohl způsobit mrtvici (cévní mozkovou příhodu).

Často může vzniknout trombus přímo v srdci na poškozené výstelce, případně po chirurgickém zákroku. Tomu se dnes předchází aktivní koagulační a antiagregační léčbou (laicky řečeno pomocí léků na ředění krve).

Diskuse o defektu síňové přepážky

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s Defektem septa síní a komor

Máte zkušenost s Defektem septa síní a komor?

Bez operačního řešení Andyssssssssss (17.06.14)

Defekt mám již odmala a v devatenácti jsem porodila dcerku. Dnes je mi třicet šest. Vše proběhlo v pořádku. Občas cítím únavu. Nic neužívám, operace se bojím.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.