Vši léčí Pediatrie a patří mezi Infekční onemocnění

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? včera v 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU včera v 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

DISKUSE, Popis, Příznaky, Léčba, Komplikace

Popis vší

Zavšivení neboli pedikulóza Dva druhy vší Veš dětská a její životní cyklus Šíření vší Rodiče a dítě s pedikulózou

Zavšivení neboli pedikulóza

Při napadení vší mluvíme o parazitárním přenosném onemocnění. Postihnout může člověka bez ohledu na jeho věk či pohlaví. Typicky se napadení vší však objevuje u dětí povinných základní školní docházkou, přičemž více jsou k němu náchylná děvčata. Onemocnění je při dodržení všeobecně platných zásad odvšivování obvykle nekomplikované a jeho zvládnutí je otázkou 14 dnů. Nejsou však vyloučeny některé komplikace, o kterých je pojednáno níže.

Nepříjemným aspektem je pro nemocného, tedy především pro dítě, izolace od dětského kolektivu do doby zvládnutí problému, zdlouhavé procedury mechanického odstraňování (vyčesávání) vší a jejich vajíček, tzv. hnid, a pocity svědění působené pohybem a bodáním parazita.

Z důvodu nedostatečné informovanosti laické veřejnosti o problému vší má toto onemocnění i psychologickou stránku, zahrnující pocity viny, studu a vyloučení ze společnosti. Jak však napoví následující text, s úrovní hygieny konkrétního jedince či rodiny pedikulóza rozhodně nesouvisí.

Onemocnění je rozšířené celosvětově bez vztahu k vyspělosti konkrétních zemí. Jen mizivý počet skutečně onemocnělých je evidován dětskými a jinými lékaři.

Přípravky na hubení vší jsou k dostání bez lékařského předpisu, a právě sledování počtu prodaných balení těchto přípravků slouží k odhadu četnosti výskytu onemocnění. V posledních letech se v ČR ročně prodalo takových balení několik desítek tisíc. V první polovině devadesátých let minulého století to však bylo ročně i několik stovek tisíc přípravků.

Tento nárůst byl způsoben genetickými mutacemi v DNA vší, které měly na svědomí nárůst odolnosti parazitů proti standardně užívaným léčivům (zde insekticidům, prostředkům k hubení hmyzu). Tento bludný kruh, který začíná vznikem rezistence na staré léčivo, pokračuje zavedením léčiva nového a končí opět šířením parazitů rezistentních na léčivo nové, se v případě vší opakuje cca po 10-15 letech.

Zabránit tomuto nepříznivému jevu lze zvýšenou nabídkou různých účinných látek v léčivech a užíváním přípravků působících na jiném principu, než insekticidy (viz. dále).

Dva druhy vší

Na člověku parazitují dva základní druhy vší. Jedná se o Veš dětskou (Pediculus capitis) žijící ve vlasaté části hlavy a o Veš šatní (Pediculus humanus), která žije ve spodním prádle a na související oblasti lidského těla.

Oba druhy jsou vzhledově identické a liší se především v genetické informaci, kterou jsou vybaveny. Přes tuto podobnost každý druh vždy parazituje na té lokalitě (vlasech či naopak ohanbí a spodním prádle), která je pro něj typická a nepřelézá do lokality druhé.

Pouze Veš šatní má spojitost s nedostatečnou hygienou. Jsou jí ohroženi ti, kteří si dlouhodobě nesvléknou spodní prádlo (ani na noc) a nemění ho za čisté, řádně vyprané.

Oproti tomu Veš dětská přežívá spolehlivě veškeré úkony hygieny, tedy mytí hlavy a česání běžným hřebenem. Mimo vlasy (např. na tkaninách) nepřežívá obvykle déle než jeden den. Z toho je skutečně patrné, že s úrovní hygieny výskyt vší nesouvisí. S tímto faktem je nemocného a jeho okolí seznámit.

Veš dětská a její životní cyklus

Samička dospělé vši pohybující se ve vlasech začne několik hodin po kopulaci klást vajíčka (hnidy). Tyto hnidy lepí na vlasy těsně při pokožce speciálním, velmi účinným lepidlem, které je bílkovinné povahy. Odolává působení vody, šamponů a česání vlasů běžným hřebenem. Tvrzení, že hnidy se nelepí na barvené vlasy, je mylné, lépe řečeno ne vždy pravdivé. Proto se likvidace vší obarvením vlasů nepokládá za dostatečné opatření.

Hnidy lze nalézt obvykle v krajinách za ušními boltci a na týle. Z hnid se za 8-10 dní líhnou larvy (nymfy), které jsou již podobné dospělým vším. Jsou ihned schopné bodat a sát krev. Po trojím svlékání se nymfa opět za cca 8 dní promění v dospělou veš. Ta se dožívá maximálně dalších 30 dní, za které ovšem dokáže naklást několik desítek hnid.

Šíření vší

Veš vždy zůstává v kontaktu s lidskými vlasy a samovolně je neopouští. K přenosu je třeba přímý a nikoliv zběžný kontakt vlasů nemocného a zdravého člověka, k jakému dochází zejména u dětí při kolektivní práci ve škole, při hrách, apod.

Dospělá lezoucí veš si jednoduše „přestoupí“ na nového hostitele, kde klade nové hnidy a životní cyklus se opakuje. Přenos vzduchem není možný. Dlouho se diskutovala možnost přenosu na předmětech, např. na hřebenech, ale dle nejnovějších publikací se jeví jako značně nepravděpodobná. Pravděpodobnější je přenos pomocí tkanin (čepic, ručníků, ložního prádla, čalounění), do kterých se veš zachytí. Dojde-li včas ke kontaktu tkaniny s vlasy člověka, může veš takto osídlit nového hostitele. Nemá na to však mnoho času. Jakmile se parazit ocitne mimo hostitele, ztratí tak zdroj obživy. V řádu několika hodin se dehydratuje a vyčerpá, ztratí schopnost sát a poté se i pohybovat. Hyne do cca 24 hodin od posledního sání, s klesající teplotou okolí se však tato doba může prodlužovat.

Příznivým prostředím k šíření vší jsou všechny dětské kolektivy, ať už se jedná o pravidelnou školní a zájmovou činnost nebo o jednorázové akce typu letních táborů a sportovních výcviků. Děti se při práci, hře nebo tanci nevědomky hlavami dotýkají – z tohoto důvodu je výskyt nejčastější u dívek ve věku od 6 do 10 let, které se k sobě přibližují častěji než chlapci, a přenos je u nich podpořen dlouhými vlasy. Obvyklý, a v podstatě téměř jistý, je také přenos mezi sourozenci, zvláště pokud sdílejí společné lůžko.

Rodiče a dítě s pedikulózou

Pokud rodiče zjistí, že jejich dítě má vši, musí tuto skutečnost nahlásit ve škole a v kolektivech, kde se dítě v období posledních dvou týdnů pohybovalo. Nemocné dítě nesmí být odesláno do dětského kolektivu (škola, dětský tábor) do doby, než rodiče provedou odstranění všech lezoucích vší a také hnid (zlikvidovány musejí být všechny hnidy ulpělé na vlasech ve vzdálenosti 0-10 mm od pokožky).

Školy a jiné instituce jsou povinny o výskytu vší v kolektivu informovat rodiče ostatních dětí. U těch je na místě provádět pravidelnou kontrolu ve vlasaté části hlavy v intervalu 2 dnů po dobu cca 3 týdnů.

Příznaky nákazou vší, vzhled hnid a vší

V období jednoho až čtyř týdnů po nákaze (kontaktu s nemocným) se projeví svědění a pálení pokožky hlavy. Tyto pocity jsou vyvolány bodáním, sáním a pohybem nymf a dospělých vší. Dráždivě působí i rozpouštědlo, které veš vypouští do kůže při sání. Může navodit různé alergické reakce, od místních (vyrážka, celkové zarudnutí a silné svědění) až po celkové (alergické asthma).

Nemocný je neklidný a nesoustředěný, neustále se škrábe. Rozdrásání pokožky může vést ke vstupu bakterií do jejích hlubších vrstev a způsobit tak zánětlivé onemocnění kůže (impetigo aj.). Vzácně je možno pozorovat mírný vzestup tělesné teploty a zvětšení místních uzlin.

Hnidy se jeví jako miniaturní váčky připojené k vlasům, většinou bělavě lesklé. Jejich velikost se pohybuje okolo 1 mm. Na rozdíl od lupů je nelze smýt či odfouknout. Odstranitelné jsou pouze mechanicky. Hnidy nacházející se na vlasu dále než 1 cm od pokožky jsou vylíhlé nebo mrtvé, neboť vlas roste o cca 1 cm za měsíc a tato doba přesahuje dobu trvání životního cyklu vší. Naopak nález hnid blíže k pokožce znamená, že ve vlasech jsou pravděpodobně i pohybující se dospělé vši.

Dospělá vešhnědé, kapkovitě protáhlé tělo o délce pouze 2-4 mm s třemi páry končetin, kterými se přichycuje k vlasu. V časném stádiu rozvoje nemoci bude možno nalézt ve vlasech maximálně na dvě desítky lezoucích vší, v případě pokračování bez léčby pak až několik stovek jedinců.

Léčba vší

Léčbu zahájíme pouze v případě, že ve vlasech najdeme dospělé lezoucí vši. V souladu s tímto nálezem by měly být na jednotlivých vlasech (především za ušním boltcem a na týle) nalezeny hnidy nacházející se blízko (pod 1 cm) k pokožce.

Dítě do vyřešení problému nesmí do dětského kolektivu.

Je-li nemocným muž či chlapec, nabízí se nejjednodušší řešení, tedy ostříhání vlasů na délku pod 1 cm. V takto krátkých vlasech vši žít nemohou.

Pokud je toto řešení nevhodné, např. u dívek, postupujeme takto:
V lékárně zakoupíme přípravek proti vším. Je k dostání bez lékařského předpisu a zákazník má na výběr v podstatě ze dvou možností.

První z nich je koupě šampónu nebo spreje s insekticidem vyvinutým proti vším, který parazity hubí ochromením jejich nervové činnosti.

Druhou možností jsou přírodnější přípravky s olejnatými látkami, které ucpávají vším dýchací cesty. V poslední době se jeví jako vhodnější druhé jmenované přípravky, neboť není možné, aby na ně byly vši rezistentní a jejich používáním se rezistence nezvyšuje (viz. výše). Nepůsobí škodlivě na pokožku hlavy a na vlasy. Přípravek použijeme dle návodu na obalu.

Proceduru je nutno ještě opakovat po 8-10 dnech, protože většina přípravku nezabíjí hnidy. Smyslem opakovaného použití je likvidace vší, které by se eventuelně mohly vylíhnout z nepoškozených hnid (viz. životní cyklus vši).

Dále léčbu podpoříme vyčesáváním vlasů tzv. všiváčkem, což je velmi hustý hřeben, který je k dostání v lékárně nebo je přibalen k přípravku proti vším.

Vyčesané vši a hnidy necháme padat na bílý papír nebo do umyvadla a poté likvidujeme (spláchneme).

Hnidy, které nebylo možné vyčesat, můžeme odstranit malými nůžkami i s vlasem. Vajíčka připevněná daleko od pokožky (nad 1 cm se jedná o mrtvé či vylíhlé hnidy) necháme s vlasy odrůst. Teprve po odstranění všech podezřelých hnid a lezoucích vší je možné dítě poslat do kolektivu.

Pozor! Insekticidní přípravky jsou agresivní látky. Je nutné je používat přesně dle návodu výrobce, zejména dodržet dávkování. Nehynou-li vši po aplikaci přípravku, pak se zřejmě jedná o vši rezistentní na tuto chemikálii. Oznamte to svému lékárníkovi, který vám prodá přípravek obsahující jinou účinnou láku. V žádném případě nezvyšujte dávky, tak byste škodili nemocnému, ne vším.

K léčbě zásadně nesmí být použit petrolej! Je sice účinný, ale případná alergická reakce na něj může ohrozit život nemocného.

Komplikace vší

Děti jsou obvykle neklidné a nemohou usnout, u malých dětí mohou nastat i hysterické záchvaty se škrábáním.

Lékař vám může předepsat léčivo, které dítěti uleví od svědění a uklidní je. Na prvním místě je však co nejrychlejší odvšivení, které samo působí úlevu.

Rozdrásáním pokožky při škrábání je vytvořena vstupní brána pro infekci. Ta se může projevit jako místní zánět kůže. Ačkoliv je to neobvyklé, může veš přenášet bakteriální nebo virové onemocnění, které se projeví místně nebo jako celkové onemocnění organizmu. Při pochybách se vždy poraďte s lékařem.

Diskuse

Další názvy: pedikulóza, zavšivení, nákaza vešmi

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s všemi

Máte zkušenost s všemi?

deti johanka123456789 (12.12.21)

Vši a dětské kolektivy jsou bohužel nerozlučná dvojice. Pokud vaše dítko navštěvuje školu, školku, chodí na tábory nebo do kroužků, jistě jste se už s tímto nepříjemným parazitem setkali i vy.

Chytnout vši přitom může každé dítě bez výjimky a rozhodně to není ostuda ani příznak zanedbané hygieny. Právě naopak – vším se daří nejlépe v čistých a dobře opečovávaných vlasech. V mastných nebo špinavých vlasech se jim totiž hůře pohybuje, a tak si raději hledají jiného hostitele.

Vši dětské se šíří přímým kontaktem, kdy si přelezou z jedné hlavy na druhou. Naštěstí neumí létat ani skákat a po vypadnutí z vlasů brzy umírají, takže riziko sekundárního přenosu vší např. ze sedačky v MHD je zanedbatelné. A jelikož jsou děti hravá a kontaktní stvoření, není divu, že právě školy a školky jsou nejčastějším zdrojem nákazy. Vši ale nejsou výjimečné ani u dospělých, nejčastěji se nakazí rodiče od svých dětí.

Proti vším neexistuje žádná 100% účinná prevence. Důležité je ale být zodpovědný a zabránit jejich dalšímu šíření – a to tak, že vši okamžitě ohlásíte škole či školce a dítko necháte doma, dokud nebude zcela odvšivené – tedy nebude mít ve vlasech žádné vši ani hnidy. Přítomnost hnid bez vší je rovněž příznakem zavšivení. Nakažené dítě nesmí chodit do žádného kolektivu a pokud škola u dítěte vši odhalí, pošle jej domů.

Jak poznat vši a hnidy ve vlasech
Hlavním příznakem zavšivení je svědění, které vzniká po kousnutí vší – veš se živí krví podobně jako klíště nebo komár. Při nadměrném škrábání si navíc dítě může do kůže zanést infekci. Mezi další časté příznaky patří:

červené fleky na kůži na zátylku a za ušima,
celkový neklid dítěte nebo špatný spánek.
Pokud si vaše dítě škrábe hlavu nebo u něj pozorujete některé z dalších příznaků, měli byste mu ihned důkladně prohlédnout hlavičku. A jak vypadají vši a hnidy co přesně hledat?

Vši svou velikostí a tvarem připomínají kmín, mohou být ale světlejší nebo šedé. Jsou velice hbité a budou rychle utíkat před vaším zrakem. Hnidy jsou vajíčka vší, která jsou pevně přilepena na vlasy a mají světlou barvu, tedy bílou až béžovou. Jsou menší než 1 mm a pouhým okem je mnohdy těžké je najít, obzvláště v blonďatých vlasech.

A jak vznikají vši? Vši začínají klást vajíčka prakticky ihned po tom, co se dostanou do vlasů. Z vajíček (hnid) se asi po týdnu vylíhnou nymfy, které se sice ještě nerozmnožují, ale mohou přelézat na další dětské hlavičky. Zhruba po dalším týdnu z nymfy vyroste dospělý jedinec, který již klade vajíčka.

Vši versus elektronický hřeben hogana (26.02.17)

Dcera je chytla v čekárně u lékaře na ORL, opravdu už nikdy si nedáme bundy na společný věšák pro pacienty. Do školky nechodí a sourozence nemá.

Elektronický hřeben neměli na skladě, což je dost zajímavé a to v několika lékárnách, zato každou blechovou kravinku, to jo. Koupila jsem Paranit cca 400 Kč, hlavu jsme měli mastnou i po umytí, hnus, fujtajbl a ještě hnidy likvidovat, za ty peníze. Šampon nestačil na opakovaná použití na dvě hlavy.

Naštvaná jsem objednala elektronický hřeben, zabije všechno a nemusela jsem se hnid ani dotknout, preventivně nás procesu jednou týdne a je klid jen dvě tužkové baterky občas koupit.Zajímavé je, že lékárna ho nemá skladem oproti pracným sajrajtům za prachy, který se v lékárně a prodávají a pro kterési přijdete časem znovu.

Prevence existuje, jen jedna a přijde na 600 Kč bez máčení a dítěte mučení.

Na vši pomáhá prevence Kalenka81 (20.10.15)

Nezanedbat prevenci!

Léčba

Snažím se vším předcházet, a tak svým dcerám po umytí hlavy každý týden vtírám pár kapek tea tree oleje. Rozetřu pár kapek v dlani a vetřu do vlasů. Pomáhá to.

Na vši pomohl sprej panigregorivocova (26.05.15)

Dobrý den,
moje dcera chytila vši. Chtěli jsme ji ostříhat, ale ona nesouhlasila, protože má krásné dlouhé vlasy do pasu, které si pěstuje celý život. Jednou nám babička přivezla Difuzil. Nastříkala jsem ji hlavu, dala kolem vlasů pevně igelitový pytlík a nechala takto asi 20 min. Poté jsme pytlík sundali a bylo jich tam asi 20. Takto jsme to opakovali každý den 2 týdny a teď opakujeme pravidelně jednou týdně, abychom je znovu nechytli. Difusil je levný (kolem 70 Kč) a vydrží dlouho. Doporučuji!

Jak na vši nicksally (02.04.15)

Pěkný den, mám pro vás malou radu, jak na vši!

Mně pomohlo si dát ocet s horkou vodou a pak vyčesat z vlasů hnidy! Pěkně pramen po pramenu, a když tam bude, vzít pinzetu a stáhnout z vlasů.

Jak na vši u dětí levně a bez chemie beruska007111 (22.02.14)

V noci má dcerka prišla se svěděním, že nemůže usnout.prohlídla jsem vlásky a
našla vešku.

Léčba

Jelikož doma nemám nic jiného, kosmetiku tropokolagen, která nemá
chemii a využívá jen bílkoviny a peptidy, tak jsem dcerku umyla svým šamponem a
vyčesávala. Vešky postupně umíraly, vyčesala jsem jich 20. Pak místa,
která na krku vypadala děsivé, postříkala sprejem s tropokolagenem a kys.
Hyaluronovou. Za chvilku zarudnutí zmizelo.

Svědění přestalo, nic jsme nevyvářeli, nepřevlíkali. Jen jsem polštář prohlédla a vyklepala. Ráno jsme to samé udělali, i když dcerka tvrdila, že ji hlava nesvědí. Vyčesala jsem 3 mrtvé
a zkontrolovala hnidy. Našla jsem jich asi pět na zátylku a nehty je odstranila. Dcera má po téhle proceduře nyní nádherné vlásky bez vešek. Já s touhle sestavou napravují následky odbarvování na blond. Tak jsem vyzkoušela a funguje to. Cena? Pokud to propočítám, tak to bylo asi za dvacku a čas s tím strávený.

Co mi pomohlo

Nevím, čím to je, ale asi vši nemají rády tropokolagen :)

Jak léčit vši močí Petra3333 (03.07.13)

Asi to bude znít divně, ale máme zkušenost z anglických stránek. Odvšivení, které máme vyzkoušené, pomáhá hlavně dospělým lidem dámská ranní moč. Musí se minimálně používat týden v kuse jako prevence pokud to vaše dítě přineslo ze školky, školy, protože dámská moč má hodně hormonů, ktterá vši likviduje. Opravdu mám vyzkoušeno na manželovi a po týdnu měl klid. Po 5 minutách si opláchnout hlavu a umýt obyčejným šampónem. Opravdu to zní divně, ale pomáhá to.

Léčba

Odvšivení

Ocet na vši AsteriXObeliX (01.07.13)

Hezký den přeji. Dočetl jsem se, že na vši funguje teplý OCET - vetřít pořádně do vlasů, pak nasadit koupací čepici a takto ponechat 4h. Tak jsme to zkusili a můžu jen doporučit - 100% to funguje. Parazit natáhl brčka a hnidy jsem vystřihal i s vlasem, na kterém se držel a bylo po problému. Tak přeji hodně štěstí těm co maji zrovna tento problém a poďme jim vyhlásit válku.

Liquido na vši Karrol7 (20.02.13)

Taky jsem toto doma zažila, takže vím o čem mluvíš. Je to hrůza a ještě když už toho tolik zkusíš a nic nezabírá! Naposledy jsem si koupila domů z lékárny Liquido, které nebylo ani drahé a zaujalo mě na ně snad vše - sérum i velikost balení. Po vyčesání jsem Samovi ještě hlavičku prohledala a už tam díky bohu nic neměl!

Jak se zbavit vší v dlouhých vlasech Lucka112233 (13.02.13)

Je mi 30 a vlasy mám husté a dlouhé do půl zad. Když jsem si měsíc drbala hlavu, ani ve snu by mě nenapadlo, že jde o vši. Až když ze mě jedna spadla na stůl přede mnou, bylo vše jasné. Brouzdala jsem celé dny na netu a úspěšně se jich zbavila bez stříhání či vyčesávání.

Léčba

Stačí obyčejný difusil z drogerie, neutrácejte zbytečně v lékárně a dodržujte základní logický postup. Za prvé - hnidy nezabijete nikdy - je potřeba je nechat vylíhnout, tzn. první den vystříkat hlavu difusilem, zabijí se dospělé vši a žádná už nesnese další vajíčko. Za „týden“ budou vylíhlé všechny hnidy a znovu vystříkáte celou hlavu - tzn. zabijete i poslední živé vešky, co se právě vylíhly. Ano, hlava Vás tedy ještě týden svědí celou dobu dodržujete přísné hygienické návyky - svůj ručník, žádný kontakt s ostatními členy rodiny - ani na gauči, židli, posteli apod. Hnidy se celý týden postupně líhnou a ihned sají krev, ale jsou mladé a nesnášejí žádná další vajíčka. Takže po týdnu jste bez vší.

Za druhé - veš neskáče, jen leze a přelézá, ale přežije 24 hodin mimo hlavu, tzn. po druhém postřiku nesmíte do stejné mikiny, bundy, postele, ručníku, hřebenu - teprve nyní vše vyprat, vyměnit, pokud někdo v rodině chytl živou veš, přežije a máte to stále do kola. Doporučuje se postřik zopakovat ještě za další 4 dny, většina zdrojů uvádí líhnutí 8-14 dní, takže pojem „týden“ berte orientačně. Uplynuly 3 měsíce, mám celou dobu pokoj, nestříhalo se a nevyčesávalo se, to by u mě ani nešlo. Tak pevné nervy!

Co mi pomohlo

Difusil forte H a na mytí hlavy šampon Všiváček nebo běžný s několika kapkami tea tree oleje - vším nevoní, odpuzuje je a navíc hojí vřídky na kůži

Vši ze školy Zuzana Risti (12.11.12)

Moje dcerka již několikrát přinesla domů vši ze školy a zbavování nevítaných hostů mě stálo nemalé finanční částky. Koupila jsem i šampon,který by měl pravidelným používáním zabránit následnému znovuusidlování vší. Přesto po nějaké době se opakovalo totéž včetně návštěvy lékárny. Samozřejmě jsem vyprala všechny ručníky, ložní prádlo atd. Zajímavé na tom bylo, že přestože jsme vícečlenná rodina, vši měla jen ona. Ve škole jedna z maminek řekla, že vyzkoušela proceduru, kterou jí někdo poradil a opravdu účinnou.

Na její radu jsem tedy koupila obyčejnou Alpu a smíchala v misce 1/2 na 1/2 s normálním stolním olejem. Nejdůležitější je samozřejmě důkladné mechanické odstranění všiváčkem. Měla jsem pocit, že vši včetně svých potomků jdou dolů mnohem lépe než při použití drahých prostředků zakoupených v lékarně. Proto vřele doporučuji.

Liquido Duo X na vši Jana33333 (17.07.12)

vši

Léčba

Liquido Duo X

Co mi pomohlo

U přípravku je taky sérum, čepice, hřebínek a šampon. Nejdřív jsme dceři umyla hlavu sérem, potom jsem to smyla obyčejným šamponem, pak jsem použila Liquido šampon. A vyčesávala jsem. Toto jsem opakovala 3× v určitém časovém rozmezí. No každopádně to zabralo perfektně. Taky jsem musela převlékat a vyvařovat oblečení a povlečení. Hrůza. Snad nás to zase dlouho nepotká.

Orthosan v boji proti vším Kubist (13.06.11)

Vši

Léčba

Orthosan

Co mi pomohlo

Mě, mým sestrám i mamce pomohl psí ORTHOSAN, vší jsme se zbavili za dva dny. Ale jen mytí hlav nestačilo. Několikrát denně jsme hlavu vyčesávali, ručně vytahovali hnidy a sestře, která má dlouhé husté vlasy, mamka vlasy žehlila žehličkou na vlasy, aby spálila hnidy. Celý víkend jsme jen česali, myli, vytahovali a snad jsme se vší zbavili. A také jsme každý den převlékali postel a vyvařovali povlečení.
Hodně štěstí v boji!

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Babské rady na vši