Onemocnění ženského pohlavního ústrojí

Onemocnění ženského pohlavního ústrojí zahrnuje velice širokou skupinu onemocnění, pro kterou je vyhrazen samostatný lékařský obor gynekologie.

Je tomu tak především kvůli složitosti jak anatomické, tak fyziologické, kterou ženské pohlavní ústrojí disponuje.

Ženské pohlavní ústrojí se skládá z vulvy, vaginy (pochvy), dělohy, vejcovodů a vaječníků.

Mezi nejčastější onemocnění patří záněty vulvy a pochvy. Jejich vznik je podmíněn jednak anatomicky, kdy mají různé patogeny snadnější přístup do ženského pohlavního ústrojí (blízkost rekta, neúplná izolace od vnějšího prostředí) a jednak fyziologicky vzhledem k faktu, že pochva je přirozeně osídlena velkým množstvím bakterií a je zde permanentně zvýšená vlhkost. Bakterie zde za normálních okolností přežívají bez toho, aniž by se patologicky projevovaly. Je to dáno jednak slizniční bariérou a dále přítomností specifické směsi bakterií (především Lactobacilus acidophillus), které nedovolí pomnožení ostatním druhům. Tato rovnováha je ale velice křehká a může být snadno narušena.

Následně mohou vznikat záněty způsobené bakteriemi, kvasinkami a jinými patogeny. Obecně se jim říká vulvitidy nebo vulvovaginitidy.

Vzhledem k anatomii ženského pohlavního systému je u žen zvýšené riziko, že se zánět bude šířit dále do vnitřních pohlavních orgánů.

V momentě, kdy dojde k přestupu na dělohu a vejcovody, hrozí riziko vzniku srůstů a následně neplodnost.

Záněty mohou bát způsobeny také viry a parazity, speciální kapitolou jsou pohlavně přenosné choroby.

Záněty dělohy se nazývají podle vrstvy dělohy, která je postižena. Dělohy má tři základní vrstvy, endometrium (vnitřní vrstva - slizniční), myometrium (střední vrstva - svalovina) a perimetrium (vnější vrstva - okolní vazivo spojené se závěsy dělohy). Záněty se pak nazývají endometritida, myometritida nebo perimetritida. Již historií je tzv. nemoc omladnic, při které docházelo k infekci dělohy po porodu díky nesterilním podmínkám a nedokonalé nebo žádné revizi dělohy po porodu často s fatálními následky.

Záněty vejcovodů se nazývají salphingitidy a spolu se záněty vaječníků mohou napodobovat zánět slepého střeva aj. náhlé příhody břišní.

Neplodnost

Velmi časté onemocnění se stále se zvyšující četností je neplodnost. Vzniká buď na základě funkčních změn (hormonálních, genetických) nebo na podkladě anatomickém, při zhoršené průchodnosti ženských pohlavních cest nebo při vývojových vadách jejich tvaru.

Nádorová onemocnění

Dále mezi onemocnění patří nádorová onemocnění, která mohou postihnout jakoukoli část ústrojí, nejčastěji vznikají na čípku děložním (častá souvislost s infekcí HPV) a ve vaječnících. Z benigních nádorů jsou velice časté myomy dělohy.
Vaječníky bývají často postiženy cystami, které ve většině případů nijak nevadí, někdy ale způsobují problémy a pak je třeba je operačně odstranit.

Velmi častá jsou onemocnění, při kterých dochází k nepravidelnostem v menstruačním cyklu. Nejčastěji bývají způsobeny hormonálně, podvýživou, excesivním sportováním, někdy mohou značit závažnější poruchy.

Onemocnění ženského ústrojí jsou velice rozmanitá, některá, bohužel ne vzácná mohou mít velmi vážné následky, proto je třeba jakékoli problémy nepodceňovat a neodkládat návštěvu lékaře.

Onemocnění jsou léčena gynekologií ve spolupráci s urologií, sexuologií, genetikou a endokrinologií.