Spánková apnoe

Přidat zkušenost

Spánkovou apnoe léčí ORL (ušní - nosní - krční) a patří mezi Poruchy spánku

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? včera v 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU včera v 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

DISKUSE, Popis, Rizikové faktory, Prevence, Příznaky a projevy, Léčba, Jak si pomoci sam, Komplikace

Popis spánkové apnoe

Syndrom spánkové apnoe je poměrně časté onemocnění patřící mezi poruchy spánků. Je to onemocnění charakterizováno poruchou dýchání projevující se zástavou dechu.

Je provázeno chrápáním a sníženou zásobou těla kyslíkem během spánku. Zástavy dechu, tzv. apnoické pauzy bývají delší než 10 sekund a bývá jich víc než 10 za hodinu.

Příčina vzniku spánkové apnoe

Syndrom spánkové apnoe (SSA) se dělí na tři typy. První je obstrukční spánková apnoe, je nejčastější. Představuje až 90% všech SSA. Příčina tkví v horních dýchacích cestách. Při nádechu je normálně v oblasti hltanu negativní tlak, podtlak, který má tendenci zužovat průsvit hltanu. Průsvit je u zdravého člověka udržován svaly v stěně hltanu, jejich svalovým tonem (napětím). Tento svalový tonus je ale u nemocných snížen, což muže vést ke kolapsu hltanu.

Významnou roli hraje i velikost měkkého patra a patrového čípku (uvula) ve smyslu jejich zvětšení, zvětšené mandle, vzácněji tumory, omezeně průchodná nosní dutina a nosohltan, které tak zmenšují prostor v oblasti patra a hltanu.

U části pacientů je rozhodující zmenšení oblasti za kořenem jazyka, které je dáno např. vrozenou menší spodní čelistí, nebo uložením jazyka, který je více vzadu.
Také větší depozita tuku v podkoží krku jsou jedním z uplatňujících se činitelů.

Jednotlivé faktory se mohou různým způsobem kombinovat. Hlavní důvod vzniku potíží tkví v tom, že tyto okolnosti působí jako překážka dostatečnému průchodu vzduchu.

Druhý typ je centrální při postižení centrálního nervového systému. U tohoto typu chybí vlastní aktivita nádechových (inspiračních) svalů. Příčinou je různými mechanizmy (např. zánětem, mechanicky, farmakologicky nebo cévními onemocněními) poškozeno dechové centrum, které sídlí v prodloužené míše.

A pak existuje ještě třetí typ, tzv. smíšený, který je kombinací předchozích dvou.

Výskyt onemocnění v populaci se udává v rozmezí od 1 do 10%. Objevuje se většinou nad 40 let věku a častěji u mužů než u žen. Přibližně 21% mužů a 9% žen. Dle různých studií se poukazuje na genetickou souvislost vzniku onemocnění. Je prokázaný vyšší výskyt onemocnění u jedinců, jejichž příbuzní prvního stupně (tj. rodiče, pokrevní sourozenci) touto nemocí trpí.

Rizikové faktory spánkové apnoe

Mezi rizikové faktory patří mužské pohlaví, pro jeho častější spojitost s onemocněním než u pohlaví ženského. Velice významným faktorem je obezita s vyšším BMI (=body mas index, poměr tělesné hmotnosti k druhé mocnině tělesné výšky), větší obvod krku, vyšší věk (nad 4O let).

Mezi rizikové faktory patří dále výše zmíněné anatomické změny, anomálie (malá spodní čelist, větší a ochablé měkké patro, zvětšené mandle, atd.), užití alkoholu před spaním, užívání některých sedativ, hypnotik, myorelaxancií (léky uvolňující svaly).

Prevence spánkové apnoe

Prevence SSA spočívá ve vyloučení nebo omezení působení výše uvedených rizikových faktorů. Samozřejmě týká se to faktorů, které odstranit lze (třeba na změnu pohlaví je už asi pozdě ).

Patří sem takzvaná životosprávná opatření, která radí vést život s pravidelnou a přiměřenou dobou spánku. Jíst naposled několik hodin před spaním. Vyvarovat se užití alkoholu a být opatrní s hypnotiky před ulehnutím.

Doporučuje se redukce hmotnosti u obézních pacientů a nekouřit. A také snažit se při spánku vyhýbat se poloze na zádech. Raději se snažit usínat na boku.

Příznaky a projevy spánkové apnoe

Během noci je nápadné hlasité chrápaní (ronchopatie). Při částečně zúženém průsvitu hltanu proudí vzduch uvnitř trubice turbulentně a rozvibruje některou část hltanu, což se projeví charakteristickým zvukem- chrapotem. K tomu dochází i u obyčejného prostého chrápání, kde je ale překážka jen částečná.

U spánkového apnoického syndromu je obstrukce kompletní, dojde k úplnému uzávěru hltanu a vzduch přestane proudit do plic. Vzniká apnoická pauza, u které nemocný někdy déle než 10 sekund nedýchá.

Nedostatkem kyslíku a přebytkem oxidu uhličitého, kterého se tělo u apnoické pauzy nezbavuje, se organizmus alarmuje, aktivací sympatiku se pacient probere ze spánku (sám si to ale někdy neuvědomuje, většinou jde o mikroprobuzení, po kterém hned usne) a hlasitě se nadechne, zrychlí se mu dechová frekvence, stoupne tlak.

Tento cyklus se může u pokročilejšího onemocnění opakovat i víc než desetkrát za hodinu. Následkem takto nekvalitního spánku a odpočinku se pacient budí ráno unaven, s pocitem nedobrého a málo osvěžujícího vyspání se, s bolestí hlavy, suchostí v ústech a krku, špatnou náladou až depresívními stavy.

Během dne se vyskytuje únava, poruchy koncentrace, myšlení. Je snížená výbavnost paměti, také je snížená pracovní výkonnost. Vyskytují se epizody mikrospánku, usínání, hlavně při monotónní činnosti, což zvyšuje nebezpečí úrazů. Je až několikrát zvýšené riziko dopravní nehodovosti.

Léčba spánkové apnoe

Kromě konzervativních postupů v léčbě kladoucích důraz na dodržování zásad životosprávy, a to redukce nadměrné hmotnosti, nekouření, vyhýbání se alkoholu před spaním, správné spánkové hygieny (atd. viz prevence), je nejefektivnější metodou volby použití nazální přetlakové ventilace (CPAP).

Jde o přístroj, který zabezpečuje pomocí nosní masky kontinuální přetlak v dýchacích cestách. Zabraňuje se tak kolapsu ochablých stěn hltanu. Pacient používá přístroj v domácím prostředí každou noc a jeho pravidelné používání zlepšuje průběh onemocnění a snižuje jeho smrtnost.

Léčba léky má za cíl vyléčení komplikací a onemocnění, jejichž vznik je spojen se syndromem spánkové apnoe.

Další možnost představuje u některých nemocných chirurgická léčba. Zahrnuje postupy, které vedou k odstranění překážek v dýchacích cestách a tím zlepšují jejich průchodnost. Patří sem například plastika nosní přepážky, odstranění mandlí, plastika patrového čípku a měkkého patra (tzv. uvulopalatopharyngoplastika), což je výkon nejčastěji prováděný u lehčího až středně těžkého obstrukčního spánkového apnoického syndromu. Má vysokou úspěšnost. Odstraní se část měkkého patra, patrových oblouků, čípku a obě krční mandle.

Začátkem 90. let byly vypracovány laserové metody, které mohou být prováděny i ambulantně. V současnosti bývají používané i u prostého chrápání.

K chirurgickým metodám je třeba zmínit i techniku, která je vyhrazena až jako poslední možnost, a tou je tracheostomie, kdy se průdušnice uměle vyústí na kůži povrchu těla.

Jak si mohu pomoci sám

V první řadě klást důraz na dodržování správné životosprávy- redukce nadměrné hmotnosti, přestat kouřit, jíst naposled několik hodin před spánkem.
Nepít alkohol před spánkem, s mírou užívat hypnotika či sedativa.

Dodržování těchto zásad je základem prevence a snižuje příznaky už rozběhnuté nemoci. Samozřejmě u pokročilejších stadií, je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc, kdy se onemocnění vyšetří a dále se postupuje odbornými kroky.

Komplikace spánkové apnoe

Prosté chrápání samo o sobě obtěžuje hlavně pacientovo okolí. Nemá na zdraví pacienta následky. Horší je to ale u syndromu obstrukční spánkové apnoe. Je prokázán vztah spánkové apnoe hlavně k onemocněním kardiovaskulárního systému.

Pacienti trpící apnoí- apnoici, trpí častěji vysokým krevním tlakem (hypertenzí). Pozoruje se u nich vyšší výskyt infarktu myokardu, ischemických srdečních onemocnění, poruch srdečního rytmu (arytmií) a srdečního selhání.

Popisuje se i významně vyšší výskyt cévních mozkových příhod (mrtvic), které souvisí s nízkou dodávkou kyslíku do mozku během apnoických pauz.

Také bývají přítomny poruchy periferních nervů projevující se změnami citlivosti a hybnosti.

Apnoici, kromě toho, že už většinou nadváhou trpí, následkem této choroby svoji hmotnost dále zvýšují, mají zvýšené množství tuků v krvi a pozoruje se zvýšený sklon k rozvinutí cukrovky.

Nemoc vede i k významnému narušení architektury spánku, tím že dochází k častým buzením, je spánek fragmentován. To pak spěje k různým poruchám myšlení, intelektuálních a sexuálních funkcí- hlavně poruchy potence.

V neposlední řadě to všechno vede k problémům a neshodám v rodinné a společenské sféře.

Diskuse

Další názvy: syndrom spánkové apnoe, SSA, spánkový apnoický syndrom, SAS

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s spánkovou apnoe

Máte zkušenost s spánkovou apnoe?

Lehká apnoe kubasanka24 (17.04.21)

Ahoj, mám lehkou apnoe a nevím si rady v práci se mi pomalu smějou že se pomalu hýbu někdy ani nevnímám okolí a mám problémy s depresemi až mě bere žaludek.

Hanibal Michael_Trojka (09.07.19)

Vzpomínáte na film Mlčení jehňátek? Masku nosil Hanibal, dnes ji nosím já…

Mám diagnostikovanou těžkou formu obstrukčního spánkového apnoe, index 69. S maskou a přetlakovým přístrojem dnes spím již téměř tři roky, jednou ročně docházím na kontrolu do FN Brno a můj index se snížil na necelou 1. Jsem spokojený, cítím se odpočatý, nový život. Ale ta cesta k tomuto stavu nebyla jednoduchá.
Vše začíná zprávami z vašeho okolí, nesnesitelný chrápot, zástavy dechu a vyděšení lidí, kteří toto slyší. V tomto čase jsem dělal místostarostu jednoho středního města, usínal jsem na jednání zastupitelstva a všude, kde jste mne posadili. Následně jsem vedl jednu střední firmu a usínal za volantem auta… Diagnostika vysokého tlaku i když nekouříte, nepijete… A začnete toto řešit. První cesta vede na ORL, zda máte průchozí dýchací cesty. U mne již před časem kvůli chrápání proběhla uvuloplastika horního parta a po vyšetření na ORL operace nosní přepážky septoplastika. Teprve potom následovalo vyšetření na neurologii, kde přes noc zkoumali můj spánek. Následně již s diagnostikou jsem odešel do spánkové laboratoře a absolvoval jsem první testovací noc s maskou a přetlakovým přístrojem. I když si na masku musí člověk musí zvyknout, již po první noci s ní je výsledek ohromující. Po této noci jsem čekal na schválení přístroje pojišťovnou asi tři měsíce a konečně jsem mohl normálně spát. Po zavedení masky jdete na první kontrolu po 3 měsících, následně co rok. Přístroj je na 10 let (7 let), každý rok máte nárok na nové příslušenství od pojišťovny.

Můj příběh jsem již vyprávěl mnoha lidem, kteří trpí poruchou spánku či chrápáním, ale nikdo to nakonec z nich neřešil a já nevím proč.

Doporučuji, řešte to.

Jak řešit spánkovou apnoe svépomocí? Sandra Abigail (31.01.19)

Dnes mi přišel výsledek ze spánkové laboratoře s tím, že mám obstrukční spánkovou apnoe hraničně středně těžkého stupně s tím, že přístroj zatím nedostanu a za 12-24 měsíců mám jít na další monitoring. Praktická lékařka mi řekla, že nic řešit nebude. Jedině, že mě může poslat na ORL.
Už několik let mě prakticky non-stop bolí hlava, jsem unavená, špatně spím, probouzím se unavená, usínám během dne atd, prostě takové ty klasické příznaky. Poradíte mi prosím někdo co s tím můžu sama udělat, když to doktorka nechce řešit? Nelíbí se mi představa, že dalších X let budu neustále unavená s bolestí hlavy, neschopná normálně fungovat a až se to někdy zhorší, tak dostanu přístroj.
Ráda bych to nějak řešila už teď. Z doporučených rad jediné, co můžu, je zhubnout, což stejně je i moje rozhodnutí a snaha, protože za posledních několik let jsem nabrala spoustu kil a je to odporné, takže cvičím na běžeckém pásu a pomalinku polehounku hmotnost shazuju. Jenže ostatní doporučení už dodržuju, alkohol nepiju vůbec, jsem abstinentka, jsem také nekuřačka, léky na spaní neberu a jím naposledy v rozsahu dvě až tři hodiny před spánkem. Usínám a vstávám také většinou ve stejnou dobu a většinou usínám na pravém boku a v noci oba boky střídám, na zádech nespím.
Neměl byste někdo radu co můžu dělat já sama? Opravdu nechci jen čekat, až se to zhorší, musí existovat nějaká možnost léčby nebo zlepšení.

Čekám... hirca (14.10.18)

11.10.2018 jsem absolvovala vyšetření ve spánkové laboratoři na Bulovce v Praze. Byla mi zjištěna těžká forma spánkové apnoe. Během hodiny 50× zástava dechu na 10 vteřin. O občasných zástavách dechu v noci vím už dlouho. Před 2 roky mi zjistili vysoký tlak a také jsem přibrala 15 kg. Je pravda, že mi připadá již delší dobu, že žiji na 50 %. Pořád unavená , bez energie , ranní vstávání jako z mrtvýchvstání. Přičítala jsem to věku, brzkému vstávání do práce ve 2,45 hod. a také fyzické zátěži v zaměstnání. Pracuji jako dojička krav. Do toho mám bolesti zad a končetin. Na nohách stále otoky. Prostě mě nic nebaví, jsem bez nálady. Pan doktor na PNEUMOLOGII, kde mě vyšetřili mi oznámil, že dostanu přístroj na spaní. Tak se těším, že se můj stav zlepší a konečně se vyspím tak, jak to má být.

Po zákroku spím spokojeně Houmr88 (05.09.18)

Musím vyzvednout nemocnici v Jičíně, kde jsem se podrobil operaci patra a refitu kořene jazyka. Nejen, že nemusím spát s maskou jako kosmonaut, ale ani nechrápu. Zlepšení o 90 procent oproti tomu, než jsem se tomuto zákroku podrobil, a to v 43 letech. Doporučuji podstoupit tento zákrok. Já jako řidič profesionál si mohu momentálně děkovat, že mohu nadále v řízení pokračovat a spokojeně spát a fungovat.

Spánková apnoe - nebojte se Jana Zm. (29.03.18)

Před pěti léky mi zjistili kritický stav těžkého obstrukčního syndromu spánkové apnoe. Čtyři roky jsem jen spala a jedla sladké, na nic jiného jsem neměla energii, byla jsem strašně unavená a hodně jsem ztloustla. Chrápala jsem tak, že to bylo slyšet venku před domem. Nechala jsem si laserem za 12 tis. Kč odoperovat patro, efekt trval půl roku. Pak jsem se objednala do spánkové laboratoře a už to frčelo, měla jsem 68 pauz v dýchání za 1 hodinu, do měsíce jsem měla přístroj CEPAP. Ano, v první moment si připadáte divně, spát s chobotem a maskou, nemůžete se nadechnout, nemůžete se napít… ale po relativně velmi krátkém čase si na to zvyknete, ale hlavní je to, že se konečně pořádně vyspíte. Zlepšil se mi život o 1000%. Cestuji s přístrojem po světě, neruším nikoho kolem sebe, je mi dobře, jen těch kil už se nemohu zbavit. Dnes je to kompenzační pomůcka, bez které se neobejdu, bez CEPAPu se opravdu fyzicky dusím, používám ho 365 dní v roce a jsem velmi spokojená. Nebojte se toho, opravdu to pomáhá a zvyknete si tak, že o přístroji ani nebudete vědět. Spím i s malou vnučkou, ráno se probudí a říká, babi má dejchátko, a to je vše, nikomu a ničemu to nevadí a mě je dobře.

Operace zelvamarta (17.06.17)

Trpěla jsem těžkou spánkovou apnoe, masku jsem nesnášela. Operace proběhla na ORL v Třinci a jsem spokojena. Po operaci krk bolí jako u velmi těžké angíny, celou noc jsem nespala v kuse až po týdnu, ale stálo to za to.

Středně těžká obstrukční spánková apnoe martin g. (30.09.15)

Na spánkovou apnoi my přišly ve 28 letech. Krom toho mám středně silné chronické astma, což je další problém. Byl jsem hrozně unavený, měl jsem sucho v ústech a každé ráno mě bolela hlava. Poté, co spím s Bipapem už půl roku, je moje nemoc o něco málo lepší, vím, že se bez něj neobejdu do konce života.

Jde to i bez přístroje dosta1975 (31.10.13)

Manžel trpí spánkovou apnoe. Poslala jsem ho na vyšetření, protože neustále přestával dýchat. Do ústecké nemocnice přišel jako člověk, který chce s tímto problémem něco udělat, odtamtud odcházel jako vězeň pana doktora, který si asi léčil nějaký mindrák. Jediné, co mu k této nemoci neustále zdůrazňoval, je, že přijde o řidičský průkaz, když se nebude léčit a používat ten zázračný přístroj, který mu vlastně zachraňuje život. Jenže manželovi je 35 let a má problém s touto maskou spát. Nejen, že píská a nevyspím se ani já, ale navíc má po používání úplně sucho v puse a jazyk drsný, že by s ním nastrouhal okurku, kdyby chtěl. Navíc má otlačeniny z té masky a teď už i klaustrofobii, která se dostavila asi strachem, že se udusí, když mu tento přístroj žene dvě atmosféry vzduchu do plic při výpadku.

Léčba

V Plzni jsme našli odborníky přímo na léčbu spánkové apnoe. Jsou to odborníci na slovo vzatí, přátelská atmosféra z vás opět udělá člověka a ne pacienta bez práv. Nejdříve provedou monitoring ve spánku, posléze vás na další návštěvě uvedou do tvrdého spánku, kde zjistí, která část krku se vám zavírá a způsobuje právě tento problém. Toto už máme za sebou. Manžel v polovině listopadu podstoupí operaci, která bude řešit veškeré problémy, které s touto nemocí má. Tato klinika je soukromá, tudíž si musíte zákrok zaplatit, ale pokud to znamená, že bude odproštěn používání této masky a vyřeší to problém s nedostatkem kyslíku v organismu, což vlastně spánková apnoe způsobuje, je ta částka malicherná. Klinika se nazývá Lenthe a vede ji pan doktor Pavelec, který je taktéž operatérem. Až bude manžel po operaci a následném vyšetření, napíši další podrobnosti.

Vím, že Vás, kteří nechcete používat dýchací masku, je mnoho, proto jsem přidala náš příběh a doufám, že to mnohým z vás pomůže a uzdravíte se jako můj muž, který je ochoten udělat pro to, aby byl zdravý úplně, vše.

Anopsie a dýchací přístroj tobík m (22.09.12)

Dnes je to dva roky, co užívám dýchací přístroj a jsem moc spokojená.Když si ho nevezmu,ráno se cítím nevyspalá a unavená. Akorát co je špatné, že se manžel odstěhoval z ložnice, říká, že s kosmonautem spát nebude. Ale to nevadí, hlavně že mě je dobře a to chce i on. Jedu za týden na kontrolu po roce a tak pak napíši, co a jak.

Syndrom spánkové apnoe tobík (25.08.10)

Dobrý den,

používám dýchací přístroj teprve 14 dní a velice si to chválím. Léčila jsem se 35 let na vysoký tlak, stále ale bez výsledků. Nemohli mi zjistit z čeho mám tak vysoký tlak, nakonec jsem dostala invalidní důchod (15 let).

Dnes mám tlak v pořádku, spousty léku mám vysazených a cítím se dobře. Měla jsem stále problémy s mikrospánkem - kde jsem sedla, tak jsem spala. Dnes po 14 dnech nejsem přes den unavená ani ospalá.

Moc děkuji lékařům v Olomouci, kteří mě poslali do spánkové komory a vše se tam zjistilo.

Je mi 60 let a cítím se fajn.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Diskuze o spánkové apnoe