Rozštěp rtu a patra

Přidat zkušenost

Rozštěp rtu a patra léčí Pediatrie a patří mezi Vrozené vývojové vady

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Prodělaný covid a menstruace včera v 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35
Úzkost a deprese po Covidu 17.5.22 07:31  wiwiOL 31
Vypadávání vlasů po covidu 13.5.22 18:03  aiwwa 21
Zkušenosti s Covid testem 3.5.22 07:40  Uslava 6
Očkování covid 2 dávky 1.5.22 18:36  ugluk 24

Diskuse, Popis, Rizikové faktory, Prevence, Příznaky, Diagnostika, Léčba, Jak mohu napomoci léčbě, Komplikace

Příznaky Rozštěpu rtu a patra

Popis rozštěpu rtu a patra  

Jsou to vrozené vývojové vady obličeje způsobené abnormálním vývojem obličejových výběžků během růstu embrya a zárodku.

Je důležité se trochu zmínit o vývoji obličeje. Na počátku se objevují primitivní obličejové výběžky kolem primitivních úst. Jedná se o frontonazální výběžek, párové maxilární výběžky a párové mandibulární výběžky. Z frontonazálního výběžku se tvoří část čela, nos a část úst nejblíže k nosu. Z maxilárních výběžků vznikne boční část úst a jejich zbytek (dolní část) potom z mandibulárních výběžků. Tento vývoj se odehrává mezi 4. a 8. embryonálním týdnem. Od této doby má již zárodek typicky lidský obličej. Dalším vývojem vzniká z mandibulárních výběžků dolní ret a dolní čelist. Vývoj horního rtu, horní čelisti a patra je však mnohem komplikovanější a zapojují se do něj zbývající 3 obličejové výběžky. Z tohoto důvodu se zde může objevit velké množství vývojový vad.

Rozštěp rtu (cheiloschisis) zasahuje pouze ret; čelist a patro jsou v pořádku. Vypadá jako mezera nebo spíše zářez v horním rtu, ale někdy může pokračovat až k nosu. Může být jednostranný (unilaterální) či oboustranný (bilaterální) a vzniká poruchou srůstu maxilárních výběžků a části frontonazálního výběžku. Velmi vzácně se mohou ještě objevit rozštěpy dolního rtu. Tento typ rozštěpové vady je velmi dobře chirurgicky korigovatelný.

Rozštěp patra (palatoschisis) je stav, kdy nesrostou obě kostěné části patra. Zřídka může být též přítomen rozštěp měkkého patra a dalších částí ústní dutiny. Pokud se podíváme postiženému dítěti do úst, můžeme vidět otvor v horní části ústní dutiny. Ten může dělat problémy při kojení a dýchání. V dnešní době je i toto velmi dobře řešitelné.

Velmi ojediněle se mohou také objevit rozštěpy čelisti a dalších části obličeje.

Incidence těchto chorob je asi 1 až 2 postižené děti na 1000 narozených.

Rizikové faktory rozštěpovýh vad  

Jak už jsme se zmínili dříve, je vývoj obličeje nesmírně komplikovanou záležitostí. Na jeho selhání se podílí genetické faktory (například některé vrozené syndromy) a faktory vnějšího prostředí. Přemýšlí se o účinku nejrůznějších pesticidů, alkoholu, drog a dalších návykových látek. Nepříznivé účinky mohou mít i některé léky, například medikamenty proti záchvatům. Na vzniku vady se také může podílet nesprávná strava matky a nedostatek vitamínů v potravě. Na druhou stranu negativní účinky byly prokázány u látek příbuzných vitamínu A (tzv. retinoidy). Některé studie poukazují na nepříznivý vliv nadměrnému styku s olovem. I přes takto vysoký výčet rizikových faktorů se budou téměř vždy jednat o kombinaci nejrůznějších vlivů.

Prevence rozštěpových vad  

Rozštěpové vady mají velmi široké množství příčin a mnohé z nich ještě neznáme. Přesto se doporučuje během těhotenství nekouřit a nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky. Dále by měla nastávající matka dbát na správnou výživu s vysokým obsahem vitamínů. Na druhou stranu se doporučuje vyvarovat se styku s pesticidy, olovem a jinými chemickými látkami.

Příznaky a projevy rozštěpových vad  

Rozštěp rtu je velmi esteticky výrazná vada, kterou pozná neonatolog již na porodním sále. Rozštěp patra vypadá jako otvor na patře, když novorozenec otevře ústa. Je velmi důležité použít při vyšetření svítilnu, abychom nepřehlédli ani defekt malých rozměrů. Toto se běžně vyšetřuje již v porodnici.

Postižení novorozenci budou mít problémy s kojením, protože se jim mateřské mléko dostává do nosní dutiny. Mléko mohou dále vdechnout. Z tohoto důvodu se stav zlepší při kojení ve vertikální poloze kojence, kdy pomocí gravitace mléko tolik nezatéká. V dnešní době se před chirurgickou úpravou používají speciální destičky, které oddělí nosní a ústní dutinu. Nespecifickým příznakem mohou být časté infekce středoušní dutiny. Dále je někdy postižena řeč a porozumění řeči. Poté se ještě mohou na patologickém podkladě vyvinout problémy se zuby (chybějící zub, přebývající zub, špatné rozestaveni dentice atd.).

Diagnostika rozštěpových vad  

Velmi často jsou rozštěpové vady diagnostikovány již v porodnici. Hned po porodu, ale i v dalších dnech je novorozenec podroben několika vyšetřením, kdy je mu zkontrolováno patro a celá ústní dutina. Proto jsou vady objeveny velmi brzo a léčba začíná téměř okamžitě. Zřídka je možné diagnostikovat vadu před narozením dítěte pomocí ultrazvukového vyšetření. Na druhou stranu někdy nemusí být patrový defekt hned patrný, protože je pouze rozštěp kosti, který je překryt intaktní sliznicí. V takovém případě se vada objeví později z důvodu možného vzniku komplikací a při použití rentgenu a dalších zobrazovacích vyšetření.

Léčba rozštěpových vad  

V dnešní době je léčba velmi úspěšná. Děti, které byly správně operovány, jsou bez jizvy a není poznat, že měly jakýkoliv defekt. Nejdříve se řeší rozštěp rtu. Operace je provedena velmi brzy, protože novorozencům se ještě nevytvářejí jizvy a kůže se zcela zhojí. Během několika prvních dnů života novorozence plastický chirurg sešije rozštěpený ret. V České republice se tento zákrok provádí například na plastické chirurgii Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Pokud má pacient současně též rozštěp patra, operuje se jen vada rtu a řešení patrového defektu se odsouvá na později.

Existuje několik názorů, kdy operovat patro.

Jeden lékařský proud doporučuje zákrok odsunout až do 10. či 12 roku věku dítěte. Důvodem je neporušit růst čelisti a výměnu dočasného a trvalého chrupu a zabránit dalším rekonstruktivním zákrokům. Nevýhodou je možný rozvoj poruch řeči.

Druhým názorem je dřívější operace. Argumentem bývá zabránit, co možná nejdříve poruchám řeči, jejíž náprava v pozdějším věku je obtížná. Nevýhodou mohou být například deformity zubního oblouku a s tím související rekonstruktivní zákroky. Do té doby, než je provedena korekce rozštěpu patra, používají se speciální pomůcky (destičky atd.), které zabraňují vdechnutí mléka při kojení. Dále se později s pomocí logopeda léčí vady řeči. Pro zlepšení estetiky postavení zubů se používají rovnátka.

Jak mohu napomoci léčbě  

Bohužel jedinou léčbou je série chirurgických zákroků. Proto nejdůležitější pomocí při léčbě je dodržování rad a doporučení lékařů a nezměrná trpělivost rodičů.

Komplikace rozštěpových vad  

Častou komplikací jsou záněty středoušní dutiny. Důvodem můžou být postižení Eustachovy trubice. Je to kanál, který spojuje středoušní dutinu s nosohltanem. Její fyziologická funkce je vyrovnávání tlaků ve středouší. Pokud je z nějakého důvodu poškozena, šíří se touto cestou bakterie a vznikají záněty.

Další komplikací jsou již zmíněné poruchy příjmu potravy, kdy mléko a později i další potrava zatéká do nosní dutiny. To se řeší speciálními kojeneckými láhvemi a dudlíky, které tomu zabraňují. Dále pacienti mohou mít speciální destičky či jiné pomůcky. Ty fungují jako provizorní patro, dokud nedojde ke konečné korekci.

Velmi nebezpečnou komplikací jsou poruchy řeči. K správné výslovnosti potřebujeme celistvé patro. Pokud je zde defekt, dítě se nenaučí korektní výslovnost a je zapotřebí spolupráce s logopedem. Děti s rozštěpovými vadami mají problémy s denticí. Jedná se často o chybějící zub nebo naopak přebývající zub či jsou zuby špatně umístěny. Je proto nutná korekce ortodontistou za použití rovnátek.

Pomoc dětem s rozštěpem nabízí:

Občanské sdružení Šťastný úsměv
http://stastny-usmev.cz/

Diskuse na téma rozštěp rtu a patra  

Další názvy: Cheiloschisis, Lip cleft, palate cleft

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s Rozštěpem rtu a patra

Máte zkušenost s Rozštěpem rtu a patra?

Chování lidí k pacientům s rozštěpy novakovajana (06.03.13)

Mám těžký rozštěp, dvacet operaci, nosu jen polovinu. Když jsem se narodila, šikana, posmívání, nikdy partner, izolačka, hrůza. Psychoterapie na nic, naposledy mě psycholožka podrazila, lhala mi a nechala mě v krizi samotnou, nevím, proč mě měla léčit doktorka, která dělá závislosti. Když mám vrozenou vadu, nikdo mi nepomůže, jste hnusní, nikoho to nezajímá, jste u nich mrzák.

Rozštěp obličeje Martina ŠÚ (30.01.13)

O tom, že se má dcera narodí s rozštěpem obličeje, jsem se dozvěděla při ultrazvukovém vyšetření v 19tt.

Léčba

Dcera byla operována v Brně. Ve 3 měsících podstoupila operaci oboustranného rozštěpu rtu a v 8 patra. Oba zákroky dopadly na jedničku. Jizvičky jsou nepatrně, nos souměrný, patro naprosto funkční. Řeč se vyvíjí výborně a přes opravdu velký rozsah rozštěpu patra má únik vzduchu nosem tak minimální, že laik ho v řeči nemá šanci poznat. Operacemi léčba samozřejmě nekončí, ale teprve začíná. Dlouhodobá je především léčba ortodontická. Čeká ji ještě operace čelisti a korekční zákroky v dospělosti.

Co mi pomohlo

Samozřejmě normální a zcela přirozený přístup rodiny a přátel, ale také Občanské sdružení ŠŤASTNÝ ÚSMĚV, které rodiče dětí s rozštěpy a dospělé s touto vadou, převážně ty, kteří jsou léčeni v Brně, sbližuje. V Praze u rozštěpového centra působí Občanské sdružení Za novým úsměvem.

Operace rozštěp rtu před 40 lety Ílona Přibylová (04.01.13)

Zkušenosti s rozštěpem rtu mám, sama jsem se s ním před 39 lety narodila. Operoval mně na plastické chirurgii.

S rozštěpem mám dobré i někdy špatné zkušenosti, ty špatné hlavně v dětství ve škole kdy se mi děti posmívali. Ale naučila jsem se s nim žít. Pozitivum myslím je, že se díky rozštěpu vůbec nebojím lékařů a jejich zákroků.

Léčba

Narodila jsem se s pravostranným rozštěpem rtu. Poprvé jsem byla na operaci v sedmi měsících, po druhé, ve třech letech, pak v šesti, v deseti a naposledy v šestnácti kdy mi ret vytvarovali a dali plastiku, díky tomu na mně teď není skoro nic vidět.
Jinak o příznacích nemoci toho moc nevím byla jsem dítě a řekli by toho víc mí rodiče.

Co mi pomohlo

Operace rozštěpu rtu čtyřikrát, jednou operace nosu.

Kompletní obličejový rozštěp AR1 (21.07.12)

Dobrý den

mám syna - 10 měsíců, který se narodil s kompletním obličejovým rozštěpem. Zprvu jsem se bála, co všechno rozštěp obnáší, ale musím říct, že žijeme normální život a jsme opravdu šťastní, že syna máme. Je úžasný a kromě výše zmíněného rozštěpu je zdravý a šikovný jako jeho vrstevníci.

Léčba

Jelikož jsme o rozštěpu věděli od 23. tt těhotenství, mohli jsme hned navštívit paní primářku, která syna také operovala a nyní k ní pravidelně dojíždíme. Je nejen skvělý profesionál, ale také úžasná žena.

Co mi pomohlo

Pozitivní přístup a podpora ostatních rodičů.

Zkušenost s rozštěpem LH68 (23.05.12)

Dobrý den,

s rozštěpem zkušenost mám. Můj syn se před více než 6 lety narodil s rozsáhlým levostranným rozštěpem rtu a oboustranným rozštěpem čelisti a patra. Rozštěp byl diagnostikován na ultrazvukovém vyšetření během těhonství. Rozštěp rtu je možno diagnostikovat díky kvalitním ultrazvukovým přístrojům už kolem 20. týdne těhotenství. Domnívám se, že v dnešní době už více převažuje počet maminek, které se o této vadě dozvědí právě v těhotenství. Je to tak lépe, protože maminka má dle mého názoru šanci se psychicky na rozštěp připravit a najít si dostatek informací. O tom, že by se dítěti vkládaly do úst nějaké destičky, aby mohlo být kojeno, nic nevím a čtu o tom zde poprvé. Já jsem syna kojit nemohla, ale mateřské mléko jsem mu odstříkávala 10 měsíců, do ukončeného 6. měsíce života byl krmen výhradně odstříkaným mateřským mlékem.

Ret mu operovali 6. den po narození, patro se uzavíralo v 10. měsíci. Nevěřím, že v dnešní době by matka přistoupila na to, aby dítě zůstalo s dírou v patře až do 10 či 12 let. Tento postup je dle mého názoru zastaralý a pokud je mi známo, tak obě pracoviště operují patro dětem už během prvního roku života. Nedokáži si představit, že by můj syn běhal s dírou v puse téměř 1,5 centimetru širokou tak dlouho. Jak by to pak vypadalo s výukou mluvení?

Dále bych ráda upřesnila, že téměř většině rozštěpových dětí se tvoří ve středouší tekutina (díky nedostatečně vyvinuté Eustachově trubici), a tak tyto děti dostávají do oušek ventilační trubičky tzv. grometky. Tento zákrok se dělá v narkóze a trvá půl hodiny. Přebytečná tekutina tak může z ucha vytékat a v uchu se netvoří záněty. Syn měl gromety od 2 do 5 let, dostal je celkem třikrát a v současné době (věk 6,5 roku) má sluch v pořádku a uši stejné jako zdravé děti.
Zubní oblouk se uzavírá po prořezání trvalých trojek kolem 10 let věku dítěte.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.