Neurinom akustického nervu

Přidat zkušenost

Neurinom akustického nervu léčí Neurologie a patří mezi Onemocnění nervového systému

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? včera v 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU včera v 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

Popis, Příznaky, Léčba, Jak si mohu pomoci sám, Komplikace

Popis neurinomu akustického nervu  

Jedná se o nezhoubný, většinou velmi pomalu a pozvolna rostoucí nádor z obalů 8. hlavového nervu. Osmý hlavový nerv se jmenuje vestibulokochleární, nebo se mu rovněž říká statoakustický. Oba názvy vyjadřují, které signály z těla nerv vede - tedy že do mozku přenáší informace o rovnováze těla a o jeho poloze v prostoru a sluchové podněty, tedy zvuky, které slyšíme a pokud máme obě uši vpořádku, tak i lokalizaci zvuků v prostoru. Hlavových nervů je celkem 12 párů a všechny vycházejí z mozku a kromě bloudivého nervu všechny svojí inervaci končí v oblasti hlavy a krku. Ovládají svaly, žlázy a přinášejí do mozku informace senzitivní z dané oblasti, tedy podněty hmatu, tlaku, tepla, vibrací.
Statoakustický nerv je zvláštní tím, že jako jediný přenáší dva druhy různých informací ze dvou naprosto odlišných orgánů.

Ucho se neskládá jen z ušního boltce a zvukovodu zakončeného bubínkem. Pokračuje dál středušní dutinou, ve které jsou umístěné drobné sluchové kůstky, nejmenší kosti v těle, malé svaly, která jsou na kůstky napojeny a celý tento systém je vlastně soustava určená k převodu zvukové energie přijaté bubínkem. Zvuková vlna projde zvukovodem, narazí na bubínek, ten se vyklene, za ním je připraven řetezec tří sluchových kůstek začínající kladívkem, jehož spodní část je k bubínku přirostlá. Následuje kovadlinka a po ní třmínek, který končí přirostlý k oválnému okénku. Oválné okénko je součást vnitřního ucha. Ten je poměrně složitý, uložený v kosti spánkové, a představuje jej kostěnný labyrint, v jehož nitru je uložen blanitý labyrint. Sluchová část je představována kanálkem stočeným a připomínajícím ulitu hlemýždě, tak se i jmenuje - hlemýžď. V něm jsou umístěny struktury zachycující a zpracovávající zvkukové vlny. Představují jej drobné vláskové buňky, z nichž vycházejí miniaturní nervové vlásky a ty se společně splétají v jeden sluchový nerv pokračující do mozku. Buňky nese kostěnná lamela, uvnitř kostěnného hlemýždě je speciální tekutina, která přenáší zvukové vlny. Kůstky přenesou vlnu na třmínek, ten končí u oválného okénka - to už je součást hlemýždě. Okénko se opět vyklene a energii vlny přejde na tekutiny a z tekutiny i na vlastní sluchové buňky, který energii z vlny přemění na nervový vzruch. To je část nervu obstarávající sluch. To je složka akustická.

Složka vestibulární je spojena s hlemýžděm , sestává se ze tří polokruhovitých kanálků a ze dvou váčků. Kanálky zpracovávají informace o poloze hlavy v prostoru a ve váčcích jsou buňky vyhodnocující linární zrychlení a zpomalení. Opět se z malých buněk v kanálcích a váčcích seskupí nervové vlákno, které se přiloží ke sluchové části nervu a do mozku vede údaje o poloze hlavy a jejích změnách a o rotačních pohybech hlavou a zrychlení. To je rovnovážná složka osmého nervu.

K poškození vnitřního ucha může dojít řadou škodlivých vlivů. Například nadměrným hlukem, některými antibiotiky, která jsou pro buňky vnitřního ucha toxické, u špatného prokrvení nebo u úrazů spánkové krajiny nebo u právě u nádoru 8. nervu. Nerv neprochází svojí drahou „nahý“, vlákna nejsou obanžena, ale musí být chráněna. Prochází dutinou vnitřního ucha, pak kostí a končí zanořením do mozkové tkáně. Informace, kterou nerv přenáší, musí být odizolovány od všech vnějších vlivů, které by mohly informaci nějak modifikovat nebo přímo poškodit. Ochranu mu zajišťují nervové obaly, neboli pochvy, které přivádějí k nervu i cévy, tedy výživu, a dávají mu určitou pevnost a odolnost. Neurinom statoakustiku vychází právě z těchto obalů.

Výskyt tohoto nádoru je z 95% ojedinělý, pouze v 5% se vyskytuje jako dědičný, nejčastěji ve spojitosti s neurofibromatózou, nezhoubným nádorovým onemocněním kožních nervů. Zpravidla je jednostranný, existují i formy oboustranného Schwannomu, ale ty už jsou zase geneticky podmíněné. Makroskopicky se jedná o dobře ohraničený a opouzdřený nádor vejčitého nebo kulovitého tvaru, který může být až několik centimetrů veliký. Průměrná rychlost růstu je zhruba 1 milimetr za rok.Schwannom typicky vyrůstá z rovnovážné, vestibulární, části nervu, od toho se odvíjejí i příznaky.

Příznaky neurinomu akustického nervu  

Neurinom statoakustiku se vyskytuje nejvíce mezi 30.-50. rokem života, není u něho pozorován častější výskyt u jednoho z pohlaví. Pacienty většinou k lékaři zavedou problémy s rovnováhou, méně častěji se sluchem, to už bývá nádor veliký natolik, že utlačuje i sluchovou část osmého nervu. Pacienti si stěžují na uchýlení končetin během stoje k jedné straně, během chůze se rovněž stáčejí na stranu. To v případě, že je zatím postižen pouze nerv. Pokud nádor naroste do té míry, že již utlačuje rovnovážná centra v mozku, je diagnostika obtížnější, protože poruchy rovnováhy nejsou tak výrazné, jedná se spíše o celkovou nejistotu ve stoji a chůzi. Příznakem porušení rovnováhy jsou rovněž mimovolní pohyby očních bulbů, tzv. nystagmus. Ten je rovněž mnohem lépe zachytitelný pokud je postižen jen nerv a ne už části sluchové dráhy v mozku. Co se týče poruch sluchu, pacienti trpí tzv. percepční nedoslýchavostí, mají potíže slyšet zvláště tiché zvuky, mají problémy rozeznat zvuky, a to i hlasité. Přitom vyšetření tónovým audiogramem může být normální. Nedoslýchavost je spojena i s pískáním v uších, tzv. tinnitem. Ten má u percepční nedoslýchavosti charakter vysokých tónů. Lékaře tedy vedou k závěru postupné pomalé zhoršování sluchu, poruchy rovnováhy a tinnitus, který je ovšem sdružen s mnoha jinými nemocemi uší.

Léčba neurinomu akustického nervu  

Při podezření na neurinom se ze zobrazovacích metod provede nukleární magnetická rezonance. Ta zobrazí přesný rozsah nádoru a jeho velikost, což lékařům pomůže stanovit léčebný postup. Pokud je nádor malý, doporučuje se pouze jej sledovat a v případě, že poroste rychleji, zasáhnout. U rostoucích nádorů je volena radikální mikrochirurgie, kterou provádí většinou neurochirurg. Přístupová cesta je otevřením týlní kosti. Je nutné odstranit celý nádor, protože jako ostatní nezhoubné nádory při nedostatečném odstranění recidivuje. Z odebraného nádoru se posílají vzorky k histologickému vyšetření. Je to invazivní operace, takže pro pacienty je zatěžující oholení vlasů, někdy i jizva, určitou zátěž představuje i celková narkóza. U nádorů velikosti mezi 1-1,5 cm se používá záření tzv. Leksellovým gamma nožem. Pro pacienty je tato forma léčby příjemnější z toho důvodu, že se jim neotevírá lebka a eliminuje se riziko poškození okolních nervů. Při vyšetření se nádor zaměří a cíleným paprskem záření se ozařuje a dochází k jeho zmenšování až úplnému zániku. Je to forma radiochirurgie, kdy se paprsek radiového záření získa z 201 zdrojů izotopů kobaltu. Vše je řízeno plně automatizovaným počítačem, ten vyhodnotí všechny snímky z rezonance a vypočítá příslušné parametry k ozáření. Pacientovi je hlava umístěna do speciálního držáku, aby jí nemohl pohnout, a nad hlavou má polokouli s výstupy zářičů.

Jak si mohu pomoci sám  

Sami si nemůžete pomoci nijak, důležité je vyhledat lékaře při výskytu závratí, zhoršení sluchu nebo pískání v uších. Tyto příznaky nemusí vždy znamenat jistý nález nádoru, nemá cenu panikařit. Vznik nádoru nelze ovlivnit žádnou prevencí, vystříháním se zevním rizikovým faktorům.

Komplikace neurinomu akustického nervu  

Kromě výše uvedené nedoslýchavosti, tinnitu a závratí, které znepříjemňují život a znemožňují některé činnosti, hlavní komplikací u velikých nádorů je útlak mozkové tkáně a tomu odpovídající příznaky a útlak blízkým ostatních hlavových nervů a z toho vyplývající problémy. Ty zahrnují poruchy čití v obličeji, poruchy mimického svalstva a poruchy chuti.

Narůstá objem mozku a dochází ke vzniku nitrolební hypertenze, čili vysokého tlaku v mozkové dutině. To už doprovází neurologické symptomy jako poruchy vědomí, bolesti hlavy, zvracení. U operací rostoucích forem je větší riziko počkození VII. nervu, který ovládá mimické svaly.

Úmrtnost je zcela vyjímečná, při včasné diagnostice vzácná, a nevztahuje se k léčbě.

Další názvy: Neurinom statoakustiku, Nádor mozkomozečkového úhlu, Schwannom, nádor mostomozečkového koutu, vestibulární Schwannom, neurilemom akustiku

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Máte zkušenost s Neurinom akustického nervu?

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.