Krátkozrakost

Přidat zkušenost

Krátkozrakost léčí Oftalmologie (oční) a patří mezi Onemocnění očí

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Prodělaný covid a menstruace včera v 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35
Úzkost a deprese po Covidu 17.5.22 07:31  wiwiOL 31
Vypadávání vlasů po covidu 13.5.22 18:03  aiwwa 21
Zkušenosti s Covid testem 3.5.22 07:40  Uslava 6
Očkování covid 2 dávky 1.5.22 18:36  ugluk 24

DISKUSE, Popis, Rizikové faktory, Prevence, Příznaky, Léčba, Jak si mohu pomoci?, Komplikace

Popis krátkozrakosti  

Krátkozrakost je onemocnění, které v současnosti postihuje asi jednu třetinu populace. Je to nejčastější porucha ze skupiny refrakčních vad oka, kterou bývají daleko víc postiženi obyvatelé měst než venkované.

Podle počtu dioptrií se krátkozrakost rozděluje na 3 stádia- prvním je lehká myopie (myopia simplex, do -3D), následuje střední krátkozrakost (myopia modica, -3 až -6 D) a nejvyšším stupněm krátkozrakosti je těžká myopie (myopia gravis, nad -6D). Zatím co první dvě formy představují variantu normálního vývoje (také se nazývá myopia physiologica), ta třetí již může být spojena s vážným poškozením oka.

Lehká a střední krátkozrakost se typicky objevují ve školním věku, nejvíce se zhoršují v pubertě a po dokončení růstu se jejích vývoj zastaví. Těžká forma myopie se ale projevuje již v raném dětství, v průběhu dospíváni se může zhoršit až o 4 dioptrie ročně a může vést k dalším, degenerativním poškozením oka.

Rizikové faktory krátkozrakosti  

Lidské oko je optickým systémem, na jehož lámavé schopnosti se nejvíce podílí rohovka a čočka. Refrakce znamená ohyb paprsku světla na rozhraní dvou optických prostředí. Je vyjádřena poměrem mezi předozadní délkou oka a optickou mohutností jeho lomivých systémů.

Pro normální vidění je proto důležitý kulovitý tvar oka, a také správné zakřivení rohovky a čočky. Ta je umístněna uvnitř oka v jeho přední části a změnou svého tvaru umožňuje oku akomodovat, tedy měnit optickou mohutnost svého refrakčního systému a tím zobrazovat předměty nacházející se v jakékoli vzdálenosti od oka, ostře.

U zdravého oka se vstupující světelné paprsky na rozhraních optických prostředí lámou a dopadají přesně na sítnici, do místa nejostřejšího vidění- žluté skvrny. Zdravé oko tak vidí dobře a nepotřebuje k vidění žádnou korekci.

V důsledku zvětšené předozadní délky oka, dochází k sbíhání paprsků před sítnicí a na sítnici se pak utvoří rozmazaný obraz. Prodloužení této osy oka bývá nejčastější příčinou krátkozrakosti, která se pak nazývá osová, neboli axiální myopie. Další příčinou vzniku krátkozrakosti je lomivá (indexová) myopie, u které bývá zvýšené zakřivení rohovky nebo čočky.

Příčiny vzniku tohoto onemocnění nejsou dosud přesně objasněny. Jde o souhrn dědičných předpokladů a různých vnějších faktorů, které mají za důsledek změny v růstu oka. Příčinou může být také abnormální tvar očnice, ve které je oko uloženo, nebo poruchy ve stavbě oční koule (kdy méněcennost její stěny způsobuje poruchu udržení jejího normálního tvaru).

Důležité je ale poznamenat, že častá práce, vyžadující si dlouhé zaostřování zraku na jemné detaily v blízkosti oka, a zejména při nevhodném osvětlení, se může taky podílet na rozvoji krátkozrakosti.

Prevence krátkozrakosti  


Myopie je onemocnění, jehož výskyt ve světě trvale stoupá.

V rámci přenosu genetické predispozice pro ní se nedoporučuje sňatek partnerů, kteří oba mají těžkou myopii. Samozřejmě, důležitá je pestrá strava u dětí, zvláště v období zvýšeného růstu. Nezbytné je vhodné osvětlení a udržování správné vzdálenosti při činnostech namáhajících zrak, aby se předešlo únavě očí.
Také je třeba dbát na správný výběr povolání u mladých lidí s predispozicí na myopii. Doporučuje se takové, v kterém nejsou kladeny velké nároky na zrakovou ostrost, a které by bylo popřípadě možné vykonávat i se zhoršeným zrakem.

Příznaky krátkozrakosti  

Hlavním příznakem onemocnění je zamlžené, neostré vidění do dálky, které se pacient při pohledu do dálky snaží zlepšit mhouřením oči, protože přes zúženou štěrbinu oční získává lepší obraz (od tohoto příznaku pochází také název onemocnění- myopie v řečtině značí "zavřené oči“).

Léčba krátkozrakosti  

Krátkozrakost se nedá vyléčit, neexistují žádné léky, které by stav nemocného mohly zlepšit. Jediná léčba onemocnění spočívá v předepsání vhodné korekce zrakové vady.

Oční lékař vyšetřuje zrakovou ostrost (vizus). Východiskem pro určení vizu je určení takzvaného minimálního úhlu rozlišení, což je úhel, při kterém je oko schopné vnímat dva oddělené body jako dva.

K určení vizu používáme dva typy vyšetření. Hlavní vyšetřovací metodu tvoří subjektivní vyšetření, při kterém se zkouší zraková ostrost odděleně pro každé oko a pak pro obě oči najednou. Subjektivní se označuje proto, že vyžaduje aktivní spolupráci pacienta.

Pacient stojí ve vzdálenosti 6-ti metrů od tabule zvané optotyp, která visí na stěně, a ze které čte písmena nebo číslice (u dětí se používají obrázky). Dané znaky jsou zapsány v několika řádcích, přičemž v každém dalším řádku jsou menší než v předchozím. Velikosti znaků v jednotlivých řádcích jsou přesně vypočteny tak, že základní (nejmenší) znak je u zdravého oka viděn ze vzdálenosti 6-ti metrů pod zorným úhlem 5 minut, a jeho detaily pod zorným úhlem 1 minuta. Všechny ostatní znaky jsou pak násobky těch hodnot, to znamená že při zorném úhlu 5 minut je možné jich rozlišit ze vzdálenosti 12, 24, 60 metrů. Hodnotu zrakové ostrosti označujeme ve zlomcích, přičemž v čitateli je znázorněna vzdálenost pacienta od optotypu (6 metrů), a ve jmenovateli velikost nejmenšího znaku, který pacient ještě dokázal bez obtíží přečíst. Normální vizus se označuje zlomkem 6/6, u krátkozrakosti se ten zlomek zmenšuje (třeba 6/24). Vizus se nejprve vyšetřuje bez korekce, a pak se zkouší brýlové čočky různých dioptrií pro zvolení optimální korekce.

Jako objektivní vyšetření se označuje vyšetření automatickým refraktometrem, který promítá obraz na sítnici a automaticky analyzuje nutný počet dioptrií, nutný ke korekci vady.

Krátkozrakost se koriguje rozptylnými (konkávními, minusovými) čočkami, které upraví úhel paprsků dopadajících do oka tak, aby se obraz tvořil až na sítnici, a ne před ní.

Pacient má několik možností, jakým způsobem bude svou oční vadu korigovat. První možnost představují brýle. V současnosti existuje široká nabídka brýlových rámů, s výběrem kterých vám ochotně pomůže oční optik. Brýlové čočky se také dají vylepšit, ať už o UV filtr, antireflexní vrstvu, u vysokých dioptrií se také dají zhotovit speciální vysokoindexová skla, která sníží tloušťku čočky až o 60%. Samozřejmostí jsou také už tmavá dioptrická skla, které zajišťují komfort nošení i za velmi slunečného počasí.

Někomu více vyhovují kontaktní čočky, které jsou dnes dostupné téměř ve všech dioptriích, nabídka je také rozšířena o barevné čočky, které mohou pouze zvýraznit, nebo i úplně překrýt původní barvu očí. Ty bývají oblíbené zejména mezi mladými lidmi, které baví experimentovat se svým zevnějškem.

V současnosti se rozšiřuje nabídka laserových operací oka, které zbaví pacienty refrakčních poruch úplně. Jejich podstatou je odstranění několika tisícin milimetru tlusté vrstvičky rohovky, čímž se upraví její povrch tak, aby působila jako rozptylní čočka.

Chirurgické nitrooční operace se užívají u těžších refrakčních vad oka, nebo při poškozené čočce pacienta. Spočívají v náhradě oční čočky, nebo ve vložení další, přídatné čočky ke stávající, a v následné úpravě lomu přicházejících paprsků.

Způsob řešení krátkozrakosti závisí od stavu pacienta, komplikací onemocnění, případných dalších očních i jiných onemocnění, a v neposlední řade i od jeho finančních možností. Pacient by při rozhodování měl respektovat doporučení svého očního lékaře, který má s různými druhy řešení refrakčních vad zkušenosti, a dovede odhadnout jejich účinnost u konkrétního pacienta.

Jak si mohu pomoci sám?  

U již existující myopie jsou jedinou účinnou prevencí před dalším zhoršováním zraku pravidelné prohlídky u oftalmologa.

Zvláště u dětí a dospívajících je nutné hlídat nošení brýlí, proto je důležité aby si děti vybraly, podle možností, také brýle, které se jim budou líbit a které budou nosit rády.

Komplikace krátkozrakosti  

U velmi vysokých hodnot krátkozrakosti (dioptrie pod -15 až -20) vzniká v důsledku méněcennosti vaziva oční koule silné roztahování její zadní stěny. To způsobuje degenerativní změny na cévnatce, sítnici i ve sklivci (gelové těleso vyplňující oční kouli), což může vyústit až ve výpadek zraku v centrální části zorního pole, či ve vznik rušivých stínů, které pacientovi překrývají viděný obraz.

Těžká krátkozrakost bývá někdy spojena s glaukomem.

Diskuse  

Další názvy: myopia, myopia simplex, myopia modica, myopia gravis, lehká krátkozrakost, středně těžká krátkozrakost, těžká krátkozrakost, vrozená krátkozrakost

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s krátkozrakostí

Máte zkušenost s krátkozrakostí?

Cviky na oči při krátkozrakosti Hanka.XY (15.09.12)

Dobrý den,

za léto se mi zhoršil zrak. Je mi teď 15 let. Vůbec se mi nechtělo nosit brýle. Tak jsem na internetu hledal jak zlepšit zrak a jestli to vůbec jde. Koupil jsem takovou tabulku (kde jsou velká a malá písmenka). No a zjistil jsem z 2-4 metrů, na jaká písmenka pořádně vidím a na jaká ne.

Dělal jsem cviky na oči, co jsem našel na internetu. Udělal jsem dokonce svůj systém cviků. No a po měsíci jsem si všiml, že jsem docela dobře začal vidět.

Krátkozrakost a brýle Moninininininininička (12.02.12)

Trpím krátkozrakostí pár let. Asi v 5. třídě jsem přestávala vidět dobře na dálku. Nechtěla jsem to nikomu říct, protože o brýle jsem nestála. Pak mě ale časem začala strašně bolet hlava. Hodně mě také bolely oči. Neměla jsem pak a na nic náladu a byla jsem podrážděná. Ani prášky na bolesti nepomáhaly. Nakonec jsem prostě brýle potřebovala a od té doby je mám.

Léčba

U očního optika mi zjistili, že mám tři čtvrtě dioptrie. Přišla jsem a opřela jsem si bradu a nějaký přístroj a koukala do něj. Viděla jsem zaostřený a rozostřený domeček. Oni mezitím však zkoumali mé oko. Řekli mi, že brýle mít musím a bylo. Byli však milí a o brýlích mi všechno řekli. Došla jsem si vybrat brýle, které se mi líbily a začala je tedy nosit.

Co mi pomohlo

Pomohly my brýle a čočky. Však pro někoho, pro koho je to velké ponížení jsem slyšela, že existují oční cviky na posílení oka.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Diskuze o krátkozrakosti