Poruchy výživy

Poruchy výživy

Poruchy výživy jsou v dnešní západní společnosti jeden z nejčastějších problémů. Na prvním místě stojí obezita, kterou trpí velké množství populace a která sebou nese zvýšené riziko vzniku některých vážných onemocnění. V rozvojových zemích a zemích třetího světa je s výživou problém opačný, zde lidé trpí ponejvíce podvýživou.

Každý člověk je individualita, a to platí i ve směru tělesné konstituce. Všichni máme svojí ideální váhu, při které v těle probíhá vše tak, jak má, bez vážnějšího přetěžování organismu. Tento stav je podmíněn (mimo jiné) množstvím a složením přijímané potravy. Pokud dojde k tomu, že je příjem dlouhodobě narušen ve smyslu plus nebo mínus, dochází v těle k nadbytku nebo naopak nedostatku některých látek které mohou být pro správné fungování těla nezbytné, v druhém případě zatěžující.

Obezita

Jak již bylo zmíněno, v naší společnosti je nejčastější poruchou výživy obezita. Postihuje osoby kteréhokoli věku a nese sebou řadu komplikací, jak fyzických, tak psychických. Příčin obezity je mnoho (hormonální, metabolické, genetické, psychické), ale nejčastěji jde o prosté přejídání.

Velkým problémem je výskyt obezity v dětství, neboť děti si sebou do dospělosti odnášejí chybné vzorce stravování a mají tak mnohem menší šanci se obezity zbavit.

Obezitu je nutno brát jako chorobu, neboť je příčinou řady závažných onemocnění (kardiovaskulárních, endokrinologických, metabolických, onemocnění pohybového aparátu a dalších).

Podvýživa

Druhým pólem v poruchách výživy je podvýživa (malnutrice). Malnutrice může být způsobena mnohými chorobami jak tělesnými, tak duševními. Při nedostatku základních látek nutných pro stavbu a fungování organismu dochází k závažným následkům, které mohou postihovat víceméně všechny orgány.

Malnutrice může být selektivní (dochází k nedostatku pouze některých živin - vitamínů, bílkovin, cukrů…), nebo neselektivní. K malnutrici vedou některá chronická onemocnění (nádorová onemocnění, nedostatečnost některých orgánů, ovlivňujících trávení - játra, slinivka břišní), některé organické a funkční změny trávicí trubice, zvýšené ztráty některých látek a některé akutní stavy (úrazy, otrava krve, popálenniny aj.). Dále mohou být příčinou psychiatrická onemocnění (mentální anorexie, mentální bulimie).

Výživa a životní styl

Poruchy výživy patří mezi častá a vážná onemocnění, v případě obezity často související s životním stylem. Je proto důležité uvědomit si, zda při některých návycích pří stravování domýšlíme jeho (ač většinou velmi vzdálené) důsledky.