Zelený zákal

Přidat zkušenost

Zelený zákal léčí Oftalmologie (oční) a patří mezi Onemocnění očí

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Prodělaný covid a menstruace včera v 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35
Úzkost a deprese po Covidu 17.5.22 07:31  wiwiOL 31
Vypadávání vlasů po covidu 13.5.22 18:03  aiwwa 21
Zkušenosti s Covid testem 3.5.22 07:40  Uslava 6
Očkování covid 2 dávky 1.5.22 18:36  ugluk 24

DISKUSE, Popis, Faktory, Prevence, Příznaky, Léčba, Pomoc, Komplikace

Popis zeleného zákalu

Glaukom je termín, který je používaný pro specifickou oční chorobu, která má mnoho příčin a stejně pestré je i spektrum jejích projevů. Název pochází z řeckého slova glaukos, které znamená v překladu „jako barva moře“. Odtud i český překlad zelený zákal.

Glaukom není žádný zákal. Označení zákal má svůj původ v historii, kdy v konečných stádiích choroby došlo k zakalení rohovky, což je průhledná struktura na povrchu oka. Glaukom vzniká v důsledku zvýšeného nitroočního tlaku.

Jak může dojít k tomu, že se nitrooční tlak zvýší a proč je jeho zvýšení tak nebezpečné? Uvnitř oka se vytváří tekutina, která okem protéká a udržuje normální vnitřní tlak oka, takže oko nekolabuje (lidově řečeno nesplaskne), a zároveň jeho správnou funkci. V případě, že se této tekutiny tvoří nadbytek nebo je její množství normální, ale zablokuje se její odtok z oka ven, dochází ke zvýšení nitroočního tlaku.

Ten je nebezpečný hlavně z toho důvodu, že oko je umístěno v poměrně malém a hlavně pevném obalu, který mu nedává šanci se při zvýšení tlaku někam vyklenout, nebo se zvětšit. Takže z toho důvodu patologicky zvýšený tlak tlačí zevnitř. Tím dochází k poškození optického nervu, který je velice citlivou strukturou.

Normálně probíhá cirkulace oční tekutiny následovně: Je tvořena v tak zvaném řasnatém tělísku. Z něj se tekutina dostává do prostoru mezi zadní stěnou duhovky a přední stěnou čočky – tomuto prostoru se říká zadní oční komora.

Z ní tekutina protéká přes zornici, což je otvor v duhovce a hned za ním je umístěna čočka, do přední oční komory, která je zpředu ohraničována rohovkou.

K úplnému odtoku nitrooční tekutiny z oka dochází v oblasti komorového úhlu. Je to úhel, který mezi sebou svírá rohovka a duhovka. V tomto místě je tkáň, zvaná trámčina (trabekuly trámčiny) a tudy se tekutina vstřebává do systému kanálků, které tekutinu bezpečně odvedou do cévního řečiště oka.

Za běžných okolností je tento úhel otevřený a přirozené množství tekutiny, vytvářené v řasnatém tělísku tudy odtéká. Problém nastává tehdy, začne-li se tekutiny tvořit nadbytek nebo dojde k tomu, že se tento „odtokový“ úhel uzavře.
V takovém případě se tekutina v oční kouli hromadí a začíná utiskovat zrakový nerv.

Je to zde rozebírané proto, aby bylo možné snáze porozumět nejzákladnějšímu dělení glaukomů, které zahrnuje dva typy a to glaukom s otevřeným úhlem a glaukom s uzavřeným úhlem.

Glaukom s otevřeným úhlem tvoří převážnou většinu všech glaukomů, a jak již z názvu vyplývá, komorový úhel mezi rohovkou a duhovkou je při něm otevřený, takže tekutina má volnou odtokovou cestu. Problém je v tom, že se vytváří nadbytek nitrooční tekutiny.

Velmi dlouho probíhá bez příznaků (asymptomaticky) a jeho často prvním příznakem bývá až zhoršení vidění. Bohužel tento pro pacienta první příznak je známkou pokročilého stádia onemocnění.

Glaukom s uzavřeným úhlem vzniká tak, že přední část duhovky nalehne na rohovku a tak dojde k uzavření komorového úhlu. Tekutina nemůže odtékat a hromadí se v oku, čímž prudce narůstá nitrooční tlak. Projevuje se záchvatovitým rozmlžením vidění a prudkou bolestí. Je třeba bolest v oku nepodceňovat a návštěvu očního lékaře v žádném případě neodkládat.

Jen pro představu, normální hodnota nitroočního tlaku se pohybuje zhruba mezi 12 – 20 torry. Za hraniční hodnotu se považuje hodnota 21 Torr a vyšší. Tato poučka je obecná, protože každý organismus reaguje individuálně a to, co jeden bez problémů snáší, může pro druhý být patologické.

Glaukom je onemocnění, které může být vrozené, převážně je důvodem k jeho vzniku dědičná genetická zátěž. Proto se doporučuje, je-li v rodině někdo postižen glaukomem, hlavně matka dítěte, mělo by být děťátko včas vyšetřené dětským očním lékařem.

Rizikové faktory zeleného zákalu

Mezi faktory, které nikdo z nás neovlivní, patří stárnutí a to konkrétně věk nad 40 let, genetická dispozice a rasa, protože glaukom se obecně vyskytuje ve větším míře u černochů.

Ty, které se dají v určité míře ovlivnit, jsou nitrooční tlak, stres, emoční výkyvy, cukrovka (diabetes mellitus) nebo také může přispívat migréna.

Prevence zeleného zákalu

Jako u všech onemocnění je v prevenci nutné vystříhat se rizikových faktorů. Pokud máte diabetes, moc s tím nenaděláte, ale při řádném dodržování léčby a dietního režimu přicházejí jeho negativní vlivy na celý organismus až mnohem později.

Stresu se dá vyvarovat též, když člověk bude dbát na psychohygienu a dokáže si i při náročném zaměstnání a životním stylu najít chvíli na relaxaci, aby tělo zbavil škodlivin, které v něm stres nahromadil.

S kouřením je jasné – omezit, přestat a úplně nejlépe s ním vůbec nezačínat.

Příznaky a projevy zeleného zákalu

Glaukom je onemocnění velmi zrádné a to zejména v tom, že jeho příznaky jsou plíživé a nedávají o sobě vědět. Odhalit se dá jen při lékařském vyšetření, proto se doporučují lidem nad 40 let pravidelné kontroly očním lékařem.

Příznaky se liší podle typu glaukomu. Horší jsou u glaukomu s uzavřeným úhlem, který o sobě dává vědět prudkými bolestmi, oko náhle zrudne a zhorší se vidění. Pokud dojde až ke glaukomovému zánětu, tak pro něj je typický vjem barevných kol kolem zdrojů světla, prudká bolest hlavy a oka, často bývá doprovázena nauzeou a zvracením.

Glaukomový záchvat je stav, který vyžaduje bezodkladnou lékařskou péči!

Příznaky u glaukomu s otevřeným úhlem jsou mírnější, projevují se mírnou bolestí hlavy a za okem, která může být někdy chronická a lehce rozmazaným viděním.

Léčba zeleného zákalu

Terapie zeleného zákalu je trojí. Léková (medikamentózní), laserová nebo chirurgická.

V terapii pomocí léků užíváme přípravky, které umožní lepší odtok nitrooční tekutiny nebo přípravky, které tvorbu této tekutiny snižují. Konkrétně sem patří léky, nazývající se miotika, která zužují zornici a tím napomáhají zvětšit komorový úhel a tím podpořit cirkulaci nitrooční tekutiny. Dalšími léky jsou beta – blokátory, které snižují tvorbu nitrooční tekutiny.

Laserová terapie má dvojí směr, podle typu glaukomu. U glaukomu s uzavřeným úhlem se používá zákrok, který se jmenuje laserová iridotomie. Iris je duhovka a tomie znamená protětí. V praxi to vypadá tak, že pomocí laseru se do duhovky „vypálí“ malá dírka, která prostým okem je málo viditelná, takže se nemusíte obávat, že by vám oko nějak hyzdila. Díky tomuto otvoru se zlepšuje proudění nitrooční tekutiny.

U glaukomu s otevřeným úhlem se laserová léčba zaměřuje na oblast komorového úhlu a tento druh léčby se nazývá laserová trabekuloplastika. Funguje na principu zlepšení průchodnosti trámčiny v komorovém úhlu a opět by měla vést ke zlepšení cirkulace tekutiny.

Terapie laserem se ale většinou používá jako podpůrná, doplňující léčba k léčbě medikamentózní – kapičkami.

Chirurgická léčba se volí v případě, že předchozí dvě léčby nevedly k uspokojivým výsledkům. Cílem je odstranění patologické tkáně, která znemožňuje správný odtok nitrooční tekutiny a zároveň je snaha o snížení množství vznikající tekutiny.

Jak si pomoci sám

Zde bohužel bez lékařské pomoci není cesty, jak se glaukomu zbavit. Lékař vám předepíše pravděpodobně několik druhů kapiček, které když budete kapat správně, dle pokynů, pomohou vám k tomu, aby se stav glaukomu zastavil ve vývoji, v jakém vám byl diagnostikován a dále se stav nezhoršoval.

Glaukom je z poloviny dědičné onemocnění, tudíž je dobré, víte-li, že ve vaší rodině se vyskytl, nechat se pravidelně sledovat lékařem. Nic tím určitě nepokazíte a dodá vám to jen klidu.

Komplikace zeleného zákalu

Změny na zrakovém nervu, ke kterým při glaukomu dochází, jsou nevratné. Proto odkládání návštěvy lékaře může vést i k nevratnému poškození zraku, jehož míra je individuální v závislosti na stavu glaukomu. Nejobávanější komplikací je úplná a nevratná ztráta zraku.

Diskuse

Další názvy: glaukom, glaucoma, glaukom s otevřeným uhlem, glaukom s uzavřeným uhlem

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Máte zkušenost s zeleným zákalem?

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.