Novorozenecká žloutenka

Přidat zkušenost

Novorozeneckou žloutenku léčí Interna - Hematologie a patří mezi Onemocnění krve a kostní dřeně

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Prodělaný covid a menstruace včera v 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35
Úzkost a deprese po Covidu 17.5.22 07:31  wiwiOL 31
Vypadávání vlasů po covidu 13.5.22 18:03  aiwwa 21
Zkušenosti s Covid testem 3.5.22 07:40  Uslava 6
Očkování covid 2 dávky 1.5.22 18:36  ugluk 24

DISKUSE, Popis, Rizikové faktory, Příznaky, Prevence, Léčba, Jak může pomoci matka, Komplikace

Popis novorozenecké žloutenky  

Novorozenecká žloutenka je velmi častým jevem u novorozených dětí. Vyskytuje se asi u 50% všech novorozenců a může být vyjádřena v různě velké míře. Příčinou je rozpad velkého množství červených krvinek (erytrocytů). V době, kdy je plod ještě v matčině děloze, panuje okolo něj zcela jiné prostředí než po porodu. Plod získává kyslík z matčiny krve přes placentu a tato krev obsahuje méně kyslíku než krev kolující v tepnách každého z nás. Je tedy odkázán k tomu, aby se vyvíjel při relativním nedostatku kyslíku (hypoxii). Jeho organismus je na to však adaptován několika mechanismy.

Za prvé jeho červené krvinky obsahují jiný typ červeného krevního barviva (hemoglobinu) než krvinky již narozených dětí a dospělých. Je to tzv. „fetální hemoglobin“. Díky tomuto typu krevního barviva mohou krvinky přenášet a uvolňovat kyslík i v prostředí o menším obsahu kyslíku.

Za druhé má plod těchto červených krvinek mnohem více. Krev dospělého jedince obsahuje okolo 5 milionů červených krvinek na mm3 krve. Krev plodu jich obsahuje až 8 milionů na mm3 krve. Ihned po porodu však začne dítě dýchat a jeho tělo začne být zásobováno kyslíkem z plic. Jeho krev najednou začne být více okysličená a fetální hemoglobin i nadbytek červených krvinek, které ho obsahují, začne být zbytečný. Proto se začnou ve velkém množství rozpadat a až do 2. – 3. měsíce věku se jejich množství snižuje. V této době dokonce mohou dosáhnout až tak malého množství, které by u dospělého člověka bylo považováno za chudokrevnost. Rozpadem erytrocytů se do krve uvolňuje hemoglobin, který je dále metabolizován na žluté krevní barvivo bilirubin. Bilirubin je dále zpracováván játry a vylučován do žluče. Ta odchází do stolice, kterou barví tmavě. Jelikož ale játra novorozenců ještě nejsou zralá a plně funkční, nestačí tak velké množství bilirubinu odbourávat a jeho hladina v krvi se zvyšuje. Takto nahromaděný bilirubin se pak usazuje ve tkáních a my ho můžeme pozorovat jako žluté zbarvení kůže či sliznic, velmi dobře pozorovatelný na očních bělmech. U zdravého fyziologického novorozence hladina bilirubinu nepřesahuje obvyklou mez. Žloutenka se objevuje nejdříve druhý den po porodu a vrcholí 3. - 4. den. U komplikovaných novorozeneckých stavů (nižší porodní hmotnost, nezralost, infekce, nedostatek kyslíku pro plod před nebo po porodu) se žloutenka může objevit dříve (už první den) a trvat delší dobu.

Z pojmu novorozenecká žloutenka se někdy vyčleňuje zvlášť tzv. hemolytická nemoc novorozenců (fetální erytroblastóza), což je závažnější typ novorozenecké žloutenky: V případě, že dojde k neshodě krevní skupiny matky a dítěte, může hladina bilirubinu dosáhnout velmi vysokých hodnot. Nejčastější a nejzávažnější je neshoda tzv. „Rh-faktoru“, kdy matka je Rh–negativní a plod Rh–pozitivní. V tomto případě se v těhotenství, zvláště pak při porodu mohou do krve dítěte dostat matčiny protilátky proti krvinkám plodu (hrozí především v případě, že v předchozím těhotenství již byla matka imunizována Rh–pozitivním plodem), dojde k jejich masivnímu rozpadu a uvolnění velkého množství bilirubinu. Hrozí ukládání bilirubinu do mozkové tkáně, což může způsobit nevratné poškození mozku a ohrozit dítě i na životě. Naštěstí je takto dramatický průběh dnes již velmi vzácný a lékaři si s ním umějí poradit (viz léčba).

Jak vidíme, novorozenecká žloutenka má úplně jinou příčinu než infekční žloutenky typu A, B nebo C, které jsou způsobeny virovým zánětem jater. Ačkoliv se na první pohled projevuje podobně jako infekční typy (žlutým zbarvením), neměla by se za ně zaměňovat, protože se jedná o zcela rozdílné onemocnění.

Rizikové faktory novorozenecké žloutenky  

Riziko vzniku novorozenecké žloutenky je větší u novorozenců s nízkou porodní hmotností a nezralých novorozenců, dále u těch, kteří jsou postiženi infekcí, či u novorozenců, kteří během porodu prodělali hypoxii (nedostatek kyslíku). U těchto případů někdy žloutenka nastupuje dříve a trvá delší dobu.

Závažný rizikový faktor je neshoda v krevních skupinách matky a dítěte, z nichž nejzávažnější je Rh-inkompatibilita, kdy hrozí riziko vzniku závažné formy žloutenky a poškození nervového systému.

Příznaky novorozenecké žloutenky  

Nejviditelnějším příznakem je žluté zabarvení kůže a očního bělma, které ale u běžné novorozenecké žloutenky zdravého dítěte nemusí být ani patrné. Často je u mírných forem kůže jen lehce našedlá. Obecně lze lépe žluté zabarvení pozorovat na denním světle, při umělém osvětlení nebývá tolik patrné.

Prevence novorozenecké žloutenky  

Matka by měla co nejdříve po porodu začít pravidelně a řádně kojit. Dostatečné množství přijímané potravy v podobě mateřského mléka nebo náhražek zvýší u dítěte množství vyprazdňované stolice a spolu s ní odchází i více bilirubinu, který se do ní dostává žlučí z jater. To může přispět k jeho rychlejšímu vylučování z těla a zabránit tak rozvoji žloutenky.

Dále prevence infekcí a předčasného porodu hraje důležitou roli v případném rozvoji žloutenky.

Při Rh-inkompatibilitě matky a dítěte se Rh-negativní matce po porodu Rh-pozitivního dítěte aplikují tzv. „anti-D protilátky“, které tlumí tvorbu matčiných protilátek proti červeným krvinkám Rh-pozitivního dítěte a při následujícím porodu tak uchrání případného dalšího Rh-pozitivního sourozence před vznikem závažné žloutenky (hemolytické nemoci).

Léčba novorozenecké žloutenky  

Fyziologická novorozenecká žloutenka nevyžaduje léčbu, doporučuje se jen časté, neomezované kojení a matky by měly novorozence co nejvíce vystavovat na denní světlo (avšak ne přímé slunce!), které, pokud dopadá na kůži, urychluje rozpad bilirubinu v krvi.

Při závažnějších formách se používá fototerapie (léčba světlem). Používá se modré světlo o určité specifické frekvenci, kterým se svítí na co největší část těla obnaženého novorozence. Toto modré světlo rozkládá bilirubin kolující krví v kožních cévách a vznikají ve vodě rozpustné složky, které jsou potom vylučovány močí.

Hladinu bilirubinu ovlivňuje také stupeň hydratace, při léčbě tedy dbáme na podávání dostatečného množství tekutin ať už jen z mateřského mléka nebo kapací infuse.

Pokud se hladinu bilirubinu nedaří udržet fototerapií v přijatelných mezích, provádí se tzv. „výměnná transfuze“. Zákrok spočívá v postupné náhradě krve dítěte s vysokým obsahem bilirubinu za krev bez bilirubinu. Provádí se nejčastěji přes pupeční žílu a výjimečně je výkon třeba po několika hodinách opakovat.
Pomocný význam má podávání krevní bílkoviny albuminu, která částečně váže bilirubin v krvi a tak brání jeho přestupu do mozku.

Jak může pomoci matka  

Matka může napomoci mírnějšímu a rychlejšímu průběhu tím, že nechá na dítě dopadat co nejvíce denního světla, které urychluje rozpad bilirubinu na látky rozpustné ve vodě. Ty jsou pak vylučovány z těla i močí. Denním světlem však není myšleno přímé slunce. Dětská pokožka je po porodu velmi citlivá a přímé slunce by jí mohlo ublížit. Proto se doporučuje dát postýlku s dítětem co nejvíce k oknu, nejlépe na stranu odvrácenou od slunce, a co nejvíce ho odhalit, ovšem jen do té míry, aby byl zajištěn tepelný komfort dítěte. Je tedy nutné dát pozor, aby neprochladlo.

Matka dále může pomoci léčbě zodpovědným přístupem ke kojení dítěte, protože čím častěji dítě pije, tím lépe. Jednak je to pro něj přísun energie a živin a dětský organismus se pak se zátěží lépe vypořádá, ale hlavně dojde k rychlejšímu odchodu smolky a poté stolice, se kterou z těla odchází i bilirubin.

Komplikace novorozenecké žloutenky  

Zmíněná RH-inkompatibilita byla v minulosti nejčastější příčinou vzniku extrémně vysokých hladin bilirubinu, které jsou pro dítě vážným nebezpečím. Jelikož novorozenec ještě nemá plně vyvinutou bariéru mezi krví a mozkem, bilirubin přechází do mozkové tkáně, hlavně do části zvané bazální ganglia, tam se usazuje a může způsobit nevratné poškození mozku nebo i smrt dítěte. Tuto komplikaci nazýváme jádrový ikterus. V dnešní době k ní ale již nedochází díky sledování dítěte a matky před i po porodu a účinné prevenci (zmíněné podání anti D protilátek matce) a léčbě.

novorozenecké žloutence najdete informace i na eMimino.cz

Diskuse o novorozenecké žloutence  

Další názvy: Žloutenka novorozenců, Icterus neonatorum, icterus neonatus, novorozenecká hyperbilirubinémie, icterus neonatorum gravis, hemolytická nemoc novorozenců, fetální erytroblastóza

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Máte zkušenost s Novorozeneckou žloutenkou?

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.