Onemocnění jater

Onemocnění jater patří mezi častá onemocnění především v rozvojových zemích a mezi některými sociálně specifickými skupinami obyvatel. Nejčastěji jsou játra postižena infekčními onemocněními, především virovými hepatitidami.

Vzhledem k velice významné funkci jater v metabolismu jsou jejich onemocnění často závažná, jelikož jaterní funkce jsou nenahraditelné.

Játra se nacházejí v břišní dutině v pravém podbráničním prostoru. Jsou hlavním orgánem metabolismu organismu, dochází zde k úpravě většiny živin přijatých potravou, tvoří se zde bílkoviny, ukládají zásobní cukry, metabolizuje cholesterol, v případě nedostatku živin se zde upravují tuky na energeticky bohaté látky, dochází zde k ukládání některých vitamínů a zasahují do endokrinních pochodů. Velmi významnou funkcí jater je jejich detoxikační schopnost, při které játra přeměňují pro organismus jedovaté látky na látky nejedovaté a vylučují z těla zplodiny metabolismu. Dále se podílejí na tvorbě některých srážlivých krevních faktorů, tvoří žluč a mají mnohé další speciální funkce.

Projevy jaterních onemocnění

Nejčastější projevy onemocnění jater jsou únava, nevýkonnost, hubnutí, nadýmání a průjmy, otoky, při vážnějších postiženích krvácivé projevy, psychické příznaky (zmatenost, agresivita nebo naopak apatie), poruchy sexuálních funkcí, křeče a kožní příznaky (žloutenka, zvýšená pigmentace, pavoučkovité névy, u mužů ztráta ochlupení).

Druhy onemocnění jater

Játra mohou být postižena některými dědičnými chorobami (familiární hyperbilirubi­nemie), dále bývají postiženy při zamezení odtoku žluči do střeva (cholestáza). Velmi časté je postižení jater steatózou (ztukovatěním, nejčastěji u nadužívání alkoholu, při obezitě, cukrovce, malabsorbci, při užívání některých léků).

Velice závažným onemocněním je jaterní cirhóza (chronický zánět, který vede k přestavbě jaterní architektoniky s výrazným omezením jejich funkcí, končící selháním jater a nutností jejich transplantace), která je doprovázena portální hypertenzí (ta může mít příčinu nejen v cirhóze, ale i v jiných onemocněních, bývá provázena vznikem ascitu). Příčin je mnoho, nejčastěji vzniká u alkoholiků a osob trpících hepatitidou C.

Játra mohou být postižena infekčním onemocněním, nejčastěji virovými hepatitidami (A, B, C, D, E, cytomegalovirem, EB virem - u těchto dvou posledních vzniká onemocnění zvané infekční mononukleoza). Infekce mohou být také bakteriální (nejčastěji ve formě abscesu jater s velice závažnou prognózou). Vzácně dochází k parazitárním infekcím. Tato onenocnění úzce souvisí s hygienickými návyky.

Dále mohou být játra postižena autoimunitními procesy (autoimunitní hepatitidy) a velice vážné je toxické poškození jater (předávkování léky - paracetamol !!!, otrava houbami a některými chemikáliemi) z důvodu úmyslného nebo náhodného. Otravy často končí selháním jater s nutností jejich transplantace.

Zvláštní skupinou onemocnění jsou některé metabolické poruchy, které mají za následek poškození jater. Nejznámější z nich je hemochromatóza (porucha metabolismu železa, při kterém dochází ke zvýšenému vstřebávání železa do organismu a jeho ukládání do různých orgánů, nejčastěji právě jater a dochází tak k poškození jejich funkcí), Wilsonova choroba (zvýšené ukládání mědi) a porfyrie. Tato onemocnění postihují organismus jako celek, játra jsou pouze jedním z mnoha postižených orgánů.

K jaterním onemocněním patří také nádorová onemocnění, častěji benigní (adenomy, hemangiomy). Z primárních maligních nádorů je nejčastější hepatocelulární karcinom, který vzniká často v souvislosti s hepatitidou C a jaterní cirhózou.

Jaterními onemocněními trpí především lidé, chronicky zatěžující játra toxickými látkami (léky, alkohol, drogy) a lidé s nižší úrovní hygieny.