Onemocnění jater

Onemocnění jater patří mezi častá onemocnění především v rozvojových zemích a mezi některými sociálně specifickými skupinami obyvatel. Nejčastěji jsou játra postižena infekčními onemocněními, především virovými hepatitidami.

Vzhledem k velice významné funkci jater v metabolismu jsou jejich onemocnění často závažná, jelikož jaterní funkce jsou nenahraditelné.

Játra se nacházejí v břišní dutině v pravém podbráničním prostoru. Jsou hlavním orgánem metabolismu organismu, dochází zde k úpravě většiny živin přijatých potravou, tvoří se zde bílkoviny, ukládají zásobní cukry, metabolizuje cholesterol, v případě nedostatku živin se zde upravují tuky na energeticky bohaté látky, dochází zde k ukládání některých vitamínů a zasahují do endokrinních pochodů. Velmi významnou funkcí jater je jejich detoxikační schopnost, při které játra přeměňují pro organismus jedovaté látky na látky nejedovaté a vylučují z těla zplodiny metabolismu. Dále se podílejí na tvorbě některých srážlivých krevních faktorů, tvoří žluč a mají mnohé další speciální funkce.

Projevy jaterních onemocnění

Nejčastější projevy onemocnění jater jsou únava, nevýkonnost, hubnutí, nadýmání a průjmy, otoky, při vážnějších postiženích krvácivé projevy, psychické příznaky (zmatenost, agresivita nebo naopak apatie), poruchy sexuálních funkcí, křeče a kožní příznaky (žloutenka, zvýšená pigmentace, pavoučkovité névy, u mužů ztráta ochlupení).

Druhy onemocnění jater

Játra mohou být postižena některými dědičnými chorobami (familiární hyperbilirubinemie), dále bývají postiženy při zamezení odtoku žluči do střeva (cholestáza). Velmi časté je postižení jater steatózou (ztukovatěním, nejčastěji u nadužívání alkoholu, při obezitě, cukrovce, malabsorbci, při užívání některých léků).

Velice závažným onemocněním je jaterní cirhóza (chronický zánět, který vede k přestavbě jaterní architektoniky s výrazným omezením jejich funkcí, končící selháním jater a nutností jejich transplantace), která je doprovázena portální hypertenzí (ta může mít příčinu nejen v cirhóze, ale i v jiných onemocněních, bývá provázena vznikem ascitu). Příčin je mnoho, nejčastěji vzniká u alkoholiků a osob trpících hepatitidou C.

Játra mohou být postižena infekčním onemocněním, nejčastěji virovými hepatitidami (A, B, C, D, E, cytomegalovirem, EB virem - u těchto dvou posledních vzniká onemocnění zvané infekční mononukleoza). Infekce mohou být také bakteriální (nejčastěji ve formě abscesu jater s velice závažnou prognózou). Vzácně dochází k parazitárním infekcím. Tato onenocnění úzce souvisí s hygienickými návyky.

Dále mohou být játra postižena autoimunitními procesy (autoimunitní hepatitidy) a velice vážné je toxické poškození jater (předávkování léky - paracetamol !!!, otrava houbami a některými chemikáliemi) z důvodu úmyslného nebo náhodného. Otravy často končí selháním jater s nutností jejich transplantace.

Zvláštní skupinou onemocnění jsou některé metabolické poruchy, které mají za následek poškození jater. Nejznámější z nich je hemochromatóza (porucha metabolismu železa, při kterém dochází ke zvýšenému vstřebávání železa do organismu a jeho ukládání do různých orgánů, nejčastěji právě jater a dochází tak k poškození jejich funkcí), Wilsonova choroba (zvýšené ukládání mědi) a porfyrie. Tato onemocnění postihují organismus jako celek, játra jsou pouze jedním z mnoha postižených orgánů.

K jaterním onemocněním patří také nádorová onemocnění, častěji benigní (adenomy, hemangiomy). Z primárních maligních nádorů je nejčastější hepatocelulární karcinom, který vzniká často v souvislosti s hepatitidou C a jaterní cirhózou.

Jaterními onemocněními trpí především lidé, chronicky zatěžující játra toxickými látkami (léky, alkohol, drogy) a lidé s nižší úrovní hygieny.