Syndrom bolestivého ramene

Přidat zkušenost

Syndrom bolestivého ramene léčí Ortopedie a patří mezi Onemocnění pohybového aparátu

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35
Úzkost a deprese po Covidu 17.5.22 07:31  wiwiOL 31
Vypadávání vlasů po covidu 13.5.22 18:03  aiwwa 21
Zkušenosti s Covid testem 3.5.22 07:40  Uslava 6
Očkování covid 2 dávky 1.5.22 18:36  ugluk 24

Popis, Rizikové faktory, Prevence, Příznaky, Léčba, Jak napomoci léčbě, Komplikace

Popis syndromu bolestivého ramene  

Slovo syndrom obecně označuje onemocnění, které se projevuje souborem typických příznaků a hlavním příznakem u tohoto syndromu je bolest v oblasti ramene často spolu s poruchou hybnosti v rameni.

Bolest v rameni může vznikat z mnoha příčin, které lze v zásadě rozdělit do tří skupin podle toho, kde má tato bolest původ – tedy, co je její příčinou.

Za prvé je to bolest vznikající z důvodu vnitřní poruchy ramenního kloubu.

Dále může být bolest způsobena poruchou tkání, které ramenní kloub obklopují.

Velmi často je také příčina bolestivosti ramene důsledkem potíží, které vznikají někde jinde na těle, tedy mimo samotný ramenní kloub, jedná se o tzv. přenesenou bolest. Takových příčin existuje velmi mnoho. Patří sem bolesti ramena při problémech s páteří, hlavně krční, dále to pak může být třeba onemocnění plic nebo v oblasti bránice.

Zjistit, v čem je tzv. zakopaný pes a určit přesný původ bolestí ramene, je někdy opravdu složité. Proč tomu tak je, při všech možnostech, co dnes medicína má? Bolest je obecně příznakem dráždění nervů, která nás má upozornit, že se v bolavé oblasti děje něco nesprávného a zpravidla také pro naše tělo nebezpečného. Mnoho nervů, které vedou zprávu o bolesti, jsou v oblasti ramene a šíje těsně provázané, také svaly zde mají velmi úzký vztah, proto rozlišit někdy původ bolesti je z důvodu tohoto těsného provázání obtížná. K tomu dále přispívá skutečnost, že postižená struktura se ani nedá přesně zobrazit nebo se jedná o tzv. funkční poruchu, která vzniká bez zjevně patrné příčiny.

Předtím, než se dostaneme k jednotlivým příčinám vzniku bolesti v rameni, je potřeba alespoň stručně zmínit jeho anatomii, abychom mohli pochopit jeho funkci.
Rameno – ramenní pletenec – je komplex řady struktur, nejen ramenního kloubu. Ten je tvořen lopatkou, na které je po její horní zevní straně uložena mělká jamka ramenního kloubu, která je po okrajích rozšířena o chrupavčitý lem – labrum. Do jamky zapadá hlavice kosti pažní.

Další součástí ramenního pletence je tzv. akromioklavikulární kloub, což je spojení mezi zevním okrajem klíční kostí a výběžkem lopatky - akromiem.
Další kloub, který sem patří, tzv. sternoklavikulární je mezi hrudní a klíční kostí. Připojuje celý ramenní komplex k hrudnímu koši a skrze něj k páteři (jedná se jediný spoj prostřednictvím kloubu, jinak je rameno ke zbytku těla pevně poutáno jen svaly).

Každý kloub má své kloubní pouzdro, vazivový vak, který se upíná po okrajích kloubních ploch.

Okolo ramenního a ostatních kloubů ramenního pletence probíhá množství svalů a také jejich šlach. Často se mluví o tzv. rotátorové manžetě. Říká se tak souboru 4 šlach svalů – rotátorů, které se upínají na hlavici kosti pažní. Jejím účelem je stabilizace hlavice v jamce a také je zodpovědná za pohyb v rameni, pomocí nějž zvedneme paži nad 60°.

Kolem svalů se v blízkosti kloubů nacházejí také tzv. burzy – tíhové váčky vyplněné tekutinou. Jsou zde proto, aby zmírnily tření v místech vystavených značným pohybům, což bezpochyby ramenní kloub je.

Nejčastějším důvodem vzniku bolestí v oblasti ramene je impingement syndrom (syndrom subakromiální tísně) a to zánětlivého nebo degenerativního původu.

Následuje tzv. kapsulitida – zánět kloubních obalů, pak poruchy akromioklavikulárního kloubu.

Do ramene se často přenášejí bolesti z krční páteře.

Při Impingement syndromu dochází v oblasti pod výběžkem lopatky – akromiem k rozmanitým procesům, jejichž následkem je zúžení tohoto subakromiálního prostoru. Nejčastěji vzniká akutním nebo chronickým přetížením v rameni, kdy tíhový váček zde umístěný a šlachy přilehlých svalů narážejí na dolní okraj akromia a tak dochází k jejich traumatizaci. Příčin ale může být řada: zduření burzy při jejím zánětu, prosáknutí, trhlina, prokrvácení při úrazu, degenerativní vápenatění šlach, atd.

Poranění rotátorové manžety dochází často u starších sportovců, kteří se po klidovém období vracejí k sportovní aktivitě. Rotátorová manžeta je zde již degenerovaná změny a tak při prudkém švihovém pohybu nevydrží a trhá se.

Při přetěžování svalů v oblasti ramene dochází k tvorbě drobných poranění, která jsou doprovázena zánětem. Jestliže nedojde k přerušení zátěže a tyto tkáně jsou opakovaně namáhány, šlachy zprvu otékají, postupně ale dochází k jejich ztenčování a mohou prasknout. Při chronickém zánětu šlach také dochází k ukládání vápenatých solí a „kostnatění“ šlachy, všechny tyto degenerativní změny vedou k snížení kvality postižené šlachy.

Rizikové faktory syndromu bolestivého ramene  

Bolest v rameni se může rozvinout z rozmanitých příčin, nejčastěji je to ale přetěžování ramene, třeba při sportu nebo jiné namáhavé činnosti. Dochází k tvorbě drobných poranění svalů, šlach a kloubních struktur, které vyústí v akutní, při stálém dráždění chronický zánět, který vyvolává pocity bolesti.

Jestliže provozujete zaměstnání, jehož důsledkem je vznik bolestí v rameni, změňte jej.

Obtíže také zpravidla následují po úrazu ramene.

Stejně tak jako ostatní klouby těla i ramenní kloub podléhá degenerativním změnám způsobujícím artrózu kloubu.

Prevence syndromu bolestivého ramene  

Jako obvykle vychází z vyhýbání se rizikovým faktorům.

Rameno zbytečně nepřetěžujte, dbejte na jeho dostatečnou regeneraci po namáhavé činnosti (štípání dříví).

Omezte trvalé přetěžování paže nošením a zvedáním těžkých břemen.

Cvičte, abyste upevnili páteř a osvojili si správné držení těla. Velmi vhodné je například cvičení pilates.

Příznaky syndromu bolestivého ramene  

Hlavním příznakem je, jak už bylo zmíněno, bolest a postupné omezování pohybů v rameni. Tato bolest může být přítomná stále nebo může být vyvolána jen určitým pohybem, zpravidla se objevuje v noci. Někdy se objevuje otok.

I přes to, že některá onemocnění pro své podobné příznaky mohou činit problémy při určování správné diagnózy, řada z nich má přece jenom do určité míry typické známky.

Při impingement syndromu je typicky bolestivé upažení a to nejčastěji v rozsahu 60–120°. Je to proto, že v tomto rozmezí pohybů je v oblasti ramenního kloubu poměrně těsno a dochází-li k jakémukoliv zduření, objeví se při upažování taková bolest, že jej často vůbec nelze provést. Potíže narůstají postupně, síla v rameni se snižuje, časem se bolest objevuje i v klidu. Typicky rameno bolí v noci, zvláště při jeho zalehnutí.

Poranění rotátorové manžety často předchází dlouhodobé bolesti pod akromiem, při zatlačení je citlivý velký hrbol kosti pažní, při vzniku trhliny je též pohyb paže omezen a to v rozsahu 60–120°při upažování.

Při postižení šlachy bicepsu (tendopatie m. biceps) je bolestivost na přední straně kloubu, především při předpažování.

Jestliže dojde k omezení kombinace pohybů upažování (abdukce) zevního vytáčení (zevní rotace) a následně i předpažování (flexe), jedná se o tzv. kapsulární vzorec. Toto omezení nás upozorňuje na zánět kloubního pouzdra. Postižený jedinec pociťuje značné bolesti a to zpravidla v noci.

Léčba syndromu bolestivého ramene  

Spočívá jednak v odstranění zátěže, která bolest způsobila – klidu ramene.

Dále podávání léků na zmírnění bolesti (analgetika) a příznaků zánětu (nesteroidní antirevmatika), a to jak v tabletové, tak v masťové formě.

Je zahájena rehabilitace, jejímž cílem je zachování hybnosti ramenního kloubu, k tomu se využívá nejen fyzioterapie, ale také tzv. fyzikální terapie - magnetoterapie, terapeutický laser, ultrazvuk a terapie proudem.

K operačnímu řešení se přistupuje jako ke konečné možnosti, ale jen v některých případech. Nemocný musí být motivovaný, protože doba po operaci je následována dlouhodobou rehabilitací, jejíž úspěch spočívá jen v jeho motivaci a aktivnímu přístupu k fyzioterapii.

Jsou to stavy jako těžká artróza v pažním kloubu, výrazně omezující jeho hybnost, spontánní ruptura šlachy bicepsu u mladých jedinců brzy po příhodě, chronický zánět subakromiální burzy, kalcifikující tendinitida, která nereaguje na terapii a další.

Jak napomoci léčbě syndromu bolestivého ramene  

Jestliže vás bolí rameno, protože jste si více zasportovali nebo štípali hromadu dřeva, stačí, když jej necháte na nějakou dobu v klidu, po pár dnech klidu je ale vhodné rameno pomalu rozcvičovat, aby „neztuhlo“.

Můžete si na něj namazat jeden z mnoha volně prodejných přípravků v podobě masti, která vám uleví od bolesti.

Účinný je také ledový obklad - na rameno na 10 minut přiložte v pytlíku rozdrcený led

Vyhýbejte se spaní na postiženém rameni, podložte si jej polštářem

Komplikace syndromu bolestivého ramene  

Jestliže není rameno zbaveno nadbytečné zátěže, dochází k postupnému omezování pohybů v ramenním kloubu, jejichž podkladem jej vznik srůstů v okolí kloubu a tzv. kontraktur (trvalé postavení kloubního pouzdra v určité poloze) pouzdra - rozvíjí se tzv. adhezivní kapsulitida neboli „zmrzlé rameno“ provázené omezením pohyblivosti ramene. Je omezen jak aktivní (ten, který sami vykonáváte) tak pasivní (paže je uchopena a je s ní pohybováno bez aktivní práce svalů) pohyb a to zejména upažení, vytočení paže zevně, a předpažení (tzv. kloubní vzorec). V tomto případě je prvním krokem léčby snaha rozcvičit a posílit ramenní kloub, v případě neúspěchu se pak přistupuje k operaci.

Další názvy: Syndrom ztuhlého ramene, Impingement syndrom, syndrom subakromiální burzy, periarthritis humeroscapularis

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s Syndromem bolestivého ramene

Máte zkušenost s Syndromem bolestivého ramene?

S problémem bolestivého ramene se trápím již někol Růženka Štefániková (30.05.19)

Jmenuji se Růženka Štefániková a s problémem bolesti pravého ramene se trápím již hodně let, poslední 4 roky je to o hodně horší, jelikož jsem prodělala rakovinu prsu, ale to s tím nesouvisí. Operce ram. kloubu proběhla tak, jak měla. Lékaři, nedám na ně dopustit, jsou to machři, ale bolest čím dál horší. Musím podotknout, že má práce v gastronomii byla 35 let, bolesti pokračují, cvičím si sama a nedám se, jezdím na rotopedu a miluji život a rameno mě nedostane. Píchají mi injekce Almiral a Novalgin, na 1 nebo 2 den paráda, pak to začne znovu, hledám si fyzioterapeuta a ten mně pomůže. Jestli o někom šikovném víte uvítám, když mně pošlete adresu. Děkuji Štefániková

Cvičení pouze s vlastní vahou těla Marek58282 (08.11.15)

Dobrý den. Cvičím od 13 let s vlastní vahou. Když jsem začal, dělal jsem pouze kliky (špatná technika atd., ale po cca roce jsem dal cca 60 v kuse). Samozřejmě byl jsem mladý a neznal nic jako strečing, rozcvičku atd., dělal jsem prostě jen kliky a to trvalo asi 2 roky.

Začalo mě pobolívat rameno občas, ale hned to přešlo. Pak jsem začal koukat na youtube atd. a začal jsem cvičit celé tělo (dřepy, shyby, kliky, kliky na bradlech), měl jsem kvalitní rozcvičku a i strečing na konci tréninku. Asi po půl roce mě začala bolet ramena obě. Ramena mě bolí dodnes, trvá to asi 3 roky, taky mi křupají a jakoby vypadávají z „ďolíku“ v horní pozici" směrem k nebi, když natáhnu ruce.

Cvičím pondělí až pátek. Sobota a neděle mám volno a zrovna v sobotu a v neděli mě bolí ramena. Prostě zrovna, když jsem v klidu doma, hraju na PC, učím se a nic nedělám, tak mě bolí. Nemůžu udělat ani klik na zemi bez bolesti v ramenou, ale stojky a shyby dělat můžu, to nebolí…

Když jdu do školy, hýbu se, pořád něco dělám, tak ramena nebolí. Je to divné. Byl jsem u „doktora ortopeda“, ten mi předepsal léky na zánět, stálo to 700,–. No dobral jsem je a nepomohlo to. Tak jsem šel k fyzioterapeutovi. Ten mi řekl, že mam zkrácené prsní svaly a ochablé lopatkové svaly. Tak jsem začal posilovat lopatkové svaly a i více protahovat prsní svaly, ale ani po roce to nepomohlo. Tělo jsem měl shrbené. Teď jsem rovný jak prkno, ale křupání a bolest v klidu stále trvá.

Jediné řešení je pořád něco dělat (chodit, cokoli…), ale to bych si v životě neodpočinul. A taky, ramena mě začnou bolet ráno, když vstanu z postele o víkendu, v neděli, hlavně když den před tím nic nedělám.

Bolest v rameni Jolly Ivana (11.12.14)

Při cvičení jsem prochladla a od té doby mě bolelo levé rameno. Nejdříve jsem bolest podceňovala, ale po 3 měsících už mě bolest dost omezovala v pohybu. Nejhorší pro mě bylo oblečení kalhot, kdy jsem musela mít ruku dole v poloze mírně vzadu. I při zvednutí ruky do strany jsem cítila nepříjemnou bolest.

Dostala jsem strach, že jako předcvičovatelka skončím s cvičením. Navštívila jsem doktorku, ta mě poslala k ortopedovi. Ten mi řekl, že mě z toho dostane. Píchl mi injekci do ramene a předepsal nějaké protizánětlivé a protibolestivé tablety. A po třech dnech jsem byla opravdu fit. Jsem moc ráda. Už jsem nedoufala v uzdravení a stačilo tak málo.

Co mi pomohlo

injekce
protizánětlivé a protibolestivé tablety

Léčba zánětu konopím Pavel J (12.03.13)

Dobrý den,

rád bych se s Vámi podělil s mojí zkušeností při léčbě chronického zánětu ramene léčbou konopím. Před nekolika lety jsem se léči dva roky se zánětem ramene, nejdříve injekce, pak elektroléčba, magnety atd, nic nepomáhalo. Podle lékařů už jen operace. Sehnal jsem konopí, uvařil výtažek - Fenixovi kapky, po třech týdnech užívání bolesti ustoupily a snížil se i vysoký krevní tlak. Žádná operace, žádné léky na tlak.

Na předloktí se mi začalo zvětšovat mateřské znaménko, po mazání konopnou mastí se začalo ztrácet a zůstala pouze tmavší kůže. Nevím zda to byly rakovinotvorné buňky, ale zcela zmizeli. Od té doby jsem se začal věnovat sebeléčení konopím, podobné účinky jako konopí má propolis, který používám ve formě mastí a tinktur.

Bohužel duté hlavy našich zákonodárců nám nedovolí pěstovat úžasnou rostlinu jménem konopí, a tak sehnat kvalitní rostliny na léčbu vyjde dost draho. Mám zcela prokázáno, že pokud se kombinuje konopí, vhodná úprava stravy, vhodné léčení navržené lékařem a energetické léčení - které je nejdůležitější, lze celou řadu nemocí, včetně rakoviny vyléčit, nebo alespoň snížit negativní dopad těchto nemocí.

Postupný rozvoj bolestí ramene Anna57 (23.11.12)

Začalo mě bolet rameno (léto 2010) mírně jen v určitém úhlu, hlavně když jsem třeba chtěla vytřít pod postelí. Pomalu se to zhoršovalo, paži jsem během 2 měsíců nezvedla do pravého úhlu.

Léčba

Bolest a omezení hybnosti. Začalo mě bolet rameno (léto 2010) mírně jen v určitém úhlu, hlavně když jsem třeba chtěla vytřít pod postelí. Pomalu se to zhoršovalo, paži jsem během 2 měsíců nezvedla do pravého úhlu.výsledek - masivní zánět v kloubu, nic z 1.AT však nepotvrzeno! Pan doktor mi ale řekl, že kdybych byla mladší, dalo by se s tím něco dělat, ale takhle. Je mi 54 let.

Dnes po 2 letech od začátku potíží, mi další lékař nabízí v pořadí třetí AT s tím, že mám zúženou štěrbinu a je to potřeba obrousit. Pak prý by potíže měly ustoupit.
Vůbec nevím, kterému výsledku a doporučení věřit. Shledání jednotlivých lékařů se diametrálně liší. Jsem dost nešťastná a asi vše vzdám. Upažení i předpažení stále do cca 90 stupňů.

Co mi pomohlo

Asi mi to tak již zůstane.

Syndrom zmrzlého ramene a jeho operace akcive (04.03.12)

Dobrý den,

moje zkušenost je taková, že v roce 2008 jsem byla na operaci. Nic nepomáhalo, žádně mazání, obklady )pravé rameno), pouze operace. Dnes v roce 2012 jdu na operaci s levým ramenem. Takže vím, o čem je řeč. Také nic nepomáhalá, jen doufám, že operace se zdaří a hlavně, že se mi zase uleví a já budu moci dělat běžnou práci, co jsem dělávala před operací. Mějte se fajn a hezký den přeji.

Syndrom bolestivého ramene a diagnostika Lenictu (19.01.12)

Už od 12 let mám potíže s rameny, teď je mi 22let, bolí každý den, jen v létě je to trochu lepší. Původně mě začalo bolet pouze jedno rameno, ale časem se přidalo i to druhé, bolí mě se učesat, obléknout, zvedat věci do výšky, ale nějak jsem se s tou bolestí naučila žít. Po doktorech jsem začala lítat už ve 14, nic mi nezjistili. Když jsem šla znovu v 17, tak mi ortoped řekl, že jsem si to vymyslela a tím pro mě skončila veškerá snaha o léčbu. Vím, že mi nepomáhá ani ibalgin, ani koňská mast a žádné jiné masti na klouby a léky na bolest.

Bolest ramene a rehabilitace Ivanoemi (04.03.11)

Začalo to lehkou bolestí v ramenním kloubu v dubnu 2010.

Léčba

Je mi 54 let. A byla jsem odjakživa sportovec. V poslední době mě začal pobolívat ramenní kloub a když jsem plavala, nešly mi dělat řádné záběry a kraula jsem musela vynechávat. Myslela jsem, že je to spojeno s bolestivostí kloubu při klimakterických potížích (pro muže pozn. žena po 45 může mít hormonální změny) a brala jsem přírodní hormonální léčbu.

Po třech měsících to nezabíralo. Ale rameno bolelo víc a víc. Dalo se to ale vydržet. Avšak zhoršení přišlo tak za 6 měsíců intenzivně, že jsem musela kontaktovat lékaře. Objednací doba byla velmi dlouhá 3 týdny a mezi tím jsem se ládovala Ibalginem. Ten mě ovšem dva dny před návštěvou ortopeda už nezabíral. Bolesti byly i v noci a velké, takže jsem se vůbec nevyspala.

Co mi pomohlo

Rameno se nerozhýbalo hned. Ani jsem snad s tím už nepočítala. Ale během dvou dnů než jsem konečně mohla k lékaři. Najednou jsem mohla zvednout hrnek s čajem, pomalu se učesat s tou rukou a dokonce se zlehka oblékat do kabátu bez bolesti. V noci jsem už i spala. Předtím jsem se přeučovala, že jsem si čistila zuby druhou rukou a oblékala kabát tak, aby bolavá ruka byla jen navlečena, ale ne zezadu, tak jak jsme zvyklí. Zdravá ruka byla už tak přetížena, že mě začala také trochu bolet. Nádobí a domácí práce a nákupy museli zaopatřovat ostatní členové rodiny. Nejdřív mysleli, že si to vymýšlím, ale pak mi to přiznali.

Je to někdy těžké, když jsou ostatní v pohodě, nevěří vám bolest. Je to trochu podraz na nás lidi. Ale nabízí se ta varianta. Také jsem někdy někoho podezírala, že přehání. No, nyní jsem to musela vzít zpět.

V noci jsem si ještě dala Priznicův zábal. Ten také asi zabral. Ta nejkrutější bolest ale byla pryč. Lékař mě poslal na ultrazvuk, to byl další týden. Teď chodím na mobilizaci kloubu a elektroléčbu a když cvičíme, vzpažím už na 180 stupňů. Rozhýbala jsem to, nezatuhlo to naštěstí. Bolesti jsou minimální. Jen v určitém úhlu. Jinak dobré. Oblékám se normálně, udržím středně velký hrnec při umývání nádobí a chodím na nákupy s tím, že druhou ruku ještě nepřetěžuji. Ale uvědomila jsem si kolik práce udělám v domácnosti, kolik je to navspíraných kilogramů 3× týdně nákup pro čtyřčlennou rodinu. Někdy se střídáme.

Tak vám všem přeji, abyste uspěli u lékařů, kterých si velmi vážím a ještě u toho lékaře nahoře, kterému to není jedno, když lidé trpí. Děkuji.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.