Onemocnění kůže

Onemocnění kůže jsou velice častá onemocnění s velkým množstvím příčin. Kůže představuje největší tělesný orgán a často je postižena v rámci jiných základních onemocnění, které mají jako součást svého projevu též postižení kůže.

Kožní onemocnění mohou postihovat kteroukoli část kůže a závažnost takovýchto onemocnění se pohybuje od nezávažných, spíše kosmetických defektů až po život ohrožující stavy.

Ekzémy

Nejčastějšími onemocněními kůže jsou dnes ekzémy (dermatitidy - kontaktní, alergické), akné (chronická bakteriální infekce), postižení kůže při systémovém lupus erytematodes (autoimunitní choroba) a psoriáza (lupénka).

Zánětlivá onemocnění kůže

Onemocnění kůže je možno rozdělit na zánětlivá a nezánětlivá, na primární onemocnění kůže a na postižení kůže při jiných základních chorobách.

Zánětlivá onemocnění zahrnují infekční onemocnění (bakteriální - nejčastěji streptokokové a stafylokokové infekce, virová - především herpes virus, který způsobuje opary a HP virus, který má na svědomí tvorbu bradavic a mykotická - hlavně candidy, parazitární - svrab, vši a dále postižení kůže při tzv. exantémových nemocech - spála, spalničky, neštovice, zarděnky) a neinfekční záněty (popáleniny, kontaktní dermatitidy, alergie).

K zánětlivým onemocněním kůže se řadí také autoimunitní choroby, které jsou buď namířeny přímo proti kůži (pemphigus a pemphigoid), nebo jí postihují pouze jako jeden ze svých projevů (systémový lupus, sklerodermie aj.).

Poškození zářením

Kůže je velice citlivá na sluneční (UV) a tepelné záření a může být těmito vlivy snadno poškozena. Popáleniny jsou velice závažný problém, sluneční záření kromě toho, že může akutně spálit kůže, souvisí s výskytem některých nádorových onemocnění kůže (kožní melanom a karcinom).

Změny na kůži

Jmenovat všechna onemocnění, která mají jako svou součást postižení kůže by vydalo na samostatnou publikaci, obecně lze tedy říct, že onemocnění téměř každého orgánu se může projevit změnami na kůži. Může se jednat o změnu kvality kůže, její barvy, elasticity, soudržnosti, prokrvení a dále např. ochlupení.

Kůže je velice citlivá na jakékoli zevní vlivy, proto bychom se o její zdraví měli starat se stejnou pečlivostí, jakou věnujeme jiným částem těla. Minimálně už z toho důvodu, že její funkce bariéry před vnějším prostředím je pro organismus nezastupitelná.