Divertikulóza

Přidat zkušenost

Divertikulózu léčí Interna - Gastroenterologie a hepatologie a patří mezi Onemocnění trávicího ústrojí

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Prodělaný covid a menstruace včera v 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35
Úzkost a deprese po Covidu 17.5.22 07:31  wiwiOL 31
Vypadávání vlasů po covidu 13.5.22 18:03  aiwwa 21
Zkušenosti s Covid testem 3.5.22 07:40  Uslava 6
Očkování covid 2 dávky 1.5.22 18:36  ugluk 24

Popis tlustého střeva, Popis, Rizikové faktory, Prevence, Příznaky, Léčba, Pomoc, Komplikace

Popis tlustého střeva

Divertikulitida je zánětlivé onemocnění tlustého střeva (intestinum crassum).

Tlusté střevo je dutá trubice dlouhá 100 až 150 cm, která je uložena v břišní dutině. Je to poslední oddíl trávicího ústrojí. Začíná na konci tenkého střeva a končí otvorem řitním. Skládá se ze tří částí: slepého střeva, tračníku (vzestupný, příčný, sestupný a esovitá klička) a konečníku.

Slepé střevo je vakovitě rozšířený první oddíl, uložený pod vyústěním tenkého střeva. Je to nejširší část tlustého střeva, na kterou navazuje červovitý výběžek (apendix).

Tračník obkružuje kličky tenkého střeva, vzestupný leží vpravo, příčný nahoře a sestupný tračník leží vlevo.

Poslední oddíl – konečník (rektum) končí otvorem řitním.

Tlusté střevo má odlišnou stavbu stěny než střevo tenké, proto se divertikly (viz níže) na tenkém střevě nevytváří. Tlusté střevo má na sobě tři samostatné pruhy podélné svaloviny 3 až 4 mm tlusté (taneiae coli). Mezi těmito pruhy je stěna tračníku vyklenuta ve výpuky tzv. haustra, která jsou od sebe oddělena příčnými brázdami

Popis divertilukózy

V tlustém střevě, ale i jinde v trávicí trubici, vznikají drobná vyklenutí střevní stěny. Vyskytují se poměrně často, setkáváme se s nimi u 30-ti % procent lidí nad padesát let (60% populace trpí v dospělosti divertikulární poruchou). Jsou to menší (několik mm) i větší (až 4 cm) váčky - divertikly.

Existují dva druhy divertiklů (váčků) podle toho, čím je tvořena jejich stěna.

Pravé divertikly jsou méně časté a jejich stěna má stejnou stavbu jako stěna tlustého střeva. Nepravé divertikly jsou častější a tvoří je pouze sliznice střeva, která se protáhla ostatními vrstvami stěny střeva vně, nejčastěji v místě průchodu cév.

Místa, kudy se mohou váčky protáhnout, vznikají také při zvýšení tlaku v trávicí trubici (při zácpě), nedostatečným obsahem vlákniny ve stravě (příliš tuhá stolice) a sníženým obsahem vaziva (zejména s narůstajícím věkem). Tyto výchlipky se nejčastěji vyskytují v konečných úsecích tlustého střeva – sestupný tračník a esovitá klička, které jsou nejvíce namáhány.

Pouhý výskyt váčků (divertiklů) se jmenuje divertikulóza a bývá často bez příznaků (asymptomatická) nebo s příznaky nespecifickými (viz dále). Až osmdesát procent pacientů se o tom, že divertikly mají, vůbec během života nedozví. Problémy nastávají až při rozvoji komplikací. Jde hlavně o zánět váčků a krvácení z nich.

Zánět je nejspíše způsoben bakteriemi, které se do divertiklu dostaly ze střeva. Situaci zhoršuje nedostatek vlákniny ve stravě, který způsobuje zácpu (obstipaci) a zvýšenou tuhost stolice, nebo tzv. obrna střeva, které pak neposouvá stolici. Oba tyto faktory způsobují vzrůst tlaku v trávicí trubici. Tlak na poškozené stěny střeva dále zhoršuje jejich stav a umožňuje pomnožení bakterií. Tímto procesem dojde k zánětu.

Zánět pak může narušit i stěnu některých cév, probíhajících ve stěně střeva, čímž dojde ke krvácení. Krvácení může být malé, potom dochází ke snižování počtu červených krvinek - chudokrevnosti (anemizaci) nebo velké, které vede k poklesu tlaku z nedostatku cirkulující tekutiny (hypovolémie).

Rizikové faktory divertikulózy

Divertikulitida je civilizační choroba. Začala se vyskytovat až v době, kdy se lidstvo naučilo pracovat s polotovary a zelenina a ovoce se začaly ztrácet z jídelníčků.

Rizikové faktory jsou špatné stravovací návyky. Pokud se Vám podaří zapracovat na své potravě, zvýšíte příjem zeleniny, ovoce, ryb a vlákniny, tak se Vám to určitě vrátí nejen v souvislosti s nemocemi střev.

Mezi rizikové faktory můžeme řadit určité genetické predispozice, ale také obecně problémy s vyprazdňováním stolice.

S vyprazdňováním souvisí i fakt, že mnoho lidí už chodí na WC ze zcela jiných důvodů, než pro které bylo stvořeno. Chodí tam číst knihy a časopisy nebo luštit křížovky. Nedělejte to. Vaše tělo to pak zbytečně mate, má naučeno, že na záchod se chodí číst, tak proč by dávalo povel střevům, aby se začala hýbat a tlačit „bobek“ ven. Nemaťte svá střeva a čtěte si tam, kde se číst má, tedy v pohodlném křesle.

Prevence divertikulózy

Významným preventivním opatřením je úprava stravovacích návyků, úprava jídelníčku a dodržování pitného režimu.

Jde hlavně o dostatek tekutin (napomáhají rozmělňování stolice), denně byste měli vypít alespoň dva litry tekutin (káva a čaj se nepočítají), abyste docílili pravidelného vyprazdňování a stolice o správné konzistenci.

Důležitý je taky dostatečný příjem vlákniny a pravidelný příjem potravy, nepřejídat se večer a jíst přiměřené množství celozrnných výrobků a ovoce.

To, že zatím žádné obtíže nemáme, neznamená, že bychom své návyky nemuseli upravovat. Varováním nám může být fakt, že v naší populaci výskyt divertikulitidy roste, zatím co v jiných zemích (regiony Asie a Afriky), kde strava obsahuje dostatek vlákniny, se téměř nevyskytuje.

Příznaky a projevy divertikulózy

Divertikulóza(pouze přítomnost váčků) většinou nemá projevy žádné a mnoho lidí se o ní nikdy nemusí dozvědět. Příznaky se dostavují při rozvoji komplikací, které jsou ve většině případů velmi vážné.

Akutní divertikulitida


Má rychlý nástup. Nemocný cítí prudké bolestilevém podbřišku (břiše), někdy ještě zpočátku onemocnění může dojít k vyprázdnění, kdy pozorujeme stolici s příměsí krve. Další příznaky jsou následné poruchy vyprazdňování stolice a odchodu plynů.

Chronická divertikulitida


Je charakterizována trvale se navracejícími bolestmilevém podbřišku (břiše). Můžeme pozorovat poruchy vyprazdňování – zácpu (obstipaci) a plynatost (meteorismus). Tyto stavy jsou doprovázeny lehce zvýšenou teplotou.

Celý komplet příznaků je pak velmi podobný příznakům zánětu slepého střeva (apendicitida), ale na opačné straně břicha (slepé střevo je vpravo).

Z toho je jasné, že příznaky divertikulitidy nejsou specifické, tedy že mohou poukazovat i na jiné onemocnění, které je lékaři zařazováno mezi tzv. náhlé příhody břišní. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné, abyste se dostavili ihned k lékaři.

Léčba divertikulózy a divertikulitídy

Léčba je jako u všech onemocnění dána stupněm poškození orgánu – střeva. Může být konzervativní nebo v akutních případech chirurgická.

Počáteční fáze nemoci, i jen kdyby šlo o pouhé podezření, vyžaduje klid na lůžku, zákaz příjmu potravy ústy (per os), dostatečný pitný režim, přikládání studených obkladů na podbřišek a užívání antibiotik. Během 24 až 48 hodin by mělo dojít k ústupu obtíží.

Pokud se stav zhoršuje, může to být dáno šířením infekce po střevě (flegmona nebo gangréna střevní stěny), proděravěním střevní stěny (perforace) nebo šířením infekce na pobřišnici (peritoneum). V takovém případě je nutné poškozenou nebo neprůchodnou část střeva odstranit. I zde je více možností jak situaci řešit.

Pokud nejde o velké poškození, je možné vykonat tzv. jednodobou operaci. Chirurg odstraní poškozenou část a zbylé dva konce k sobě opět připojí – vznikne přímo spojení - anastomóza.

Pokud je ale stav střeva a okolí horší, chirurg opět odstraní poškozenou část, ale konce k sobě nepřišije. První konec, ten který je blíž tenkému střevu, vyvede stěnou břišní na povrch a založí tak dočasný vývody střeva (stómie). Druhý konec, ten který je blíže řiti, pouze slepě zakončí. Po zahojení následuje druhá operace, při které chirurg oba konce střev zase spojí a obnoví tak přirozený průběh střevní trubice.

Jak si mohu pomoci sám

Sám si v této situaci nejlépe člověk pomůže, když vyhledá lékaře.

Mírnit příznaky potom napomáhá klid na lůžku s minimem pohybů, dostatečný příjem tekutin a ledování oblasti břicha. Zde je nutné podotknout, že vše má své meze. Není nejlepší cesta, jak si nadměrným ledováním při bolesti břicha, uhnat zánět močových cest.

Dále je dobré pravidelně užívat předepsané léky. Pokud si je máte brát například po osmi hodinách, opravdu si je v tomto čase berte. Všechny léky, které Vám lékař předepsal, doberte. Dnes se často stává, že pacientovi léky zaberou a on má hned pocit, že je zázračně vyléčen. To ale není pravda. Pouze ustoupily příznaky nemoci, tělo ale ještě zdaleka vyléčeno a opraveno není.

Komplikace divertikulózy

Komplikace při divertikulóze nebo následně divertikulitidě jsou mnohé. Jde hlavně o následky zánětu. Může se zde vyvinout absces (dutinka vyplněná hnisem), která buď zůstane uzavřená, nebo se provalí navenek střeva nebo do jiného orgánu. Takovému spojení s jiným orgánem, vzniklým provalením abscesu (dutinky vyplněné hnisem), se říká píštěl.

Píštěl může vzniknout mezi střevem a močovým měchýřem nebo vagínou (pochvou). Pokud k tomu dojde, můžeme pozorovat odchod stolice a plynů pochvou a tmavé zabarvení moči (fekalurie).

K dalším komplikacím dochází při rozšíření infekce na pobřišnici. Pokud dojde k poškození cév, může vzniklé krvácení do střeva nebo do břišní dutiny ohrozit nemocného na životě, tím spíš, že nemusí být zprvu zachyceno. Zanícená střevní stěna může také zbytnět (zesílit) a spolu se zhoustlou stolicí zcela ucpat střevní kanál. Tímto způsobem vznikne střevní neprůchodnost, která jen zhoršuje situaci v části střeva před uzávěrem. V těchto místech pak může dojít ke vzniku a zánětu nových divertiklů.

Další názvy: divertikulitida, divertikulosa, divertikulosis, divertikulitidis

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s divertikulózou

Máte zkušenost s divertikulózou?

Divertikulóza se může objevit i u malých dětí Chirurgie (03.12.19)

Má dcera měla bolesti bříška, kde po všech vyšetřeních v nemocnici jí zjistili, že má plná střeva červů (roupy) a byla propuštěna domů. Ovšem bolesti trvaly i nadále další 3 týdny, furt jsem chodila na chirurgii, podstoupila 3krát sono a odběry krve, až jsem jí zavolala záchranku, už nemohla ani chodit. V nemocnici po 5 dnech mi řekli, že má od červů podrážděný slepák a udělali plánovanou operaci. Po otevření byl slepák chronický 14 cm dlouhý plný hnisu, dále něco viděli a udělali další 2 řezy, měla na tenkém střevě divertikl plný hnisu, 75 centimentrů jí zkontrolovali a udělali revizi bříška a vše vyčistili. 5 dní skončila na přístrojích a ještě ji nemám doma. Z krve ani sona nic nepoznali, takže tento nález se vyskytuje nejen u starších pacientů, ale i u malých dětí.

Zánět divertiklu - maso škodí Siluetasilvie (03.12.19)

Zkušenost má můj partner, kterého právě převezli z JIP na normální oddělení…všechny příznaky typické a shodné i pro zánět apendixu. Při operaci komplikace, přišel o kus tlustého střeva atd… Stav samozřejmě vážný, hrozí protržení střevní stěny, masivní zánět dutiny břišní, sepse…
Ve zkratce jeho krédo - zelenina je nepřítel - vybrané druhy salátu jen misku, jen někdy a jen k některým jídlům…, ovoce jen když ho oloupu a naporcuji… Náš jediný ale zato denní názorový střet se týká jídla…maso 3× denně, bezmasé jídlo = boj a když už, tak musí být smažené - sýr nebo květák, bílé pečivo, tavené sýry, paštiky a podobné jedy. Vláknina je sprosté slovo spojené se zelenou barvou nebo nepoživatelnou pohankou…
Takže jediná otázka na zdejší čtenáře i dopisovatele…: myslíte si, že překyselení z živočišných potravin včetně (a hlavně mléčných) je fajn? Myslíte si, že rozkládající se a hnijící maso v dlouhém trávicím traktu člověka je fajn? Máte rádi nemoci typu záněty střev, rakovina tlustého střeva (ve které ČR spolehlivě ve světě vede), kardiovaskulární choroby, dnu, diabetes a mnohé další? Myslíte si, že vás nakonec zachrání doktoři? Skalpelem a antibiotiky? Ti samí co mají ve špitále na oběd taky každý den maso? Moc otázek?

Recidiva diverkulózy ptáček5 (30.05.18)

Před 4 měsíci mě bez bez varování přepadla zimnice, křeče, bolesti celého břicha. Po převozu do nemocnice CRP 265 nasazena ATB, třetí den CRP 320 a laparoskopická operace, při které mi bylo odstraněno slepé střevo, rozuzlovaná střeva a oddělena od močového měchýře. Pozor na operace dělohy, u mě to asi byla poslední kapka.

Dnes 3 den na Augmentinu a Entizolu, CRP bylo „jen“ 93, takže recidiva. Doufám, že další operace je minimálně oddálena.

Diverticulitis Marky1972 (15.05.17)

Dost často jsem trpěla na bolesti břicha, ale většinou v pravém podžebří. V dubnu se mi udělalo špatně, postihly mne silné bolesti podbřišku. Zvýšená teplota, zimnice,nevolnost, byla mi dg. akutní diverticulitis sigmatu.

Dostala jsem Amoksiklav 625mg po 8 h,Entizol 500mg po 12h. Po 10 denním užívání jsem ještě dostala Normix 200mg 2-0-0, který budu brát ještě 14 dní. CRP 123,5,leukocyty 13,5.
Třetí den od vzniku potíží, po týdnu CRP 60,1, leuko 8,5, po dalším týdnu CRP 2,2, leuko 6.5, takže se hodnoty vrátily do normálu.
Nicméně pořád mi přetrvává nepříjemná bolest podbřišku více vlevo včetně siků. Doufám, že mám vybráno, takhle špatně jsem se ještě necítila. Je mi 45 let, zvládla jsem to bez neschopenky, ale bylo to náročné. Divertikly byly patrné na CT s kontrastem 26,6 jdu na kolonoskopii.

Snad se nezjistí nic jiného a všem přeji hodně zdraví

Zánět divertiklu Marky 72 (06.05.17)

Dobrý den, několik let mne provázely bolesti podbřišku a jaterního ohbí, bolesti podbřišku se mi promítaly až do zad v oblasti siků, opakovaně jsem podstoupila sono dutiny břišní, krevní testy, gastroskopii.

Až letos při další silnější atace mi bylo uděláno CT s kontrastem, kdy mi byly zjištěny divertikly na sigmoideu bez známek zánětu, neuplynul ani měsíc po CT a mé bolesti v podbřišku přešly do křečí se zvýšenou teplotou kolem 38 st. a zimnicí.

Bylo mi opravdu špatně, následovalo gyn. vyšetření, kde na sono bylo vidět, že příčina potíží vychází ze střevní stěny, následovalo vyšetření na chirurgii, kde mi byly dány dvoje antibiotika Amoksiklav 625mg po 8 hodinách a Entizol 500mg po 12 hodinách,CRP jsem měla 230. Po 5 dnech léčby 123,5. Po 9 dnech léčby 60,1.

Na další odběr jdu příští týden. Po dobrání ATB jsem dostala ještě na dalších 10 dní ATB Normix 2-0-0.

Doufám, že se mi uleví a nebude se to opakovat, jinak stále mi přetrvávají bolesti v levém podbřišku, i když jsou snesitelné, jsou nepříjemné.
26.6. jsem objednaná na kolonoskopii, snad se neprokáže nic jiného. I tak musím říct, že takto špatně mi nikdy nebylo a to mi je 45 let.

Držím všem palce,ať je nám dobře.

Hnačky Ivan Križka (29.10.14)

Kolonoskopia mi zistila, že trpím dyvertikulozou. Žiadny iný nález nebol zistený.
Pociľujem bolesti v ľavej časti brucha až dozadu a v podbrušku. Pri normálnej strave a striedala zácpa a hnačka v týženných intervaloch. Stav sa zhoršil, lebo teraz nepravidelnosť stolice spočíva v tom, že prelaticky denne mám hnačku. Neviem, ako sa mám stravovať, keď vlákniny, ktoré mi doporučili vlastne vyčistenie ešte urychlujú.

divertikulóza Julie1963 (03.04.14)

Je mi padesát let a dnes jsem byla na kolonoskopii. Bylo to v rámci prevenční prohlídky (dopis od zdravotní pojišťovny). Kolonoskopii místo jednoduchého papírkového testu jsme zvolili proto, že můj tatínek umřel v 66 letech na rakovinu tlustého střeva. Kolonoskopie je důkladné vyšetření s možností rychlého ambulantního zásahu, zatímco krev na papírku vám ukáže, že už je vážný problém.
Já jsem větší potíže neměla, jen mě občas postihly koliky. V průměru 2-3 x za rok. I když jsem chodila k praktické lékařce s žádostí o pomoc, poslala mě jen na výtěr z rekta a sonografii. Což samozřejmě nic neodhalilo. Jsem tedy vděčná za dopis od pojišťovny, který mě nasměroval do správné ordinace.
Mám výchlypky a odstranili mi dva polypy, které šly rovnou na histologii. Tak doufám, že to dobře dopadne.
Neváhejte a pokud Vám doktor navrhne kolonoskopii, potlačte obavy a jděte na ni!

Operace divertikulózy samper (19.04.12)

Dobrý den,

je mi 35 let a akutní zánět divertiklů mě postihl 4× za poslední 3 roky. Pokaždé to bylo řešeno antibiotiky v podobě infuzí a týdenní pobyt v nemocnici bez jídla (posléze s dietou). Po poslední příhodě před třemi týdny mi byla navržena operace (laparoskopickou cestou), takže jsem zvědav, zda se tím problém vyřeší navždy. Ovoce i zeleninu mám rád a nemyslím, že bych jedl nezdravě, naopak, díky zkušenostem s touto nemocí jsem jídelníček podstatně vylepšil.

divertikuloza Jana (01.02.10)

Je mi 30 let a mám dvě děti. Bolesti břicha mi začali kolem 19 roku po porodu první dcery. Chodila jsem s bolestmi břicha a problémy s vyprazdnováním k lékařce. Ta mě však odbyla s tím, že mám moc tenkou břišní stěnu a cítím tak pohyby střev. Tyto bolesti přicházely a odcházely nečekaně s teplotami a zimnicí. V roce 2007 byly tak silné a dlouhé, že jsem šla opět k lékařce. Měla jsem vysoké crp a poslala mě na vyšetření do nemocnice. Netušili co mi je. Byla jsem na ultrazvuku, rtg, ale nic. Nakonec jsem šla ne CT a to odhalilo divertikly. V nemocnici jsem byla 14 dní, kde mi dávali do žil 2 druhy antibiotik a dietu. Nemoc se mi nevyléčila, ale dá se udržet dietou. Nyní jsem ve stádiu častějších bolestí a čekám na výsledky testů na rakovinu tlustého střeva. Takže nemoc se může objevit opravdu i mladých.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.