Tuberkulóza

Přidat zkušenost

Tuberkulózu léčí Interna - Pneumologie a patří mezi Infekční onemocnění

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? včera v 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU včera v 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

DISKUSE, Popis, Příčina a rizikové faktory, Příznaky a projevy, Léčba, Prevence, Jak si pomoci, Komplikace

Popis tuberkulózy

Tuberkulóza je infekční nemoc, přenáší se tedy stykem s nakaženým člověkem. Je to onemocnění nejčastěji zasahující naše plíce, ledviny nebo také mozkové obaly a dokonce i kosti. V podstatě ale může napadnout kteroukoliv část lidského těla.

Tuberkulóza, zkráceně TBC, se hovorově označuje jako souchotě. Tato nemoc se běžně projevuje v podobě tuberkulózních uzlin v postižených tkáních. Doprovodné projevy TBC se liší podle formy tohoto onemocnění.

Nejčastější formou TBC je tuberkulóza plic. Projevuje se jako zánět plicní tkáně. Postižené tkáně podléhají rozpadu a na jejich místech se tvoří dutiny.

Nemoc je spojena s celkovým vyčerpáním organismu, které je způsobeno zduřením lymfatických uzlin, horečkou a dráždivým nutkavým kašlem, kterým může být vykašlávána i krev. Právě vykašlávaná krev je velmi nebezpečná, vykašlává se v ní totiž významné množství bakterií, což výrazně zvyšuje riziko další infekce. V průběhu onemocnění dochází také k poklesu tělesné hmotnosti.

U ostatních forem tuberkulózy jsou projevy podmíněny konkrétním postižením. Některé formy TBC mohou způsobit zánět mozkových blan, ledvin nebo kostí. Po plicní tuberkulóze, která tvoří 80% případů, je druhou nejčastější formou tuberkulóza periferních uzlin.

Tuberkulóza byla ve vyspělých zemích díky očkování, hygieně a účinným antibiotikům úspěšně potlačena na minimum. Velké problémy ale působí v rozvojových zemích. Tuberkulóza drží celosvětově druhou příčku mezi úmrtími na infekční nemoci (hned po HIV). Bohužel v poslední době můžeme sledovat prudký narůst tohoto onemocnění nejen v rozvojových, ale i ve vyspělých zemích. Je to způsobeno převážně výskytem nových kmenů bakterií, které jsou odolné vůči dosud používaným lékům. Bohužel pro nás, tuberkulózní bacil může v těle přežívat i mnoho let než se projeví.

Některé další formy TBC:

tuberkulóza kůže a podkoží

tuberkulózní zánět páteře

tuberkulóza střev

tuberkulóza urogenitální

miliární tuberkulóza

Příčina a rizikové faktory tuberkulózy

Příčinou tuberkulózy je bakterie mycobacterium tuberculosis hominis, tzv. Kochův bacil.

Tuberkulóza představuje vysoce infekční nemoc, která se přenáší přímým stykem, dotykem s nemocným či prostřednictvím kapének, které ze sebe dostává nemocný při kašli, kýchání nebo dokonce samotného rozhovoru.

TBC se tedy přenáší vzduchem. Dobrou zprávou je fakt, že k nakažení nestačí krátkodobý kontakt se zdrojem infekce. Je potřeba být v kontaktu s nemocným alespoň čtyři hodiny, jinak se tuberkulózní bacily do našeho organismu nedostanou. Při delším styku s nemocným tedy riziko roste. Proto je velmi nepravděpodobné, že byste se nakazili TBC v metru, tramvaji či vlaku. Podle posledních výzkumů jsou bakterie TBC tak odolné, že v suchých místnostech vydrží i několik dní.

Dospělí a mladiství se zdravým imunitním systémem by neměli onemocnět ani po přímém kontaktu s infekcí. Jejich tělo má totiž dostatek látek bránících vzniku nemoci.

Mezi rizikové skupiny patří bezdomovci a hlavně narkomani, kteří tvoří přes 20% bacilonosičů.

Důležitý faktor ovlivňující nakažlivost je řádná léčba. Nemocný s plicní TBC přestává být nakažlivý ve velmi krátké době. V případě, že dodržuje řádnou léčbu,zpravidla během dvou týdnů přestává být nakažlivým pro okolí.

Příznaky a projevy tuberkulózy

Jelikož nejčastější forma tuberkulózy postihuje plíce a tvoří kolem 80 % případů, tak mezi nejčastější příznaky patří zejména kašel, který je někdy spojen i s vykašláváním krve. Kašel je suchý, dráždivý a měl by také trvat déle než tři týdny. Vykašlávání krve je obvyklé především v pozdějších stádiích onemocnění.

Dalším příznakem může být nepříjemná bolest na hrudi, která může být způsobena únavou mezižeberních svalů. Mezi další příznaky patří dušnost, zvýšené teploty a horečky a pocení ve zvýšené míře. Poslední jmenované se projevuje obzvláště v noci. Horečky jsou tzv. febris inversa, což znamená, že teploty jsou ráno vyšší a večer naopak nižší.

Nemocný se také potýká se zhoršenou chutí k jídlu či spíše s nechutí k jídlu. U nemocných tuberkulózou je často pozorováno snížení tělesné hmotnosti, které je navíc bez jasného důvodu.

Nemocný zažívá pocity malátnosti a neustále se cítí unavený. Bohužel TBC někdy probíhá během počátečních stádií bezpříznakově, což ztěžuje včasné diagnostikování choroby.

Léčba tuberkulózy

Tuberkulóza je onemocnění způsobené mykobakterií (mycobacterium tuberculosi), nazývanou podle svého objevitele Kochův bacil. Léčba je proto tvořena antibiotiky působícími proti této bakterii. Tato antibiotika se nazývají antituberkulotika a kombinuje se jich vždy několik. Účelem těchto kombinací je zabránění vzniku odolnosti proti léku.

Nejlepším předpokladem pro úspěšné vyléčení je včasná diagnóza. Lékař diagnózu stanoví na základě rentgenových snímků hrudníku, kožních testů a analýzy slin.

Velmi důležitý je tuberkulinový test. Tuberkulin je protein používající se k rozpoznání TBC, své využití má ale i ve formě očkování proti této chorobě, je totiž obsažen v očkovací látce proti TBC tzv. BCG vakcíně.

Léčba tuberkulózy je rozdělena do několika stádií a odvíjí se od celkového stavu pacienta. Závisí i na případných doprovodných onemocněních. Dle stavu pacienta se zvolí nejvhodnější antibiotika a léčba může začít. Léčba zpravidla spočívá v několikatýdenní intenzivní léčbě, po které následuje opět několikatýdenní tzv. pokračovací terapie.

Léčba tuberkulózy je dlouhodobá záležitost. Konkrétní doba léčby je závislá na rozsahu nemoci u pacienta. Ale platí, že k úplnému vyléčení je třeba minimálně šesti až devíti měsíců léčby. Cílem léčby je zbavit nemocného co největšího množství bakterií.

Tuberkulóza patří mezi vyléčitelná onemocnění. Úspěšnost léčby spočívá v především v jejím bezpodmínečném dodržování a v řízení se pokyny lékařů. Neléčená tuberkulóza může skončit až smrtí. A pozor prodělání tuberkulózy neznamená, že budete vůči tomuto onemocnění do budoucna imunní.

Prevence tuberkulózy

V České republice je základní metodou prevence očkování. Očkování je povinné a je stanoveno zákonem. Očkována je vakcína BCG. Očkování probíhá už u novorozenců a později ve věku kolem dvanácti let.

Očkování spočívá ve vpichu očkovací látky do ramene. Tuberkulinovou zkouškou je zjišťována účinnost našeho očkování. Zkouška se provádí vpichem Tuberkulinu do předloktí a kontrolou prováděnou po dvou dnech. U úspěšně očkovaných jedinců se objeví na Tuberkulin reakce v podobě dočasného otoku v místě vpichu. Pokud se reakce nedostaví, je jedinec přeočkován.

Hlavním smyslem vakcinace je zabránění vzniku smrtelných forem tuberkulózy. A tedy především vzniku miliární tuberkulózy či tuberkulózního zánětu mozkových blan. První jmenovaná spočívá v rozšíření Kochových bacilů prostřednictvím krve do celého těla nakaženého.

Důležitým faktorem prevence je se také snažit nepřijít do kontaktu s infikovanou osobou. Což není dost dobře možné, protože na ulici takovou osobu těžko poznáte. Ale to není tak důležité. Důležitější je vyhnout se dlouhodobému kontaktu s nemocným. Dlouhodobý kontakt totiž znamená riziko přenosu nákazy, proto se také nemocní léčí v izolovaném prostředí v nemocnici.

Mezi další formy prevence patří dodržování základních hygienických návyků a zdravotních zásad.

Pravidla prevence jsou velmi důležitá hlavně z důvodů zabránění vzniku onemocnění.

Součástí prevence je i včasná návštěva lékaře při zpozorování příznaků TBC. Zvláště když u sebe pozorujeme přetrvávající kašel, teploty a zvýšenou únavu.

Celostátním protituberkulózním programem prevence je nalézání zdrojů infekce a zabránění jejich šíření pomocí léčby. Základním kamenem tohoto programu je především vyšetřování skupin, u kterých je vyšší pravděpodobnost vzniku tohoto onemocnění. Mezi takovéto rizikové skupiny patří především lidé z okolí nemocných (rodina, přátelé, spolupracovníci). Dále také lidé nemocní určitými nemocemi (cukrovka, AIDS) a lidé beroucí léky, jež snižují obranyschopnost vůči TBC. Do nejrizikovější skupiny obyvatel patří lidé ze sociálně slabších skupin. Tedy především bezdomovci a narkomani, kteří představují asi 20 % případů nákazy tímto onemocnění.

Pro zdravotníky je důležitým opatřením nošení roušky či respirátoru při kontaktu s nemocnými během jejich léčby.

V opatřeních předcházejících aktivaci baktérií již přítomných v organismu, tedy v případech latentní infekce, se osvědčuje podávání antibiotik. Podávání antibiotik je důležité i v případě snížení přirozené imunity člověka, zejména pokud člověk trpí virem HIV či byl dlouhodobě nemocný. Léčbou antibiotiky by měli projít všichni lidé, kteří přišli do styku s nemocným.

Nezanedbatelnou prevence onemocnění je správná životospráva, častý pohyb na čerstvém vzduchu a hlavně dodržováních hygienických zásad.

Jak si mohu pomoci sám

Člověk nemocný tuberkulózou musí v prvé řadě dodržovat řádnou léčbu, ale je vhodné činit i další opatření. Nemocný člověk si v žádném případě nemůže dovolit zanedbávat běžné hygienické zásady. Dokonce by je měl dodržovat ve zvýšené míře.

V zásadě platí nekašlat bez zakrytých úst, plivat pouze do kapesníku či plivátka. Důležitou součástí léčebných opatření je, aby nemocný měl jídelní a hygienické potřeby jen pro sebe.

Nemocný člověk by se měl vyhnout kontaktu se zdravými osobami. To platí zejména v prvních fázích nemoci, kdy existuje možnost přenosu nákazy. Proto je důležité, aby nemocný uvedl všechny osoby, s kterými byl v kontaktu. Tyto osoby musí být neodkladně vyšetřeny, jejich zdravotní stav podléhá kontrole a probíhá u nich preventivní léčba antibiotiky. Děti bývají zpravidla pro jistotu znovu naočkovány. Takto může pacient sám zabránit dalšímu šíření infekce a ochránit své blízké.

Podobné příznaky jako tuberkulóza může mít

Astma bronchiale

Zánět plic

Sarkoidóza

Lepra

Syfilis
)

Komplikace tuberkulózy

exsudativní pleuritis

spontánní pneumotorax

Diskuse

Další názvy: TBC, tubera, souchotě, souchotiny, úbytě, tuberkulosa

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s tuberkulózou

Máte zkušenost s tuberkulózou?

TBC Radek_66_H (26.10.20)

Měl jsem otevřenou a silně rozvinutou TBC-lekářka, která mě přijímala, říkala, že to mám tak 50-50 mezi životem a „tím druhým“. Příznaky přesně jak píše p.Lajnová. Jenže ještě po 7. měsících v santoriu nejsem zdráv. Stále nemám negativní kultivační test. Tak dlouhá doba na izolovaném oddělení, zvlášť v případě zákazu návštěv a nemožnosti vycházek mimo areál, je mimořádně psychicky náročná - vaši spolupacienti většinou nejsou žádným výkvětem společnosti. Do toho všeho došlo k zavlečení koronaviru, který právě prodělávám, naštěstí asi v té lehké formě, dokonce bez teplot a bolesti hlavy, ale s tlakem v horní části hrudi, občasným odkašláváním a ztrátou čichu a chuti. Opět je to náročné hlavně duševně: být jako by na samotce - v karanténě na i tak izolovaném oddělení. Na Vánoce by mě měli pustit domů, jestli jen dočasně, to se snad uvidí. Jinak jsem tady viděl i dva pacienty, které koronavir skolil opravdu těžce, jednoho museli odvést na JIPku do vybavenější nemocnice. Jinak běžte na rentgen pokud vám o něj obvodní lékař požádá. Já tak svou nedisciplinovaností TBC přecházel cca 3 měsíce a pokud bych v době počátků Covidu se jím nakazil, už bych tady pravděpodobně nepsal.

Léčba

Už jsem dostal hodně injekcí, zpočátku kapaček a pořád mám hromadu prášků a občasné odběry (mám málo dostupné žíly) - hrůza.

Co mi pomohlo

Při tak dlouhodobém pobytu je k nezaplacení přenést do léčebny nějaké své hobby, pokud je to možné. U mně je to Notebook a fotografování (nepravidelné vycházky do parku). Jako ajťák mám i VPN do firmy s připojením na ostatní, kde občas poskytuji drobnou výpomoc. Bez toho bych se tady už asi zbláznil. Pak je dobrý alespoň telefonický kontakt s rodinou a známými. Mám 55 let a jsem dlouho rozvedený, takže kontakt s vlastní rodinou nemám, ale i to je pro ostatní klíčové, zvláště při zákazu návštěv.

Tuberkulóza a pomoc pro okolí pacienta dcera pacienta TBC (20.02.18)

Diagnózu TBC jsme slyšeli v případě našeho táty (*1939) letos v lednu. Ztepilý a samostatný člověk se proměnil během 3 měsíců v ležícího pacienta, který se v průběhu stanovování diagnózy a následným léčení, propadal do těžkých stavů deprese a dalších zdr. komplikací, že jsme netušili, zda to přežije.

Vždy záleží na přístupu jak pacienta, tak hlavně zdravotnického personálu. Máme +/- zkušenosti, ale sečteno a podtrženo - táta se zotavuje a to je důležité.

Všichni blízcí jsme absolvovali vyšetření na plicních střediscích (s neg. TBC), ale to je třeba z důvodu bezpečnosti. Každodenní návštěva u pacienta je rozhodně podporou v léčení. Nedali jsme se odradit zhoršujícím se stavem a trpělivě jsme čekali, až bude líp. Je třeba počítat se zvýšenou potřebou nutričně vydatných potravin, což není levná záležitost. Pacienta po cca 1,5 měsíci léčby má dojem, že se s ním „nic nedělá“, ale důležitý je klinický obraz, který se sleduje. Nenechte se odbýt ošetřujícím personálem a zjišťujte další možnosti léčení.

Nepříjemnou se rozhodně jeví informace, že pacienty TBC následně centralizují do plicních léčeben. Vzhledem k tomu, že můj otec s největší pravděpodobností uvedenou bakterii získal při léčbě zápalu plic v nemocnici - není to úplně ideální místo pro rekonvalescenci.

Přeji hodně sil všem z blízkého okolí pacienta s TBC a úspěšné zakončení léčení!

Tuberkuloza plic Marcela Lajnová (16.11.14)

Úplně přesně to vystihuje článek. Měla jsem suchý, dráždivý kašel, bolesti na plicích hlavně v horních lalocích. Vysoké teploty i po antibiotikách, ráno menší, večer až třicetdevět. Byla jsem ohromně unavená, nemohla jsem dýchat. Sebemenší námaha mě brala dech. Poprvé v životě jsem měla nechutenství, jídlo jsem nemohla ani vidět, tak jsem pila aspoň mléko, abych měla nějaké živiny. Strašně jsem se v noci potila, během chvíle byla noční košile na ždímání. Také se mě stalo, že jsem ve spaní viděla odehrávat můj život od mala, takové detaily, které jsem dávno zapomněla. Jak jsem si řekla, tak já umírám, tak se to přetrhlo. Měla jsem strach, ještě se mě nechtělo. Byla jsem strašně, strašně unavená a opravdu do slova a do písmene mě bylo na umření.

Léčba

Rodina mě vzala na pohotovost, tam mě poslali na rengen a pak se děly věci, panečku. Druhý den Žamberk. Přijal mě pan doktor Doleček, jásal nad rengenem, že úplně čítanková tuberkuloza, že si tam pobydu pěkně dlouho. Mně se v ty chvíli hroutil svět. Celý den jsem probrečela, nesměla jsem chodit mezi ostatní. jen s rouškou. Rodině jsem oznámila jen formou sms, co mi je, nebo bych to pro brečení stejně ze sebe nevysoukala.
Pak jsem si řekla, holka nedá se nic dělat, stalo se, musí se bojovat. Měla jsem strach o zaměstnání, ale tam mě uklidnili, ať se nebojím, že na mě počkají, ať se věnuji léčbě. To si myslím, že mi také moc pomohlo. Pomohlo taky to, že už jsem věděla, co mi je. Moc jsem toho o ty nemoci nevěděla, ale v léčebně bylo dost materiálů si o tom přečíst. Velkou radost mě to nedělalo, hlavně ta délka léčby.
Můžu vám říct, že mě bylo hrozně, ale hned po prvních lécích po obědě, Soral mi dali, se mě přeukrutně ulevilo. Líp se mi dýchalo, bolest byla menší. Smířila jsem se s tou diagnozou a zakousla jsem se do léčení. Musela jsem jíst kupu prášků, měla jsem strach, co na to žaludek, ale dobrý. Radši jsem vynechala černé kafe, abych ten žaludek nedráždila. Celý můj pobyt v Žamberku hodnotím na jedničku, jak personál, starostlivost o pacienta, tak prostředí a nádherný park, kam jsme mohli na vycházky. Jsem tam doktorům i sestrám vděčná, že mě vrátili do života. Každý, kdo uslyšíte tuto diagnozu, bojujte, tento boj jde vyhrát oproti jiným nemocem. A psychika dělá divy.

Co mi pomohlo

Dva měsíce v Žamberku. Léky,léky a zase léky. Klid na lůžku, ale i procházky parkem dle možnosti. Po propuštění ještě léčba léky další dva měsíce, ale už jen poloviční množství. Pomohly mě léky a víra v to,že se uzdravím. Věřila jsem panu doktoru, sestrám, lékům a sobě. Měla jsem za sebou milující rodinu, která mě navštěvovala a telefonovala, v práci mě čekali s otevřenou náručí. Ta nemoc mě hodně moc dala, měla jsem dost času na posteli přemýšlet, co je vlastně v životě důležité a co ne. Uvědomila jsem si tam mezi (většinou) bezdomovci, jak jsem velice bohatá, že mám milující rodinu, střechu nad hlavou a jistou práci. Jsem šťastný člověk a přeji to všem.

Tuberkulóza Rozinkak (16.05.14)

Ahoj, i já jsem onemocněla tuberkulózou plic. Dalo by se říct, že tato nemoc je velice zvláštní. Jak to vše začalo, před 4 roky ji měla moje sestra. Takže jsem věděla, co mě čeká. Bylo mi sděleno, že jsem ji měla od ní. Takže tento bacil ve mně pouze 3 roky spal a když jsem se vyčerpala a měla jsem sníženou imunitu, tak se probudil. Měla jsem hrozný kašel, někdy až záchvatový, někdy jen malé odkašlání. Pořád jsem se vymlouvala na přechozenou chřipku a k doktorovi si nezašla. Asi po měsíci se můj stav zhoršil. Měla jsem pocení na hrudi hlavně v noci, večer jsem kvůli kašli nespala, a proto jsem byla šíleně unavená. Píchalo mě na hrudi a nechuť k jídlu byla taky, přesto jsem nezhubla tak dvě kila max. K doktorovi jsem se rozhodla jít poté, co jsem začala být hrozně dušná, ani zívnout mi pořádně nešlo. A vzhledem k tomu, že ráda běhám, tak jsem potřebovala dýchat normálně. Doktorka si mě poslechla a poslala rovnou na plicní vzhledem k tomu, že měla tuberkulózu moje sestra. Tam už mi z rentgenu řekli, že tam mám nález a je to z 90% tuberkulóza. Když jsem věděla, co mě čeká, byla jsem psychicky na dně v karanténě přes dva měsíce. Ten čas se vlekl a ty prášky byly hrozný a nesmějí se vyzvracet. Je pravda, že po dvou týdnech jste negativní, ale musí se k tomu ještě čekat 6 týdnů, aby se to náhodou nevrátilo. V 8. týdnu mě pustili na víkend a já byla, jak když jsem odmaturovala. Celkově po 10 mě pustili domů úplně a čekala mě ještě tří měsíční léčba doma ambulantně. Teď už je to rok, co jsem jí měla a cítím se dobře a víc mě to přimělo se k sobě chovat lépe a nic nezanedbat. Akorát mě ještě doprovázejí další problémy způsobené prášky, co jsem na to brala, např. zánět vaječníků, špatné játra apod. Jsou to prostě driáky.

Tbc a její začátky Jindri (17.10.12)

I já měla zkušenost s tbc, začalo to pokašláváním, únavou, jak už to bylo zde popsáno, v noci potom, když už bylo hůř, jsem měla vysoké horečky, které neustupovaly, ráno jsem se probouzela úplně promočená potem, samozřejmě byly i potíže s dýcháním, píchání v plicích. Je dost zvláštní, že 4 doktoři podcenili moji diagnózu, takže jsem přišla o půlku plíce. Též mi fialověly nehty a byla mi pořád zima, zhubla jsem o deset kilo takovou rychlosti, že jsem si toho ani nevšimla. Kašel byl též suchý, pak s hleny, občas ucpaný nos.

Léčba

V nemocnici jsem byla tři týdny, všelijaká vyšetření, magnetická rezonance, ultrazvuk, rentgen, krev vyšetřili a hleny vykašlané. Co mi pomohlo? Že jsem půl roku brala troje antibiotika a vitaminy, přestala jsem kouřit a víc jist. Ale holt už to nebude stejný jako před tím.. Teď jsem náchylnější mnohem víc k zánětům plic. Jestli se to nezmění, tak mi též vyhrožují že mi odeberou tu poškozenou plíci.

Tbc s miliárním rozsevem kaška4 (17.01.12)

První problémy s plícemi jsem měla od roku 2007, kdy mi diagnostikovali zápal plic neznámého původu. Zápaly se pak ještě třikrát opakovaly, byla zjištěna i Mykoplazma. Chodila jsem na pravidelné kontroly a když se v roce 2011 snímek stále nelepšil, bylo rozhodnuto o hospitalizaci. Akutní stav jsem měla za ty 4 roky pouze pětkrát. Jinak jsem pociťovala pouze únavu a pocení. Nejvíc mě trápilo píchání na hrudi, trošku jsem zhubla, ale nijak radikálně.

Léčba

Je třeba stanovit přesnou léčbu, jde o kombinaci antituberkulotik. Má léčba trvala sedm měsíců, vyhýbala jsem se stresu, práci a námaze a zdravě jsem se stravovala.

Co mi pomohlo

Antibiotika mi nezabírala, a tak mi byl operativně odstraněn střední lalok plic. Pak mi stanovili léčbu s tím, že mám uzavřenou tbc s miliárním rozsevem na obou stranách plic, takže mohu žít mezi lidmi, ne v sanatoriu, jen musím každých šest týdnů na kontrolu.

TBC mike (24.02.10)

Můžu z větší části potvrdit co je uvedeno v předchozí části textu.

Ze začátku to vypadalo jako obyčejná chřipka - teploty, horečky - zejména zimnice, kašel, bolesti zad. Zkusil jsem to tedy léčit jako chřipku, ale problémy neustoupily. Teploty i kašel jsem měl pořád, navíc kašel se stával úpornější a cítil jsem i bolest (píchání) na plicích. Těžko říci jestli bych kašel nazval jako suchý.

Někdy mi přišlo, že mám oba najednou. Chvílemi jsem měl dráždivý suchý kašel a o hodinu až dvě později jsem bez větších komplikací vykašlával hleny (i bez pomocných přípravků na odkašlávání). Do toho se začalo přidávat noční pocení (před nasazením léčby opravdu dost). Souhlasil bych i s výkyvy teplot během dne, protože po ránu mi prakticky vždy bylo dobře a přes den se stav zhoršoval, večer jsem měl občas až horečku. I kašel měl takový vlastní denní režim. Po ránu jsem byl nejzahleněnější a přes den to nebylo tak výrazné a až k večeru se to o něco přihoršilo. Celou dobu jsem měl zahleněné pouze dolní cesty dýchací, horní cesty (nos) jsem prakticky ucpané neměl.

Bylo jasný, že toto chřipka nebude a tak jsem šel k doktorce (cca až po 2-3 týdnech). Ta mě hned poslala na plicní do nemocnice, kde dospěli k závěru, že mám zřejmě přechozený zápal plic a nasadily léčbu antibiotiky.

Nastalo určité zlepšení, už mě skoro netrápily teploty a noční pocení, kašel však nezmizel. Po dobrání antibiotik se RTG snímek plic moc nezlepšil a tak jsem prodělal první tuberkoloidní test vpichem do ruky s negativním výsledkem a brali si i vzorku hlenu. Poté zkusili ještě jedny antibiotika, ale když ani to nezabralo, poslali mě na CT a dělali ještě pár dalších testů až mi včera volali, že mám tuberkulózu.

První problémy se obevily těsně před Vánocemi, k doktorce jsem šel v půli ledna
a nyní až koncem února mám verdikt, který mě vůbec netěší.

Zvláštní pro mě je, že po celou dobu jsem neztratil vůbec chuť k jídlu, což se u nemocí stává a také že v posledních tak 2-3 týdnech jsem krom kašle prakticky nepozoroval další příznaky.

Léčba

To mě čeká od zítřka, minimálně 4-6 týdenní pobyt v léčebně a léčba antibiotiky. Co bude dál nevím přesně. Mám pocit, že nějaké domácí léčení a pak ještě docházení do nemocnice.

Co mi pomohlo

Nekouřit, jakožto kuřák můžu říct, že po každým cigáru se mi připomněla bolest na plicích, což mi prakticky kouřit moc nedovolovalo.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Diskuze o tuberkulóze