Portální hypertenze

Přidat zkušenost

Portální hypertenzi léčí Interna - Gastroenterologie a hepatologie a patří mezi Onemocnění trávicího ústrojí

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? včera v 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU včera v 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

Popis, Rizikové faktory, Prevence, Příznaky, Diagnostika, Léčba, Jak mohu napomoci léčbě, Komplikace

Popis portální hypertenze  

Je to trvalý zvýšený krevní tlak v povodí vrátnicové žíly (latinsky vena portae). Povodí vrátnicové žíly zahrnuje téměř všechny žíly přivádějící krev z orgánů břišní dutiny do jater. Konkrétně se jedná o žíly z dolní části jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva, slinivky, žlučníku a sleziny, které se následně spojí v jedinou vrátnicovou žílu, která vede krev plnou živin do jater ke zpracování.

Portální hypertenze je následkem onemocnění (viz. příčiny), které omezuje až znemožňuje přítok, průtok či odtok krve bohaté na živiny a další látky játry k následnému zpracování..

Příčiny portální hypertenze  

Portální hypertenze může být způsobena mnoha příčinami, které se rozdělují na tři základní skupiny podle lokalizace.

Prehepatální příčiny (onemocnění anatomicky před játry)

Vrozená anomálie vrátnicové žíly a jejího povodí, infekční onemocnění v břišní dutině ( např. zánět pobřišnice, zřídka zánět slepého střeva či žlučníku), nádorové onemocnění břišní dutiny, trombóza (vznik krevní sraženiny v této žíle)

Hepatální příčiny (onemocnění jater)

Jaterní cirhóza (v dospělém věku naprosto převažující), jaterní fibróza, krevní choroby (leukémie, lymfomy), toxické poškození jater (mědí, arzenem), nádorová onemocnění

Posthepatální příčiny (onemocnění po výstupu jaterních žil z jater)

Nádor prorůstající jaterní žíly, trombóza (vznik krevní sraženiny), pravostranné srdeční selhávání

Rizikové faktory portální hypertenze  

Nejvíce rizikovým faktorem, ale zároveň nejsnadněji ovlivnitelným, je nadměrná konzumace alkoholu – denní příjem alkoholu větší než 1-2 dl vína či jednoho malého piva v případě žen nebo 2-3 dl vína či 1 piva v případě mužů.

V našem zeměpisném pásu jsou druhou nejčastější příčinou jaterní cirhózy a následně portální hypertenze virové záněty jater (virové hepatitidy) – zejména hepatitidy typu B a C. Na druhou stranu zřídka se vyskytují autoimunitní záněty jater či jejich metabolické poruchy. Z mimojaterních rizikových faktorů je důležité zmínit nadměrné srážení krve (sklon ke vzniku krevních sraženin).

Dále by se měl člověk vyvarovat předávkování léky, které mohou působit toxicky na jaterní tkáň (např. běžně užívaný paracetamol – přípravky Paralen, Panadol atd., některé druhy antibiotik, cytostatika = léky na léčbu rakoviny a mnohé další).

Nakonec nesmíme zapomenout zmínit rodinný sklon k nádorovým onemocněním (zejména nádory břišní dutiny) a vrozené vývojové vady portálního řečiště. Jako příklad můžeme uvést nepřítomnost portální žíly a její nahrazení několika malými žilkami, které jsou nedostatečné.

Prevence portální hypertenze  

Prevence tohoto onemocnění je velice široká a rozmanitá, protože má velkou řadu příčin.

Na nejdůležitějším místě stojí abstinence či jen mírná konzumace alkoholu (denně 1-2 dl vína či 1 malé pivo pro ženy. 2-3 dl vína či 1 pivo pro muže).

Předcházení infekčních zánětů jater (hepatitid) – dodržování základních hygienických návyků v případě hepatitidy typu A, neprovozování nechráněného pohlavního styku a injekčního podávání drog v případě hepatitidy typu B, C a dalších.

Léčba a prevence nadměrného srážení krve pomocí léků a dostatečného přijmu tekutin, dostatečná fyzická aktivita. Na druhé straně je stejně důležitá léčba a prevence nedostatečného srážení krve, zejména při jaterním postižením jako prevence krvácení z jícnových varixů (viz. příznaky a projevy portální hypertenze – jícnové varixy).

Správný příjem léků, tzn. nepřekračování maximálního denního příjmu daného léku, dodržování předepsaného množství léčivých přípravků od lékařů.

Příznaky a projevy portální hypertenze  

Nejčastějším příznakem je vznik kolaterálního krevního řečiště (krev, která měla projít játry, je obchází a projde malými žilami jiných orgánů, které se začínají zvětšovat a mohou být příčinou až život ohrožujícímu krvácení). Jako velmi frekventovaný příklad můžeme uvést například jícnové varixy (varixy jícnu jsou podobné křečovým žilám na dolních končetinách) Krvácení z jícnových varixů se projevuje jako natrávená krev ve stolici (meléna) chrlení a až zvracení často velkého množství krve (hematemesa) a bývá nejčastější příčinou úmrtí pacientů trpících portální hypertenzí. Zřídka můžeme na nemocných objevit rozšíření břišních podkožních žil kolem pupku, které připomíná svým tvarem hlavu medúzy (latinsky caput medusae)

Dalším velmi častým příznakem bývá zvětšená slezina (splenomegalie) a zvětšená játra (hepatomegalie), které jsou způsobeny stagnací krve v těchto orgánech.

U pacientů může být také diagnostikována zmnožená tekutina v břišní dutině (ascites), zřídka je přítomna žloutenka (ikterus), či zežloutnutí pouze očního bělma (subikterus).

Při úplném zastavení průtoku krve játry (zejména z posthepatálních příčin) hrozí vznik šoku a následného jaterního selhání, které pacienty akutně ohrožují na životě.

Mezi prvotní subjektivní nespecifické příznaky patří únava, ztráta chuti k jídlu, zácpa, nadýmání, snížení libida, tlak a bolest v podžebří a břišní dutině, snížení tělesné hmotnosti. Později otoky celého těla způsobené nedostatkem bílkovin.

Dalšími příznaky mohou být rozšířené kapilární cévy v podkoží zejména na hrudníku (takzvané pavoučkové névy), nadměrné krvácení, porucha mozkových funkcí (encefalopatie) – například třes končetin, snížení mozkové kapacity, neschopnost účelných pohybů atd.

Diagnostika portální hypertenze  

Ze zobrazovacích metod se nejčastěji používá ultrazvukové vyšetření břicha pro jeho bezpečnost a nízkou nákladnost, dále kontrastní vyšetření pomocí počítačové tomografie (CT), zobrazení portálního řečiště angiografií na magnetické rezonanci (MR angiografie) či zřídka angiografie (invazivní rentgenové vyšetření cév) zejména před plánovaným operačním zákrokem.

Je také možné změřit tlak v portální žíle. Standardně katetrizací jaterních (hepatálních) žil nejčastěji přes stehenní či hrdelní žílu.

Dále se provádí běžný odběr krve - krevní obraz, biochemie (obsah bílkovin, iontů v krvi atd.), krevní srážlivost.

Léčba portální hypertenze  

Léčba se opírá zejména o prevenci vzniku portální hypertenze a poté o léčbu příznaků a komplikací a to zejména v případě portální hypertenze způsobené jaterní cirhózou. Nejdůležitější je správná a včasná léčba jícnových varixů a krvácení z nich (nejčastěji endoskopickou ligací = endoskopické zaškrcení varixu malým gumovým kroužkem či endoskopickou sklerotizací = endoskopická aplikace látky do varixu, která ho zničí).

Další možností je snížit tlak v portálním (vrátnicovém) krevním řečišti pomocí vazoaktivních látek (látky, které sníží přítok krve). Používá se například vassopresin. Jako doplňková medikamentózní léčba se používají léky proti vysokému tlaku (antihypertenziva).

Při masivním krvácení se může provést urgentní chirurgický zákrok jícnu v případě, že předchozí postupy nebyly účinné.

Další možností alespoň částečného snížení portální hypertenze je takzvaný intervenční zákrok TIPS = Transjugulární intrahepatální portosystémová spojka, kdy skrz játra intervenční radiolog propojí pomocí stentu portální (vrátnicovou) žílu a jaterní žílu.

V případě portální hypertenze způsobené vznikem krevní sraženiny (trombem) či prorůstáním nádoru je cílem léčby rozpustit či mechanicky zničit sraženinu, v případě nádorového onemocnění odstranit nebo alespoň zmenšit nádor.

Při portální systémové hypertenzi vyvolané na úrovni jater se velmi zřídka transplantují nevratně poškozená játra.

Jak mohu napomoci léčbě  

V našich zeměpisných šířkách je nejčastější příčina portální hypertenze cirhóza jater způsobená nadměrným příjmem alkoholu (o České republice to platí dvojnásob, pravidelně se umisťujeme na prvních příčkách ve spotřebě alkoholu). Proto nejlepší prevencí je abstinence či alespoň střídmý postoj k alkoholu. Pokud již nějaké problémy s játry máte, nesmíte alkohol požívat vůbec.

V případě cirhózy jater z infekčních důvodů je potřeba dodržovat základní hygienické návyky – mytí rukou mýdlem po každé návštěvě toalety, mytí rukou před jídlem a po užívání prostředků městské hromadné dopravy. V případě hepatitidy B a C je důležité používat ochranu při sexuálním styku (prezervativ) a vyhnout se injekčnímu podání drog.

Dále je důležité dodržení dávkování léků, zejména pozor na předávkování léky, které poškozují játra a dodržování rad a doporučení lékařů.

Komplikace portální hypertenze  

Jednou z nejčastějších a zároveň nejzávažnější komplikací je vznik jícnových varixů a jejich krvácení, které se udává jako velmi frekventovaná příčina úmrtí pacientů trpících portální hypertenzí.

Další častou komplikací je snížené srážení krve způsobené neschopností jater vytvářet látky, které jsou pro správné srážení krve nezbytně důležité. Výsledkem je časté krvácení a vznik modřin.

Za nepříjemné komplikace se považují hepatorenální syndrom (funkční selhání ledvin z důvodu nízkého průtoku krve) a portosystémová encefalopatie, kdy dochází ke stavům zmatenosti či agitovanosti. Při vážnějším průběhu se mohou vyskytnout silnější poruchy vědomí (sopor, koma).

Dále je pacient v průběhu onemocnění mnohem náchylnější na infekční onemocnění, zejména se rapidně zvyšuje výskyt bakteriálních zánětů pobřišnice (bakteriální peritonitida), které mohou být život ohrožující komplikací. Nakonec nesmíme zapomenout zmínit zmnoženou tekutinu v břišní dutině (ascites).

Další názvy: Hypertenze v portálním řečišti, Vrátnicová hypertenze, zvýšený krevní tlak v portálním řečišti, zvýšený krevní tlak ve vrátnicovém řečišti

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Máte zkušenost s Portální hypertenzí?

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.