Kýlu léčí Chirurgie a patří mezi Onemocnění trávicího ústrojí

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? včera v 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU včera v 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

DISKUSE, Popis, Projevy, Léčba, Komplikace

Příznaky kýly

Popis kýly

Kýla neboli hernie je vakovité vychlípení pobřišnice ( peritonea), což je dvojitá membrána, která vystýlá dutinu břišní a rovněž pokrývá orgány v dutině břišní uložené. Vakovité vychlípení obsahuje část nebo části orgánů z dutiny břišní. Základní rozdíl mezi hernií a výhřezem je souvislá výstelka peritonea, která u výhřezu orgánu není.

Kýla vzniká v oblastech břišní stěny tam, kde je stěna oslabená ( většinou). Na jedné straně oslabená stěna břišní, a na druhé straně se uplatní zvýšený nitrobřišní tlak, který vytlačí budoucí obsah kýly do vakovitého vychlípení. Zvýšený nitrobřišní tlak nastává u řady stavů: velice často je to fyzická námaha člověka, dále chronický kašel.

Co se týče oslabení břišní stěny, tak ta je oslabena většinou z důvodu anatomického uspořádání, což je výhodné v tom, že kýla má až na výjimky typickou lokalizaci. Pro vysvětlení, co anatomické uspořádání ve vztahu ke vzniku kýly znamená, poslouží příklad štěrbin mezi svaly, které vystužují stěnu břišní. Důvodem oslabení stěny však můžou být vrozené malformace či pooperační jizvy, kde se kýla může rovněž vytvořit.

Pro přesný popis kýly lékaři používají několik pojmů. U každé kýly rozlišujeme tři základní části: kýlní branku, kýlní vak a konečně kýlní obsah.

Kýlní branka je kanálek či prstenec, který vytváří komunikaci mezi dutinou břišní a kýlním vakem. Kýlní vak je vytvořen pobřišnicí. Obsah kýly je tvořen zpravidla pohyblivými orgány dutiny břišní.

Často je to závěsný aparát střeva tzv. omentum, pak se kýle říká epiplokéla, jindy jsou to kličky tenkého střeva, pak ovšem hovoříme o enterokéle. V kýlním vaku může být obsah uložen zcela volně, pak se nazývá kýla volná ( hernia libera) nebo může srůstat s jeho stěnou ( hernia accreta).

Projevy a příznaky kýly

Šikmá tříselná kýla Přímá tříselná kýla Stehenní kýla Obturatorní hernie Pupeční kýla Kýla v jizvě Nadbřišková kýla Vnitřní kýly

Kýla se projevuje především pohmatem či pohledem, a rovněž bolestivostí. Hlavní nebezpečí pro pacienta spočívá v tom, že kýla se může uskřinout.

uskřinutí může dojít různými způsoby: elastické uskřinutí, k němuž často dochází rovnou při vzniku kýly. Mechanismus elastického uskřinutí spočívá v dynamice tvorby hernie. Hernie se díky zvýšenému nitrobřišnímu lisu vytvoří, ovšem po tom, co se nitrobřišní tlak zmenší, kličky tenkého střeva (nejčastěji) se zaškrtí díky zmenšení obvodu kýlní branky.

Chabý či obstipační mechanismus uskřinutí vzniká postupem času. Kýlní branka je relativně široká, ovšem střevní kličky se začnou plnit střevním obsahem a plyny, což postupně zvětšuje přívodnou a odvodnou kličku střeva, až kýlní branka není dostatečně velká.

Nyní se seznámíme se stavem, který nastane po uskřinutí kýly. Dochází k obstrukci střeva a začne se rozvíjet tzv. strangulační ileus. Ileus je stav, při kterém nedochází k postupu střevního obsahu, ten se hromadí a rozpíná trávicí trubici (často až do enormních rozměrů).

V kýle dochází dále k uzavření přívodných cév, což může v konečném důsledku vyvolat nekrózu střeva. V hromaděném střevním obsahu se mohutně množí bakterie, které produkují pro člověka toxické produkty, a které porušenou stěnou střeva procházejí a zaplavují celý organizmus. Dalším důsledkem je metabolický a iontový rozvrat.

Neléčený ileus končí smrtí. Střevo může perforovat a zaplavit dutinu břišní svým obsahem, způsobit masivní zánět pobřišnice, což je opět život ohrožující stav.

Kličky střevní se nemusejí pouze uskřinout kýlní brankou, ale v kýle se mohu otočit kolem své dlouhé osy. Tomuto stavu se říká volvulus in hernia. Klinicky se volvulus projeví stejně jako ileus.

Kýly se dají rozdělit na několik klinických forem podle toho, kde vznikají (v souvislosti s anatomickou lokalizací).

Šikmá tříselná kýla

Tato kýla sleduje cestu, kterou prochází varle během prenatálního života. Varle je totiž lokalizováno v oblasti ledvin, odkud sestupuje přesnou anatomickou cestou do šourku ke konci prenatálního života. Sestouplá varlata jsou jednou ze známek donošenosti plodu mužského pohlaví.

Pokud varle nesestoupí, hovoříme o tzv. kryptorchismu, který se může sám upravit. Pokud k tomu nedojde, je nutné chirurgické odstranění, neboť u nesestouplého varlete je velké riziko vzniku maligního nádoru.

Pro vznik kýly je důležité zachovaní ( perzistence) processus vaginalis, který si můžeme představit jako tunel, kterým varle prochází. Můžou nastat dvě základní situace, a to že je processus vaginalis zachován v celé své délce, pak celý sám processus vaginalis je sám kýlním vakem, a jeho obsah včetně varlete je kýlním obsahem – celá situace se označuje jako hernia vaginalis testicularis.

Pokud je processus vaginalis zachován jen z malé části, pak kýla proniká okolo semenného provazce a s tunica vaginalis testis ( obal varlete) nekomunikuje, pak hovoříme o hernia vaginalis funicularis. Klinicky se tato kýla projevuje jako malý hrbolek při zevní části tříselného kanálu (canalis inguinalis). Později může kýla sestoupit až do šourku – hernia scrotalis.

U žen je situace komplikovanější, neboť u nich není vytvořeno varle, ani processus vaginalis. Kýla však může sestoupit podél charakteristických struktur – podél ligamentum rotundum až do velkého stydkého pysku – situace se označuje jako hernia labialis.

Přímá tříselná kýla

Tento druh je mnohem vzácnější než kýla šikmá. Kýla proniká štěrbinou mezi svaly ( šikmé břišní svaly), před sebou tlačí příčnou fascii až se dostane k zevnímu vyústění tříselného kanálu. Tato kýla nikdy není vrozená ( na rozdíl od předešlé). Nalézt ji můžeme obvykle u mužů starších 40-ti let.

Stehenní kýla

Stehenní kýla začíná pod tříselným vazem směrem navnitř od stehenní žíly. Prochází charakteristickou strukturou – canalis femoralis. Tato kýla, se na rozdíl od předešlé vyskytuje převážně u žen vyššího věku. Bývá obvykle malých rozměrů, často se uskřinuje.

Obturatorní hernie

Obturatorní hernie proniká kanálem ve svalu (musculus obturatorius, který přitahuje stehno směrem ke střední čáře – těchto svalů je ale víc). Pod kůži se dostává opět v typické lokalizaci – fossa ovalis. Obsahem kýly bývá střevo.

Postiženy jsou opět častěji ženy.

Pupeční kýla

Tento druh je nutné rozlišit od pupečníkové kýly, od které se liší především tím, že vzniká až po narození dítěte. U dětí vzniká jako enterokéla (viz výše). U dospělých je tato varianta prezentována epiplokélou (viz výše), která vzniká výhradně u žen v důsledku roztažení a vyklenutí pupeční jizvy díky opakovaným těhotenstvím či obezitě

Kýla v jizvě

Kýla v jizvě vzniká často při operacích v dutině břišní. Obvykle se jeví pouze jako vyklenutí jizvy, ale může dojít ke vzniku pravé kýly.

Nadbřišková kýla

Tato kýla proniká mezi úponem obou přímých břišních svalů (aponeurosis musculi recti abdominis).

S touto kýlou se člověk může narodit, ale často vzniká jako následek rozestupu břišních svalů po opakovaných těhotenstvích.

Vnitřní kýly

Tyto tvoří samostatnou skupinu kýl, které se vyklenují uvnitř dutiny břišní, a to do výběžků pobřišnice (do tzv. peritoneálních recesů). Zevně tyto kýly nejsou vůbec patrné. Opět se rozdělují podle anatomické lokalizace ( každý recesus má své jméno, podle něj se nazývá i případná kýla v něm).

Hernia mesocolica neboli Treitzova kýla se tvoří v processus duodenojejunalis ( přední část tenkého střeva). Samotný kylní vak leží až za nástěnnou pobřišnicí vlevo od páteře. Obsahem je tenké střevo, které se může vzácně uskřinout. V opačném případě nepůsobí pacientovi potíže.

Hernia bursae omentalis je dalším příkladem vnitřní kýly. Vzniká zasunutím tenkého nebo tlustého střeva do bursa omentalis ( prostor za žaludkem – velmi jednoduše řečeno).

Posledním příkladem jsou brániční kýly, které mohou být vrozené i získané během života. Nebezpečí těchto kýl spočívá v tom, že mohou utlačovat plíce, které se nesprávně rozvíjí.

Léčba kýly

Kýla se léčí chirurgickou cestou. Chirurg vrátí břišní orgány do dutiny břišní, zafixuje je a reponuje pobřišnici.

Komplikaci kýly

Nejzávažnější komplikací je ileus, který byl popsán výše.

Diskuse

Další názvy: hernie, pruh, tříselná kýla, stehenní kýla, obturatórní hernie, pupeční kýla, kýla v jizvě, nadbřišková kýla, vnitřní kýly

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s kýlou

Máte zkušenost s kýlou?

Pupeční kýla - na sonu se neprokázala ggzgzg (06.08.15)

Asi před půl rokem mě začalo pobolívat místo těsně pod pupíkem, hlavně když jsem dlouho stála nebo táhla něco těžkého. Postupně to bolelo čím dál častěji, až jsme zašli k doktorovi, který řekl, že mám malou pupeční kýlku a poslal mě na sono.

Tam mi doktor řekl, že takhle malá není na sonu prokazatelná, a tak se to prý bude řešit, až se to zhorší víc, třeba po porodu anebo až mi bude tak 50.

Takže úžasná rada doktora zní, že mám 30 let chodit s kýlou, „normálně s ní fungovat“. Pořád musím tahat těžké věci a dlouho stát, ale nemá to cenu. Kéž by s tím něco udělali, nebo doufám, že se to zhorší rychle, aby si řekli, že už by to za tu operaci stálo.

Dle mého názoru to ale trochu zní, jakoby někomu řekl - no sice máte rakovinu, ale je jenom v raném stádiu, to chemoterapie nemá ještě cenu, to až bude trochu pokročilá a bude to za to stát…

Kýla Katuscka (07.03.14)

Před čtyřmi roky jsem měla autonehodu a pás se mi zařízl do břicha a udělal mi v břiše takovou jizvu (asi krevní sraženinu). Byla jsem u doktorů a nikdo mi nebyl schopný říct, co to je. Vždycky mě to bolelo, když jsem třeba dělala sedy-lehy nebo něco namáhavéhl na břicho. Dneska jsem zavírala žlutý kontejner a šlo mi to vážně špatně a v tu chvíli, kdy jsem to zavírala, tak mě ta jizva, začala hodně bolet. No a teď mě bolí, jen když se pohnu.

Kýla a její operace katka1982 (08.02.11)

U mě to začalo asi před rokem. Nevěnovala jsem tomu velkou pozornost. Měla a ještě mívám svalovou křeč břišní stěny, ale pouze při zavazování bot nebo při úklidu. Teď mám už menší trvalé bolestí když tahám synka, nákup, když si zakašlu nebo zasměji.

Asi budu muset k lékaři, moc se mi nechce. Moje babička prodělala deset operací kýly, maminka dvě a asi mě to také čeká.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Diskuze o kýle