Amyloidóza

Přidat zkušenost

Amyloidózu léčí Onkologie a patří mezi Onemocnění nervového systému

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Prodělaný covid a menstruace včera v 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35
Úzkost a deprese po Covidu 17.5.22 07:31  wiwiOL 31
Vypadávání vlasů po covidu 13.5.22 18:03  aiwwa 21
Zkušenosti s Covid testem 3.5.22 07:40  Uslava 6
Očkování covid 2 dávky 1.5.22 18:36  ugluk 24

Popis amyloidózy, Primární amyloidóza, Sekundární amyloidóza, Lokalizované amyloidózy, Hemodialyzační amyloidóza, Nádorovitý amyloid, Alzheimerova choroba, Senilní amyloid, Středomořská familiární horečka, Familiární amyloidní polyneuropatie

Popis amyloidózy  

Amyloidóza je onemocnění, při kterém se ve tkáních ukládá zvláštní látka, která má vláknitou složku (fibrilární, amyloidové fibrily) a nevláknitou proteinovou složku (amyloidový protein). Amyloidů je několik druhů. Všechny obsahují sérový amyloid P protein, apolipoprotein E a heparansulfát. Jednotlivé druhy se odlišují ve vláknité složce, která je každému druhu vlastní.

Příčina vzniku amyloidózy není známa. Společným znakem všech amyloidóz je neschopnost proteáz (enzymy štěpící proteiny) rozložit některé druhy bílkovin, ze kterých posléze vznikají vláknitá složka amyloidu. Amyloid se poté ukládá v cévách a ve tkáních. Vznikají tak depozita (ložiska, plaky) amyloidu.

Pro všechny typy amyloidózy platí zásadní pravidlo, že vytvořený amyloid již nelze odstranit (některé pokusy o terapii, která by vedla k odstranění amyloidu z tkání, přinesly pouze částečné úspěchy). Proto u všech amyloidóz je snaha o co nejčasnější diagnózu s pokusem zastavit nebo alespoň zpomalit progresi onemocnění.

Amyloidózu lze dělit podle výskytu na systémovou (generalizovanou) a lokalizovanou, nebo na vrozenou a získanou. Rozlišujeme primární amyloidózu (samostatné onemocnění) a sekundární amyloidózu (následek jiného onemocnění).

Primární amyloidóza (Amyloid light chain disease, AL amyloidóza)  

Primární amyloidóza je systémové onemocnění. Vzniká na podkladě zvýšené produkce imunoglobulinů (protilátky, které jsou produkovány bílými krvinkami). Jejich součástí jsou tzv. lehké a těžké řetězce. Při primární amyloidóze organismus není schopen rozložit a odstranit lehké řetězce (je překročena kapacita krevních buněk-makrofágů, které nestíhají lehké řetězce zpracovávat, pokud je jich z nějakého důvodu zvýšené množství), ze kterých vzniká vláknitá složka amyloidu.

Onemocnění je většinou průvodním jevem nádorového onemocnění. Nádorem je plazmocytom (mnohočetný myelom, vzniká z bílých krvinek, patologické bílé krvinky produkují velké množství imunoglobulinů, z jejichž lehkých řetězců vznikne amyloid). Někdy amyloidóza předchází onemocnění plazmocytomem.

Prognóza primární amyloidózy je nepříznivá, smrt nastává průměrně do pěti let.

Rizikové faktory primární amyloidózy

Hlavním rizikovým faktorem je přítomnost někdy nerozpoznaného plazmocytomu. Ostatní faktory zatím nejsou známy.

Prevence primární amyloidózy

Včasné rozpoznání a odstranění plazmocytomu.

Příznaky primární amyloidózy

Hlavní příznaky vycházejí z poškození orgánů. Dochází k projevům kardiálního selhávání z postižení srdce a úbytku hmotnosti z postižení trávicí trubice (průjmy-někdy vedoucí až k dehydrataci, malabsorpční syndrom). Jsou přítomny slabost, brnění končetin (parestézie, postižení nervového systému) a závratě. Typické je také postižení jazyka, který je nápadně zvětšen (makroglosie), dále poškození kůže (krvavé skvrny na kůži, eflorescence) typicky v obličeji. Většina vnitřních orgánů je patologicky zvětšená a dochází k poruše jejich funkce (játra-hepatomegalie, slezina- splenomegalie, mízní uzliny- adenopatie neboli lymfadenopatie). V moči lze nalézt tzv. Bence-Jonesovou bílkovinu (lehké řetězce imunoglobulinů). Postupně dochází i k projevům ledvinného selhávání.

Léčba primární amyloidózy

Nejdůležitější je nalézt a vyléčit přítomný plazmocytom a omezit tím přísun imonoglobulinových řetězců. Terapie samotné AL amyloidózy je velmi málo úspěšná. Spočívá v chemoterapii a transplantaci kmenových buněk. Někdy se zkouší léčba Thalidomidem.

Komplikace primární amiloidózy

Nejzávažnější komplikace je selhání vnitřních orgánů, především srdeční selhávání a ledvinné selhávání. Postižení trávicího ústrojí vede k malabsorpčnímu syndromu (nedostatek některých látek, které se v důsledku postižení střevní stěny málo vstřebávají). Léčba je většinou neúspěšná a onemocnění končí smrtí.

Sekundární amyloidóza (AA amyloidóza)  

Jedná se o systémové onemocnění. Navazuje na jiné primární onemocnění s chronickým zánětem. Nejčastěji je způsobena revmatoidní artritidou, osteomyelitidou, tuberkulózou, pneumonií, Crohnovou chorobou nebo cystickou fibrózou.

U zánětlivých onemocnění dochází k tvorbě bílkoviny označované SAA (serum amyloid-associated protein). Z tohoto proteinu vzniká vláknitá část amyloidu.

Rizikové faktory sekundární amiloidózy

Rizikem je přítomnost chronického zánětu. Často se amyloidóza vyskytne u narkomanů (v místě vpichů mají chronické zánětlivé ložisko).

Prevence sekundární amiloidózy

Jedinou prevencí je včasné odhalení zánětů a zábrana vzniku chronických zánětů. U již probíhajících zánětů je důležitá důsledná léčba.

Příznaky sekundární amiloidózy

Příznaky onemocnění jsou dány poškozením vnitřních orgánů. Nejčastěji jsou postižena slezina a játra (hepatosplenomegalie), ledviny (ledvinné selhání, hematurie-krev v moči, proteinurie-bílkovina v moči, nefrotický syndrom), trávicí trakt (poruchy motility-především průjem, malabsorpční syndrom), nervový systém (periferní neuropatie). Srdce je u sekundární amyloidózy postiženo oproti primární velmi vzácně (srdeční selhání). Dále může být přítomna makroglosie (velký jazyk) a syndrom karpálního tunelu (obtíže z útlaku nervu, který zajišťuje pohyb a citlivost ruky, především prstů).

Léčba sekundární amiloidózy

Základem terapie je léčba primárního zánětlivého onemocnění. Pro léčbu amyloidózy se používají kortikosteroidy (imunosuprese, snížení imunitní odpovědi, snížení tvorby prozánětlivých faktorů). Nejnovějším přístupem je nasazení tzv. biologické léčby (látky působící přímo proti prozánětlivým faktorům, např. inhibitor TNFα).

Komplikace sekundární amiloidózy

Sekundární amyloidóza nemá tak špatnou prognózu jako amyloidóza primární, ale přesto dochází k postupnému selhávání vnitřních orgánů. Hlavní komplikace onemocnění jsou obdobné - selhání ledvin a malabsorpční syndrom. Vzácně se může vyskytnout srdeční selhání.

Lokalizované amyloidózy  

Hemodialyzační amyloidóza  

Vyskytuje se jako komplikace dialýzy při selhávání ledvin. Proteinem, který je zdrojem vláknité složky amyloidu, je β2-mikroglobulin. Tato bílkovina není odstraněna selhávajícími ledvinami a zároveň neprojde dialyzační membránou. Množství vytvořeného amyloidu je přímo úměrné délce dialyzační terapie. Postiženy jsou především kloubní výstelky a obaly šlach a nervů.

Nádorovitý amyloid  

Jde o lokalizovanou formou AL amyloidózy u některých plazmocytomů, kdy se amyloid ukládá pouze v oblasti nádoru. Vyskytuje se velmi vzácně.

Alzheimerova choroba (Alzheimerova demence, Aβ amyloidóza)  

Jedním z hlavních mechanismů vzniku Alzheimerovi choroby je tvorba amyloidových plaků (depozit, ložisek) v mozku. Přítomný amyloid je označován jako Aβ. Vznik amyloidu je způsoben špatným rozkladem apolipoproteinu E4 (genetickou predispozicí pro vznik Aβ amyloidózy je přítomnost určité varianty tohoto apolipoproteinu). Enzym, který v tomto případě selhává při štěpení apolipoproteinu je β sekretáza.

Hlavním rizikem je geneticky daná verze přítomných proteinů a enzymů, potřebných k jejich úpravě. Prevence není známa.

Hlavním příznakem je postupné snižování mentálních schopností nemocného. Onemocnění začíná jako mírné obtíže s pamětí a přechází do období s demencí. Jsou přítomny poruchy emocí (agresivita, úzkost, deprese), později se mohou přidat i halucinace. Téměř vždy se dříve nebo později vyvine afázie (porucha řeči), apraxie (porucha naučených pohybů- např. problémy s oblékáním) a agnózie (porucha rozpoznávání). Onemocnění způsobí v pozdějším stádiu úplnou ztrátou soběstačnosti a končí smrtí.

Léčba je pouze symptomatická (nootropika, kognitiva, antidepresiva, psychoterapie a sociální pomoc).

Nejvýznamnějšími komplikacemi jsou postupná ztráta vlastní osobnosti, ztráta vzpomínek, ztráta soběstačnosti a smrt.

Senilní amyloid (senilní kardiální amyloidóza)  

Vláknitá složka amyloidu vzniká nedokonalým štěpením prekurzoru hormonu ANF (atriální natriuretický hormon), který vzniká v srdci. Amyloid se ukládá nejen v srdeční svalovině, ale i v převodním systému srdečním. Poškození převodního systému vede k velmi těžkým srdečním arytmiím, které mohou být smrtelné.

Středomořská familiární horečka  

Dědičná choroba, která je velmi vzácná. Je způsobená zvláštní patologicky změněnou bílkovinou, která se ukládá především na pobřišnici a na výstelkách kloubů. Tam vyvolává zánět, který je v případě pobřišnice (peritonitida) často smrtelný. Onemocnění provází velmi vysoké horečky.

Familiární amyloidní polyneuropatie  

Výchozí bílkovinou je transportní protein transthyrein (bílkovina sloužící k přenosu hormonů štítné žlázy). Postihuje především periferní nervy. Bílkovina je produkována játry a je to jediný druh amyloidózy, který je plně vyléčitelný. Je k tomu však nutná transplantace jater.

Další názvy: Primární amyloidóza, Amyloid light chain disease, AL amyloidóza, Sekundární amyloidóza, AA amyloidóza, Hemodialyzační amyloidóza, Nádorovitý amyloid, Alzheimerova choroba, Alzheimerova demence, Aβ amyloidóza, Senilní amyloid, Senilní kardiální amyloidóza, Středomořská familiá

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Máte zkušenost s Amyloidózou?

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.