Migrénu léčí Neurologie a patří mezi Onemocnění nervového systému

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? včera v 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU včera v 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

DISKUSE, Popis, Rizikové faktory, Příznaky a projevy, Léčba, Jak si pomoci, Komplikace

Popis migrény

Migréna je chronickým onemocněním, charakteristickým bolestí hlavy, obvykle pouze na jedné polovině lebky. Touto civilizační nemocí trpí cca 20% žen a 6% mužů. Tito lidé sice nejsou ohroženi na životě, avšak ataky migrény jsou velmi nepříjemné a omezující.

Migréna patří k chorobám, které mají obrovský negativní dopad na kvalitu života postižených. Většina migreniků má potíže se soustředěním, učením a pracovní výkonností a často i sexuálním životem.

Záchvatovité bolesti trvají 3 – 72 hodin, přičemž rozdělujeme migrénu na 2 druhy. Migréna s aurou (20%) a migréna bez aury (80%). Aura je předzvěst, která předchází migrenózním záchvatům a je charakteristická abnormální funkcí některého smyslového orgánu. Objevují se např. poruchy zorného pole, poruchy zraku (rozmazané vidění, blikající světla, černé skvrny), čichu, sluchu, popř. mravenčení v končetinách a potíže s řečí. Aura vymizí současně s nástupem bolestí hlavy.

První záchvaty se zpravidla objevují již v dětství. Nejvíce postiženi jsou však lidé mezi 25. a 45. rokem věku, přičemž se migrenózní stavy zpravidla prodlužují až do 60. roku, kdy se intenzita i frekvence sníží, popř. úplně vymizí.

Přesná příčina migrény je neznámá. Usuzuje se, že záchvat vyvolá nějaký specifický spouštěcí faktor (únava, stres, změna životního stylu, náhlá změna klimatu, hluk, nedostatek spánku, dietní opatření, alkoholické nápoje, ale i hormonální změny), který způsobí nejdříve regionální pokles mozkového prokrvení.

Pokud je pokles výrazný, vznikne aura, v jiných případech aura nevznikne. Poté dojde k rozšíření mozkových cév (vazodilataci), přičemž se z nervových zakončení začnou uvolňovat látky (vazoaktivní aminy), které způsobují bolest a další rozšíření cév. Tyto látky jsou v krvi běžně přítomné, ale jejich koncentraci může zvýšit například konzumace určitého jídla, stres, snížení hladiny krevního cukru, atd.

Někteří lidé mají nedostatek enzymu odbourávajícího tyramin, což je látka obsažená např. v jogurtech, sýru, čokoládě, mase, červeném vínu a dalších produktech. Pokud dojde k nadměrnému nahromadění tyraminu v krvi, může tato skutečnost spustit řetězec reakcí vedoucí k migréně.

Jedním ze spouštěcích mechanismů může být přítomnost kladně nabitých iontů v ovzduší, které zvyšuje hladinu serotoninu, což opět vyvolá migrénu. Tyto ionty se vyskytují hlavně v prašném ovzduší, zakouřených prostorech a v horku.

Rizikové faktory migrény

Vzhledem k tomu, že příčina nemoci není zcela známa, jsou rizikové zejména spouštěcí faktory, které jsou vysoce specifické u každého migrenika. Spouštěcí faktory jsou dvojího druhu.

Nekontrolovatelné faktory zahrnují například menstruační cyklus, meteorologické změny počasí a další vlivy, které nemůžeme ovlivnit.

Naopak kontrolovatelné spouštěcí faktory jsou například stres, nedostatek spánku, pasivní kouření, některé druhy jídel, silné světlo, hlasité zvuky, výrazné pachy, atd., kterým je možno se vyhnout. Každý migrenik by proto měl odhalit své kontrolovatelné spoušťové faktory a snažit se jich vyvarovat v běžném životě.

Průběh migrény může také zhoršit nadužívání některých léků, zejména barbiturátů a opiátů. Mnohdy stačí k úplnému vymizení migrény pouhé vysazení hormonální antikoncepce.

Prevence migrény

Úspěšná prevence migrény prozatím neexistuje. Vědci se shodli na tom, že migréna, podobně jako mnoho jiných onemocnění, je také dědičným onemocněním. Pokud jí trpí jeden z rodičů, je 50% možnost, že se u potomka bude vyskytovat také. Ale jestliže jí trpí rodiče oba, je tato možnost až 85%.

Ke zlepšení kvality života je nutné vedení migrénového kalendáře. Do něj si migrenici zaznamenávají všechny stresující události po dobu 24 hodin před vznikem migrény a všechny potraviny, které po tu dobu jedli.

Příznaky a projevy migrény

Migréna má jako mnoho jiných onemocnění také několik fází.

1. Prodrom


Tato fáze je velice nenápadným, varovným okamžikem, předcházejícím vlastní nemoci. Obyčejně se manifestuje změnou nálady, neklidem, nervozitou, únavou, depresí, podrážděností, nechutenstvím, atd. Mnohdy jsou však tyto příznaky tak malé, že si jich migrenik ani nepovšimne.

2. Aura


Tato fáze není přítomna vždy. Týká se asi jenom 20% migreniků a trvá obvykle 5 minut až 1 hodinu.

3. Vlastní bolest hlavy


Jedná se o středně až nesnesitelně velké bolesti hlavy, které jsou většinou pulzujícího charakteru, lokalizované jednostranně, většinou v okolí oka.

Záchvat může být doprovázen zvracením a nevolností.

Tato fáze je pro migrenika tou nejobávanější a nejbolestivější. V tuto chvíli většinou vyhledává tichou, tmavou místnost.

Mezi časté příznaky migrény patří abnormální citlivost na zvukové, zrakové, čichové i dotykové podněty. Migrenici také mohou pociťovat vnitřní zmatek, ospalost, podrážděnost, závratě, výpadky zorného pole nebo dvojité vidění. Silnější migrény bývají doprovázeny i zvracením, které je typické tím, že po něm nepřichází úleva.

4. Postdrom


V této poslední fázi probíhá již zotavování a bolesti hlavy postupně odeznívají. Může trvat hodiny až dny a přítomna bývá většinou únava a nechutenství.

Diagnostika migrény

Pro toto onemocnění neexistuje objektivní test, a proto je diagnostika založena především na anamnéze. Využívá se standardizovaných dotazníků, které mají určitá kritéria. Váš lékař nebo lékař online se bude ptát na frekvenci a intenzitu migrény, zda byla přítomna aura, jak dlouho trvala, jaký charakter měly bolesti hlavy, zda byly pulzující, jednostranné a zda byla přítomna nevolnost (nausea) nebo zvracení. Také je důležité doktorovi vyložit okolnosti, za kterých k migrenóznímu záchvatu došlo, a všechny příznaky, které se u Vás objevily.

Léčba migrény

Léčba migrény je dvojího charakteru.

Nemedikamentózní spočívá v odstranění spouštěcích faktorů, úpravě životního stylu, přikládání studených obkladů na čelo a zařazení relaxačních technik.

Medikamentózní léčba je založena na užívání léků několika druhů. Můžeme je rozdělit na farmaka k léčbě akutního migrenózního záchvatu (analgetika, triptany) a léky užívané průběžně, působící proti vzniku migrény (profylaktická léčba).

Migrenici by však měly užívat jen ta léčiva, která jim předepíše doktor. Mnoho lidí léčí migrénu běžnými analgetiky (Ibalgin, Aspirin, Acylpirin, Paralen, atd.), která mají jen přechodný efekt a mohou způsobit návyk, popř. vznik každodenních bolestí hlavy.

Výrazný pokrok v léčbě migrény zaznamenaly právě triptany. Mohou se užívat v podobě tablet, nosních sprejů nebo injekcí.

Pokud se migrenózní stavy vyskytují častěji než 3× za měsíc, je nutné aplikovat i profylaktickou léčbu, která má za úkol snížit počet frekvencí záchvatů. Lékař předepisuje příslušnou léčbu dle deníčku, který si migrenici osobně vedou. Zaznamenávají si do něj přesný čas a délku záchvatů, jeho intenzitu a případný vegetativní doprovod.

Jak si mohu pomoci sám

Snažte se vyhledat všechny momenty, které u Vás vyvolávají migrenózní stavy a poté se jim pokuste vyvarovat. Důležitá je změna životosprávy tzn. vyhnout se jídlům, která by mohla záchvat spustit, ale především dbát na dostatečný spánek a pravidelný denní režim. Migrenici by se také měli vyhnout např. nočním směnám, či hlučným místům.

Komplikace migrény

Jednou z komplikací může být chronická migréna neboli transformovaná migréna. V tomto případě se bolest hlavy vyskytuje po více než 15 dní v měsíci a postupně se zvyšuje frekvence záchvatů a klesá intenzita bolesti. Nevolnost, citlivost na ostré světlo a hlasitý zvuk se může a nemusí objevit.

Další obvyklou komplikací je status migrenosus. O tomto stavu mluvíme v případě, že migrenózní záchvat trvá déle než 3 dny a splňuje všechna kritéria migrény bez aury.

Může se také stát, že příznaky aury přetrvávají déle než jeden týden, anebo dojde až k migrenóznímu infarktu, kdy nastane ischemie v mozku. Je také popisováno, že migréna může spustit i epileptický záchvat. Většinou se jedná o migrénu s aurou a epileptický záchvat se objeví v průběhu migrény nebo těsně po ní.

Diskuse

Další názvy: hemicrania, migréna s aurou, migréna bez aury

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s migrénou

Máte zkušenost s migrénou?

První pomoc Petra Matysová (08.07.21)

Cpu tento komentář všude s nadějí, že pomůže někomu dalšímu, protože jsem nic podobného nikde nenašla. Přitom je to banalita a navíc bez prášků. Cítím úlevu v rámci minut.
Trpívám na migrénu s aurou. Půl hodiny omezené zorné pole a pak… Prášky nezabírají. Našla jsem ale jednu pomůcku, bez které bych byla vyřazená z provozu na celý den. Jedná se o termofor za pár korun v takovém tom plyšovém obalu.

Co mi pomohlo

Dám do termoforu vařicí vodu z konvice a položím si na něj hlavu, tak aby přiléhal v místě nejintenzivnější bolesti (obvykle mívám migrénu od oblasti temene a zátylku). Horko mi bezpečně do půl hodiny extrémě!!! pomůže a do hodinky dvou je po migréně. Únava zůstane, ale jinak můžu normálně fungovat. Mám sice po této proceduře „uvařenou“ hlavu, ale ta úleva je k nezaplacení. Díky tomu už jsem neměla migrénu ve stádiu zvracení a „gilotina je můj nejlepší přítel“ ani nepamatuji.

migréna Míla44 (27.05.21)

Pomáhá doplňovat hořčík…

opakovaná migréna Milo.K (03.05.21)

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat jestli se někdo potýká s migrénou během tohoto období. Na mě to působí každý rok následovně začne se oteplovat, dobrá nálada ale jak se zatáhne začne pršet začne mi bolet hlava, nemám na nic náladu a jen bych ležel a musím se vyloženě dokopat k tomu abych vůbec jel do práce, jako dnes. Na druhou stranu před odpolední můj běžný den začíná že si jdu zaběhat nebo se aspoň projít do lesa se psem pak jdu cvičit a jedu do práce, ale jsou dny jako tenhle že se mi opravdu nic nechce a jen bych ležel. Většinou mi bolí hlava, jsem unavený ale spát se mi nechce, prostě bez energie.

slunovrat a rovnodennost ciligan (19.10.20)

Migrénami trpím asi 20 let. Známým spouštěčům se vyhýbám (určité potraviny, hluk apod.). Jednomu typu spouštěče se ale vyhnout nemohu - slunovratům a rovnodennostem. Zní to asi neuvěřitelně, ale tyto dny mi pravidelně, bez jediné výjimky(!), spouští migrénu. Setkal se někdy někdo s něčím takovým?

Migrénu mi neuroložka nevěřila stopmigrene (06.05.20)

Bude mi 23. První silnou migrénu jsem dostala před 5 lety na střední škole, kdy jsem prožívala velmi těžké období, měla mnoho psychických problémů a ještě se chystala na maturitu. Co jsem zažívala, nebyla však klasická bolest hlavy, to nakonec pozná každý migrenik, že migréna bolí JINAK… moje tehdejší neuroložka mi ovšem nijak extra nevěřila, dokonce mě tehdy i dost seřvala, jak si to jako představuju sama si diagnostikovat migrény. Léky, které mi předepisovala, nepomohly. Migrény jsem měla i dvacetkrát za měsíc a pokaždé mě naprosto odrovnaly, nebyla jsem schopná nijak fungovat. S výměnou lékařky a nasazenými vyšetřeními (EEG, MR, sono crania) mi nicméně byla opravdu diagnostikovaná migréna, dva roky nejdříve bez aury, nyní již s aurou. Postupem času jsem vystřídala několik různých medikamentů, nejvíc mi však vyhovuje Lamotrigin dohromady se Sumatriptanem a k tomu Mg+B6.

Léčba

Vyšetření: EEG, magnetická rezonance, každé 2 roky sono crania a cév, pravidelné KO na neurologii (co 3 až 6 měsíců). Léky: během roku postupně zvyšovaný Lamotrix 25 - 50 - 75 - 100 mg, poté rok a půl bez léků. Z 20 záchvatů za měsíc pokles na 8/měs. Cinarizin a Oramellox - po Cinarizinu mi bylo zle od žaludku, téměř ihned jsem ho vysadila, Oramellox ušel. Topilex 25 - 50 mg, cca rok a půl, k tomu Sumatriptan 50 mg při záchvatu. Účinky Topilexu pominuly, opět nasazen Lamotrix 25 mg s postupným zvyšováním (nejlépe jsem ho snášela).

Co mi pomohlo

Výměna lékařky. Je moc důležité, abyste si s lékařem navzájem důvěřovali. Bez toho nemůže léčba fungovat, buď vás on bude mít za hypochondra nebo vy jeho za pitomce. - Úplná abstinence, nekouřím, nepiju, neberu drogy. Alkohol není dobrý, když jste v léčbě, a není ani dobrý, když v léčbě nejste, ale migrény vás stejně trápí. Beru jen předepsané léky, k tomu navíc Mg+B6 každý večer před spaním a v průběhu dne, kdy mi není dobře, i B12. Pitný režim, snažím se vypít aspoň dva litry vody denně. Nejím pálivé, čokoládu si dopřeju jen výjimečně. Snažím se neponocovat, když mám problém se spaním (což ve dnech s migrénou bývá, protože od bolesti a vyčerpání usnu a pak se mi těžko usíná v noci), uvařím si bylinkový čaj, meduňkový, mátový apod. Zelený či černý čaj nepiju, rovněž ani energy drinky. -

Když na mě přijde záchvat, potřebuju absolutní ticho, klid, chladnou a tmavou místnost, osprchovat se a zchladit hlavu studenou vodou, masáž skalpu, pak se dobře a teple obléct. Vzít si léky a jít to zaspat. Pokud to situace neumožňuje, vzít si léky CO NEJDŘÍV, hodně pít a v rámci možností se vyhýbat ostrému světlu a hluku. -

Co se léků týče, Lamotrix a Sumatriptan jsou pro mne nejlepší volbou. Rovněž jsem nyní na zkoušku vysadila antikoncepci, ačkoliv jsem ji brala ještě dlouho před prvním záchvatem. Bčkové doplňky, hořčík, pít Magnesii, hořčíkový sprej.

Migréna s aurou 21000 (30.11.18)

Migréna většinou s aurou se mi rozvinula během posledního roku na hormonální bázi, zhuštěně v době okolo menstruace, i když jsem nikdy nebrala antikoncepci. Letos je mi 38 let.
Vedle toho jsem jiným způsobem chronicky nemocná, upřednostňuji ticho a klid, ale lékaři se snaží mě posílat do společnosti a být tam aktivní.
Migréna se ovšem umí rozvinout během chvilky - teď v úterý se mi rozvinula ta nejhorší část doslova během 5 minut, sumatriptan mi tentokrát pomohl asi jen na hodinu (obvykle mi pokryl dalších 24 hodin), pak se mi to dost drsně vrátilo a skončila jsem v nemocnici na dvouhodinovém kapáku, který mě oblbuje ještě teď, a na to, někde něco řešit ve společnosti, to není. Doufám, že mě už po tom co se teď stalo, nikdo nikam honit nebude. Moji rodiče byli v úterý hodně vyděšení i potom, co jsem po tom kapáku nemusela v nemocnici zůstat na hospitalizaci.

Léčba

Migrénu mám v mixu s PMDD.
Léčba: Sumatriptan 50 mg, Magnosolv, escitalopram 5 mg.

Co mi pomohlo

Sumatriptan mi většinou zabírá, escitalopram mám asi měsíc - ten mi ty PMDD nálady doslova odstranil, něco jsem na tom i zhubla, a zmírnil mi i některé příznaky migrén během listopadu před tím aktuálním větším záchvatem.

Dlouho, předlouho Arcilor (30.10.18)

mne provází migréna životem, mám s ní bohaté zkušenosti a myslím že mám „vychytané“, jak na ni reagovat a s ní jednat. Lékaři jasno nemají, neboť se na migrénu neumírá (možná jen z důvodu sebevraždy) a tedy na Nobelovku to není.

Já vsadím boty, že za migrénou stojí nějaké mizerné zásobení očí krví, tedy kyslíkem v jistou chvíli a z toho vznikající křeče?v oku a sekundární reakci nervového systému na ten problém. Ti, co časem mají horší krevní oběh a trpí na migrény, tak ví, že patálie s očima, taky migrén se zhoršují. Kdo ví, jak dokáží bolet oči i bez migrény, tak se chytá.
Zjistil jsem, že v prvé fázi migrény začnu hůře vidět, po zkušenostech pátrám po mžitkách v koutku oka, abych se nemýlil a jakmile jsou tu, aplikuji do útrob jeden Paralen, jen ten mi zabere na 100%, nic jiného. Do 15 - 20 minut začnu vidět normálně a na pozadí pocitově cítím lehkou bolestivost za očními bulvami. Běda, jak nemám Paralen po ruce, ty bolesti hlavy stojí za to! Pak na ni nepomůže nic, jen čas, jak dlouhý se teprve ukáže. Pokud je možné, tak pomáhá si lehnout se studeným obkladem do klidného prostoru a chvíli usnout. V nouzi pomáhá také masáž oční bulvy, neboť ony jsou nezvykle tvrdé (nateklé asi) a při masáži najdete v nich velmi bolavé oblasti (při větším tlaku)a to právě mne utvrzuje v názoru, že celý problém migrén - primárně je tam.

Spouštěče migrény si každý musí najít, záleží na osobnosti a jeho způsobu života. Z mojí zkušenosti vím, že důležitý je spánek - jeho kvalita a také okamžik probuzení a okamžik vstávání, chce si vstávání pár minut vyrelaxovat. Taky jsem vypozoroval, že určité namáhání očí ( pohled do intenzivního světla, zírání příliš nahoru) má svůj podíl na okamžiku spouštění migrény.
Na vliv stravování - tedy potravin nevěřím, chce to žít uvolněně, harmonicky, bez stresu, dobře se vyspat a správně vstávat po spánku. To vše platí nejen pro ty, co mají smůlu a migréna jim otravuje život.
Na lékaře se spoléhat v případě migrény je sice pohodlné, ale cestu bez migrény (bolesti hlavy) si musí každý najít sám, je to účinnější. Sám si také musí každý najít logiku mého tvrzení, že za jeho bolestí hlavy ( v případě migrény) je problém jeho očí v danou chvíli.

Migréna mě trápí 20 let Jane66 (12.04.18)

Zdravím všechny migreniky. S mnohými v diskusích souhlasím a mám podobné projevy a problémy. Skoro 20 let trpím migrénami a to už mám i děti. Vyzkoušela jsem všechno možné, absolvovala nejrůznější vyšetření, hledala příčiny i důvody a nyní po všech letech jsem došla k závěru, že se to skutečně nedá vyléčit. Je to tak specifický problém, že se nedá zjistit, co to způsobuje.

Jistý vyhlášený neurolog mi řekl, že pokud mám všechna vyšetření (CT,MR, EEG, oční aj.)v pořádku a bez nálezu, tak je příčina ryze psychická. Jistě si umíte představit, kam mě směřoval. :-)

Nicméně můj gynekolog mi dnes řekl, že se to skutečně těžko dá zjistit, ale pokud ženská trpí silnými migrénami, tak by určitě neměla užívat klasickou orální antikoncepci. Pravděpodobnost, že to s tím bude více provázané je prý velká, navíc hrozí spousta zdravotních komplikací - hlavně ve vyšším věku.

Takže mi nezbývá, než se s tím smířit a doufat, že to bude jednou ubývat. Všem, co tím trpí, držím palce, opravdu to ovlivňuje celý život. A gratuluji těm, kterým se podaří nad migrénou zvítězit. :-)

Migréna v těhotenství Nikky254 (17.07.17)

Mě začala migréna mnohem častěji teď, co jsem těhotná. Začíná to většinou mžitky před očima, občas přestávám i vidět celý objekt, ale jen část začne mě trochu bolet hlava, jakmile tohle začne, jdu si okamžitě lehnout, nebo když jsem někde venku sednu si a zavřu na nějakou chvíli oči, aby ty mžitky přestali, když mi to přestane, tak mě neskutečně začne bolet hlava a trvá to klidně až do druhého dne. Vyspím se, probudím a cítím stejnou bolest jako den předtím. Většinou to vše odejde až další den. Je to hodně nepříjemné.

Migréna Samiraba (14.06.17)

Klasika, bolest za očima a pak v týle, pocit na zvracení, které se nakonec po nějaké době dostaví. Když si jdu lehnout, tak se nemůžu otáčet, bolest jakoby padá na tu stranu, na které ležím, takže leh na zádech, mokrý ručník na čelo i oči a snažit se v klidu a tichu usnout.

Léčba

Zavčas si vzít už při sebemenším příznaku bolesti dva paraleny nebo cokoliv na bolení hlavy někdy pomůže, ale není to pravidlem. Musí se po nějaké době dávka medikamentu zopakovat.

Aura Pitrs23 (22.05.17)

Mam migrenu s aurou a to jsem chlap. Na štěstí jsem ji omezil na jednu za měsíc až dvě, což je pro mě hodně velký úspěch. Našel jsem na to bylinky. 90ti procentům to pomáhá. Beru jednu denně, když to přijde tak i čtyři. Díky tomu mi zabere i brufen. Za zkoušku nic nedáte, ale musíte to brát dlouhodobě.

1/2 života s migrénou Renata44 (24.02.17)

Migrénou trpím tak 20 let, ale posledních 10 se to neustále zhoršuje. Bolesti přichází čím dál častěji a i když jsem se s nimi už naučila zacházet, občas mě překvapí pěkný záchvat. Přicházející bolest se snažím zastavit včas, ale potřebují stále větší množství léků. Chystám se navštívit svého neurologa a poradit se o návštěvě centra léčby bolesti hlavy. Tak uvidím. Taky jsem se setkala s tím, že v nemocnici, kam jsem docházela do neurologické ambulance, mi řekli, že mi nemůžou pravidelně předepisovat léky, protože musí šetřit a že si mám poprosit obvoďáka. Ten mi pak řekl, že musí taky šetřit a že tedy jednou on a jednou nemocnice. Teď mám neurologa, který je ochoten mi napsat léky jak potřebuji.

Co mi pomohlo

Při nastupující bolesti mi pomáhá sumatriptan dohromady s indometacinovym cipkem. Když to nepomůže, tak přibližně za hodinu musím opakovat. I tato kombinace ale přestává zabírat.

Marlon.cv (10.02.17)

Upřímně už ani nevím, kdy to všechno začalo. Je mi 34 let a migrenik jsem léta, po prvním porodu před deseti lety se stav začal zhoršovat, záchvaty s aurou i bez, nausea,zvracení, tak dvakrát do měsíce, teď mám záchvaty téměř každý den, mám dvě děti, nejmladší dva roky, se narodil nemocný, málo spím, neustále jsem ve stresu, jediné co by pomohlo, je vysadit, relaxovat, ale nemůžu. Profilaxe Topiramat a Magnosolv, při záchvatu Sumatriptan 100 naštěstí z 80% zabírá. Jsem už unavená… Někdy mám pomalu chuť vyskočit z balkónu, ta bolest je nesnesitelná. Ale samozřejmě je to jen obrazně řečeno, sebedestruktivní myšlenky nemám, jen je to někdy těžké. Hlavně poslední rok.

Mějte se krásně :-) a věřte jako já, že prostě jednoho dne bude líp. Musí..

Migréna s aurou v dětství dubsma (25.01.17)

Poprvé jsem měla migrénu s aurou ve třetí třídě. Každý den bolesti hlavy a z ničeho nic jeden den to přišlo. V lavici jsem se dívala na tabuli a najednou jsem viděla černou tečku, která se zvětšovala, než jsem viděla tmu. Poté jsem ochrnula na pravou ruku a měla jsem brnění jazyka. Trvalo to jen půl hodiny, než to celé skočilo. Bolesti hlavy se mi pak zvětšily. Po vyšetření v nemocnici jsem brala silné léky a tak se mi ty záchvaty vracely.

Že začátku mi lékař předepsal levnější léky, po kterých jsem měla záchvaty každý den. Pak předepsal dražší,které ani pojišťovna neproplatila, ale ty mi naštěstí dost pomohly. Zapisovala jsem si do kalendáře, kdy jsem měla bolesti a kdy záchvaty. Rok jsem ty léky brala a po roce opět další rok bez léků.

Teď mi je 24 let a naštěstí 5 let žádný záchvat nebyl. Žádné léky neberu, když mám bolesti hlavy, jdu si lehnout a pak to přejde. Tak snad to už vydrží do konce života. Opravdu tuto nemoc nikomu nepřejí. Není to dobrý pocit, když z ničeho nic máte alespoň jeden druh toho záchvatu.

Silné migrény ničitel (24.11.16)

Trpěl jsem takovou migrénou, že sem neviděl na oko. Pak začalo brnění rtu, půlka těla a nemohl jsem mluvit.

Pomohlo mi pár hodin ležet v chladu, tichu a tmě. Pil jsem studenou vodu a prášek na bolest. když už jsem nemohl. Modlil jsem se abych usnul.

Poslední dobou to ustává, ale sem unavený, nesoustředím se, občas mám strach přemýšlet v práci, protože už poznám, když to začne. Nejspíš je to také alkoholem, cigaretami, nedostatkem spánku a stresem. Možná k tomu přispívá i jídlo.

Když to přijde, mám celý den zničený, protože musím ležet. Strašná nemoc!

Migréna a cholesterol Johanka ceska (17.11.16)

Migrénou trpím už od puberty, takže více něž 30 let. Z počátků stačil Algifen a různé prášky na bolest, ale teď už jen Sumatriptan.
Jenže občas jsou záchvaty tak silné, že si musím vzít více tablet v rozmezí několika hodin. Migrenici vědí o čem mluvím. Uděláme cokoliv, aby to přešlo.
Za poslední 3 roky se mi však zároveň rapidně zvedla hodnota cholesterolu. Většinou jsem měla kolem 5,5-6. Když mi vyskočil cholesterol na 6,9, tak jsem řekla a dost a držela jsem hodně drsnou dietu. Od včerejšího odpoledne jsme vyřízená psychicky, protože po tak tvrdé dietě mi cholesterol vyletěl na 8.
A tak mě napadlo, zda za to nemůžou právě Triptany? Dočetla jsem se,ze tyto léky nesmí užívat lidé s vysokým cholesterolem.

Léčba migrény podvědomím Pavel Hangurbadzo (25.07.16)

Z poznatků v knize „Neomezená moc podvědomí“ jsem zjistil, že naše podvědomí pracuje pro nás, a přesně plní příkazy, které mu zadáváme.

Například pronesete: „Přestaňte rámusit, nebo mě z vás rozbolí hlava!“ (Nebo nějaký jiný podobný příkaz.) Podvědomí to vyhodnotí jako že šéf chce, aby jej bolela hlava, a tak tu bolest poslušně zařídí.

Léčba spočívá v tom, že podvědomí se zadá trvalý příkaz, že bolest hlavy je nežádoucí. A vyléčení z migrény, je trvalé. Zajímavé je to, že léčba byla paradoxně nejúspěšnější v době, kdy byl záchvat plně rozvinutý.

Náhlá bolest hlavy David Sobala (08.06.16)

Je mi skoro 29 let. Vegan, vzácný piják alkoholu, kouřím pouze vodní dýmky. Rodinné indispozice žádné a tlak v pořádku.

Jel jsem si v pohodě do práce, kde mne to zastihlo. Bylo to 7. října 2015. Přepadla mne obrovská bolest hlavy, ale opravdu obrovská. Jako by mi někdo vrazil nůž do hlavy a pohyboval s ním. Měl jsem dojem, že se jedná o migrénu. V životě jsem ji neměl, a tak jsem uvedl podezření na ni. Ihned jsem volal kamarádovi, protože měl podobný zážitek před pár dny, poptal se co a jak a řekl mu, ať mi ihned zavolá záchranku. Než dorazili, přepadlo mne masivní zvracení a pak si vzpomínám, jak mě nakládali.

Poté jsem se dozvěděl, co se mi asi stalo. Týden jsem ležel v umělém spánku, vystřídal několik oddělení a nakonec jsem byl převezen do rehabilitačního centra.

Tam jsem se učil, krom jiného, znovu chodit. To se mi podařilo v půlce prosince 2015. Měl jsem obrovské potíže se čtením (musel jsem si zakrývat jedno oko) a i teď čtu podstatně pomaleji. Co se psaní týče, tak píši velice kostrbatě. O kreslení ani nemluvě (dříve jsem hodně kreslil a tetoval).

Léčba

Navštěvuji nemocnici, kde probíhají rehabilitace. Navštěvuji logopedii, psycholožku, psychologa a psychiatričku a co dál bude se mnou? To je bohužel ve hvězdách…
Dnes je 8. 6. 2016 (přechod na tento rok stále nevnímám…).

Co mi pomohlo

Užívám Sertralin. Původně jsem bral 6 různých prášků, které mi však postupně vysadili. U Sertralinu mi byla zvýšena dávka ze 100 mg na 1150 mg.

Migrénu s aurou nikomu nepřeju Migre.oza (16.12.15)

Na migrénu s aurou trpím od dětství, asi od 6 let, kdy jsem měla první záchvat tak silný, že jsem skončila na kapačkách na JIP, protože v té době nevěděli, co to přesně je. Mám auru všech smyslů - nejprve zúžené zorné pole, vidím černé fleky před očima, pak mě začne brnět půlka rtů až půlka hlavy a ruka, pak nejsem schopna mluvit, prostě neumím říct jediné slovo, vylítne mi tlak a začne průjem, ojediněle zvracení.

Ta aura trvá někdy až hodinu a míchá se dohromady s urputnou bolestí hlavy na jedné straně. Nedá se to moc vydržet, když mě migréna chytne, nejradši bych si utrhla hlavu. Bohužel mám jako spouštěč hormony a nevyspání.

V prvních měsících těhotenství mě otravuje i 3× za měsíc. Nebo si migréna vždy vybere tak pitomé situace, jako byl let v letadle do Jižní Ameriky - chudáci posádka nevěděla, co se mnou dělat, nikdo samozřejmě neuměl ani píp česky a já stejně nemohla ani mluvit a vzhledem k tlaku mysleli, že mám ve 30 letech infarkt.

A druhá super situace byla u porodu prvního dítěte! Sesypalo se mi k porodu asi 10 doktorů a nevěděli, co se mnou, zvlášť, když mi migrénu pomůže rozehnat klid a tma, což na porodním sále šlo trošku těžko zařídit. :)

Co mi pomohlo

Pomahá klid, tma, studený obklad. V nejhorším Sumatriptan, nesmí se ale v těhotenství!

Moje zkušenost s migrénou Hanka40 (05.08.15)

S migrénou se potýkám od dětství, první záchvaty pamatuji kolem věku pěti let, takže mé zkušenosti s migrénou jsou cca 35 let. Trpěla jí moje maminka i babička, dědičnost tedy jistě sehrála svoj roli. Od dětské bolesti hlavy, která přicházela bez aury a někdy přesla ve zvracení, po němž se mi ulevilo, jsem se časem posunula k migréně 2 - ž3× měsíčně, trvající i dva dny, prakticky paralyzující, někdy s aurou, někdy bez. Na neurologii jsem nikdy nebyla, za spouštěče považuji stres, horko (zejména letní teploty 30+), náhlou klimatickou změnu (cestování, bouřky), dehydrataci, nevyspání, „přespání“, namožení šíjových a zádových svalů (jednostranná námaha, nošen těžkých tašek či batohu), některá jídla (zejména čokoláda, někdy káva, obecně cukr a tuk). Neberu trvale žádné léky, jiné zdravotní potíže nemívám a s ničím se neléčím. Za ufňukanou se nepovažuji - troufám si však říct, že tři porody bez analgézie byly dohromady lepší než jedna migréna.

Léčba

Jediná stoprocentně osvědčená věc je zalézt do tmy a ticha a přežít - ne vždy to však jde snadno (práce, děti…). Vyzkoušela jsem v různých fázích migrény různá analgetika od Paralenu přes Ibuprofen až k instantnímu Nurofenu, který se mi osvědčil nejvíc. S přibývajícím věkem však jejich účinnost klesala. K anti-epileptikům jsem se propracovat nechtěla, hledala jsem přirozenější léčbu a hlavně příčinu. Studený obklad na čelo trochu ulevil vždy, Priesnitz zábal zadní strany krku dříve pomáhal, ale později se stal neúčinným, až kontraproduktivním. Bylinné čaje podané při záchvatu nebo po něm měly jen malý nebo žádný účinek. Zvýšený přísun hořčíku spolu s vápníkem a vitamíny B snížil četnost záchvatů, ale zcela jim nezabránil. Dočasně mi pomohla detoxikace od borelie (Joalis), také zapper (Strongyloidy v mozku), ale nejúčinnější a tím pádem slibná se mi zatím zdá očista jater, kterou jsem už párkrát absolvovala - náhled celostní medicíny na bolest hlavy vybízel k hledání problému jinde než v hlavě. Nejvíc mým symptomům odpovídal popis tzv. jaterní bolesti hlavy - zejména křečovitě stažené svaly a úpony vzadu na krku a spodině lební, s pocitem vtahování jazyka a jeho omezenou pohyblivostí, bolesti mezi lopatkami, konkrétní bolestivé body na temeni hlavy, reflexní plošky na chodidlech (játra, žlučník, slinivka).

Co mi pomohlo

Úprava stravy na odlehčení játrům, opakovaná jaterní očista (Epsomská sůl, olej + grapefruitová šťáva)
Pitný režim, hlavně čistá voda.
Magne B6 + vápník (poměr 1:2).
Zapper (doma sestavený podle návodu na netu).
Relaxace dle možností.

Migrénu bych nikomu nepřál marson (15.05.15)

Dobrý den, trpím migrénou už 10 let. Vždy mám nejdříve bolest v očích, jakoby za očima. Pak přichází záblesky a rozmazání vidění. No a nakonec pořádná bolest v pravé části hlavy s pocitem na zvracení.

Léčba

Prošel jsem neurologickým vyšetřením, dostal jsem kalendář migrén a Rozemig. Klidový režim. Když migréna trvá druhý den a já jsem k zešílení, mám vždy po ruce Indometacinové čípky.

Co mi pomohlo

Tabletky už mi nezabírají, teď používám jen Indometacinové čípky. Když se mi migréna rozjede, zavedu čípek. Jdu spát a ráno o migréně nevím.

Migrénu bych nepřál ani tomu největšímu nepříteli!

Žít s migrénou je na draka migrenik (21.04.15)

Migrénou trpím již od svých 32 let, kdy jsem byla na své druhé mateřské. Dnes je mi skoro 50 a záchvaty trpím každých 14 dnů, většinou o víkendech zasahujících až do pondělí, kdy musím odejít z práce nebo si musím vzít dovolenou. Je to celkem 72 dnů ročně, o které definitivně přijdu, neboť je musím proležet. Kdyby to byly dny všední, nečerpám prakticky dovolenou na nic jiného než na léčbu migrén. Škoda, že je tato nemoc prakticky neléčitelná a naprosto podceňovaná. Ten, kdo se s ní nesetkal, neuvěří, jak dokáže potrápit. Myslím, že ani rakovina není tak bolestivá a že jakákoli bolest se dá vydržet snáz než migréna. Myslím, že migréna je poměrně vzácná a číslům moc nevěřím. Započítávají tam jako migreniky i ty, kdo ji mají jednou za půl roku pár hodin denně.

Na migrénu mi už nezabírají léky typů Brufen, Ibalgin a jiné. Jedině Sumatriptan mi pomůže na chvíli od bolesti, aby se za chvíli bolest vrátila nanovo. Snažím se žít zdravě, nepiju, nekouřím, cvičím jógu, chodím na vzduch, plavu, jezdím na kole, jím zdravě, přesto všechno mě záchvat přepadne nečekaně a spoustěče bývají různé: slunce, sauna, stres, nedostatek vzduchu, nadbytek veselí, menstruace, orgasmus, všechno. Vůbec je nemám za těch 16 let zmapované, neboť spoustěčem muže být u mě prakticky cokoli.

Je to život na draka a po pravdě, někdy se mi žít ani nechce. Nikomu nepřeju, je to nemoc podceňovaná, letitá, a přitom nevyléčitelná.

Migréna po sportu Pankrac (11.02.15)

Migrénu mám poměrně nepravidelně v průměru tak 1× do měsíce. Tak z 90 % se objeví po nějakém sportu, většinou po fotbale. Zajímavé je, že to musí být intenzivní sport, kde se občas dostávám do „kyslíkového dluhu“, nikdy ne po nějakém vytrvalostním výkonu. Nástup poznám poměrně spolehlivě - přestanu vidět. :-) Většinou to bývá cca hodinu po skončení sportu, velmi rychle začnou mžitky před očima, doslova z minuty na minutu. Mžitky jsou tak intenzivní, že nejsem schopný ani nic přečíst a téměř nevidím. Tento stav trvá tak 20 minut, pak se zrak zlepšuje a přichází bolest hlavy.

Léčba

Dříve jsem si vždy vzal ibuprofen a šel si lehnout. Brufen moc nepomáhal, ale alespoň mě otupil, že jsem lépe usnul. Druhý den ještě cítím dozvuky, ale už jsem schopný fungovat.

Co mi pomohlo

Nakonec jsem zkusil Migralgin a celkem zabírá. Vždy když začne aura, tak si dva vezmu a lehnu si. Přibližně po 2 hodinách jsem jakž takž schopný fungovat a bolest hlavy s Migralginem nikdy nepropukla. Dozvuky migrény druhý den jsou stejné jako dříve, ale to už není tak hrozné jako samotný záchvat.

Migréna PetraHomolova (24.11.14)

Dlouho jsem nevěděla, co to migréna je, až to přišlo i ke mně. Nesnesitelné bolesti hlavy, hučelo mi v hlavě, oči mě bolely, cítila jsem horečku nebo zimnici. Špatně od žaludku se střídalo s průjmem, byl to děs.

Léčba

Ibalginy, paraleny, obklady, relaxační vůně, změna životosprávy. Rady, co nepomáhaly.

Co mi pomohlo

Nakonec jsem se dostala k Senzycolu a ten mi zabíral rychle, doporučili mi ho brát pak i preventivně a zatím vše v pořádku.

Zkušenosti s migrénou, prodrom bolehlavka (23.11.14)

Je mi 32 let. Bolesti hlavy se mi zhoršily zhruba v pubertě, ale až kolem pětadvacátého roku jsem byla diagnostikována na neurologii s migrénou a dostala triptany (Relpax). Výskyt se zdá být spojen s hormonálními výkyvy (před menzes, na konci, kolem ovulace) a vypětím (stresem) a alkoholem (zejména červené víno). Do té doby jsem zkoušela zahánět bolest hlavy Ibalginem, který jen uspíšil zvracení, což byla jediná úleva.

Mívám prodrom. Prodrom vypadá jako únava (již od rána), jakoby přese mě někdo hodil deku, vnímání je takové zastřené a celý svět vnímám z dálky. Mátožně se ploužím a jindy čilý výraz se mění na strnulejší, smutný a s očima jen napůl otevřenýma. Někdy i den před prodromem či v průběhu prodromu mám různé chutě na sladké či slané, klidně i obojí a třeba i mastné (brambůrky, pečené brambory, kukuřice se solí a máslem, posolená rajčata např. s mozzarelou).

Nějakým způsobem je jistě migréna spojena se zažíváním, ale doposud nebyl žádný můj neurolog ochoten strávit tolik času popisováním fyziologie migrény. Při migréně kromě zvracení mívám i jakoby zastavené trávení a příslušné pochody. Rozumné je již při prodromu moc nejíst, protože léky pak zabírají pomaleji, zároveň vím, že nesmím přehládnout, protože to je taky spouštěč.

Migréna je u mě spojena s tlakem v oblasti přechodu krku a lebky (hrboly), bolestivost na pohmat v dané oblasti, též v oblasti spánkové a za okem. Tlak se změní v pulzování a jedemééééé několik hodin, celý den, celou noc. Někdy mě bolí víc pravá půlka hlavy (častěji), někdy ale i levá.

Mám také často ztuhnou šíji a svalstvo krku, ale dlouhodobým pozorováním jsem dospěla k závěru, že je to symptom, nikoliv příčina. Rozmasírování či bláhové pokusy o protažení vedou k rychlejšímu vypuknutí záchvatu. Při záchvatu mi činí největší potíže jak pohyb, tak ležení. Někdy je mi příjemné si sednout na židli s vysokým opěradlem, o který se opírám zátylkem. Mírný záklon hlavy je mi příjemnější i vleže, proto si podkládám zátylek předloktím.

Při migréně mi také chládnou končetiny, ruce, nohy. Ve fázi, než záchvat propukne tak, že se nemohu hýbat, mi pomáhá namočit si nohy do horké vody a zahřívat si horní část zad, krk a nebo i hlavu celou (čelo) elektrickou dečkou. Nic z toho se nedá dělat ve většině zaměstnání.

Vidím zde souvislost s tím, že jsem jinak nízkotlaká. Mamka, když v plodném věku trpívala migrénama, zásadně hlavu chladila, má vysoký tlak. Naopak otec, který též občas má migrény, má spouštěč např. zastuzení čela a hlavy, proto pak zahřívá (pokud působení chladu nepředejde).

Jak psala i uživatelka níže, podobně jako na menstruační bolesti i na migrénu může pomoci masturbace, respektive orgasmus. Nikoliv sex!, ale orgasmus (rychlý a pokud možno vícekrát), kdy se člověk může soustředit na sebe a své úlevy (no možná od toho tu migrénu občas máme).

Při hledání úlevných prostředků tedy zacházím s prokrvováním a blahem (neurofyziologie migrény souvisí s hormonem štěstí serotoninem). Užitečné je také zkoušet dýchat. Možná jste si u sebe taky všimli, že při bolesti dýcháte rychle, krátce, povrchově či dokonce tajíte dech, abyste se nějak nepohli.

Relpax držím na 1/2 tablety při záchvatu (chce to chytit správný okamžik a to se teprv učím), jenže co s tím prodromem pomalu 24 hodin, kdy se sotva ploužím?

Léčba

Relpax, Ibalgin, Nimesil.
Nejdřív se pokusím rozehnat únavu silnou kávou a doplněním tekutin. Když to nezabere a lehnu si, všechno se zhorší. Obzvlášť spánkem. V této fázi si zkusím vzít Nimesil (rozpustný, špatný na játra, ale žaludek ho snáší líp), což někdy zabere a někdy jen odloží nevyhnutelnou migrénu. Může to poskytnout alespoň čas na přesun z práce.

Život s migrenou naďajs (08.10.14)

Mě migréna začala trápit už v dětství - asi v 9 letech. Začalo to aurou, výpadkem zorného pole, poruchou řeči, zmateností, brněním končetin na jedné straně těla i s obličejem. Pak následovala ukrutná bolest hlavy. Odtáhli mě do špitálu, kde nezjistili, co mi je. Že se jedná o migrénu, jsem vydedukovala až později z internetových diskuzí a poraden. V té době asi migréna nebyla častá, lékaři mi prostě neřekli „Ano, to byla migréna.“ Je to 21 let, co jsem první záchvat měla.

Čas od času záchvat mám, ale naštěstí, to je opravdu minimální, tak 1 - 2× do roka. Zjistila jsem, že spouštěčem je některá hormonální antikoncepce. Některá mi nevadila, ale ta poslední, co jsem brala, mi dala teda pěkně zabrat a už nemám chuť zkoušet nějakou jinou.
Někdy mám migrénu s tím výpadkem zorného pole a poruchou mluvení atd., tu mám tedy nejčastěji. Někdy mám jen šílené bolesti hlavy s pocitem na zvracení.

Na tuto stránku mě dovedlo to, že jsem teď mela záchvat 3× během 4 dnů, což nechápu.

Léčba

Po vyzkoušení několika léčiv od neurologa mi vždy nějaké pomáhaly. Nicméně pokaždé jejich prodej v ČR skončil. Co mi nepomáhá, jsou klasické paraleny, ibuprofeny atd. Ten zabere pouze na silnou, ale snesitelnou bolest hlavy, na migrénu pomůže minimálně.

Co mi pomohlo

Momentálně mi nejvíce pomáhají tablety Migraeflux, které již také nejsou v ČR k dispozici, ale dají se sehnat v Německu (samozřejmě na předpis). Jinak studený hadr na hlavu a ležet, nejlépe usnout, což dost dobře nejde, ale po Migraefluxu usnu skoro vždy, i když to někdy trvá. Potřebuji ticho, tmu a klid. Nic jiného proste nepomůže.

Migréna z únavy ZlyMichal (29.08.14)

Hodně sportuji a bývám často unavený i z nevyspání. Kombinace těchto dvou faktorů mi zhruba jednou za 3 měsíce způsobuje postupně přicházející bolest za očima, která mě cca na den vyřadí z provozu. Donedávna byl Paralen jediný lék, který mi pomohl. Začal jsem experimentovat a narazil jsem na velmi zajímavou věc, která mi pomohla, ať už migréna začíná nebo je v plné síle.

Co mi pomohlo

Vymačkám si šťávu ze 2-3 citronů, naředím dle chuti vodou a vypiju. Účinek není okamžitý, trvá cca 2 hodiny, než mi je úplně dobře, ale i je to k nezaplacení.

Migréna E.la0204 (20.08.14)

Netrpím silnou migrénou, záchvaty mám tak jednou za měsíc či dva, trvají nanejvýš dva dny.

Co mi pomohlo

Celkem spolehlivě mi pomáhá delší horká sprcha nebo zahřívání hlavy fénem. A protože záchvat většinou kulminuje v noci, spím s hlavou omotanou v šátku. A ve dne nosím tmavé brýle. To jen takový tip, při vážnějším průběhu to samozřejmě stačit nemůže.

Hororové bolesti při migréně agavita (06.07.14)

Moje záchvaty migrény začaly někdy kolem puberty. V současné době tudíž něco přes 20 let. Ataky mívám i několik dní v kuse, není výjimkou 5-6denní ataka, kdy jsem totálně k.o. a jakýkoliv pohyb očima nebo hlavou mi způsobuje „lítání vesmírem“ a silné pocity na zvracení. Některé záchvaty trvají třeba jen 2 dny, ale zase se třeba opakují 5× do měsíce i více.
Zaručeným spouštěčem je pro mě horko (takže léto je pro mně velmi krušné období) a snad úplně nejhorší jsou přetopené místnosti v zimním období. Taková návštěva obchoďáku v zimě se nikdy neobejde bez silné migrény. Zřídka mě bolívá půlka hlavy, většinou mě bolí hlava celkově a o to příšerněji. Ale ze všeho nejhorší je bolest za očima, jako by mi někdo dlubal do očí zevnitř hlavy. Občas následuje zvracení s pocitem, že mi praskne hlava.
U některých záchvatů jsem měla pocit ztuhlého obličeje a jazyka a neschopnost pořádně mrkat, takže občas musím působit buď jako připitá, nebo že se o mě pokouší mrtvice. Asi nemá cenu všem kolem vysvětlovat, že to je JEN migréna.
Cca před 10 lety jsem se odhodlala po jednom z mých nejhorších a nejdelších záchvatů jít na neurologii, kde mi po opakovaném EEG jen řekli, že mám prostě migrénu. Nijaký konkrétní spouštěč kromě toho horka jsem nezjistila, protože se mi spustí ataka, jak se jí zachce. Jen už vím, že když mě začne lehce štípat u kořene nosu (pocit, jako když si nosem naberete vodu), tak že se blíží dost festovní záchvat. Taky jsem vypozorovala, že jsem mockrát před záchvatem silně cítila jako by aceton nebo ředidlo. Ale všichni kolem mě ujišťovali, že tam opravdu nic takového necítí. Neurolog mi nasadil kapky Secatoxin a pravidelně léky Cinarizin, četnost záchvatů se po delším čase snížila a nebyly už tak šílené a trvaly třeba jen den. Ale kvůli onemocnění jater jsem musela všechny léky vysadit, takže je zase vše při starém. I teď, když tady píšu, tak na klávesnici koukám jedním okem, protože s tím druhým nemůžu ani pohnout, jak mě bolí hlava. A minulý záchvat jsem měla před 2 dny, takže opravdu radost až na kost.

Léčba

Pravidelně Secatoxin a 2× denně Cinarizin, to mi zmírnilo průběh záchvatů a četnost. Po vysazení těchto léků beru hned při prvních příznacích Flector rapid, který mi většinou zabírá. Sice mám pocit, jak bych dostala motykou do hlavy, ale bolest po Flectoru otupí a dá se zaspat.

Co mi pomohlo

Někdy mi v zimním období pomáhá jít při silné migréně ven na mráz, aspoň na 15 minut. Ne pokaždé, ale mockrát se mi pak dost ulevilo.

Migréna Katka93243566 (12.05.14)

Mně začala migréna v 15 letech po stresovém období v rodině, kdy babička měla úraz hlavy a od té doby byla nesamostatná. Odnesla jsem to mononukleozou a poté únavovým syndromem. Měla jsem migrény 1× týdně. Bylo to utrpení, nemohla jsem brát nic jiného než Ibumax. Bohužel jsem měla téměř nefunkční játra. Dnes je mi 21 let a mám migrénu 1×-2× do měsíce, většinou po stresové situaci nebo silné únavě. Dvakrát do roka se zvracením a pocitem bolení páteře až umělého pocitu potřeby se vyprázdnit.

Co mi pomohlo

Jediné, co zabírá, je klid, tma a Nimesil. Vyšetrení negativní, proto to doktor řeší/neřeší timto lékem. Zkusím čaj, který tu zmiňujete.

Migréna Katka J. (03.05.14)

Na migrény trpím od začátku puberty, asi od 12 let. Záchvaty mám téměř vždy s aurou, u mě se to projevuje jako tunelové vidění - předmět, na který se dívám, vidím, ale okolí je rozmazané, nevýrazné až černé. Poté ztrácím citlivost v prstech na rukou (totéž se mi děje, když to přeženu s alkoholem). Migréna samotná nastupuje do pár hodin po příznacích. Průběh této části občas bývá i mírný, ale ve většině případů - do hlavy mi někdo vráží dlouhé hřebíky, jsem světloplachá, zvuky mi někdy vadí, někdy ne. Téměř při každé migréně zvracím a vůbec mi nepomáhají běžné prášky na bolest, ať si je vezmu kdykoliv od nástupu aury.
Migréna mi nastupuje v jakoukoliv denní dobu, poslední mě vzbudila ve tři ráno příšernou bolestí hlavy a neustále jsem utíkala zvracet. Auru jsem prodělala ještě před spaním - kolem jedenácté hodiny večer. Jinak přes den téměř kdykoliv, od devíti od rána až do noci.
Migrény naštěstí nemívám příliš často, tak jednou dvakrát za půl roku až rok, a vyřadí mě „jen“ na den, maximálně den a půl. Přesto bych je ze svého života mileráda vyškrtla úplně.

Léčba

Léčím jen podomácku vzhledem k tomu, že jsem zatím nebyla schopná vypozorovat spouštěč a migrény nemám příliš často. Mám dojem, že by mi lékaři možná pomohli, ovšem za cenu cpaní se léků zbytečně.

Co mi pomohlo

Ve stavu migrény zásadně tma přes oči (nemám pořádné žaluzie), čerstvý vzduch a chlad (prostě se snažím spát s otevřeným oknem co nejméně přikrytá, oblečení přiměřené). Na hlavu si dávám studené obklady a dost pomáhá, když se člověk vyzvrací. Pokud mám nutkání, je to jasné, ale pokud mi není zle, tak o to hůř mě bolí hlava. Jako prevenci používám B-komplex a nejvíc mi zabírá se zničit pohybem - pár kilometrů ve vysokém tempu na kole nebo bruslích, až z vás lije a po slezení z kola se vám třesou nohy (ovšem já na kole moc nejezdím, takže k tomuto stavu přijdu už po cca 8 kilometrech). Prostě pořádně rozproudit krev. Co se týče stravy, jím tak středně zdravě - hřeším a někdy hodně, ale snažím se to držet v mezích. Vzhledem k tomu, že neznám spouštěč, jsem zatím nepřišla ani na to, co by mi pomohlo od migrény.

Migréna Tynna26 (28.04.14)

Migrénou trpím od 16 let (teď je mi 26). Zřejmě ji spustily časté chřipky a stres. Bolesti jsem mívala jednou za čas, ale zhoršilo se to, když jsem začala brát antikoncepci, jenže jsem neviděla jinou možnost a HA jsem brala dál s tím, že jsem zkoušela různé pilulky. Samozřejmě to nikdy ničemu nepomohlo. Teď mám migrénu většinou 1×-2× za měsíc.

U mě to začíná většinou tak, že se ráno probudím a cítím se hrozně unavená a ospalá, i když k tomu není důvod. Tak je to celý den a přidává se k tomu i bolest pod očima (bolí mě ty oční oblouky) a bolest hlavy (ale ještě taková snesitelná, spíš taková z únavy). To už vím, že z toho bude migréna. Večer nebo druhý den ráno mě začne „píchat“ v hlavě - mám prostě pocit, jako by mi do jedné poloviny mozku bodali pořád dokola ostrou jehlou. Ta pichlavá bolest většinou trvá celý den, případně to večer přeskočí ještě do druhé půlky hlavy, ale to už nebývá tak silné. Ale vím, že když to přeskočí do druhé poloviny, tak už mám to nejhorší za sebou a začne to pomalu odeznívat.

Nejlepší je, když si vezmu prášek ještě v té první fázi, protože pak mě hlava tolik nebolí, pichlavá bolest se zminimalizuje natolik, že se s tím dá normálně fungovat. Pokud si prášek vezmu pozdě, tak to musím prostě přetrpět, jít si lehnout, zatáhnout závěsy, případně mokrý ručník na hlavu a počkat, až aspoň trochu zabere prášek.

Někdy to mám jeden den, někdy se toho nemůžu zbavit třeba 3-4 dny. Způsobují to různé faktory: antikoncepce, stres, menstruace, hluk, změny počasí (tlak), nevyspání, ostrá nebo smažená jídla. Jednou jsem si migrénu nechtěně vyvolala i větším množstvím voňavky.

Léčba

Na migénu mi pomáhá obyčejný Paralen a když není, tak Ibalgin. Jeden čas jsem užívala i Neo-cephyl.

Co mi pomohlo

Mně pomáhají výše uvedené prášky, zdravý životní styl (hodně zeleniny, žádná smažená jídla, hodně tekutin atd.). Občas mi trochu uleví i procvičení krční páteře; někdy pomůže krátká procházka venku, ale musí být chladněji (hlava se „ochladí“ a přestane bolet). Naopak, když je vedro k padnutí, radši se držím doma nebo ve stínu - pobyt na slunci mi migrénu ještě zhorší. V létě nosím kloubouk. Mívala jsem migérny i ze slunce. Hodně mi taky pomohlo, že jsem přestala kafovat. Teď si dám kafe, jen když mám chuť nebo si dám dobré kafe v restauraci, jinak ne. A je to mnohem lepší. No a hlavní opatření (ke kterému se teď sama chystám) - vysadit antikoncepci a zvolit si nehormonální metodu.

Migréna Adlemi (24.04.14)

Ahoj, od 15 let trpím migrénou, není to žádná sranda. Nejhorší je to v práci, nikdo vám nevěří, že nejste schopná pracovat. Všechna dovolená padla na migrény. Až nakonec jsem musela po 30 letech opustit práci. Lékaři mě ubezpečovali, že věkem se to zlepší (je mi 55). Chyba, u mě ne. Užívám prášky, antidepresiva i blokátory, ale všechno marně. Migréna je pořád. Změna počasí jaro-podzim.

Co mi pomohlo

Při záchvatu beru Rosemig výborné prášky, zatím zabírají a do hodiny je po záchvatu. Asi už to nebude lepší, naučila jsem se s migrénou žit já i má rodina.

Migréna - hořčík, vitamin B komplex favoritka (06.03.14)

První záchvaty migrény jsem pocítila po porodu mé dcerky. Bylo mi 27 let. Stavy byly velmi nepříjemné. Prudké pulsující bolesti lokalizované v pravé nebo levé části hlavy a krční páteře, doprovázené zvracením. Vždy mě tyto akutní záchvaty zcela odrovnaly. Všechna vyšetření, která jsem absolvovala, byla negativní. V průběhu let jsem se snažila pomoci si sama a stále jsem hledala nějaká řešení. Vycházela jsem z předpokladu, že lidé, kteří trpí migrénou, jsou lidé, kteří si ubližují. A tak jsem se v první fázi snažila přesvědčit své myšlenky o tom, že se přizpůsobují běhu života. Nechávám život, aby mi příjemné a snadno zajistil vše, co potřebují. Snažila jsem se přesvědčit sebe samu, že život je tu pro mě. :-) Je to taková má modlidba, můj nový mentální návyk. Vycházela jsem z toho, že migréna vzniká ze znechucení z nátlaku a manipulace ze strany druhých a také ze sexuálních obav. Moudří říkají, že migrénu lze opravdu odstranit účinně masturbaci.

Léčba

Léčba byla pro mě velmi složitá, neboť nejjednodušší je spolknout prášek. Nejsložitější je zjistit aktivátor migrény a změnit nejenom mentální návyky. Vyzkoušela jsem toto: každý den hořčík a vitamin B komplex forte, každý den vypít stavu z čerstvého citronu, měsíční kůra bezmasé stravy (kruté, já vím, milují maso), neustále si několikrát denně říkám, že život je tu pro mě, dobrá nálada, rehabilitační cvičení (hodně účinné). Nejúčinnější dle mého názoru je cvičení v bazéně s teplou vodou. Když cítím nástup záchvatu (nyní už jen 1× měsíčně maximálně jednu hodinu, už bez zvracení), vezmu si 2 tablety Migralginu a zapiji hodně silným, hodně sladkým černým čajem, pokud možno s bergamotem.

Co mi pomohlo

Vitamin B komplex, hořčík, strava z čerstvého citronu každý den. Měsíční kůra bezmasé stravy. Rehabilitační cvičení, nejlépe v bazénu s teplou vodou. Neustále se přesvědčovat, že život je tu pro mě. Dobrá nálada, hlazení, mazlení, láska. Při akutním záchvatu 2 tablety Migralginu zapít silným černým čajem, hodně sladkým.

Migrénu zřejmě často vyvolává krční páteř Mi-Ne (09.02.14)

Migrenou jsem zacal trpet jiz ve skolce . Kdyz se dostavila, bylo nutne jit domu, do klidu, do postele . Zachvaty pak prichazely po celou skolni dochazku, stredni skolu, i v zamestnani. Nepravidelne, zcela nahodile . Nejvice vsak na podzim a na jare, to i nekolikrat do mesice. Z niceho nic zhorsene videni, mihotajici se zlate nitky a cerne flicky . Velmi podobne tomu, jako kdyz se na par vterin zadivate do svitici zarovky a pak otocite hlavu jinam. K tomu se pak nekdy pridavalo i mravenceni v prstech, jazyku . Zrakova aura trvala zhruba 45 minut, pote prisla bolest hlavy v mistech nad okem, vzdy na jedne strane hlavy . Jakoby silna, tupa bolest v pozadi oka. Vetsinou doslo i na zvraceni, pomohla jen tmava mistnost, ticho, chlad. Bolest hlavy po par hodinach presla, nicmene stale vadil jakykoli otres hlavy, hluk, vyrazne pachy, po cely zbytek dne. Sportoval jsem hodne, ten den uz ale pravidelny trenink mozny nebyl.
Ve svych 27 letech jsem doprovazel manzelku k leciteli, behem navstevy prisla rec i na mou migrenu. Pan lecitel mi po chvilce zjistil zablokovanou krcni pater, hned mi ji nechal rozmasirovat. Pote prilozil na krcni pater magnetickou decku a nejakou dobu nechal pusobit. Sdelil mi pak : " Jestlize ted na vas behem par hodin migrena dolehne, bude vase posledni ". Migrena se skutecne asi za hodinu dostavila a od te doby pak vice nez rok ani jednou. Pak se jednoho dne opet vynorilo zhorsene videni, uz ale bez nasledne bolesti hlavy, nevolnosti, precitlivele nervosity. Od te doby mivam skutecne je zrakovou auru, trvajici nekdy 5 , 10 minut, jindy pul hodiny. Ta odezni a jakoby nic nebylo. Nekdy auru prerusim a zazenu i tim, kdyz krcni pater promackam .

Uzdraven z migreny BořekL (27.01.14)

Dobrý den, trpěl jsem od 15 let klasickou migrénou, která však byla způsobena meningoencefalitidou. Na vysoké škole jsem jí trpěl hlavně v období zkoušek kdy byl větší stres a současně méně spánku. Po zkoušce byl pravidelně zbytek dne na postel a zatažené záclony v místnosti.

V práci se poté celá situace zhoršila tak, že jsem migrénou začal trpět každý pátek či sobotu nebo oba dny. Nakonec se tento stav stal jakýmsi pravidlem, na který jsem se zvykl až do té doby, než jsem se v práci stresem a nedostatkem spánku přetáhnul natolik, že jsem migrénou začal trpět 4 dny v týdnu, a ačkoliv jsem člověk neustále v dobré náladě, tak na duševním stavu se to rovněž značně podepsalo. První vteřiny po probuzení jsem si ráno snažil uvědomit jakou mám náladu, pokud jsem jí měl špatnou (tedy byl jsem vyloženě naštvaný - bezdůvodně), bylo jasné, že se v průběhu dopoledne migréna rozjede a ve 16 hodin již nebudu nic vnímat a budu chodit jako opilý. Po cestě v autě do práce jsem byl nepříčetný, naštvala mě prakticky jakákoliv chyba/bezohlednost řidičů, s přítelkyní jsem se dokázal pohádat tak, že jsem na ní křičel. Stal se ze mě úplně někdo jiný a já to již nedokázal ovládnout a jen jsem byl jakousi loutkou kterou ovládaly nervy a nesnesitelná bolest hlavy. Tento stav byl natolik špatný a častý, že se již nedalo normálně fungovat. V tu chvíli jsem začal různě experimentovat.

Léčba

Na vyšetřeních mi řekli, že od páteře to nebude a CT ukázalo nepravidelnou funkci mozku, což je po meningoencefalitidě údajně normální, takže předpoklad k tomu byl po nemoci zjevný. Doktoři dokonce říkaly, že to již bude jen čím dál horší a že nakonec budu až zvracet (což jsem skoro v posledních fázích skoro chtěl).

Jediný medikament, který jsem používal by Aulin granule rozpustné ve vodě.Ten mi sice bolest občas zastavil, ale omámen jsem byl pořád.

Co mi pomohlo

Bude to možná znít neuvěřitelně, ale po mých zoufalých experimentech jsem nakonec dospěl do stavu, kdy jsem přišel po 17 letech o všechny své migrény.

Moje rada se skládá z několik pravidel, které je potřeba dodržovat pokud možno co nejvíce. Některé se opakují pořád dokola, ale úspěch není pouze v jednom, ale ve všech.

 1. velký přísun vody
 1. alespoň 2× sklenice horké vody s citronem nastrouhaným čerstvým zázvorem a javorovým sirupem (vitamín C tu bude hrát velkou roly).
 1. spánek před 24 hodinou, nevím jak to, ale nějak to má ne mozek vliv i když čas jsme si vymysleli my a ne příroda, sice nevím co v tom je, ale funguje to.
 1. omezil jsem večerní jídlo, které se u mě zejména skládalo z pizzy DR Otker, boloňských špaget, gyros u stánků nebo fazolích z konzervy. Myslím, že chyba byla hlavně ve velkých porcích, nějakým způsobem je hlava propojená s žaludkem a vypozoroval jsem, že energeticky vydatné jídlo mozku dává v noci pořádně zabrat. Na noc se tedy hlavně nikdy nepřejídat.
 1. alespoň 2× do týdne procházka 30 minut venku (procházky na mě měly při koncování s migrénou obrovský vliv, nešlo o žádnou rychlou chůzi, ale procházku v klidu po večeři před spaním.
 1. ABSOLUTNÍ ZAKAZ KAVY !!! (přijde mi, že kafe funguje zpožděně na migrénu, jeden den si ho dáte, a bolest se dostaví až druhý nebo třetí den, nicméně toto pravidlo nefunguje absolutně, je tedy velmi těžké dokázat, že na to má káva vliv, ale já jsem si to po splnění ostatních pravidel při zpětném nasazení opět vyzkoušel. Kávu jsem po 18 letech přestal pít i když jí miluji! zatím nevím, jestli je to kofein nebo něco jiného, neměl jsem zatím prostor na další pokus s bezkofeinovou kávou, nicméně se domnívám, že jako v bodě č. 4, půjde o nějakou nesnášenlivost v žaludku. Toto pravidlo tedy neporušovat na rozdíl od ostatních nikdy.
 1. ideální je vyvarovat se hodně sířených vín (pokud nevíte která to jsou, raději víno začněte pít až po půl roce co se u vás migréna neobjevila).
 1. naprosto skvělý doplněk stravy, na který nemohu dát dopustit a který si myslím, že má velkou zásluhu na úspěchu je Magnosolv rozpustné sáčky ve vodě. Začal jsem týdenní kůrou jako je popsána v příbalové informaci a teď si ho dávám tak 2× do měsíce, nebo když si myslím, že by mě mohla začít bolet hlava (vypětí). nevýhoda je, že je pouze na předpis, i když jde pouze o magnezium, toto jsem dodnes nepochopil. Obvodní lékař ho předepíše s doplatkem, neurolog bez doplatku. Nejde mi o peníze, předepisuji si ho u obvodního lékaře, jen mě štve, že si ho nemohu sám koupit, ačkoli driáky jako brufen ano.

Zkuste výše uvedené doporučení a snad se vám udělá lépe, mě to zázrakem pomohlo…

Bořek

Migrena zákerná Tinakvetina (07.12.13)

Prakticky od 16,mávam migrény,každý kto ich zažil vie, že migrena vás vyradí z bežného života, mávam migreny aj bez Aury a asi 7 krát som zažila atak migrény s aurou,práve som vo fáze doznievania posledného atakuje.preto som na tomto fóre…hľadám odpovede.Atak uz viem vytušit, mám však jeden špeciálne sprievodný príznak,ktorý som zatiaľ u iných diskutujúcich nenašla a tým je obrovský smäd v predvečer ataku, na druhý deň je to zvýšené potenie, nervozita a fáza rozmazaneho zorného poľa, mikavych zableskov v podobe blesku, neschopnosť citat text a cca po 20 minútach nastupuje ukrutna bolesť hlavy, nevoľnosť, paradoxne však nevraciam, som nesmierne unavená a stále zyvam, uz v štádiách zableskov si nasadzujem analgetika flektor, ktorý mi bolesti zmierni, dá druhý deň j som tiež veľmi vyčerpaná a máte pocit akoby ste práve vystúpili z kolotoca. Nepijem alkohol, pretože aj pri min. množstvách som mávala hneď bolesti hlavy, zdravo sa stravujem, sportujem avšak stresy v práci asi obmedziť neviem…, migrény majú u mna spojitosť aj s menštruáciu kedže som vypozorovala, že nastávajú cca 2 dni pred. Paradoxne počas tehotenstva s druhým synom som nemala jediný záchvat. Urcite je u mna spojitosť s hormonmi a stresom.

Léčba

Pomáha čiastočne analgetikum Flektor.

Co mi pomohlo

Nepomáha nič je to dedičné mám to po mame.

Pomoc proti migrénám kalina161 (19.11.13)

Migrény jsem mívala už od dětství a s pubertou se zhoršily. Vzhledem k době, kdy se nic v mladším věku nedávalo jsem vše musela řešit Paralenem a spánkem. Postupem času nahradila Ibuprofenem a spánkem v šeru, tichu, chladnu, klidu.
Předevčírem jsem se však s šílenou migrénou přímo probudila. Stěží odvedla děti na hlídání a dokázala jsem i řídit několik mil ač mi slzy tekly po tváří s každým kouknutím do zrcátka. S naději, že mi pomůžou nějaké novinky z obchodu jelikož osvědčený prášek neměl žádný efekt. Stačila jsem se otočit na páté, jakmile jsem vstoupila do obchodu a vše pozvracela. Zbytek si nepamatuji. Ani pin k mě kartě. Mluvit jsem mohla stěží. Pamatuji si jen to, že si všichni mysleli, že jsem po flámu jelikož byla neděle ráno až jeden dobrodinec pochopil, že to asi bude vážnější. Jak jsem se dostala domů nevím - musela jsem po nějaké době odřídit. Druhý den mě bolest nepřešla a jen se stupňovala. Navštívila jsem lékaře a dostala léky. Bylo to nečekaně a nemile překvapení a nikdy bych neřekla, že až do takové fáze se s migrénou dostanu.

Ušlý zisk? Samozřejmě. Den práce opět pryč. Zaplatila jsem za hlídání děti, když jsem ležela v posteli.

Prevence? Nepracovat ve stresu a hluku - u mě téměř nemožné. Doma mám sama dvě malé děti - takže křik od rána do večera. Čokoládu nejím, alkoholu střídmě, nadváha - no ne moc velká. Pohyb dostatečný, životospráva vyrovnaná.

Léčba

4 head quickstrip jako doprovodný prostředek k úlevě.
Co-codamol - když je migréna rozjetá, snažím se užívat pouze minimálně.
Ibalgin - v lehčích případech.
Imigran 50 (sumatriptan) - pouze jedna zkušenost - velice rychlá úleva, ale mě osobně bylo zle a je lepší si jít lehnout a nepříjemný pocit zaspat. Probudila jsem se celkem vyčerpaná, ale to se dalo po tom všem očekávat.

Co mi pomohlo

Snažím se bolesti rozchodit v lese a klidu i při bolestech. Zvýšená aktivita rozšiřuje cévy a zrychlený přenos kyslíku znamená více okysličení pro mozek. Je to ale šílená bolest.
Jeden malý lék před Vánoci - nakupuji online a čas strávený v obchodech kde je hluk a obrovský stres raději využiji k pobytu na čerstvém vzduchu.

Spát v chladných větraných místnostech je můj recept. Umět odložit počítač i knihy. Hodně smíchu a nadhledu. Umět si udělat vlastních 30 minut na kávu či šálek čaje s nohama nahoru.

Migréna se zvracením veronikag1996 (01.11.13)

Jmenuji se Veronika a migrénu mi zjistili před pár měsíci, protože mě dennodenně bolela hlava. Je mi 17 a musím uznat, že to je hrůza. Ráno se vzbudím, bolí mě hlava, večer du spát, bolí mě hlava. Nejhorší na tom je, že mě ta hlava bolí vážně každý den. Když mám štěstí, tak mě třeba i týden v měsíci hlava nebolí. Jinak teda vážně neustále. Nevím už, co s tím, doktorka mi dala diář na zapisování migrény. Píšu si tam intenzitu bolesti, trvání, popř. další obtíže, příčinu, pracovní neschopnost, počet tablet a menses. Nepřeji to nikomu. A těm, co mívají migrénu 2× do měsíce, závidím.

Léčba

Doktorka mi prášky dávat nechce, protože říkala, že jsem mladá, že si na ně mé tělo navykne. A že potom člověk bývá „otupělý“. Školu jsem dokončila, teď hledám práci, ale mám strach, jak to budu s tou hlavou zvládat. Ale teď k ní budu muset na kontrolu s tím diářem. Říkala, že pokud budu mít bolesti hlavy každý den, mohu dostat i nějaké silné léky v injekci.

Můj život s migrénou Rosenheim (21.10.13)

Migrény mi začaly okolo 14 let. Původní projevy byly spojeny pouze s bolestí hlavy, časem se přidávaly i další příznaky (výpadky zorného pole (od 18), brnění části těla (od 20). Frekvence záchvatu byla cca 1×- 3× do měsíce (čili nic moc proti tomu, koho migréna opravdu trápí).

Vyšetření u neurologa nic nenašla, vzhledem k řídké frekvenci „záchvatu“ jsem se spokojil jen s léčbou příznaků (prášky proti bolesti - cokoliv od valetolu po brufen + snažit se usnout v temné místnosti). Po této „léčbě“ jsem byl většinou trošku mimo, minimálne dost na to, abych ten den už nic neudělal.

Pak jsem objevil Migraeflux (uz se do Cech nedovazi). Ten mi umoznil preckat migrénu o trochu vice v klidu. Sice jsem byl „mimo“ cca 4 hodiny, ale pak už jsem byl schopen dělat cokoliv, pracovat, sportovat apod.

S přibývajícím věkem (od 25) mě postupně některé příznaky začaly opouštět a i četnost záchvatu ubyla (sama od sebe). Už mě netrápily stavy, kdy jsem půl hodiny necítil jednu nohu nebo část jazyka. Záchvaty jsem měl cca 1× za 2 měsíce.

Po třicítce jsem začal rovněž pít čaj Migrenan (sice nepravidelně, ale téměr denně a sem tam si dam kapky z rimbaby). Migrénu stále sem tam dostanu, ale už jsem měl i stavy, když jsem měl evidentní náběh na ni (výpadky zorného pole), ale téměř nic se mi potom nestalo (stačil jeden paralen a fungoval jsem úplně normálně bez ulehnutí do postele).

Za dobu, co migrénu mám, jsem vypozoroval, že mě k ni hodně přispívá:

 • alkohol (hlavně tvrdý)
 • únava/stresy/nezdravý životní styl (Záchvat mám zpravidla potom, co stresy pominou. Pakliže jsem přímo ve stresu, musím něco třeba do týdne dodělat nebo jsem někde na cestách v horách, tak migrénu nikdy nedostanu - jakoby tělo vědělo, že ještě musí chvíli počkat, a pak mi to dá i s úroky :)
 • blikající světlo (hlavně v nižším věku - cesta autobusem na podzim poděl aleje stromu. To byl pro mě vždy fungující spouštěč)
Léčba

 • Prášky proti bolesti + temna místnost(člověk pak má zabitej celej den, ale dá se to přežít
 • Čaj Migrenan, kapky z Rimbaby (řekl bych že výrazně snižují riziko záchvatu, i při nezdravém životním stylu a snižují i jejich intenzitu).

Co mi pomohlo

Migraeflux
Migrenana, čaj
Kapky z rimbaby
Nezřízeně nechlastat

Čím mi začala migréna 006 (30.08.13)

Je to celkom zaujimavé, keď som mal asi 13 rokov stalo sa mi že sa mi zjavil pred očami nejaký flak ktorý bol presne tam kde som sa pozeral a postupne sa zvečoval a posúval stále viac do lava potom som periferne vlavo nevidel nič obydvomi očami bolo to hrozné nemohol som nič prečítať lebo som sa mohol pozreť len na jedno písmeno a nie na slovo ako celé… teraz keď sa mi to stane (mám 16) tak hneď viem že mi začína migréna vždy mi to začína tým flakom pred očami

Tanakan na migrénu Pavel0001000 (01.03.13)

Rád se s vámi všemi podělím o mé zkušenosti z této nepříliš probádané oblasti medicíny. Migréna mě obtěžuje již několik let, prakticky od 5. třídy do teď (25 let). Vždy to má stejný průběh. Začíná to v jakoukoliv dobu, vypozoroval jsem, že to není ani po žádném jídle, stresu apod.. Vždy to začíná mžitky před očima z jednoho bodu ve kterém je malý blesk, který se postupně do 30 minut přesně zvětšuje do velkého blesku. Ano čtete správně, je to prostě blesk, který se rozšíří postupně přes celé oko vždy na jednu stranu a přes něj vůbec nic nevidím. Po maximálním rozšíření zhruba po 30 minutách se ten blesk začíná postupně ztrácet a já začínám vidět. A pak následuje nejhorší, což už vím, že bude: MIGRÉNA.

Ještě než to začne, beru si prášky na bolest, protože při migréně pak do sebe ale vůbec nic nedostanu, vyzvracím. Nastávají tak 4 hodiny mučení v podobě bolesti hlavy v celém rozsahu, přičemž na jednom místě je to intenzivnější. Jakoby ťukání kladívkem do toho místa. Nikomu to nepřeji, kdo ví o čem mluvím, bude souhlasit. Pomáhá jedině prášek na bolest silný, tma, všechno vypnout a lehnout a nerušit. Zkoušel jsem brát Tanakan 3 měsíce a kupodivu migréna za 3 měsíce pouze 2krát, ale kupujte neustále Tanakan.

Jinak přeji všem ničím nerušený spánek

Potlačení bolestí hlavy a migrén forever (18.02.13)

Jako migrenik s 20 letými problémy bych se s vámi rád podělil o své zkušenosti za poslední 2 roky. Migréna (bez aury) mě pravidelně přepadávala asi 1 x měsíčně. Vždy to pro mě znamenalo 3 - 4 dny ležení v „hrobce“ - tma, ticho, neschopnost komunikace s rodinou, neschopnost jít do práce, 15 - 20 ibalginů, paralenů a na týden zkažený žaludek - špatně snáším analgetika. O naštvaném zaměstnavateli a bídné výplatě nemluvě. Asi před 2 lety jsem se úplně náhodou dostal do kontaktu s lékařem, který kromě své běžné lékařské praxe řeší i problémy v oboru detoxikace těla (měl jsem nadváhu asi 10 kg, a i mimo migrény časté bolesti hlavy) a ejhle - po absolvování měsíčního programu jsem zjistil, že ataky migrény se prodloužily na 6 - 8 týdnů, a jejich síla je tak na 20% z dřívějších dob.

Když jsem se mu svěřil s tímto „vedlejším účinkem“ detoxikace, vysvětlil mi, jak se mechanicky vyčistila střeva a o kolik lépe se teď vyživují buňky, a poradil mi ještě něco přímo pro migreniky. Používám teď oba programy 2× ročně, bolesti hlavy mezi migrénami téměř vymizely, migréna je tak 1× za 7 týdnů max. 1 den, a protože můžu víc pracovat, cena programů je bohatě zaplacena úsporou na lécích, žádnou nemocenskou, a lepším životem (a pro mě 8kg mínus, hurá). Vždyť to znáte - při záchvatu by dal člověk milión, aby se mu udělalo líp.

Léčba

bolesti hlavy od zátylku směrem k očím, pocit „oteklé hlavy“, bolestivý dotek na celé ploše hlavy (i polštář tlačí), zvracení, nervozita a to nejhorší - jistota, že to za měsíc příjde zase znovu

Co mi pomohlo

18 let jen analgetika, tma, ticho, klid…
poslední 2 roky - 2× ročně detox celého těla + výživa buněk

Migréna s aurou janakon (29.01.13)

Migrénami trpím asi od třinácti let, ale vzpomínám si, že různé zrakové fenomény jsem měla už v raném dětství, ale ještě bez bolesti hlavy. Záchvaty jsou u mě jednoznačně spojené s přetížením v zaměstnání a je zajímavé, že záchvat migrény mě paradoxně postihne, když se mi v mé práci nejvíce daří, přicházejí nové nápady a staré problémy nacházejí řešení.

Migréna u mě začíná aurou, většinou je to takové míhání na okrajích zorného pole, často následuje jedno nebo oboustranný výpadek vidění. Záchvat pak přichází přibližně do půl hodiny a trvá i několik hodin. Jednou mě museli z práce odvézt s migrénou dokonce na infuzi, mně bylo v tu chvíli jedno, co se se mnou děje, nemohla jsem nijak komunikovat.

Nyní jsem objednaná na neurologii. Zajímavé je, že po odeznění opravdu těžkého záchvatu mám pocit jakési diskontuity vnímání událostí před záchvatem a musím z počátku dost pracně dávat dohromady, co jsem dělala a jak to spolu souviselo.

Léčba

Jsem objednaná na neurologii, pevně věřím, že konečně bude mé problémy někdo brát vážně. Vystřídala jsem i praktickou lékařku. Ta předchozí mé problémy zlehčovala, nutila mě vzít si dovolenou, odpočívat, méně se pozorovat apod.

Co mi pomohlo

Co mi opravdu nepomáhá jsou běžně dostupná analgetika (Brufen, Paralen), nyní mi lékař předepsal lék ze skupiny sumatriptanů - Mylan, ale bojím se ho vzít, abych nebyla potom „otupělá“, protože moje práce vyžaduje maximální soustředění a otevřenou mysl. Naprosto zničující je pro mě, když mě někdo nutí jít na čerstvý vzduch, potom se bolest mění v pulsující a připadá mi, že mi v hlavě začala termojaderná reakce (kdo to zažil, ví, že nijak nepřeháním).

Orgasmus proti migréně caliza (08.01.13)

Migrénou trpím 8 let. Někdy přichází, když jsem ve vypjaté situaci jako je zkouška, promoce apod., či výrazná změna klimatu. Migrénu u mě vyvolává blikající světlo a výrazně mě dráždí silné světlo, např. sníh ozářený sluncem, silný jas monitoru.

Pokaždé předchází typická aura od zúžení zorného pole, po blikání, mrvanečení v rukou a různých částech těla. Občas se zhorší schopnost slyšet a mluvit, dostaví se pocit na zvracení, případně zvracení. Pak nastoupí silná bolest hlavy, kdy nezbývá, než jít domů a lehnout si.

Léčba

Doktor mi nasadil Rosemig. Moc mi nepomáhal, tak jsem ho ani nedopoužívala.

Co mi pomohlo

Možná to bude znít divně, ale mám ověřené, že pomáhá masturbace. Po vyvrcholení se bolest hlavy zmírní a ani ne do půl hodiny je zcela pryč. A nemusím užívat žádné léky. Doporučuji vyzkoušet.

Migrény od 4 let Palorizek (03.09.12)

Zdravím,

jmenuji se Pavel a migrénami trpím již 23 let od svých 4 roků. Velmi často mívám migrénu jak s aurou, tak i se zvracením. Klasicky mě to uváže doma a to od 2-48 hodin. Přecitlivělost na hluk, světlo, vůně a některé druhy potravin. U mě jě to zřejmě dědičný faktor, jelikož oba mojí rodiče trpí migrénami. Migrény bohužel mívám dost často - i 3-4 krát do týdne. Naštěstí ne vždy se to plně rozvine a cca 70% dokážu včas zastavit léky.

Léčba

Dlouhou dobu jsem hledal vhodné léky a nakonec používám 2 triptany: Rosemig 50 mg a Relpax 80 mg. Jsou to trochu dost driáky, takže je po nich člověk chvíli nepoužitelný, ale zase v cca 85% případech zabírají bez problémů

Co mi pomohlo

Prevence? Určitě se vyhnout čokoládě a nekvalitní kávě. Stres to samozřejmě spouští také, ale to se až tak moc ovlivnit nedá. Důležité je si léky vzít v počáteční fázi. Pozděi již nemusí tak zabrat.

Začátek migrény Hrozny (01.08.12)

Mě migréna začína šedým místem ve zraku nemůžu pořádně nic přečíst. A po asi 20 minutách přijde bolest hlavy. Dříve jsem byl mimo i dva dny, hrozná bolest hlavy a poruchy zraku.

Léčba

Zatím to neléčím nijak. Teda pokud tím myslíte jestli chodím k doktorovi.

Co mi pomohlo

Vždycky mi pomůže když po prvních příznacích vypiju co nejvíce cukru rozpuštěného ve vodě (například do skleničky 0,3 litru dám do půlky cukr a zaliju to vodou), pomáhá taky třeba redbull nebo jiné energetické nápoje. Podle mě budou pomáhat i energetické tičinky, ale ty jsem ještě moc nezkoušel a když tak jen v kombinaci se sladkou vodou. Po vypití se mi tak do 10 až 20 minut uleví a jsem v pohodě. Tak snad to pomůže i vám.

Migréna s aurou 3Aneta3 (18.07.12)

S migrénou mám zkušenosti zhruba od svých dvanácti let. Má první migréna se mi dostavila ve škole, pamatuji si jak se mi vytvořil mžitek před očima a já jsem nechápala co to je.Měla jsem z toho i strach, zkoumala jsem co to je, ale než jsem na to přišla tak se dostavila šílená bolest hlavy, rodiče si mě museli okamžitě odvézt ze školy protože jsem z toho začala i zvracet.

Dnes je mi 19 let a s migrénou mi nezbylo nic jiného než jen smíření. Kolikrát nadávám, jak je to nefér, když já migrénu mám a ostatní kolem mě ne, ale co nadělám. Je to zvláštní když matka ani otec migrénou netrpí. Pěkně dokáže překazit plány a otrávit život. Až onehdá jsem jí začala vážně řešit s paní doktorkou, která je přeborník na migrény a poslala mě na EEG vyšetření, odběr krve a na rentgen, ještě nevím výsledky takže mi držte palce :-). A bojujte s migrénou!! :)

Léčba

Paní doktorka mi napsala prášky Sumatriptan Actavis.

Co mi pomohlo

Běžné léky jako je Ibalgin či paralen zaručeně nepomáhají, pomůže vám jedině přeborník na migrény který sám rozhodne které prášky jsou pro vás nejvhodnější.

Migréna a zvracení Migrenick (01.03.12)

Začal jsem trpět migrénou asi kolem 12-ti let. Pamatuji si svoji první migrénu celkem přesně. Tehdy to byl první den ve škole po prázdninách, kdy jsem šel do 6. třídy. Pamatuji si, že se mi začalo dělat nevolno až ve chvíli, kdy jsme zasednuli do lavic a čekali jsme na novou třídní učitelku. Když nad tím teď přemýšlím, šlo zřejmě o stres. Zamlžil se mi zrak, což trvalo nějakou dobu a potom mě hrozně rozbolela hlava. Bolest trvala tak dlouho, dokud jsem nepozvracel spolužačku sedící v lavici přede mnou.

Pro mě dnes už klasický průběh migrény. Dřív moje migréna končila prakticky vždy pozvracením, po kterém přišla úleva a tlak v hlavě ustal.

Léčba

Že na mě leze migréna já osobně naštěstí poznám podle tzv. aury. Je to nepříjemný stav, kdy se mi zhorší zrak a začnou se mi před očima tvořit mžitky. Popsal bych to asi jako blikající blesky a mizící části obrazů. Blesky se posouvají podle toho, na jaké místo se dívám. Moje aura přichází řekl bych dosti pozvolna, takže mám například čas najít si klidně místo na přicházející migrénu a nebo hlavně přestat pracovat nebo zastavit auto. Aura trvá přibližně hodinu a potom se začne obraz opět zlepšovat a zostřovat.
Po doznění aury začne zhruba do pěti minut bolest hlavy. Často se ještě aura i překrývá s narůstající bolesti, není to vždy úplně stejně.

Podle toho, co jsem četl na internetu od ostatních migreniků, tak moje migréna asi nebude nijak silná. Bolest je pulsujícího charakteru a přichází ve vlnách. Vadí mi ostře světlo a hlasitý zvuk. Zajímavé je, že skoro pokaždé když si lehnu, tak je bolest větší a nepříjemnější, ale po tom co se uklidním a ležím déle tak se bolest zmenší a je v celku přijatelná.

Dřív když jsem byl mladší, tak migréna trvala opravdu dlouho, předpokládám tak 4 hodiny. Dnes je ta nejsilnější část dlouhá přibližně hodinu, ale celkové je mi špatně a jsem podrážděný o pár hodin déle.

Další docela závazná věc, která mě trápí, je rapidní zhoršení zraku celkově. Vždy jsem míval perfektní zrak, a od té doby co trpím znovu migrénami se mi zrak zásadně zhoršil.

Náhlé objevení se migrény Lussy Brhelová (15.01.12)

Migréna je něco, co mě nikdy nenapadlo, že se u mě může objevit. Když se záchvat objevil, myslela jsem, že jsem spala špatně a jen mě bolí krční páteř. Ovšem opak byl pravdou. Bolelo mě svalstvo, byla jsem protivná k okolí, unavená, chtělo se mi spát a bylo mi do pláče. Nebyla jsem schopna rychlého pohybu a v práci mě to téměř ochromilo. Když jsem se bavila s neurologem, odbyl mě tím, že to je krční páteř. Nakonec tomu tak nebylo. Tepavá bolest hlavy a únava s tím spojená mě pronásleduje dál.

Léčba

Během druhého dne jsem třikrát zvracela a bylo mi tzv. jako nahému v trní. Nesnesla jsem křik dětí, zvonění telefonu a rozsvícení lampičky v ložnici bylo, jako by mi někdo vrazil hřebík do hlavy jednoduše katastrofa a říkám si naštěstí je víkend tak to vyležím

Co mi pomohlo

Zatím ambulantně žádná, hledám lékaře, který mě neodbude. Mám doma Movalis a ten zabírá rychle ovšem k lékaři půjdu

Migréna při extrémních teplotách Jan Fiala (15.01.12)

Migrénou trpím už dlouho. Vždycky se mi udělají mžitky před očima a pak asi 15 minut na to přijde bolest hlavy, většinou v pravé části lebky a u očí. Bolest trvá celý den a nejvíc zabírá brufen. Aspirin jsem zatím nikdy neaplikoval. Bolest dostávám tak 1× měsíčně. Ve stresových obdobích nebo když jsem předpracovaný tak i 1 až 2× týdně. Nemoc se dá zvládnout, ale občas dokáže pěkně otrávit život. Nejhorší jsou extrémní teploty. Když je venku v létě extrémní horko a slunce praží nebo když je extrémní mráz, dostaví se to. Pak občas pomůže studený obklad na hlavu a sklenice pořádně vychlzeného nápoje a bolest za chvíli přejde, v těžších situacích si musím vzít prášky.

Léčba

Migrénou trpím už tak od 12 let a léčím se za pomocí brufenu, který hodně zabírá. Někdy pomáhá studený vychlazený nápoj nebo šálek horké kávy. Další léčbou, kterou bych doporučil je duševní hygiena. Vždycky když má práce až nad hlavu, nejvíc mě třeští hlava.

Víkendové migrény Hana997 (16.12.11)

Trpím migrénou od patnácti, prakticky pravidelně jednou za 14 dní, většinou o víkendu, kdy se tělo i psychika uvolní po týdenní zátěži v práci a v sobotu to na mě padne, někdy už v pátek a trvá to zpravidla dva dny. Migréna přichází různě a s různým stupněm, někdy zezadu hlavy, někdy rozbolí oči, někdy pulsuje celá hlava a zvracím. Když se přidá žaludek, je to konec. Takovou silnou migrénu mám tak jednou do měsíce. Vzhledem k víkendovosti migrén jsem dosud měla štěstí, že v práci mi to nijak moc neomezovalo, ale o víkendu se mnou nebylo nic.

Za spouštěče můžu u sebe prohlásit jednoznačně stres, takový jakoby rush, že něco nestihnu, spěch, řízení auta, kdy jsem dlouho ve strnulé a soustředěné poloze, nedostatek spánku, příliš soleného jídla, asi i čokoláda (i když ta se velmi těžko z jídelníčku odstraňuje), přílišná práce na počítači, hluk a smog města a průvan v metru. I když ve fázi klidu všechny tyto činnosti dělám také a i o dovolené někdy migréna přijde a spouštěč je proto třeba i jiný.

Léčba

Po zkušenosti všech možných léků a injekcí, které stejně tak nic neřešily, se opět odbývám pouze Paralenem 500, samozřejmě dvě tabletky najednou po čtyřech hodinách - maximální dávka a to od chvíle prodromu až do konce. Játra asi trpí, ale co naplat, trpím celá. Teď jsem ve fázi, že se pokouším omezovat jídla zhoršující migrénu a více cvičit, hlavně oblast krku a zad. I když jsem cvičila i předtím a migréna přicházela stále. Někdy se mi naopak zhorší následná migréna, když podstoupím masáž krku a zad.

Nekouřím, nepiji kávu, jsem vegetariánka, žiji vlastně zdravě. Akupresura nepomáhá. Matka tvrdí, že to mám od brýlí (jsem krátkozraká - tři dioptrie), ale i kdyby, co s tím? Nejhorší ze všeho je okolí, které laicky radí, co mám a nemám dělat a čemu se mám vyhýbat a nejhorší jsou ti, kteří tvrdí, že je bolí hlava také a že si vezmou šumivý aspirin a normálně to rozchodí a co tedy já dělám, že si musím lehnout a nebo někdy ani nevstanu z postele. Je to prostě na palici a je vidět, že do hlavy vede z těla všechno a od hlavy také a že migréna bude ještě dlouho dělat problém lékařům, natož nám, ubohým migrenikům.

Ale jsem ráda, že migrény mám jen tak málo často, protože párkrát se mi stalo, že přišla třeba i dvakrát v týdnu a to jsem potom byla moc ráda, že se mi to vrátilo do početnosti pouze jednou za 14 dní.

Záchvaty migrény trvající 25 let zamiokula (23.09.11)

Trpím migrénou 25 let. V poslední době velké zhoršení, nevydrží ani tři dny, aby mě hlava nebolela, všechna myslitelná vyšetření negativní a nikdo nic neví. Doktoři dávají ode mě ruce pryč, protože si neví rady. Ze tří zaměstnání mě vyhodili a na invalidní důchod to prý není. Na nemocenské dávky prý jsem už ztratila nárok, protože byl překročen počet dní. Co mám tedy dělat, mi nikdo neporadí.

Záchvaty mají takovou sílu, že mě saniťáci zvedají z postele rovnou na nosítka a v nemocnici si mě nechají na infuze, které ztlumí bolest už jen na 50%. Žádné triptany nezabírají a vlastně už kromě opiátů nezabírá nic a ty také jen sporadicky. Poruchy řeči, sluchové, zvukové a zrakové halucinace už prakticky trvale. S tím související deprese, protože to není k žití, nemůžu pracovat, nemůžu ani normálně fungovat, jsou dny, kdy nejsem schopná ani běžných domácích prací jako je vaření, úklid apod. Natož nějaký společenský život - o tom si můžu nechat leda tak zdát.

Všem, kteří to znají, přeji aspoň částečné zlepšení a vězte, nejste v tom sami - i to trochu pomáhá.

Odstranění migrény makrobiotickou stravou huella (09.04.11)

Na migrénu mi skutečně pomohlo jediné - změna životního stylu. Protože vše ostatní včetně chemických léků nepomáhá, ale pouze tlumí příznaky. Neřeší příčinu. Takže jsem jednoho dne najela na makrobiotickou stravu, začala cvičit jógu a Pět Tibeťanů a migréna se postupně vytrácela, až víckrát nepřišla. Už je tomu skoro šest let a pořád OK. Opravdu. I kdybych neměla sílu a odvahu vrhnout se na makrobiotiku, určitě bych každému mohla doporučit alespoň vynechat ty potraviny, které jsou sice zdánlivě bezpečné, ale ve skutečnosti nám všem nepředstavitelně škodí - jsou to zejména cukr, kravské mléko, nadbytek masa, uzeniny, některé druhy éček, nadbytek soli, tropické ovoce, káva, alkohol, bílá mouka. A samozřejmě všechny výrobky, které něco z toho obsahují, takže přestat si sladit kafe skutečně není řešení.

Tělo je chytré a když se mu něco nelíbí, umí to dát najevo. Třeba i migrénou. Problém je ten, že jej většinou neposlechneme a necháme to bohužel zajít až příliš daleko. A pak už třeba není cesta zpět.

Makrobiotika nebo alespoň nějaká přírodnější forma stravy plus pohyb a dobrá psychická pohoda, to je prevence. A ta je ze všeho nejdůležitější.

Kdybych to nezkusila na vlastní kůži, nepsala bych to sem. Kromě migrény jsem trpěla ještě astmatickými stavy, pylovou alergií a sezónně i ekzémem. To vše je dnes minulost.

Co mi pomohlo

Jídelníček založený na celozrnných obilovinách - nerafinovaná rýže, ječmen, jáhly, oves, kukuřice, žito, pohanka, špalda, hodně zeleniny, pravidelné malé dávky luštěnin každý den, mořské řasy, divoce rostoucí zelenina (jedlý plevel), doplňky stravy Chlorella a Spirulina, občasná konzumace sezónního českého ovoce včetně sušeného, fermentované sójové výrobky - tofu, tempeh, natto, sladkovodní ryby, občas drůbež a vejce v biokvalitě.

Dále změna práce - žádné směny, méně stresu, změna myšlení, snaha vše brát s větším nadhledem.

Více spánku, více lásky, klidu, pohody. Jóga, horská turistika, plavání, sex s milovanou osobou.

Vynechání jakýchkoliv chemických léků včetně hormonální antikoncepce (velmi doporučuji).

Léky proti migréně marie_1985nn (04.02.11)

Migrénou jsem začala trpět od roku 2007 od svých 22. Nevím, jak a proč, ale prostě to přišlo. Tehdy jsem pracovala brigádně, takže si pamatuji, jak jsem v práci u toho počítače velice trpěla.

Migréna je situace, když Vám začnou bušit hlava. Cítíte, jak vám pulzuje, bolí. Pořád na to myslíte, jak Vám hlava pulzuje. Je to hrozně nepříjemné pro pracujícího člověka. V takovém stavu tak můžete maximálně spát.

Dnes jsem se s migrénou smířila a beru ji jako součást svého života. Doufám však, že jednou bolesti odezní úplně.

Léčba

Ze začátku jsem na migrénu nebrala žádné léky, poté jsem navštívila neurologa. Chodila jsem na kontroly a pravidelně brala léky. Zkoušela jsem jakékoliv prášky, ale nic nezabralo. Dostala jsem na předpis Convulex a Cinii. 4 roky jsem brala tyto prášky a nedokázala jsem si bez Cinii představit svůj život.

Když jsem neuroložce oznámila, že jsem měla za poslední měsíc 15 migrén, poslala mě na vyšetření CT mozku. Na jakékoliv spuštění migrény jsou reagovala požití Cinie. Měla jsem ohromnou spotřebu těchto léků. Migrénou jsem trpěla cca 2-3× za týden, což mi normální nepřišlo. V některých měsících i více.

V prosinci 2010 jsem však dostala vztek a navštívila novou neuroložku. V té době mi také zdražili Cinii z 0 Kč na 400 Kč/krabičku/6 léků. Na vlastní rozhodnutí jsem také vysadila antikoncepci. S novou neuroložkou jsme probíraly veškeré příznaky a udělaly důkladné vyšetření, také mě poslala na rentgen a předepsala rehabilitace.

Na rentgenu mi zjistili, že mám ztuhlou krční páteř a nesrostlý oblouk, který může dráždit mozek. Prý že každý má nějakou vadu - nic vážného. Na její doporučení jsem přestala brát veškeré prášky, které mi předepsala minulá neuroložka.

Je tomu již asi 2 měsíce a jediné co na migrénu beru je 1× denně rozpustné magnézium. Migrénu mívám pouze když mám v ten den vysoké pracovní vytížení. Dnes trpím migrénou maximálně 1× za 2 týdny, což je výrazný pokrok, oproti předchozím 4-6× za 2 týdny.

Migréna a léčba Panadolem extra -dzil- (11.01.11)

Od svých třinácti let trpím častými migrénami. Je mi 21 a mívám je čím dál častěji. Byla jsem na veškerých vyšetřeních a lékaři na nic nepřišli. Zdědila jsem to nejspíše po své mamince. Bolestí hlavy trpím skoro každý týden, někdy i několikrát do týdne. Opravdu silnou migrénu mám jedenkrát za měsíc, většinou před menstruací. Nezabírají mi žádné léky. Vůči Ibalginu jsem už imunní.

Nedávno jsem objevila zázrak, který mi téměř pokaždé pomůže. Jmenuje se Panadol extra rapid. Rozpouští se dvě tablety do 0,3l vody. Sice se musím přemáhat, abych to vypila, ale pomáhá. Když nenechám migrénu moc rozjet. Pak už pomůže jedině doktor.

Když je to akutní, přítel mě odveze na pohotovost a tam mi píchnou injekci a během hodiny se mi uleví. Migrény bych nepřála ani svému nepříteli, není to opravdu nic příjemného a omezuje mě to jak v osobním životě, tak i tom pracovním. Mám problém najít práci, jelikož nemůžu chodit na noční, nemůžu dlouho stát na nohách atd. Lituji všechny, kteří musím tímto procházet.

S pozdravem J.

Léčba

Ticho, tma, mokrý obklad na hlavu a Panadol extra rapid

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Babské rady na migrénu