Onemocnění mužského pohlavního ústrojí

Onemocnění samotného pohlavního ústrojí nejsou příliš častá, s výjimkou prostaty, která leží na pomezí pohlavního a močového ústrojí.

Vážnost těchto onemocnění tkví v tom, že mohou vést k neplodnosti.

Mužské pohlavní ústrojí je tvořeno varlaty a nadvarlaty, které jsou uloženy ve skrotu (šourku). Ve varlatech je několik druhů buněk. Z jednoho typu buněk se tvoří spermie, další buňky tvoří oporu a jiné zde uložené buňky produkují testosteron. Z nadvarlat vychází chámovod, který má za úkol dopravit spermie do prostaty. Počínaje prostatou je pohlavní ústrojí spojeno s ústrojím močovým. Pohlavní cesty pokračují močovou trubicí, která ústí na konci penisu a vede z těla ven.

Mužský pohlavní systém může být vzácně postižen vývojovými vadami (nevytvoření varlat, chámovodu). Některá geneticky podmíněná onemocnění vedou k nedostatečnosti funkce pohlavního ústrojí (např. Klinefelterův syndrom).

V dětství bývá poměrně častá porucha sestupu varlat (tzv. kryptorchismus). Varlata před narozením putují z místa svého vzniku (bederní oblast) do šourku. V případě, že k tomu nedojde do narození, nic závažného se neděje, důležité je ale vědět, že by měla sestoupit do druhého roku věku dítěte. Pokud se tak nestane, je na místě operační řešení, jelikož nesestouplá varlata jednak nejsou schopna tvořit kvalitní spermie a jednak v nich hrozí riziko vzniku nádorového onemocnění.

Pohlavní ústrojí a pohlavní cesty bývají postiženy také při některých onemocněních celého organismu a jsou pouze jedním jeho projevem. Jedná se např. o cystickou fibrózu, cukrovku nebo příušnice.

Zevní genitál a močová trubice bývají postiženy u pohlavně přenosných onemocnění (kapavka, syfilis, chlamidiové infekce).

Vážným problémem je mužská neplodnost a erektilní dysfunkce. Obě tyto nemoci mají v poslední době vzestupnou tendenci.

Zánětlivá onemocnění postihují především nadvarle a prostatu. Jedná se o velice bolestivá onemocnění, která mohou přecházet do chronicity.

Velice nebezpečná je tzv. torze varlete, stav, kdy dojde k přetočení varlete v šourku a k následnému zamezení přítoku a odtoku krve do/z varlete. Tento stav je častější u dětí než u dospělých a je nebezpečný především rychlým postupem stavu až k odumření varlete. Projevuje se značnou bolestivostí a otokem šourku. Vzniká nejčastěji při skocích do studené vody.

Nemoci prostaty

Prostata je výjimečná tím, že na rozdíl od zbytku mužského pohlavního ústrojí je její onemocnění velice časté. Prostata je nejčastěji postižena tzv. benigní hyperplázií prostaty a karcinomem prostaty. Vznik obou těchto onemocnění je vázán na věk (čím vyšší věk, tím častější vznik), avšak obě tyto nemoci spolu nijak nesouvisí.

Nádorová onemocnění mohou postihovat celý pohlavní systém, u mužů jsou kromě prostaty častější ještě nádory varlat.

Onemocnění mužského pohlavního ústrojí jsou vzácná (s výjimkou prostaty), nicméně při jejich výskytu stoupá riziko vzniku neplodnosti a proto, ač se pro mnohé při výskytu problémů v této lokalizaci může jednat o choulostivou záležitost, je potřeba odhodit zábrany a co nejdříve vyhledat lékaře, protože čas hraje proti nám.