Vysoký krevní tlak

Přidat zkušenost

Vysoký krevní tlak léčí Interna - Kardiologie a patří mezi Onemocnění srdce

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Prodělaný covid a menstruace včera v 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35
Úzkost a deprese po Covidu 17.5.22 07:31  wiwiOL 31
Vypadávání vlasů po covidu 13.5.22 18:03  aiwwa 21
Zkušenosti s Covid testem 3.5.22 07:40  Uslava 6
Očkování covid 2 dávky 1.5.22 18:36  ugluk 24

DISKUSE, Popis, Příčiny, Příznaky a projevy, Rizikové faktory, Léčba, Jak si mohu pomoci, Komplikace

Popis hypertenze

Hypertenze neboli vysoký krevní tlak, je jednou z nejčastějších kardiovaskulárních chorob. Toto onemocnění je v dnešní době masově rozšířené. Dle statistik se s hypertenzí léčí okolo 20% dospělých osob. Ačkoliv je toto číslo už tak dosti vysoké, nejsou v něm zahrnuti lidé, kteří hypertenzí sice trpí, ale neléčí se.

Mnohdy se tedy tomuto onemocnění říká neinfekční epidemie a také se často zařazuje do skupiny civilizačních chorob. Odhaduje se, že 25% úmrtí ve věku nad 40 let je zapříčiněno právě touto chorobou. Jednou z příčin těchto smutných čísel je fakt, že hypertenze v počátečních stádiích nemá téměř žádné příznaky a postižení lidé o ní nevědí nebo ji zkrátka ignorují a neléčí se, neboť je nijak neobtěžuje (alespoň prozatím).

Za hypertenzi označujeme stav, kdy je krevní tlak delší dobu, či opakovaně zvýšen nad hodnotu 140/90 mmHg a u diabetiků nad 130/90 mmHg. Za ideální u dospělých osob se považuje tlak 120/80 mmHg.

Pod pojmem krevní tlak se rozumí síla, kterou působí krev na stěny cév, v nichž koluje. Hodnotu krevního tlaku lze jednoduše zjistit, pomocí tonometru. Při měření krevního tlaku získáme dvě hodnoty např.: 120/80.

První, vyšší a důležitější číslo označuje systolický tlak, který vzniká při srdeční stahu. Systolický tlak je v podstatě přímým odrazem stavu tepen. Jeho hodnota tedy většinou stoupá s přibývajícím věkem, protože starší lidé mají méně pružné cévní stěny, které se nejsou schopny již tolik „roztahovat“ při vyšším tlaku krve.

Druhá, nižší hodnota je zaznamenávána při uvolnění srdečního svalu a nazývá se diastolický tlak.

Příčiny hypertenze

Dle faktorů, které toto onemocnění způsobují, rozeznáváme dva druhy hypertenze.

První je hypertenze primární (nebo také esenciální), která se vyskytuje u většiny hypertoniků (asi u 90%). Ačkoliv je tento typ mnohem častější, příčiny nejsou bohužel, ani v dnešní době, zcela objasněny.

Předpokládané faktory, které ji způsobují, jsou obezita, nadměrný příjem kuchyňské soli potravou, dlouhodobý a nadměrný stres, genetické předpoklady, kouření, nadměrná konzumace alkoholu a nedostatek pohybu. Na vzniku primární hypertenze se zřejmě podílí více těchto činitelů zároveň.

Druhým typem je sekundární hypertenze, u níž je příčina známa. Je způsobena jiným, základním onemocněním a doprovází jej, jako druhotný příznak. Objevuje se při různých ledvinných nebo hormonálních chorobách, jako jsou např.: zúžení renálních arterií nebo Connův syndrom. Mezi tento typ hypertenze se počítá i přechodné zvýšení tlaku, při těhotenství či užívání některých léků. Další příčinou může být i zúžení hlavní srdeční tepny (aorty).

Příznaky a projevy vysokého krevního tlaku

V počátečních stádiích není krevní tlak příliš zvýšen. Nemocný tak bývá bez obtíží a často o ní ani nemusí vědět. Bohužel toto je na hypertenzi velice zrádné, neboť lidé, i když o ní vědí, jí mnohdy zpočátku nevěnují pozornost, protože se cítí zdraví a neléčí se, díky čemuž se onemocnění dále rozvíjí.

Prvními, neurčitými projevy, může být bolest hlavy, únava, porucha spánku. Obtíže se zhorší nebo se většinou prvně objeví až s pokročilým stavem nemoci, kde ale již v jeho důsledku vzniká různé poškození některých orgánů.

Rozeznáváme tři stadia nemoci.

prvním je nemocný většinou bez obtíží a jedinou známkou hypertenze je naměřený vysoký krevní tlak, který je nejprve občasný a později trvalý.

Druhé stadium je již charakterizováno aterosklerotickými změnami na tepnách. Levá srdeční komora je zvětšena, což je důsledkem neúměrného zatížení, zvláště levé části srdce. Tento příznak prokážeme hrudním echokardiografickým (ECHO), rentgenovým (RTG) a elektrokardiografickým (EKG) vyšetřením. Při vyšetření očního pozadí jsou patrné změny, v podobě angiopatie.

třetím stadiu jsou již jednotlivé orgány výrazně poškozeny a dochází k jejich zhoršené funkci. Tepny jsou v důsledku hypertenze postiženy aterosklerotickými změnami. Často vzniká ischemická choroba periferních tepen dolních končetin, což v nejvážnějších případech končí až amputací postižené nohy.

V tomto stadiu může dojít, následkem onemocnění, ke krvácení do mozku a tedy k náhlé cévní mozkové příhodě, která někdy vede k různým stupňům poškození tělesných funkcí nebo až k úmrtí.

Dalším postiženým orgánem bývá srdce. Hypertenze způsobuje ischemickou chorobu srdeční. Může se tedy objevovat dušnost, bolest na hrudníku nebo bušení srdce.

Postižení očních cév se nadále zhoršuje a vzniká oční neuroretinopatii a následně dochází k slepotě.

Poškozeny bývají i ledviny, vzniká nefroskleróza, postupně se snižuje jejich funkce a dochází až k jejich selhání neboli urémii.

Nutno podotknout, že pokud je hypertenze dobře léčena, tak by k třetímu stadiu nemoci nemělo nikdy dojít.

Při této chorobě může někdy dojít i k tzv.: hypertenzní krizi. Je to stav, kdy je krevní tlak náhle zvýšen nad hodnoty 230/130 mmHg. Nemocný v tomto stavu často trpí velkou bolestí hlavy, křečemi, nevolností a mnohdy i zvrací. Tato krize sice většinou brzy odezní, ale je při ní nutné pacienta hospitalizovat a urychleně zahájit léčbu, neboť hrozí zvýšené riziko srdečního selhání či krvácení do mozku.

Rizikové faktory hypertenze

Za hlavní rizikové faktory, vzniku tohoto onemocnění, se považuje nadměrná konzumace soli a alkoholu, nedostatek pohybu, obezita, nadměrný stres a kouření.

Důležitou roli hrají i genetické dispozice.

Léčba hypertenze

Předem nutno předeslat, že cílem léčby je normalizace krevního tlaku. Ačkoliv v dnešní době je mnoho moderních léků proti hypertenzi, bohužel se ji nedaří vždy efektivně léčit a to především, díky nedodržování pokynů lékaře.

Prvním terapeutickým krokem jsou režimová opatření. Jestliže nemocný trpí nadváhou, je vhodné její snížení na normální hodnotu BMI (18,5-25). Nezbytné je omezit příjem kuchyňské soli a to na maximálně 5g za 24 hodin. Důležité je také omezení konzumace alkoholu. Jeho nejvyšší denní množství je 30g.

Farmakologická léčba (neboli podávání léků) je závislá na stavu pacienta. Jestliže nemocný trpí některou jinou chorobou např.: cukrovkou, je nezbytné léčbu zahájit co nejdříve.

Pokud má pacient problém pouze v podobě samostatné hypertenze, medikamenty se u něj většinou podávají, až když hodnota systolického krevního tlaku překročí 160 mmHg. Podobné je to i s cílovými hodnotami, kterých je třeba dosáhnout. U osob s cukrovkou se lékař snaží udržet krevní tlak pod horní hranicí 130/80 mmHg a u jinak zdravých lidí pod 140/90 mmHg.

Léky podávané při hypertenzi mohou být diuretika, která podporují vylučování tekutin z organismu.

Další využívané preparáty jsou například, ze skupin: betablokátorů, blokátorů kalciového kanálu, ACE inhibitorů, vazodilatancií nebo alfa-adrenergních blokátorů.

Monoterapeutická léčba se volí v případě, že pacientovi stačí podávat pouze jeden preparát, který mu naprosto vyhovuje. Pokud nestačí pouze jeden lék, následuje tzv:: dvojkombinační léčba, kdy se podává kombinace dvou léku z výše uvedených skupin, které vzájemné posilují a doplňují své účinky. Jestliže ani dvojkombinace nepřinese očekávaný efekt, následuje podávání třech preparátů najednou, tedy trojkombinace.

Jak si mohu pomoci sám

Jestliže trpíte hypertenzí, je v prvé řadě důležité, abyste byli léčeni pod dohledem odborníka a svědomitě dodržovali jeho pokyny. Při farmakologické léčbě užívejte léky, jak Vám byly předepsány a nejen tehdy, když máte krevní tlak zrovna zvýšený.

Věcí, kterých pro sebe můžete udělat sami, je ale stále dost. Vlastními silami můžete omezit řadu rizikových faktorů.

Vyhněte se nadměrné konzumaci alkoholu, a jestliže jste kuřák, přestaňte úplně kouřit (v nejlepším případě) nebo alespoň radikálně omezte počet vykouřených cigaret.

Dalo by se říci, že konstantně s rostoucí tělesnou hmotností, roste i krevní tlak. Svou hmotnost proto udržujte v rozmezí BMI hodnot 18,5-25. K případnému snižování hmotnosti Vám pomohou i pravidelné procházky, plavání, jízda na kole nebo jiný sport, prováděný v rozumné míře. Nejste-li však na fyzickou aktivitu zvyklí, začněte s ní raději postupně a pomalu si přidávejte.

Hodnotu krevního tlaku nepříznivě ovlivňuje i stres. V dnešní době je sice obtížné být neustále „v klidu“, ale pokud je to alespoň trochu možné, vyhýbejte se psychicky náročným situacím a vymezte si čas na odpočinek, který může mít podobu i Vaší oblíbené činnosti.

V jídelníčku omezte množství soli a tuků. Bohužel, sůl se vyskytuje ve většině pokrmů. Pokud tedy nemusíte, jezte raději domácí jídlo, které si můžete sami připravit a vyhněte se solení. Místo soli k dochucení využijte bylinky, houby nebo jiné směsi koření.

Omezte konzumaci uzenin, slaných sýrů, instantních jídel, chipsů a slaného pečiva. Existují i náhražky soli, bohužel nutno podotknout, že jejich chuť se poněkud liší, ale lze si na ně postupně zvyknout. Živočišné tuky nahraďte raději rostlinnými.

Vyhněte se konzumaci kofeinu, tedy zvláště kávy, energetických nápojů, různých limonád a čajů typu Maté. Klasickou kávu lze nahradit kávou bez kofeinu nebo meltou. I při výběru minerálních vod buďte obezřetní, nevhodné jsou ty, které mají vysoký obsah sodíku.

Do jídelníčku naopak zařaďte dostatek čerstvé zeleniny a ovoce. Jednak tyto složky potravy budou zaručeně bez soli, dodají Vám potřebné výživové látky a jsou vhodné i při snižování tělesné hmotnosti.

I když výčet nevhodných potravin se zdá velice rozsáhlý, nezoufejte, postupem času si na změněný jídelníček zvyknete a budete si moci říci, že jste pro Vaše zdraví udělali maximum.

Komplikace vysokého krevního tlaku

Za komplikace nemoci lze považovat poškození orgánů a jejich funkce, v třetím stadiu hypertenze. Jedná se tedy o ischemickou chorobu srdeční, zvláště selhávání levého srdce a akutní infarkt myokardu.

Dále pak o cévní mozkovou příhodu, selhání ledvin, oslepnutí, nebo ischemickou chorobu dolních končetin.

Diskuse

Další názvy: hypertenze, primární hypertenze, esenciální hypertenze, sekundární hypertenze, arteriální hypertenze, hypertenzní nemoc, tichý zabiják

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s vysokým krevním tlakem

Máte zkušenost s vysokým krevním tlakem?

Vysoký tlak ZeFe (08.03.22)

Dne 10.1.2022 jsem byl očkován 3. dávkou proti covidu. Přesně za 14 dnů po očkování mi stoupl tlak, systolický na hodnoty 160 až 180 mmHg. Bolela mne hlava, bylo mi nevolno, zkrátka, cítil jsem se děsně mizerně. Vydržel jsem to 3 týdny. Pak jsem navštívil lékaře. Předepsal mi Prestance 5 mg/1 tbl, Nebilet 5 mg/1/4 tbl. Veškerá vyšetření, která jsem absolvoval, vyzněla negativně. Příčina se nezjistila.Tlak se mi rapidně upravil, hodnoty tlaku mám v pořádku.Takže v této souvislosti mne napadá, zda takové zvýšení tlaku nemůže být způsobeno uvedeným očkováním.

Vyléčený krevní tlak Elsa-webb (08.03.21)

Asi rok jsem měl neustálé výkyvy krevního tlaku a bolesti hlavy.

Léčba

Léčila různými léky. Lékař nevěděl, jak pomoci. Narazil jsem na jednoho akademika a přečetl jsem si jeho web. Nový lék, který mi doporučil, odstranil mé problémy s hypertenzí za 2 dny. Užíval jsem kurz tohoto léku a už nemyslím na hypertenzi. tady je jeho web opsofcessconlacir.ga

Jak na vysoký tlak? Lucie Šimáčková (08.09.16)

Příznaky nemoci vysokého tlaku: nadměrné pocení, únava, třeštění hlavy, únava i když celý den odpočívám.

Bohužel mám nadváhu, kouřím, ale přestávám a mám nedostatek pohybu.

Mě pomohla osvědčující rada po naměření domácím tlakoměrem vysokého tlaku - překonat bolesti hlavy a donutit se k pohybu. Stačí jen procházka, kdy se nezrujnuji pohybem a pak bez léků na vysoký tlak, kontrolní měření tlaku doma. Tlak se mi srovnal a nesmím být v dlouhodobém stresu jako předtím. Naprosto v klidu, v pohodě jen to hlídat. Tento postup doporučuji a na hubnutí čaje s L-Karnitinem, balení za 29,90kč mi pomohlo od nadýmání. Celkově jsem se cítila líp, ale musí se pít pravidelně.

Vysoký tlak 16Petra (06.07.16)

Byla jsem na dovolené v Řecku, kde byly první 4 dny tropické teploty. Nedalo se
to vydržet ani ve stínu.Sedmý den dovolené se mi začala motat hlava a bolet v krku.

Přišel ke mě lékař a naměřil mi vysoký tlak. Na bolest v krku mi dal antibiotika,která naštěstí okamžitě zabrala, ale motání hlavy nepřestalo ani po návratu z dovolené. Změřila jsem si tlak a měla jsem 150/90. Navíc mi přichází návaly pocení a jsem unavená.

Vysoký tlak - ale nic jsem necítila Šárka Kubová (28.01.16)

Při výstupní prohlídce mi sdělila paní doktorka, že mám vysoký tlak 167/90. Já na to, že mi nic není, ta samá paní doktorka byla u vstupní prohlídky do nového zaměstnání a tam opět vyšší 176/100. Zase říkám, že nic necítím. Dejte se sem tam změřit…

Asi za měsíc jsem poprosila kolegyni o změření tlaku a ejhle, 185/107, jenže už mi bylo trochu horko. V práci jsem si dělala srandu, že si jdu sbalit župan a bačkory a že holky budete za mnou chodit na JIPku. Dělám totiž v charitě.

Přijela jsem domů a pak to začalo, špatně, no jenže jsem se z toho vyspala. K paní doktorce až odpoledne, tlak 180/110. Okamžitě mi chtěla napsat nemocenskou, já že ne, ale pak už za pár dní nebylo zbytí! Bolesti hlavy, no co dodat. V práci se na mě dívají všelijak, ale zdraví máme opravdu jenom jedno a svoje! Nic se nemá podceňovat.

Léčba

Veškerá vyšetření v pořádku, prášky na tlak Prestance zabraly, ale pak šly proti, nasadila paní doktorka Amloratio, tak zatím pomáhají, ale stále bolesti hlavy, křečovité v levé části. Neurolog nasadil Topimark 25 mg, tož to se děly věci, ale už to ustupuje, snad se to dá do pořádku. A hlavně trochu klidu a relaxu.

Primární hypertenze Zdenek21 (02.02.13)

Šel jsem do práce a v jednu chvíli cítím takové motání. Říkám si, co to je? Ale přešlo to, tak jsem už tomu nevěnoval pozornost. Za dva dny jsem si ráno připravil věci a sedl si. V momentě jsem se začal potit (studený pot) a začala se mi motat hlava. Čekal jsem, že to přejde. Nepřešlo, tak mi přítelkyně zavolala rychlou. Když přijeli, tak jsem je přivítal tzv. do kyblíku a jeli jsme do nemocnice. Zjištěný tlak 160/90 a zánět vnitřního ucha (to bylo to šílené motání). Odpoledne domů s prášky na tlak na zánět ucha. Další pak s obvodním lékařem.

Zlepšení hodnot po Alveu O.frajman (18.01.13)

Máme doma zkušenosti s výrobkem Alveo od firmy akuna Brno. U tchána se před časem se špatné hodnoty tlaku upravily přibližně o polovinu. K tomu se stabilizovaly hodnoty cukru v krvi. Znám těch případů víc.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Babské rady na vysoký krevní tlak