Nádory nadledvin

Přidat zkušenost

Nádory nadledvin léčí Onkologie a patří mezi Endokrinologická onemocnění

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? včera v 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU včera v 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

DISKUSE, Popis, Příznaky, Adenom, Karcinom, Feochromocytom, Neuroblastom, Jak si mohu pomci sám

Popis nádorů nadledvin  

Nadledviny jsou párový orgán, stejně jako ledviny nebo vaječníky. Je to kombinovaná žláza s vnitřní sekrecí, která v sobě zahrnuje dva rozdílné orgány – kůru a dřeň. Žlázy s vnitřní sekrecí, čili endokrinní, jsou takové, které nemají vlastní vývod a jejich produkty se můžou do těla dostat jen prostřednictvím krve. Můžou tedy působit jak místně, tak celkově. Patří k nim například kromě nadledvin ještě štítná žláza, vaječníky, příštítná tělíska. Naproti tomu žlázy s vnější sekrecí, exokrinní, mají vývod, který ústí do nějaké dutiny. Sem patří třeba slinivka břišní, jejíž sekrety putují do dutiny břišní, játra, která produkují žluč do žlučníku a slinné žlázy, které zvlhčují dutinu ústní a pomáhají zpracovávat sousto.

Všechny endokrinní žlázy jsou řízeny signály z mozku, z části, které se říká hypofýza neboli podvěsek mozkový. Regulace probíhá na chemické úrovni, pomocí chemických sloučenin z hypofýzy je dáván signál, kolik svých hormonů mají nadledviny produkovat a toto množství nadledvinových hormonů pak zase dá mozku signál, že již nemusí vysílat informace, aby byly syntetizovány. Tomu procesu se říká negativní zpětná vazba.

Nadledviny nasedají na horní pól ledvin, pravá má trojúhelníkovitý, levá poloměsíčitý tvar, jejich hmotnost je značně variabilní a závisí na mnoha okolnostech. Na věku, na pohlaví (ženy mají o něco těžší nadledviny), kůra se rovněž zvětšuje během těhotenství nebo po kastraci.

Kůra předtavuje přes 70% objemu celého orgánu a produkuje asi 30 druhů steroidních hormonů, skupiny chemických látek, které všechny mají společný základ, z něhož jsou v kůře pomocí enzymů dále tvořeny - cholesterol. Kůra je dále dělena na tři vrstvy, kde v každé probíhají specifiské přeměny cholesterolu na hormony. Organismus potřebuje 1 gram cholesterolu denně, asi 0,3 gramů je ho přijato potravou v živočišných tucích. Cholesterol sám o sobě není škodlivý, tolik diskutovaný „hodný“ a „škodlivý“ cholesterol a jeho vliv na kornatění tepen a infarkt myokardu je otázkou až jeho navázání s ostatními látkami a transportu krví do tkání, on sám o sobě je velmi špatně rozpustný ve vodě. Cholesterol je obsažen ve stěně všech buněk, je součástí žlučových kyselin a vitaminu D. Je nutné udržovat příjem na rozumné úrovni, aby nebyla zvýšená nabídka ke zpracování a tudíž aby nedocházelo k jeho nadměrnému zpracování na špatné formy, které nám škodí. Jeho nežádoucí vliv je ovšem potencován kouřením, pitím alkoholu a nedostatkem pohybu, opět se nedá říct že pouze z přejídání živočišnými tuky by pramenily všechny kardiovaskulární a obezitologické problémy. Pod vlivem chemických signálů přicházejících z mozku produkuje kůra tři základní skupiny hormonů – mineralokortikoidy (regulují obsah sodíku, draslíku a vody v těle), glukokortikoidy (hlídají hladinu krevního cukru během stresových situací a mají protizánětlivé účinky,ale rovněž snižují objem kostní hmoty) a androgeny (mužské pohlavní hormony, ale není zde syntetizován testosteron, jen doplňkové hormony, rovněž zde probíhá i syntéza ženských pohlavních hormonů - estrogenů). Hlavním mineralokortikoidem je aldosteron, glukokortikoidem je kortizol.

Dřeň obsahuje buňky tvořící katecholaminy – noradrenalin a adrenalin, látky uvolňované opět během stresu. Zvyšují krevní tlak, prokrvení svalů a ovlivňují některé metabolické pochody. Z vývojového hlediska to byly látky, jež naše předky připravovaly na boj nebo útěk.

Nadledviny jsou velmi bohatě zásobeny krví, vede v nich bohatá cévní síť. Je to nutné, aby se látky v nich syntetizované dostaly v dostatečné míře do oběhu. Nadledviny se během svého vývoje mohou uchýlit ve stavbě nebo místu. Vzácně je možno nalézt tkáň charakteru kůry nadledvin například nad vaječníky nebo varlaty, v okolí ledvin nebo v játrech. Nadleviny mohou být při porodu zmenšeny proti normálu, to se stává při sdruženém nevývinu mozku nebo je to dědičná vada enzymatické výbavy kůry nadledvin, na niž je dělaný povinný screening hned po narození dítěte (odběr krve z patičky) Nadledviny mohou být postiženy autoimunitními záněty, tuberkulózou, infarktem (při ucpání přívodných cév krevní nebo tukovou sraženinou), krvácením nebo při meningokokové infekci, která vede k sepsi. Všechny tyto stavy vedou ke zmenšení nadledvin a jejich následné porušené funkci.

Nádory se v nadledvinách, jako všade jinde, mohou vyskytovat dvojího druhu. Zhoubné a nezhoubné, neboli benigní a maligní a ještě na zhoubné či nezhoubné nádory kůry nebo dřeně. Poměrně často se zvláště v kůře nadledvin vyskytují i nádory sekundární, neboli metastatické, které mají svůj původní nádor jinde v těle a nádorové buňky se uvolnily a druhotně uchytily v nadledvinách, většinou sem zanesené krví.

Příznaky nádorů nadledvin  

Odvíjejí se podle lokalize nádoru v nadledvinách (kůra x dřeň) a na tom, zda je nádor hormonálně aktivní nebo němý, zda produkuje hormony nebo ne. Od toho se odvíjejí i klinické příznaky.

Nezhoubné nádory kůry nadledvin

Adenom  

Nejčastější nádor, který v nadledvinách nacházíme. Může být jen v jedné nadledvině nebo obou a je často spojen s hormonální produkcí, která působí obtíže. Hormony jsou syntetizovány v nadměrném množství, dostávají se do krve a podle jejich povahy vyvolávají odpovídající syndromy z nadbytku. Pokud bují buňky produkující mineralokortikoidy, dochází k hyperaldosteronismu čili Connovu syndromu. Člověk ztrácí ledvinami nadměrné množství draslíku a zadržuje hodně sodíku a vody v těle. Nárůst objemu v cévách způsobí zvýšení krevního tlaku. Pacienti si stěžují na bolesti hlavy, únavu, krvácení z nosu. Snížená hladina draslíku vede například ke svalovým slabostem, k zácpě a může ohrozit i život z poruch srdečního rytmu.

Pokud nádorové bujení postihne buňky produkující kortizol, vede tento stav ke Cushingově syndromu. Nadprodukce kortizolu ničí organismus především rozvráceným hospodařením s cukrem, lidé mají hyperglykémii a tedy diabetes mellitus, neboli cukrovku 2. typu, mají charakteristickou obezitu s tenkými končetinami a silným trupem a kulatým (měsícovitým) obličejem, na kůži se objevují červenofialové trhlinky – strie, objevuje se vysoký krevní tlak, změny nálad, úbytek kostní hmoty vede k osteoporóze, snížena je i funkce imunitního systému a pozoruje se i pokles sexuálního pudu u obou pohlaví, u žen navíc dochází k nepravidelnotem v menstruačním cyklu.

Pokud začnou nádorově růst buňky odpovídající za produkci androgenů, dochází k adrenogenitálnímu syndromu. Ten může být i vrozený z defektu enzymů, které se podílejí na vzniku pohlavních hormonů z cholesterolu. Tento syndrom vzniká z nadprodukce jak estrogenů, který je velmi vzácný, tak častěji z androgenů. Obě sady hormonů se tvoří u obou pohlaví, ale u každého má jiné projevy. U chlapců se rozvine předčasná (pseudo) puberta, objevují se u nich sekundární pohlavní znaky (zvětšuje se penis, roste ochlupení), ale současně nedochází ke zrání spermií ve varlatech. U dospělých můžů vede nadprodukce androgenů ke sterilitě. U dívek jsou důsledky závažnější, mužské hormony u nich způsobují tzv. virilizaci, to jest mužský vzhled.. Dívkám zbytňuje klitoris, objevuje se jim na těle rozložení ochlupení jako u můžů (vousy, silnější pubické ochlupení), dívky nemenstruují a mají hrubší hlas, mají sklony k akné, rychle vyrostou, ale také brzo růst ukončí, takže nakonec jsou nižší než jejich vrstevnice. U dospělých žen je v popředí hirsutizmus, to je růst vlasu nebo chlupu na těle ženy v mužské intenzitě a lokalizaci a poruchy plodnosti.

Zhoubné nádory kůry nadledvin

Karcinom  

Je mnohem vzácnější než adenom, vyskytuje se častěji u dětí a je spjat s výskytem adrenogenitálního syndromu. V dospělosti se objevuje mezi 4.-5. dekádou. Prvním příznakem bývá bolest břicha, někdy se dá vyhmatat i nádorová masa, hmotnost nádoru je obvykle kolem 100 gramů. Karcinomy nejčastěji metastazují do plic, jater a kostí a velké nádory obvykle prorůstají do okolních orgánů (ledviny,játra).

Léčba nádorů kůry nadledvin

Je především chirurgická. K diagnóze vedou lékaře buď klinické syndromy z nadprodukce hormonů, nebo hmatatelný útvar, nebo náhodný nález na ultrazvuku, jež byl dělán z jiných příčin. Provede se CT vyšetření a chirurgický přístup je obvykle z boku při odstranění části žebra. Po operaci se podávají hormony do té doby, než druhá nadledvina začne produkovat dostatečné množství za obě.

Komplikace nádorů kůry nadledvin

Vycházejí ze syndromů nadprodukce, nebo v případě karcinomu z metastáz do ostatních orgánů. Nádory, které nejčastěji metastaticky postihují nadledviny, se z poloviny případů objeví v obou nadledvinách a pocházejí z žaludku, prsu, tlustého střeva, jater, melanomu, vaječníků a štítné žlázy.

Nezhoubné nádory dřeně nadledvin

Feochromocytom  

Maligní je pouze v 10%. Výskyt je v každém věku, nejčastěji opět mezi 4.-5. dekádou. Obvykle jej nalezneme jen v jedné nadledvině, v obou se naleznou opět jen z 10%. Vyskytuje se i v rámci některých genetických syndromů. Vyznačuje se produkcí noradrenalinua adrenalinu, které způsobují celkové nažádoucí účinky.

Příznaky nezhoubných nádorů dřeně nadledvin

Katecholaminy vyvolávají hypertenzi (vysoký krevní tlak), buď trvalou, nebo záchvatovitou, pokud dochází k nárazovitému výlevu adrenalinu do krevního oběhu. Může to být až život ohrožující záchvat končící prasknutím cévky v mozku a krvácení do mozku. Dalšími příznaky jsou bolesti hlavy, pocení, bušení srdce a brnění v končetinách.

Komplikace nezhoubných nádorů dřeně nadledvin

Vysoký krevní tlak poškozuje stěnu cév. To vede k závažným důsledkům především v srdci a ledvinách. U pacienta se zvyšuje riziko infarktu a mozkové příhody.

Léčba nezhoubných nádorů dřeně nadledvin

Je chirurgická, spočívá v odnětí celých nadledvin, tzv. adrenektomii. Podezření se většinou potvrdí z biochemického rozboru moči, kam se vylučují metabolity katecholaminů. Zvolí se speciální zobrazení pomocí značených látek, jež se vychytají v nádorových buňkách a pak následuje operace.

Zhoubné nádory dřeně nadledvin

Neuroblastom  

Je vysoce maligní nádor dětského věku. Je diagnostikován většinou kolem 4. roku života. Roste velmi rychle, je agresivní a metastazuje krevní cestou do jater a kostí.

Příznaky zhoubných nádorů dřeně nadledvin

Neuroblastom se obvykle projeví zvětšením břicha. Nádor může růst podél páteřního kanálu. Poměrně často jsou prvním příznakem až metastázy. Z celkových příznaků má dítě horečky, nechutenství, hubne a v noci se hodně potí.

Komplikace zhoubných nádorů dřeně nadledvin

Pokud nádor roste podél páteře, může utlačovat nervy vycházející z míchy, nebo i do míchy prorůstat a projevují se rozmanitými neurologickými symptomy podle místa lokalizace. Kostní metastázy se projeví otokem dané kosti. Některé neuroblastomy mohou produkovat katecholaminy a děti pak mají záchvatovitou hypertenzi a červenou kůži.

Léčba nádorů dřeně nadledvin

K určení rozsahu nemoci je nutné udělat vyšetření kostní dřeně, CT a magnetickou rezonanci. Vybrat léčbu je dost obtížné, je potřeba přesně znát stadium a i rozsah nádoru. Novorozenci s lokalizovaným onemocněním, bez produkce katecholaminů mohou být dokonce jen sledováni, bez léčby a tumor ve většině případů spontánně vymizí. Na druhou stranu pacienti nad jeden rok věku s metastatickým onemocněním zasluhují velmi razantní chemoterapii.

Jak si mohu pomoci sám  

Pomoc je pouze lékařská, ve všech uvedených případech nádorů.

Diskuse  

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Máte zkušenost s Nádory nadledvin?

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.