Nádory ledvin

Přidat zkušenost

Nádory ledvin léčí Urologie a patří mezi Onemocnění močového ústrojí

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? včera v 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU včera v 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

DISKUSE, Popis, Rizikové faktory, Prevence, Příznaky, Léčba, Pomoc, Komplikace

Popis nádorů ledvin

Pokud se budeme dívat na nádory ledvin v obecném měřítku, je třeba si je rozdělit na nádory benigní, jejichž povaha není agresivní, jsou většinou dobře operovatelné a nemají tendenci se agresivně rozrůstat do okolí nebo tvořit metastázy. Do této skupiny nádorů patří nádor, který se nazývá angiomyolipom (angio = cévy, myo = svalové buňky, lipom = nádor z tukové tkáně. Jak je již z názvu patrné, složení tohoto nádoru je pestré), který bývá často nacházen u pacientů s onemocněním tuberózní sklerózou.

Druhou skupinou jsou nádory maligní, které už mají většinou agresivní chování, mohou vytvářet metastázy, mohou se sami cévně zásobit a agresivně prorůstat do okolí, přičemž ničí tkáň, která jim stojí v cestě. Nejběžnějším maligním nádorem ledvin je karcinom. Pro vysvětlení tohoto pojmu. Karcinom bývá mylně považován za rakovinu jako takovou. Není tomu tak, protože karcinom je druh nádoru (stejně jako tumor, sarkom apod.), který se od ostatních liší tím, z jakých buněk vychází.

Základní stavební jednotkou ledvin je nefron. Nefron je možné si představit jako dlouhé potrubí, které má své specializované části a stáčí se různě ledvinou. Právě za tu speciální funkci jednotlivých částí nefronu mohou buňky, které vystýlají vnitřní část, tohoto „potrubí“. Ty buňky se jmenují epitelové a jejich hlavní schopností je roztřídit odpad, který je třeba z těla vyloučit močí (močovina, odpadní zplodiny metabolismu) a látky, které tělo potřebuje (voda, glukóza, bílkoviny).

Jakmile je tato jejich funkce porušena, ocitají se v moči látky, které v ní za normálních okolností být nesmějí, a to je signálem, že v ledvinách není něco v pořádku.

Abychom se vrátili ke karcinomu. Karcinom je nádor, který vychází právě z epitelových buněk a je to nejčastější druh všech nádorů – asi 80 %. V ledvinách se můžeme setkat s celkem třemi typy karcinomů – karcinom ledviny ze světlých buněk (Grawitzův nádor, adenokarcinom ledviny), papilárním renálním karcinomem a chromofobním renálním karcinomem. Dva poslední jmenované nejsou příliš běžné, z toho důvodu se jimi zabývat nebudeme.

Grawitzův nádor tvoří 70 – 80 % všech nádorů ledviny. Vytváří plné struktury, které napodobují strukturu žlázy, místy je možné najít lumen (otvor, který probíhá středem). Nádor je silně protkaný cévami, tudíž je dobře vyživovaný a funguje velmi dobře jako samostatná jednotka a zároveň tato vlastnost vysvětluje časný vznik metastáz, protože buňky nádoru se přímo dostávají do krevního proudu a jsou jím zanášeny na vzdálená místa, kde se usazují a vytvářejí metastatická ložiska nádoru. Výskyt Grawitzova karcinomu je nejčastěji mezi 40 – 60 lety života a je dvakrát častější u mužů než u žen.

Rizikové faktory nádorů ledvin

Rizikovými faktory pro vznik karcinomu ledviny jsou v první řadě kouření a genetická dispozice. Genetickými dispozicemi jsou míněné různé změny v lidském genomu (veškerá lidská genetická informace) nebo přítomnost dědičných chorob, které mohou s sebou nést riziko většího výskytu karcinomu ledvin, jako je tomu například u syndromu Von Hippel Lindau.

Zvýšený výskyt karcinomu je také pozorován u pacientů, kterým chronicky selhávají ledviny a jsou v dialyzačním léčení. Dále je pozorován větší výskyt u obézních pacientů, takže obezita je rozhodně brána jako rizikový faktor pro vznik karcinomu také.

Prevence nádorů ledvin

V případě, že se ve vaší rodině vyskytl karcinom ledvin, bylo by vhodné po čtyřicátém roce života navštívit lékaře a nechat si napsat kontrolní sonografické vyšetření ledvin. Problém karcinomu je nejčastěji v tom, že jakmile se objeví příznaky, je nádor natolik vyvinutý a často jsou přítomny vzdálené metastázy, že operace již nemusí být přínosem. Pokud je onemocnění zachyceno včas, je vcelku dobře řešitelné operací. Rozhodně k prevenci přispěje, když je člověk nekuřák a hlídá si svou váhu.

Příznaky a projevy nádorů ledvin

Příznaky nejsou nijak zásadní, právě v tom je karcinom ledvin velmi zrádný. Uvádí se jako přítomnost krve v moči (hematurie), případně bolest v bederní oblasti.

Obojí má bohužel svá úskalí. Hematurie je často mikroskopická, to znamená, že si jí člověk nemusí vůbec všimnout a většinou si jí opravdu ani nevšimne. Bolest v bederní oblasti je většinou, jedná-li se skutečně o karcinom ledvin, příznak až velmi pozdní, kdy už nádor má vzdálené metastázy na různých místech těla a kdy už je pomoc opravdu velice obtížná.

Častá je naopak chudokrevnost (anémie), ale aby ta byla ověřena, je třeba zhotovit krevní obraz. Taková malá pomůcka na odhalení, jestli člověk je chudokrevný – je dobré podívat se na sliznice dutiny ústní, případně na spojivku. Pokud jsou výrazně bledé, je zde pádné podezření, že množství červených krvinek není v normálu. S přesností se dá ale takový stav určit jen po řádném laboratorním vyšetření.

Když už jsme u krevního obrazu a náběrů krve. Může být přítomné vysoké množství vápníku v krvi. Nádor má totiž schopnost vzdáleně řídit hladinu vápníku v plazmě.

Jako obecně u každého nádorového onemocnění je často přítomný velký úbytek váhy (velkým úbytkem je míněna ztráta zhruba kolem deseti kilogramů váhy během přibližně půl roku). Toho si většinou každý všimne včas, a pokud ta ztráta váhy není úmyslná, hodně případů to dovede až k lékaři.

Mnohdy je prvním příznakem patologická zlomenina. Co to znamená? To je taková zlomenina, ke které dojde při zdánlivě nevinném pohybu – například došlap ze schodů, malý náraz rukou například o roh stolu. Je-li v takovém případě objeven nádor ledvin, je patologická zlomenina příznakem, že nádor metastazoval do kostí. V případě přítomnosti metastáz se přežití pohybuje v průměru kolem jednoho roku.

Léčba nádorů ledvin

Možností terapie je několik, ale úspěšnost je v největší míře závislá na stádiu, ve kterém byl nádor zachycen.

Chirurgická léčba spočívá buď v částečném (je-li nádor malý a bylo by zbytečné brát pacientovi celou ledvinu a doživotně ho tak zatížit dialýzou) nebo kompletním odstranění postižené ledviny. Současně se berou i okolní lymfatické uzliny. Tento postup se volí i u pacientů, kteří mají metastázy, protože je zde určité procento naděje, že po odstranění nádoru mohou zmizet.

Radioterapeutická léčba se používá výjimečně, hlavně v případech, kdy není možné použít léčbu chirurgickou.

Imunoterapie – je nejefektivnější volbou i v případě, že jsou přítomné metastázy a u některých případů je možné dosažení trvalých výsledků. Léčba se provádí buď interferonem alfa, nebo interleukinem 2 – oba dva jsou pro tělo přirozené, protože za určitých okolností se v něm sami tvoří.

Jako perspektivní metodou do budoucna se jeví transplantace kmenových buněk, které by mohly mít schopnost zničit nádorové buňky vyvoláním imunitní obranné reakce organismu.

Jak si pomoci sám

V případě, že byl nádor již diagnostikován a zejména, jedná-li se o zhoubný nádor, není cesty, jak si sám pomoci natolik, aby to výrazně prospělo léčbě.

Komplikace nádorů ledvin

Karcinom ledvin je onemocnění, které je závažné, zvlášť pokud je odhaleno v pozdějším stádiu. Komplikace v počátcích nemoci nejsou nijak zásadně patrné a člověk často bohužel ani neví, že je nemocný.

Nejobávanější komplikací je vznik metastáz, protože jejich přítomnost znesnadňuje léčbu a zhoršuje prognózu onemocnění. Metastázy jsou vzdálená ložiska tkáně nádoru. Jejich přítomnost v orgánech působí různorodě – mohou tkáň utlačovat, odebírat jí ve značné míře živiny nebo mohou produkovat látky, které působí ničení hostitelské tkáně.

Karcinom ledvin nejčastěji metastazuje do plic, do mozku nebo do kostí. Právě v kostech může způsobovat vstřebávání kostní hmoty a s tím související vznik zlomenin, i když na kost nepůsobí velké mechanické násilí, jak již bylo popsáno výše.

Další komplikace je spojená s léčbou. Léčba imunoterapií je sice velmi perspektivní, ale jsou při ní přítomny nežádoucí účinky v podobě vysokých horeček nebo nízkého tlaku.

Diskuse

Další názvy: rakovina ledviny, Grawitzův tumor ledvin, karcinom z vodojasných buněk, adenokarcinom ledviny, renálny karcinom, karcinom ledviny

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s nádory ledvin

Máte zkušenost s nádory ledvin?

Papilární karcinom ledviny martas16 (14.04.13)

Dva dny před Vánoci zjištěn náhodně nádor na ledvině. Půl roku před tím neskutečné průjmy, pocení, zadýchávání a otoky nohou, občasné bolesti v pravém podžebří, které jsem připisovala bolestem po operaci žlučníku. Léčila jsem se od září na neléčitélné průjmy, kdy mě lékař odeslal pro jistotu na ultrazvuk slinivky. Tam byl zjištěn nádor na ledvině. Následovalo CT a po týdnu už jsem byla na operaci.

Léčba

Nádor byl odstraněn spolu s částí ledviny. Bolesti po operaci byly opravdu hodně velké a hlavní problém byl, že jsem se 4 dny nedokázala postavit na nohy a začínala jsem se zadýchávat i při mluvení. Magnetická rezonance dopadla dobře. Jsem již jen pod kontrolou. Po 3 měsících jsem pět v práci. Sice mám ještě pořád bolesti, ale ty se už dají vydržet.

Co mi pomohlo

Nejdůležitější pro mě bylo vysvětlení nemoci a hlavně to, že vše bylo provedeno velmi rychle. Další s věcí bylo smířit se s tím, co mě potkalo a že šance na život pořád je. To že jsem mezi lidmi opět v práci udělá strašně moc. Člověk hned myslí na jiné běžné věci a jsou i dny, kdy na nemoc nemyslím vůbec. Užívám koncentrát z červené řepy, jím hodně zeleniny a ovoce, hlavně pomeranče.

Karcinom ledviny u sportovkyně ledvina (02.03.13)

Praktický lékař mě poslal s krví v moči (ten samý den jsem ale dostala menstruaci a později jsem již krev v moči neměla) na urologii, kde mi našli na ultrazvuku v ledvině nádor. Poslali mě na ct vyšetření a pro jistotu potom ještě kvůli mému relativně nízkému věku i na magnetickou rezonanci. V posledních měsících jsem měla následující příznaky: noční pocení, časté močení - třeba čtyřikrát za noc, přestaly mi chutnat ostře kořeněné věci, káva, na které jsem byla dříve závislá, měla jsem drobné cukání ve svalech, jinak jsem byla díky sportu ve vynikající fyzické kondici.

Léčba

Byla mi provedena nefrektomie ledviny, při které mi byla odebrána ledvina s nádorem. Histologie ukázala, že byl nádor snad ohraničený a že nebylo třeba další léčby. Po operaci jsem se velmi rychle zotavila, asi i díky tomu, že jsem před ní hodně sportovala a měla jsem dobrou fyzičku. Až na moment bezprostředně po operaci jsem neměla žádné bolesti, jizvu mi šikovní chirurgové udělali neuvěřitelně krátkou. Dodnes jsem pozorována na onkologii i urologii, protože metastázy se mohou projevit i po několika letech.

Co mi pomohlo

Hlavně mi pomohla moje rodina, která mě během rekonvalescence podporovala. Ale změnila jsem i stravovací návyky a snažím se vyhýbat stresu a více odpočívat. Většinu stravy, kterou přes týden sním, tvoří syrová i vařená zelenina a ovoce, oříšky, slunečnicová a dýňová semínka, apod., kuřecí maso, ryby, minimalizovala jsem sladká jídla, piji hlavně bylinkové čaje a čistou vodu, omezila jsem alkohol. Cítím se tak mnohem lépe. Jako hlavní příčinu nemoci ale dnes s odstupem vidím pracovní stres předcházející diagnóze.

Odebraná zdravá ledvina mopin (09.06.11)

Dobrý den,

chtěla bych také popsat svoji zkušenost týkající se ledvin. Dne 21.2.1998 jsem byla poslána na preventivní prohlídku ledvin a jater. Bylo CT zjištěno jakési ložisko a sono potvrdilo, že se v oblasti jater a ledviny nachází tmavá skvrna. Lékař usoudil, že se jedná o rakovinu ledviny a urychleně mě poslal na operaci, prý se nemůže čekat. Nebyla udělána ani biopsie jater ani ledviny.

Dne 25.2.1998 jsem se ocitla tudíž na operačním sále a ani tam nebyl odebrán kousek tkáně, aby se hned na místě zjistilo, zda se jedná opravdu o rakovinu, ale byla rovnou odebrána a histologie byla dělána až 5.3.1998 a to kdo ví, jestli byla moje. Mám z toho dojem, kam se vůbec poděla zdravá ledvina a zda nebyla použita pro někoho jiného a za velké peníze. Co si mám jiného myslet, když to bylo vše děláno takovou rychlostí?

Slova lékařů,když mi sdělovali,že mi byla odebrána zdravá ledvina zněla. Máme pro Vás jednu špatnou a jednu dobrou zprávu, kterou chcete slyšet nejprve? Byla Vám odebrána zdravá ledvina a druhá, že máte ještě jednu ledvinu, takových lidí s jednou ledvinou je.

Dávejte si pozor a nechte si udělat co nejvíce zjištění jak to s vaší ledvinou je opravdu a od více odborníků.

S přáním pevného zdraví Dagmar

Léčba

Příznaky nemoci žádné, vše v normě, jen ten stín na játrech zůstal. Zato po odebrání ledviny se moje zdraví rapidně zhoršilo. Najednou se objevil vysoký tlak, byla zjištěna počínající dna. Nyní musím stále chodit na kontroly a vydávat finanční prostředky.

Renální karcinom Oneiros (09.10.10)

Otec byl zprvu léčen celkovou nefroktomií - jeho stav se na několik let stabilizoval, ovšem v poslední době se opět zhoršil. Počalo to závratěmi a progresivní únavností. Dnes je téměř imobilní (artritis + myasthenia), těžce kachetický (tyto prudké změny započaly teprve před šesti měsíci), znatelné jsou i mírné kognitivní poruchy, dříve úporné noční pocení a zvracení. Nyní spíše pády, hypersomnie, až občasná somnolence - vědomí bývá jinak obvykle jasné, vytrácí se původní anorexie; nálada se občas elevuje z apatie ke spokojenosti.

Při vyššich dávkách s. morfia:zmatenost, dezorientace, konfabulace, zastřená řeč, paranoidita. Následkem byly dva nepříjemné pády - tržná rána na čele (bez synkopy).

Léčba

Jeho nynější léčba spíše symptomatická:

  • diuretika + venofarmaka
  • antidepresiva, tř. SSRI
  • hypnotika/anxiolytika (Zolpidemi tatras)
  • analgetika (Fentanyl, příp. morphini sulfas)
  • antiemetika
  • ambulantní glukotické, aj. infúze


paracentéza hydroperitonea

Co mi pomohlo

Ze všech možných možností, je samozřejmé, že nejlepší vliv na jeho zdraví má naše rodinná podpora. A také laskavý přístup otcova onkologa.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.