Laryngitida

Přidat zkušenost

Laryngitidu léčí ORL (ušní - nosní - krční) a patří mezi Onemocnění horních cest dýchacích

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Prodělaný covid a menstruace včera v 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35
Úzkost a deprese po Covidu 17.5.22 07:31  wiwiOL 31
Vypadávání vlasů po covidu 13.5.22 18:03  aiwwa 21
Zkušenosti s Covid testem 3.5.22 07:40  Uslava 6
Očkování covid 2 dávky 1.5.22 18:36  ugluk 24

DISKUSE, Popis, Faktory, Prevence, Příznaky, Léčba, Pomoc, Komplikace

Popis laryngitidy

Hrtan, jeho funkce a struktura Různé formy laryngitidy

Laryngitida je obecný název pro zánětlivá onemocnění hrtanu (lat. larynx), která mohou postihnout všechny věkové skupiny. S ohledem na míru invaze mikroba do stěny hrtanu, věk nemocného a jeho celkový zdravotní stav, mohou nabývat různých forem, od lehkých indispozic až po život ohrožující události. Z hlediska délky průběhu lze laryngitidy dělit na akutní a chronické.

Vyvolavatelem zánětu je nejčastěji virus (uvádějí se viry parainfluenzy, influenzy, RS-virus aj.). Často je zánět virový následně zhoršen druhotným osídlením bakteriemi, které jsou ve zdravých dýchacích cestách jinak bez projevů přítomny (Haemophilus influenzae, streptokoky, stafylokoky). Bez předešlého virového zánětu může onemocnění vyvolat např. Chlamydia pneumoniae nebo Corynebacterium diphteriae (záškrt, viz. níže).

Zánět hrtanu se zřídka objevuje samostatně, častěji je zachycen v souboru s onemocněním vyšších nebo nižších úseků dýchacích cest. Mluvíme poté o infekcích sestupných (zánět byl do hrtanu přenesen ze zanícené nosní sliznice, nosních dutin, hltanu) a vzestupných (šíření směrem vzhůru z průdušek a průdušnice).

Hrtan, jeho funkce a struktura

Pro další popis laryngitid a pro rozdělení jejich nebezpečnosti je vhodné popsat základní anatomii hrtanu. Vzduch nasátý nosem při vdechu proudí nejprve společnými prostory trávicí a dýchací soustavy (hltanem). Na dolním konci hltanu se obě cesty rozcházejí. Potrava putuje do žaludku jícnem, vzduch vstupuje přes otvor (vchod, aditus laryngis) do hrtanu. Zmíněný otvor je spojen s příklopkou (epiglottis), která jej při polknutí potravy uzavírá, aby se sousto nedostalo do dýchacích cest.

Hrtan, který začíná vchodem a končí spojením s průdušnicí, je trubice obklopená soustavou chrupavek a vazivových membrán. Obsahuje též vazy hlasové (hlasivky neboli glottis), které jsou spojené s chrupavkami. Přítomnost svalů umožňuje měnit postavení hlasových vazů a vytvořená štěrbina udává základní tón při tvorbě hlasu. Vzhledem k tomu, že hlasivky se nacházejí zhruba v polovině výšky hrtanu, dělí lékaři jeho prostor na subglotický (pod hlasivkami, blíže k průdušnici) a supraglotický (nad hlasivkami, blíže vchodu do hrtanu a příklopce).

Vnitřní průsvit hrtanu je tvořen výstelkou a pod ní se nacházejícím vazivem, které má vzhledem ke svému řídkému charakteru schopnost pojmout velké množství tekutiny (otékat), čímž se průsvit hrtanu může úplně uzavřít (dojde k dušení).

Různé formy laryngitidy

Jak už bylo řečeno, na průběh nemoci má vliv to, do jaké hloubky stěny hrtanu infekční činitel pronikl. Postižení pouze povrchové výstelky je charakterizováno katarálním zánětem (s bohatou tvorbou hlenu). Tato forma laryngitidy neohrožuje člověka na životě a nevyžaduje okamžitý léčebný zásah.

Postižení hlubších struktur vede ke vzniku otoku a tím ke zúžení cesty pro vzduch (stenózující laryngitis). Mezi stenózující laryngitidy patří např. subglotická laryngitida, projevující se nejčastěji u dětí ve věku 6 měsíců až 3 roky a supraglotická laryngitida neboli epiglotitida (akutní zánět příklopky vyvolaný bakterií Haemophilus influenzace typu b), postihující děti předškolního věku. Obě tyto nemoci jsou akutními stavy rozvíjejícími se náhle a vyžadují rozhodný přístup již v přednemocniční etapě (viz dále příznaky a první pomoc).

Mezi stenózující laryngitidy dále patří tzv. laryngotrachebronchitis pseudomembranacea, společný zánět průdušek, průdušnice a hrtanu, charakterizovaný tvorbou blán, které zužují průsvit dýchací trubice. Toto onemocnění se rozvíjí obvykle na podkladě předešlého hnisavého zánětu způsobeného viry a teprve následného osídlení dýchacích cest bakteriemi. Rozvoj tohoto onemocnění nemá tedy akutní charakter.

Pro úplnost je také vhodné vzpomenout záškrt (difterický croup laryngis), kde vznik pablán vyvolává bakterie Corynebacterium diphteriae bez předchozí virové infekce. Vzhledem k povinnému očkování je toto onemocnění v dnešní době více než vzácné.

Chronické laryngitidy vznikají na podkladě vleklých zánětů různých částí dýchacích cest (již zmíněný sestupný a vzestupný charakter zánětů), dále dlouhodobým přetěžováním hlasivek (zpěváci) nebo vystavováním dýchacích cest nepříznivým fyzikálním a chemickým podnětům (kouření, pobyt v prašném prostředí, inhalace jedovatých par aj.). Jejich důsledkem je ústup nebo naopak zbytnění chronicky drážděné tkáně (např. tvorba polypu hlasivky, tzv. zpěváckých uzlíků apod.).

Rizikové faktory laryngitidy

Dýchací cesty jsou náchylné k poškození působením fyzikálních a chemických faktorů.

Nejinak je tomu u hrtanu, jehož tkáně mohou být navíc poškozeny mechanicky, tedy hlasovým přepětím (zpěváci, sportovní fanoušci i profesionální řečníci a hysterické osoby).

Vznikem katarální laryngitidy jsou tedy ohroženi ti, kteří pobývají ve výrazně chladném, horkém, suchém či prašném prostředí. Stejně tak může k zánětu přispět i inhalace jedovatých plynů či par, kouření a výrazný jednorázový či dlouhodobý abúzus alkoholu a drog (typický ranní chrapot po bujarých večírcích).

Dále je rizikovým faktorem samozřejmě kontakt s mikroby, které jsou schopny zánět hrtanu vyvolat.

Jako u ostatních nemocí platí, že dlouhodobý stres a vyčerpání snižuje úroveň obranyschopnosti jedince. Součtem výše uvedených faktorů roste pravděpodobnost vzniku laryngitidy.

Prevence laryngitidy

Prevencí je přirozeně vyhýbání se popsaným rizikovým faktorům. Osoby, které jsou vystaveny nepříznivým vlivům v rámci zaměstnání, by zásadně neměly podceňovat používání ochranných pomůcek (jednoduché respirační masky ve stavebnictví, prašné výrobě apod.), jinak hrozí vznik chronické laryngitidy jako nemoci z povolání.

Je nutná střídmost v požívání alkoholu a v kouření, hlasoví profesionálové by měly věnovat dostatečnou pozornost hygieně hlasového ústrojí.

V době nejvyššího výskytu laryngitidy (na podzim a časně zjara) je vhodné zvýšit konzumaci ovoce bohatého na vitaminy nebo vitaminy požívat v preparátech jako doplněk stravy.

V mrazivém počasí se doporučuje vyhnout se dýchání ústy nebo dýchat přes límec kabátu či šálu (ohřívání vzduchu), prospěšné je vydatné pití teplých nápojů.

Je nutné věnovat pozornost všem zánětům dýchacích cest a řádně je léčit (v dnešní době lidé obvykle záměrně vynechávají nejdůležitější část léčebného procesu, tedy odpočinek), v opačném případě mohou sestupnou nebo vzestupnou cestou ohrozit další části respiračního ústrojí.

Příznaky laryngitidy a první pomoc u akutních stavů

nestenózujících laryngitid je vedoucím příznakem kašel a pocit suchapálení v krku. Kašel je zprvu suchý, neproduktivní a dráždivý (bez tvorby hlenu), později je vykašláván hlen. Dále je přítomen chrapot, který může v případě pseudomembranózní laryngitidy (viz. výše) přejít až v bezhlasí. Při odkašlání blán se hlas v omezené kvalitě vrátí a tento koloběh se neustále opakuje. Horečka nemusí být přítomna, obvykle je teplota jen mírně zvýšená (do 38 °C).

K rozvoji příznaků akutní subglotické laryngitidy (viz. výše) dochází v noci (uvádí se přibližně kolem půlnoci) aniž by jakékoliv známky nemoci musely být přítomny před usnutím. Typický je vyděšený výraz dítěte a dušení se slyšitelným pískotem při nádechu a zatahováním jamky pod ohryzkem. Stav je provázen rýmou, štěkavým kašlem, zvýšenou teplotou. Je-li zúžení hrtanu výrazné, začne se projevovat nedostatečné okysličení tkání. Zvýší se tepová frekvence, na rtech a ušních boltcích je patrné promodrávání.

Ačkoliv může za nějakou dobu dojít ke zlepšení, při rozvoji výše uvedených příznaků vždy voláme záchrannou službu. Je nutná hospitalizace a transport v tomto případě by měl být proveden sanitním vozem za doprovodu lékaře.

Na epiglotitidu pomýšlíme v případě, že pacientem je dítě ve věku 6 měsíců až 7 let, příznaky onemocnění se rozvíjejí velmi rychle (uvádí se i v řádu několika desítek minut) a jsou obdobné příznakům akutní subglotické laryngitidy. Na rozdíl od ní však dítě nekašle, má horečku (nad 39 °C), není schopné polykat sliny a vyhledává polohu vsedě.

Jedná se o stav přímo ohrožující život. Ihned voláme záchrannou službu, dítě musí zachovat polohu vsedě, kterou samo vyhledává! Dítě necháme dýchat studený až ledový vzduch (v zimě otevřené okno, v létě otevřená lednička a mraznička). Sami do nemocnice netransportujeme.

Léčba laryngitidy

Léčebný postup u hnisavých laryngitid určuje obvykle lékař ORL na základě laryngoskopického vyšetření.

Léčba je zaměřena proti příznakům (podání léků tlumících suchý kašel, v dalším stadiu léčiv rozpouštějících hlen a usnadňujících jeho vykašlávání), dále se podávají preparáty obsahující kyselinu acetylsalicylovou. Lékař může předepsat inhalaci lokálně působících antibiotik nebo jsou tyto podávány ve spreji.

Vzhledem k nejčastějšímu původu laryngitid (viry) se antibiotika předepisují pouze výjimečně, například při významném oslabení organizmu, hrozí-li sekundární osídlení zánětlivé tkáně bakteriemi a také u zpěváků.

K řádnému vyléčení je třeba dodržet klid na lůžku a zásadně nekouřit! Stav se upraví přibližně do týdne.

Akutní stavy jsou doménou oboru urgentní medicína, pacient je následně nezřídka umístěn na jednotce intenzivní péče. Podle nutnosti jsou již v přednemocniční fázi podávány kortikoidy (ne však u epiglotitidy, kde jsou téměř neúčinné) dále sedativa a antibiotika žilní cestou ve vysokých dávkách. U určitého procenta pacientů je nutné zajištění dýchacích cest akutní intubací či koniotomií.

Jak si mohu pomoci sám

Léčbu předepsanou lékařem můžete podpořit pobytem v přiměřeně teplém a vlhkém prostředí. Vlhkost v pokoji lze zvýšit například pokládáním mokrých ručníků na topení či užitím zvlhčovačů vzduchu.

Je vhodné pít větší množství teplých nápojů (doporučovány jsou bylinné čaje na onemocnění dýchacích cest) a minerální vody o minimálně pokojové teplotě (nejlépe Vincentka).

Blahodárně působí obklady na krk a klid na lůžku. Verbální komunikaci omezte na nutné minimum, šeptání urychluje hojení hlasivek.

Komplikace laryngitidy

Neléčené záněty dýchacích cest způsobené viry mohou být, jsou-li ignorovány a nedůsledně léčeny, zhoršeny druhotnou infekcí bakteriální. Dále se zánět může šířit vzestupně či sestupně a vyvolat až postižení plic. Dlouhodobě drážděný hrtan může být stižen chronickou laryngitidou působící trvalé změny na sliznici. V některých případech pak tyto změny mohou vést ke vzniku nádorů.

Diskuse

Další názvy: zánět hrtanu, laryngitis, zánět hlasivek, akutní laryngitida, chronická laryngitida, subglotická laryngitida

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s laryngitidou

Máte zkušenost s laryngitidou?

Laryngitida mi začala z minuty na minutu Cvičící (11.03.19)

V dětství jsem touto nemocí trpěla opakovaně (cca 2× do roka), vždy jsem za pár dní byla OK, ale noci byly šíleně, dušení atd. Teď to ve svých 28 letech zažívám poprvé jako dospělá. Začalo to fakt z minuty na minutu, v práci jsem přestala mluvit, pak se v noci dusila, zvracela málem do omdlení, ale teplota normální. Ráno mě krk bolel způsobem, že každý slovo i polknutí bolelo. V lékárně jsem si koupila Vincentku a Panthenol tablety. V noci zase krize s duševním a zvracením, přemýšlela jsem o pohotovosti, ale můj hlas jaksi nebyl schopen zavolat si taxík a pěšky bych to nedala, děsná slabost. V zoufalství nejvyšším jsem si dala dva panáky domácí slivovice, usnula a ráno se probudila ve výrazně lepším stavu. Teď je to pět dní a zítra už si troufám do práce

Co mi pomohlo

Panthenol tablety, Vincentka, slivovice, nemluvit a požívat pouze tekutou stravu

Laryngitida u dětí Houmice (20.05.18)

Mám 13leté kluky. S touto nemocí se potýkáme už od 6 měsíců. Večer jdeme spát. Kolem půlnoci kluky přepadne štěkavý kašel. Podávám čípky Rektodelt, v zimě sedíme na balkóně, v létě u lednice.

Laryngitida Šrám (22.05.17)

Bolest v krku, potíže s polykáním, teplota. Tak se mi projevoval zánět hrtanu. Měl jsem ho i 3× za rok. Už jsem si nevěděl rady. Ptal jsem se doktorky, jestli je něco, co by mi pomohlo. Řekla mi o Bactoralu. Bral jsem prentivně co dva měsíce a zánět se nevrátil. Je to skoro 3/4 roku a pořád je klid.

Laryngitida - jděte k lékaři včas! Elizabetha13 (29.01.16)

Teď doma s touto nemocí ležím. U mě to „naštěstí“ nepřišlo tak náhodou.
Večer mě začala bolet hlava a maličko v krku (teplotu jsem neměla). Vzala jsem si tedy Paralen a Jox. Ráno asi ve čtyři jsem vstala (nemohla jsem usnout), bylo mi špatně od žaludku, nemohla jsem dýchat a bolela mě hlava. Když jsem si pak změřila teplotu 38, bylo mi jasný, že zůstávám doma… A horšilo se to!

Co mi pomohlo

Rozhodně nechoďte k doktorovi až po dvou dnech!

Pijte čaje, docela to pak pomáhá s mluvením, pokud nejste na teplé, tak lehce (doopravdy jen lehce) vychlazenou coca colu, ta mi taky hodně pomohla (a hlavně to byl můj jediný příjem jakýkoliv „živin“ a cukrů).

Pokud k tomu máte suchý dráždivý kašel, tak Stoptusin, doporučuji spíš kapky, protože hrdlo je strašně citlivé a já byla ráda, že jsem spolkla Paralen/Brufen.

(A taková kravina… Líp se pije z brčka než z flašky či skleničky, ale asi spíš ozkoušet, co bude vyhovovat).

Zákeřná nemoc Martina Karáskova (02.11.14)

Měla jsem zvýšenou teplotu, zduřelý krk, oteklé hlasivky. Asi klasické příznaky nemoci. Říkala jsem si, to nic není, holka, to zvládneš. Když ejhle. Seklo to se mnou a nemohla jsem ani do práce.

Léčba

Tak léčbu jsem začala sama. Nejdříve doma klid a zázvorové čaje. Moc to nepomáhalo, tak jsem začala hledat nějaký zajímavý informace na internetu.

Co mi pomohlo

Zázvor - hlavně zázvorový čaj
Wobenzym - koupila jsem klasické balení
asi i odpočinek

záchvat, akutní Laryngitida tetičkakata (24.10.14)

Setkala jsem se s tím zatím jen jednou, a to u tehdy 4letého kluka, kterého jsem hlídala kamarádce. Já mám sama dvě malé děti. Děti byly celý den v pohodě, nic je netrápilo. večer asi kolem jedenácté za mnou přišel Lukášek, že se mu špatně dýchá. Kašlal, měl štěkavý kašel a nemohl se pořádně nadechnout. Posadila jsem ho na otrevřený balkon (byl prosinec), zabalila do deky a volala rovnou 155. V ledničce naštěstí Rectodelt, takže zavedení čípku a čekání na sanitu. Po diagnostice akutní laryngitidy dostal prcek inhalaci, kapky a jeli jsme domů. Na doma sirup na kašel vlhký vzduch.

Dvoj-ročný syn a kašel sandra007 (01.03.14)

Môj dvoj-ročný syn v stredu v noci začal tiež veľmi kašlať. Najprv som si myslela, že mu stekajú sople, ktoré nás trápili už týždeň, ale nakoniec to začalo byť až nepríjemné, nie bežne kašlanie, s ktorým som sa nestretla.

Celú noc sa budil a kašlal. Ráno sme u MUDr. zistili, o čo ide, a okrem čipku pri záchvate nám dala aj antibiotiká. Na kašeľ bereme Mucosolvan junior a už kašle menej, ale stráca hlas a keďže je to malé dieťa, ktoré nechápe čo znamená kľudový režim, a je vo veku keď všetko opakuje, mele od rána do večera. :)

Cez deň deň to znáša fajn no v noci len kašle.

Léčba

Sirup Mucosolvan, pamycon kvapky na sople, cipok rectodelt v případě potřeby a
antibiotika Augnentin duo, ale to kvoli zatečenému hrdlu.

Laryngitida u synka kac0012 (15.11.12)

Poprvé jsme se setkali se laryngitidou, když byly synovi dva roky. Začalo to tím, že si stěžoval na bolest v pusince, méně jedl, následně se přidala teplota 38C. Rýmu ani kašel neměl. Následující den už začal chraptět, při jídle a pití poplakával, večer se často budil, špatně se mu dýchalo a začal suše bolestivě pokašlávat. Při spaní nedýchal čistě, ale chrčel.

Léčba

Doktorka nám dala čípky Rectodelt, doporučila ubrat topení na 19°C, hodně zvlhčit vzduch, syna teple obléci a na krk dávat studené zábaly, které uleví od bolesti a zároveň alespoň částečně rozeženou zánět. Také nám doporučila jíst nanuky, které rovněž uleví od bolesti. Již následující den se náš syn večer nedusil. Na suchý kašel bral Stoptussin, když se posléze změnil ve vlhký kašel, tak Ambrobene. Celkově nás tato nemoc potrápila 10 dní.

Co mi pomohlo

Nejvíce pomohl čípek Rectodelt - jako první záchrana. Dále studený (ledový) vlhký vzduch, studené zábaly krku.

Laryngitida v dospělosti Klarraa (11.07.12)

Měla jsem zvýšenou teplotu, zduřelý krk, oteklé hlasivky. Mluvení mě bolelo a unavovalo.

Léčba

Stejně jak už sem někdo psal, mi lékař nic moc nepředepsal kromě kapek, zázvoru a klidu. Na otoky mi doporučil wobenzym.

Co mi pomohlo

zázvor, wobenzym, kapky,KLID!

Rychlý nástup příznaků laryngitidy u dítěte evelinaa (04.01.12)

Před hodinou mě odvezla RZS sedmiletého syna s akutní laryngitidou. Usínal jako naprosto zdravý, spokojený chlapeček. V 0.30h se vzbudil, dusil se, brečel. V tom šoku jsem si nemohla vzpomenout na 155, ale volala jsem hasiče. Snad to bude dobré, ale ten strach zůstane navždy.

Laryngitida a noční dušení LucyLou (02.01.12)

Už měsíc mě trápí laryngitida. Začalo to nočním dušením, pak postupná ztráta hlasu až do úplné afonie, štěkavý, dusivý, suchý kašel.

Léčba

Nejprve jsem se snažila řešit problémy kapkami proti kašli, zábaly krku, panthenolem, hoeovoxem. Ale problémy přetrvávaly i po týdnu - lékař nasadil antibiotika + další antibiotika na inhalaci, dále inhalace vincentky, zábaly, dobrala jsem homeovox a panthenol. Základem bylo však dodržovat hlasový klid. Nešeptat! To je prý horší než mluvení. Až po třech týdnech se začal vracet hlas, avšak přetrvávala hlasová slabost. Proto nadále nemocnost (jsem hlasový profesionál) - na doléčení mi lékařka ORL napsala Aescin Teva a pyridoxin.

Věřím, že za týden už bude vše v pořádku, nyní mě ještě bolí v krku při mluvení. Po celý čas denně inhaluji - týden antibiotika (Pamycon), potom už jen vincentku.

Yzop při laryngitidě peetule23 (18.11.11)

Dobrý den,

také máme zkušenost s laryngitidou, naše dcerka Terezka v 11 měsících ráno začala mít štěkavý kašel a sípala po jen několika minutách měla zvýšenou teplotu a začala se dusit, z šoku jsem volala doktorce, ta mi řekla, abych zavolala záchrannou službu asi po 15 minutách přijeli. Doktor řekl, že je to laryngitida, dal jí čípek rectodelt a jely jsme do nemocnice. Tam zavedli Terezce kanylku do hlavičky a daly jí antibiotika, po týdnu nás z nemocnice pustily. Od té doby má Terka zvuk kašle jako když má laryngitidu, ale toho už se bohužel nezbavíme. Koupily jsme zvlhčovač vzduchu, inhalujeme, lékařka nám předepsala rectodelt, když bude mít záchvat, pije čajíky.

Strašně moc nám pomohla bylinka jménem YZOP, opravdu moc pomáhá, od toho prvního záchvatu měla jeden v září, ale to jsem jí dala rectodelt a brala stoptussin a dobré. Jinak pije ten yzop a je to o hodně lepší, takže ho doporučuji.

Petra a Terezka Škodovi

Léčba

rectodelt,stoptussin,yzop,zvlhčovač vzduchu.

Co mi pomohlo

otevřené okno nebo lednička,pití čaje YZOP.

Akutní průběh laryngitidy u dětí Jaňulka 1 (10.05.11)

Můj druhý syn měl laryngitidu poprvé v 9 měsících. To jsem vůbec netušila, co mám dělat, co to je, a tak si pořád sedal, jak kašlal (instinktivně, aby se neudusil) a já ho pokládala, aby ležel a usnul. Další den na pohotovosti mu dali antibiotika, ale ta jsou nesmysl, je to virové onemocnění.

A když za 3 týdnu měl to samé znovu, zavolala jsem rychlou a jak paní slyšela v telefonu, jak syn kašle a dusí se, byla tady záchranka hrozně brzo. Odvezli nás a to bylo opravdu akutní. Poté znovu za asi za dva měsíce opět jsme skončili v nemocnici. Dnes mu jsou 4 roky. Do této doby měl laryngitidu asi tak 25× (po dvacítce jsem si to přestala psát). Hlavní je, že z toho vyrostou a není to už pak tak akutní.

Co mi pomohlo

Pomohl Prothazin, Rectodelt, studený vzduch a velké vlhko. Nebo i ledovat krk.

Laryngitida dítěte do jednoho roku Alžběta Plocová (06.04.11)

Dobrý den,

s laryngitidou jsem se setkala jednou a dnes již vím, že jsem měla jednat jinak, rychleji. Veronika (tehdy 9 měsíců) byla celý den veselá v pohodě. Začalo to v noci, kdy mě vzbudil její štěkavý kašel, který byl velice nepříjemný na poslech - měla jsem až husí kůži - a sípání. Vypadalo to, jako by jí něco dusilo.

Vzala jsem jí z postýlky a spala u nás v posteli - celou noc jsme nespali, sípání bylo velice hlasité a měla několik záchvatů, kdy se dusila. Vůbec jsem netušila o co jde. Teplotu neměla.

Druhý den jsem šla s Verunkou k doktorce, která diagnostikovala laryngitidu s tím, že je to docela vážné, ale s hospitalizací ještě počkáme. Byla jsem poučena, že při dalším záchvatu musím okamžitě volat záchranku. Jenže já ten záchvat neuměla odlišit od jejího normálního sípání a neschopnosti dýchat. Prý má otvor na dýchání jen pár milimetrů. Na tu noc nikdy nezapomenu. Verunka se dusila, záchvaty měla četné a vždy pomohlo vyběhnout ven (byl listopad), kde se Veru zklidnila. Půjčila jsem si zvlhčovač vzduchu, topení dala na 19°C (Verunka pořádně oblékla) a otevřela mikroventilaci.

Dala jsem jí Rektodelt, který měl pomoct. A opravdu pomohl do několika hodin. Do tří dnů byla Verunka úplně fit. Rektodelt jsem dala pouze jediný a už další noc byla o mnoho klidnější.

Léčba

Rektodelt

Co mi pomohlo

Při záchvatech studený vzduch (v zimních měsících vyběhnout ven, v letních otevřít mrazák), vlhký studený vzduch.

Laryngitida a dušení Athena000 (25.02.11)

S laryngitidou jsem se nikdy předtím nesetkala, proto mi zcela viditelné příznaky nic nenapověděly. Asi dva dny se mi mluvilo velmi špatně, což jsem ignorovala. Potom jsem si zapomněla vzít šálu a to bylo -10°C. Další den jsem samozřejmě nemohla jít do školy, protože sem jen chraptěla a postupem času musela přejít k šepotu. Nic nezabíralo - inhalovala jsem Vincentku, dávala Prisnitzův obklad, pila čajíčky a cucala prášky.

Až mě jednou maminka objednala na ORL, čímž mi pravděpodobně zachránila život. Už cestou domů od doktorky jsem velice špatně dýchala. Musela jsme zastavovat. Až jsem dorazila domů a začala se dusit. Sestra se mi snažila pomoct, ale já nemohla mluvit, nemohla jsme jí říct, jak mi pomůže. Čím víc jsem panikařila, tím víc sem se dusila.

Léčba

Doktorka mi předepsala antibiotika Zinnat, tobolky Erdomed a co mě asi zachránilo, což bych nečekala, byly čípky Rectodelt, které začaly účinkovat téměř během minuty. Sestra mi dala mokrý kapesník přes noc a dýchala se mnou, abych to zklidnila. Asi mi to zachránilo život, protože kdyby tam nebyla, asi bych se bývala udusila.

Opakovaná laryngitida janacko333 (31.08.10)

Já mám dlouholeté zkušenosti s touto nemocí. Už odmalička trpím pravidelně 2× ročně (jaro a podzim) laryngitidou. V posledních letech se to stále zhoršuje.

Naposledy jsem prakticky ztratila hlas. Ani šepot už mi moc nepomohl. Naštěstí pro mě nemívám prakticky nikdy teploty vyšší než 37,5.

Léčba

Doktorka mi většinou nic moc nepředepsala. Často šlo o kapky proti suchému kašli a Vincentku, kterou jsem si koupila v bežném obchodě za pár korun.

Co mi pomohlo

Jediné, co na 100% pomůže, je hlasový klid, teplo, přiměřeně vlhké ovzduší, Vincentka (i ohřátá s mlékem) a šalvějový čaj. Zkuste to, možná něco z toho pomůže i vám. Jako prevenci můžete zkusit cucat šalvějové bonbony. Hlavně to nepřehánějte s Vincentkou. U citlivých lidí může snadno způsobit ledvinové kameny či písek. Obsahuje příliš velké množství sodíku (to vím z vlastní zkušenosti).

Laryngitida - průběh Ondra95 (31.07.10)

Laryngitidu jsem měl v lednu 2007. Začalo to uplně nevinně. V autě jsem začal kašlat štěkavý kašel. Přijeli jsme domů a já měl 37 stupňů horečky. Druhý den jsme šel k lékaři a lekář řekl, že je to chřipka. Začal jsem se léčit, ale další den přišly horečky až na 39,5 stupně a velké sípání + potíže z dýcháním.

Léčba

Léčil jsem se v nemocnici. Dávali mě dýchání a každý den do mě píchali nějaké dávky antibiotik.

Co mi pomohlo

Klid na lůžku, hodně pití čaje.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.