Anorexii léčí Psychiatrie a patří mezi Psychiatrická onemocnění

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? včera v 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU včera v 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

DISKUSE, Popis, Rizikové faktory, Příznaky, Léčba, Jak napomoci léčbě abscesu, Komplikace

Popis anorexie  

Mentální anorexie patří do skupiny poruch příjmu potravy.

Je to v první řadě duševní onemocnění, charakterizované neustálou snahou zhubnout. Svůj sen o hubené postavě si nemocní plní buď přísným omezováním množství přijaté potravy, nebo excesívním cvičením. Jiní si kontrolují svůj kalorický příjem zvracením po jídle, nebo zneužíváním laxativ, diuretik.

Lidé trpící anorexií jsou posedlí svou váhou a tvarem těla. Pořád se snaží dosáhnout proporcí, které již neodpovídají jejich věku a výšce. V extrémních případech jsou na kost vyhublí, ale pořád si připadají tlustí. Zajímavé je, že u jiných anorexií postižených pacientů dovedou velice přesně odhadnout jejich váhu i proporce v centimetrech, ale u sebe jim docela schází reální náhled na svoje tělo.

Ačkoli se anorexie točí kolem jídla, není to onemocnění, které se týká jenom jídla. Je to hlavně velice nezdravá cesta vypořádání se s emocionálními problémy, perfekcionizmem a touhou po kontrole. Nemocní s anorexií si připadají tím hodnotnější, čím jsou hubenější.

Anorexie se vyskytuje zejména u dívek a žen, u chlapců je zřídkavá. Maximum výskytu je u děvčat ve věku 14-18 let.

Příčiny vzniku anorexie

Přesné a konkrétní příčiny vzniku anorexie nejsou známy. Roli sehrává kombinace různých vlivů. Zejména se uplatňují biologické, psychologické a sociálně-kulturní faktory.

Biologické faktory- udává se případná genetická souvislost vzniku anorexie u některých lidí. Tak například mladé ženy, jejichž sestry nebo matky měly nějakou poruchu příjmu potravy, mají zvýšené riziko onemocnění. Vliv genetiky potvrzují i studie na dvojčatech. Existují také studie, zabývající se průkazem role serotoninu, což je jeden z mediátorů v mozku uplatňující se u deprese, při vzniku anorexie.

psychologických faktorů se uplatňuje například nízké sebevědomí, emoční labilita či sklony k perfekcionizmu, což je vede k tomu, že nemocní s anorexií si o sobě nikdy nebudou myslet, že jsou dostatečně hubení.

Příčina také tkví v sociálně-kulturních aspektech, kdy moderní západní společnosti pěstují touhu po štíhlosti. Media nás zaplavují fotkami vyhublých bezprizorných modelek a hereček. Sláva a úspěch jsou dávány do souvislosti se štíhlostí. Tento tlak a touha být štíhlý působí především mezi mladými děvčaty.

Rizikové faktory anorexie  

Ačkoli konkrétní příčina vzniku anorexie není známa, existují určité faktory, jejichž přítomnost riziko jejího vzniku zvyšuje.

Patří sem samotné držení diety. Lidé hubnoucí na základě držení diety jsou většinou povzbuzeni pozitivním hodnocením okolí a novým vzhledem svého těla a motivuje je to k dalšímu hubnutí, které se u některých jedinců může postupně vymknout kontrole.

Také lidé, kteří zhubli neúmyslně, například po prodělané nemoci, se mohou následkem kladné odezvy okolí na jejich nový zjev povzbudit k novému postupně extrémnímu hubnutí. A naopak je rizikovým faktorem také příbytek hmotnosti.

Období života kdy je člověk zranitelný, touží po uznání okolí a snaží se líbit, je puberta.

Také změny v životě představují riziko. Ať už jde o změnu školy, práce, nové bydlení, partnerský rozchod, smrt nebo těžká choroba v blízkém okolí. To vše může způsobit stres. Jednou cestou, jak se vypořádat se situací, nad níž nemáme kontrolu, je zaměřit se na něco, co kontrolovat můžeme. V tomto případě to může být právě přísun jídla.

Rizikovým faktorem je i povolání či kariéra. Především sportovci, hlavně atleti, gymnasti, krasobruslaři, herci, tanečníci a modelky jsou ve zvýšeném riziku.

Prevence anorexie

Bohužel, nejsou známé zaručené kroky, které by pomohli předejít vzniku anorexie, nebo jiné poruše příjmu potravy.

Je potřeba být vnímavý a včas rozpoznat náznaky. Pokud si všimnete na členu rodiny nebo známem, který trpí nižším sebevědomím, nespokojenosti se svým vzhledem a držení různých přísných diet, snažte se s ním promluvit o jeho problémech. I když vy nebudete moci zabránit rozvinutí nemoci, můžete s ním mluvit o zdravém způsobu chování a možnostech pomoci.

Příznaky a projevy anorexie  

Anorexie má spoustu příznaků. Jsou to jednak příznaky fyzické, jednak psychické, emoční či projevy změn v chování se.

Mezi fyzické projevy patří extrémní ztráta hmotnosti vedoucí k vyhublému zjevu.
Bývají poruchy spánku a nemocní jsou pak přes den unavení, mívají závratě a mdloby.
Bývají přítomné změny v krevním obrazu, hlavně nedostatek červených krvinek-anemie.
Nemocní jsou dehydratovaní. Mají suchou a šupinatou kůži, která má žlutavý odstín. Objevují se problémy s vlasy. Jsou řídké, vypadávají. Mají také křehké a lámavé nehty. Naproti tomu se na tvářích, na zádech, nohách a rukách objevuje jemné ochlupení vzhledu pápeří.
Nemocní mívají dále problémy s nízkým tlakem, pomalou srdeční frekvencí a objevují se také poruchy srdečního rytmu (arytmie) s bušením srdce. Je jim pořád zima.
Problémy trávicího traktu se projevují hlavně jako zácpy a bolesti břicha.
U žen se vyskytují problémy s menstruací, která nebývá přítomná, nebo je nepravidelná. Následkem toho nejsou jen problémy s plodností, ale snižuje se také hustota kostí a objevuje se osteoporóza s vyšší náchylnosti k zlomeninám.
Následkem častého zvracení dochází k erozím na sklovině zubů, což může eventuálně vést až k jejich ztrátě.

Změny chování se projevují častým odmítáním jídla s popíráním hladu. Hodně až přemrštěně často přísně cvičí.

Mívají většinou špatnou náladu, jsou jakoby bez zájmu. Často trpí depresemi. Jsou zranitelní a lehce se rozruší. Cítí se nesví a straní se komunikace s druhými. Přidružují se poruchy koncentrace a pozornosti.

Velice často se zabývají jídlem. Bývají dobří kuchaři, hodně vaří a nutí své známé hodně jíst, sami ale svoje jídlo skrývají, lžou. Když se jdou vážit, oblékají si těžší oblečení a dávají si do něj závaží. Odmítají jídlo, vždy si najdou nějakou výmluvu proč nejíst. Když jedí, tak malé množství a z potravin jen ty nízkotučné a nízkokalorické. Jídlo si pečlivě před konzumací váží a krájejí na drobounké kousky, a po přežvýkání jej vyplivnou. Opakovaně a často se váží a kontrolují se v zrcadle. Nosí volné vrstvovité oblečení a pořád si stěžují, že jsou tlustí.

Nemocní své onemocnění maskují a někdy je těžké příznaky a projevy rozpoznat. Pokud jste znepokojení a nejste si jistí, zdali vaše známá osoba trpí anorexií, všímejte si těchto známek.

Léčba anorexie  

Léčba probíhá buď ambulantně, nebo u vážnějších případů s výraznou ztrátou hmotnosti a ovlivněním orgánových funkcí je nevyhnutná hospitalizace.

Tato akutní léčba je zaměřená na záchranu života. Úmrtnost je 5-15 %. Zabezpečuje se zajištění zvýšeného energetického příjmu v podobě nitrožilní potravy, úprava rozvratu vnitřního prostředí a zvládnutí psychického stresu.

V další fáze je potřebná izolace (přerušení kontaktů s domácností) a vypracování nového stravovacího pořádku s cílem postupného zvyšování hmotnosti.

V léčbě anorexie se uplatňuje kromě medicínské intervence při léčbě podvýživy a jejích následků také psychoterapie. Dobré výsledky mají zejména individuální terapie, kognitivně behaviorální terapie, skupinová či rodinná terapie. Je potřebné upravit konfliktní situace v okolí a rodině pacienta. Při léčbě jsou nejednou větší problémy na straně rodičů (hlavně matek), než u samotných pacientů. Mentální anorexie je chorobou rodiny.

Zatím nejsou známé léky, které jsou speciálně na léčbu anorexie. Uplatňují se ale jako pomocná terapie, kdy pomáhají při příznacích a následcích anorexie (deprese, ztráta zájmu, úzkost). Nasazují se zejména antidepresiva a neuroleptika.

Dále se dávají anabolika, vitaminy, přípravky železa a léky podporující chuť k jídlu. Kromě zvyšování hmotnosti je u děvčat dobrým znakem nápravy stavu také úprava menstruačního cyklu.

Jak si mohu pomoci sám  

Pokud anorexií trpíte, může být velmi těžké pořádně se o sebe sám postarat. Je důležité důsledně dodržovat plán léčby.

Nevynechávejte žádná psychoterapeutická sezení, za žádných okolností neměňte stravovací pořádek. Neizolujte se od starostlivých členů rodiny a přátel, kterým záleží na tom, abyste se uzdravili. Mějte na paměti, že jim jde jen o vaše dobro.

Dále se snažte co nejvíc odolat nutkání zkontrolovat si svou hmotnost, vyhýbejte se pohledům do zrcadla.

Komplikace anorexie  

Mentální anorexie může mít mnoho komplikací. Může končit i smrtí. Udává se, že přibližně 5-15 % anorexií končí fatálně. Smrt může nastat nečekaně, nejčastější příčinou bývají poruchy rytmu srdeční činnosti a celkový rozvrat vnitřního prostředí následkem hladovění.

Je snížené množství draslíku (to má samo o sobě negativní vliv na srdeční činnost), sodíku i chloridů v krvi, což koreluje s celotělovou dehydratací.

Přidružují se také problémy s ledvinami a plícemi. Vyskytují se záněty plic, rozedma.

Vliv na trávicí trakt se projevuje zácpami, bolestmi břicha, nadýmáním a pocity na zvracení.

Nízká hustota kostí v rámci osteoporózy je rizikem k snadnějšímu vzniku zlomenin ve vyšším věku.

Další komplikaci představuje nepravidelná nebo vůbec žádná menstruace u žen a také snížená hladina testosteronu u anorektických mužů. Tyto poruchy mohou vést k poruchám plodnosti.

Když se nemocný s anorexií dostane do stavu závažné podvýživy, poškodí to spoustu orgánů, včetně mozku, srdce a ledvin. Nebezpečí je v tom, že postižení může být nevratné a neupraví se, když se anorexie dostane pod kontrolu.

Kromě fyzických následků je potřeba zmínit i následky anorexie na duševní stav. Nejčastěji se vyskytují nebo prohlubují deprese, stavy úzkosti, nevzácné je zneužívání drog.

Diskuse  

Další názvy: mentální anorexie, anorexia nervosa, anorexia mentalis, porucha příjmu potravy

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s anorexií

Máte zkušenost s anorexií?

Jak mohu pomoci? Marie Kleinová (03.11.20)

Dobrý den, jak mohu pomoci kolegovi s nemocí. On sám připouští, že je nemocný, ale odmítá se jakýmkoliv způsobem se léčit. Je mu 50 let, začal hubnout přibližně před rokem. Rady tipu - začni jíst v malém množství a k tomu cvičit, měl by sis zajít k psychologovi atd. odmítá, bojí se že zase přibere a to on už nechce dopustit. Odmítá příjem potravy. Prvopočátky byly, když chtěl zhubnout(na výšku 165 vážil přes 110 kg a zhubl drastickým způsobe (přestal jíst a pít), teď je v té fázi že se bojí i napít (tvrdí že se napije a hned ztloustne) váží 77 kg a chce zhubnout prý až na 71 kg(prý podle aplikace v telefonu musí, ale tělo už nemá z čeho brát je jako stařeček). Jí 1× za den a to třeba 1 vejce, nebo malou plechovku tuňáka cca 50-60g.Jeho psychika je na nule, stále unavený, bez života. Jeho zdravotní stav se taky zhoršil, má bolesti břicha, klepou se mu ruce. Prosím může někdo poradit co bych mohla pro kolegu udělat?

mentální anorexie Buckinek (07.10.20)

nesouhlasím s tím, že se vůbec nedá předejít vzniku mentální anorexie či bulimie, že neexistuje prevence. Na základě mých dlouhodobých zkušeností s pacienty, resp. pacientkami a jejich rodiči a okolím lze konstatovat, že jako jedna z prevencí určitě jsou harmonické rodinné prostředí i okolí, přiměřené projevy lásky (tedy také nikoliv té tzv. opičí), nevyžadovat po dětech perfekcionalismus, výkony, nesnažit se děti nutit k tomu, co dříve rodiče nedokázali, ale naopak je správně a přiměřeně vést. Tatínkové by také měli vědět, že jejich dospívající dcera nebude již vypadat jako dítě, její postava se v dospívání a v pubertě změní a nelze k tomu přidávat žádné nevhodné komentáře, směřující k redukci hmotnosti.

Anorexie a psychika Anetka04 (05.09.16)

Je mi 28 let a zřejmě trpím anorexií. Jsem hubená už od 8 let. Nevim vůbec, kdy to začalo. Celý život jsem byla hubená. Dnes jsem navštívila lékaře už po několikáté. Vážím 41.5 kg a měřím 167 cm. Nechci být hubená, ale nějak nemám chuť k jídlu a nikdy jsem ji neměla. Nemám vůbec potřebu jíst.

Dříve jsem se styděla za svou postavu. Nenosila jsem tílka ani sukně. Celý den jsem měla deprese ohledně mé váhy. Styděla jsem se vylézt na ulici. Vadili mi pohledy lidí. Psychycky jsem to neunesla. Věděla jsem o sobě, že jsem hubená, ale nepřipouštěla si to. Vždy jsem nosila silné vrstvy oblečení, dlouhé svetry. Vloni jsem se poprvé odhodlala vzít si tílko.

Dnes už jsem nějak nemohla vydržet ty neustále deprese. Zašla jsem k lékaři pro nějaká antidepresiva. Cítím se slabá a hodně unavená. Večer nemohu spát, pořád ty myšlenky ohledně váhy. Neustále ve snu vidím, jak se mi lidé smějí. Mám životní sen - chci se jednou vidět, jak kus ženské, mít zadek. Doufám, že mi ty antidepresiva pomohou.

Anorexie od 15 let andrea grexova andy (30.07.16)

Citala som mnoho skuseností s anorexiou a chcem sa podelit o svoj pribeh. Po prvy krat som to pocitila v 15 rokoch. Cvicila som 3× denne, vstavala som kvoli tomu o hodinu skorej do skoly. Pri vyske 165cm som z vahy 58kil schudla na 49kil co bolo hrozne ale stale to nebolo tak vidno ako vo veku 20rokov.

Dostala som sa z toho kvoli mamke. V 20ke som pracovne prisla do ciech zacala som robit na 3smeny a mala som 58kil. Vyzerala som zdravo a dobre. Kazdy mi postavu chvalil. No pri praci som nestihala jest tak som schudla na 56kil. Bola to chyba a mne sa to zapacilo. Zacala som pravidelne cvicit a behavat. Moja vaha isla dolu viac a viac. Nejedla som. Pila som od hladu kavu a fajcila som. Spadla som na 48kil za necele dva mesiace. Po istej dobe ma prisla pozriet mamka a chcelo sa jej plakat. Vzala ma na obed no ja som nemohla. Dala som do ust dva kusky masa a bola som plna a bolo mi zle.

Nakoniec som si nasla vztah a vsetko sa napravilo. Po 3rokoch sme sa rozisli a ja som zacala opat cvicit a byt nespokojna. Chodim prabidelne do fitka,kontrolujem si kalorie ktore spalim, denne chodim tak 5× pred zrkadlo a obzeram sa z kazdeho uhlu. Obmedzujem stravu a hladam na internete dietne jedla. Mam 24rokov a vazim 55kil. Necitim sa dobre a kazdy den sa tesim na fitko. Som podrazdena ked tam nemozem ist.

anorexie Zuzulink (12.11.14)

Trpěla jsem anorexií. Máma mě vždy vedla k tomu být ve všem nejlepší a pak se mi začalo zdát, že nejsem nejhubenější, že mám tlusté břicho a právě proto se se mnou nebavili ti, se kterými jsem se chtěla bavit. Začala jsem hubnout. Ostatní mi chválili mou postavu, mé boky, že mám najednou jemnější, ale krásně vlasy. Říkali, že teď nejsem jen krásná, nejlepší a nejchytřejší, ale taky ta s tou nejlepší postavou. Ale přesto jsem si nebyla jistá, jestli to stačí, a tak jsem pokračovala. Postupně jsem se začala všech stranit a přestala chodit ven. Oblečení jsem si kupovala o 2 čísla větší a vše s dlouhým rukávem. Denně jsem odpoledne cvičila 3 hodiny a večer 2-3 hodiny. Když jsem nemohla spát, dělala jsem sedy lehy a cvičila tak dlouho, dokud mi nebylo špatně.

Máma už si něčeho začala všímat a vzala mě k doktorovi. Ten řekl, že mám anorexii. Nejprve jsem šla k psychologovi a poté k psychiatrovi. Bránila jsem se tomu, a tak s mámou uzavřela kompromis, že pokud naberu 6 kilo, tak dostanu nový mobil. Okamžitě jak jsem dostala nový mobil, tak jsem zase přestala jíst a vše se vrátilo zpátky. Ale pak se něco stalo. Z 39 kg jsem najednou byla na 45 kg. Teď jsem na gymnáziu a většina se baví s tou „hubenější“ částí a na mě to zase všechno spadlo. Táhne mě to zpět. Opět začínám hubnout, přesněji už hubnu.

anorexie Umírám (09.10.14)

Ahoj, je mi 13 a mám anorexii už asi rok. Pořád si říkám, že jsem tlustá a nedokážu posoudit, jestli mám správnou váhu. Potřebuju lék, doktoři mi dávají tak 1 rok.

Léčba

Snažím se cpát jídlem, je mi blbě, zvracím ho hned ven. :(

anorexie lollanicky (11.04.14)

Předem bych všem chtěla říct, ze je to mě první přiznání a vyřčení, že jsem nemocná. Je mi 21 a při své výšce 164 cm vážím 45 kg. Trvá to 3 roky a celé to začalo, když mi můj přítel (se kterým jsem 4 roky) řekl, že už se mu nelíbím tak, jako když mě poznal. V té době jsem vážila 68 kg a moji aktuální váhu jsem neměla ani v první třídě. Po 3 letech jaem to dopracovala do takového stadia, že při každým soustě, do kterého si kousnu, je mi nehorázné zle. Po informaci, kterou mi přítel podal před 3 roky, jsem se psychicky totálně zhroutila a během měsíce zhubla 9 kg. Okolí mě ze začátku chválilo a já chodila s hlavou v oblacích a vesele pokračovala dále. Momentálně mám obrovské problémy se zažíváním, střeva u mě bohužel už nefungují, na záchod chodím třeba až po 14 dnech. Mám chvíle, kdy jsem silně podrážděná, lítostivá a někdy jsem fakt nesnesitelná. Odkázala jsem se na to mít neustále hlad a když už se najím, je mi špatně, že se to nedá vydržet. Podotýkám, že mi nepřidala moje matka alkoholička, věčné stěhování a dluhy, které způsobila. Během 4 let jsem se musela 4× stěhovat a fakt, že mi chybí zázemí, je možná příčinou.

Všem slečnám a dívkám bych ráda připomenula, ať nevzdávají svůj boj a snaží se ze všech sil skoncovat se sebepoškozováním. Pro mne je každý den nová šance začít znova. Můj život se mi začíná dávat do normálu, máma bojuje se svým alkoholismem a velmi mi pomáhá, je na čase začít znova žít.

Nízká váha a obava z anorexie Han Rae Joon (01.09.13)

Trpím anorexií přibližně 1 měsíc. S hladovkami jsem začala v 15 letech, protože jsem nesnesla jak se mi pořád ve škole smáli, že jsem tlustá. To jsem měřila 158cm a vážila 62kg. O prázdninách jsem začala po troškách jíst a omezila sladkosti a za měsíc jsem měla 2kila dole. V srpnu jsem začala jíst jenom rajčata a chodit ven s kámoškou a shodila jsem na 54kg. V pruběhu následujícího půl roku jsem shodila ještě 4kg a váhá se mi pořád nelíbila. Ale konečně jsem nebyla nemocná. Pak jsem začala jest zdravě a do těchto prázdnin jsem zhubla na 46kg. Konečně se mi ta váha začala líbit i já sama sobě. Ale náhle to se mnou letělo dolů. Začala jsem chodit na fyzicky náročnou brigádu a jedla jsem pořád stejně a po měsíci jsem zjistila že mam dole dálší 3kg. Tenhle měsíc jsem přestala jíst úplně, protože jsem se bála že přiberu tak jsem začala každý den jezdit na kole, cvičit a protahovat se (joga). Teď mi je 16 let a vážím 40kg a měřím 158 cm a nejsem vůbec unavená nic takovýho, dokonce doufám, že začnu zase cvičit, dělat jógu a budu chodit plavat. Tak doufám že konečně začnu jíst ještě víc a i to blbý jedno kilo přiberu, i to by mi k radosti stačilo . VŠEM

Léčba

Tenhle týden jsem začala zase jíst konečně, ale pořád jsem nepřibrala a mám výčitky, když si dám třeba bebíčka nebo lžičku domácí marmelády a nebo dokonce když si chci dát jídlo, i když neuplynul určitý čas od jídla…

Co mi pomohlo

Všem mladým holkám bych chtěla vzkázat: Nikdy nehubněte, pokud se neporadíte s odborníkem, abyste nedopadly jako já.

Nízká váha a obavaz anorexie Miszullka (29.12.12)

Až dnes mi docvaklo, co se vlastně se mnou děje. Tak nejprve bych začala tím, že jsem vždy celé dětství byla hubená holka s dlouhýma nohama. Kamarádi se mi ve škole posmívali a dokonce mi dali přezdívku miss koncentrák. V tu dobu nejspíš vše začlo. Deprese s toho chodit na koupák, že někdo uvidí v plavkách to moje bezvládné tělíčko a bude se mi zase smát. Celý život jsem si říkala, že jsem možná trošku hubená, ale že jsem normální. Hodně lidí mi tvrdilo, že z toho totiž vyrostu. Takže na jednu stranu jsem byla přesvědčená o tom, že jsem normální holka jako každá jiná, ale na druhou jako kdybych vždy tam někde v hlavě věděla, že se mnou něco není tak jak má být.

Roky utíkaly a já jsem si váhu držela tak nějak na uzdě. Jenže časem a věkem, stresovými situacemi, které mě doprovázely na každém kroku, se to vše zvrtlo. Bohužel nejen moje pošramocená psychická stránka, ale i ta fyzická. Je mi 21 let, vážím 49 kilo při mé výšce 169 cm. A dnes jsem se rozhodla vyhledat odbornou pomoc. Vím, že sama se z toho nedostanu a mám strach nejen o sebe, ale i o vše, co jsem doteď budovala. Věřím, že s pomocí mé rodiny, doktora a mého milovaného přítele vše zvládnu. Musím! Tak mi držte palečky.

Potíž s přibráním váhy danulka57 (01.11.12)

Dobrý den,

ve 14 letech jsem dostala anorexii. Nyní je mi 22. Ve 14 letech jsem původně vážila přes 40 kg a spadla jsem na 36. Musím ještě dodat, že moje výška je 158 cm. Ale nikdy jsem nechtěla zhubnout. Nikdy jsem nebyla nespokojená s mým tělem. Mě se a nemoc projevila tím, že moje sestra se pozvracela vedle mě v posteli a mě se tehdy udělalo špatně a od té doby jsem nemohla do sebe nic dostat. Abych řekla pravdu nesnáším zvracení. Nemůžu ani vidět někoho kdo zvrací.

Ale od svých 14 let se pořád držím na 45 kg. Ale já jím 6× denně. Ráno si dám dobrou snídani třeba kávu a makový závin, pak si dám svačinu, protože za hodinu mám zase hlad, pak si dám oběd nejradši mám gyrosy, ale taky si dám ráda nějaké saláty. Pak zase svačinu, pak si dám večeři a pak ještě jednu, protože mám ještě v 9 hodin večer hlad. Já jím normálně, ale bohužel tělo mě nechce pustit přes tu hranici 45 kg.

Dříve jsem chodila i cvičit zvedala jsem jen 5 kg jen tak, abych se hýbala a váha mi narostla na 48 byla jsem spokojená. Jenže když třeba dostanu chřipku nebo něco tak nemám chuť na jídlo a mě jdou kila dolů a pak se zase strašně těžko nabírá. Teď mě to strašně štve, že se nemůžu dostat přes tu hranici 45 kg. Chtěla bych přibrat aspoň na těch 48. Musím začít zase pomalu cvičit. Stačí se jen hýbat. Jen aby mi narostla svalová hmota. Nejvíc je to na prd v obchodech, kde mám problém sehnat nějaké oblečení. Někdy mám číslo 34 kalhot a někdy 36.

Anorexie a závislost na alkoholu M.Mona (28.07.12)

Anorexie je ta nejodpornější nemoc, která mě potkala. Nikdy s ničím podobným nezačínejte, než se rozhodnete sundat nějaké to kilo, raději se poraďte. Nebo skončíte jako já. Ve 27 letech ji trpím 14 let, vím o ní, ale zvykla jsem si s ní žít. Vadí mi a dost, ale nejsem silná na to s ní bojovat. Pokud někdo z Vás chce žít s obtěžujícími bolestmi všeho (ani nebudu vyjmenovávat čeho všeho - mám pocit, že všeho, s tím, že se ráno probudíte a nemůžete chodit, s tím, že jste žena bez menzes a hlavně s tím, že se Vám na sobě nic nelíbí a že trpíte úzkostí a depresemi a chce to všechno skončit, ale nemůžete), tak se raději na to vykašlete.

Jsem ještě závislá na alkoholu. Ob 2 dny piji, vypiji láhev sama. Vykouřím krabičku cigaret a jídlo? Jíst nepotřebuji. Těším se na tu láhev vínka a jsem šťastná. Je mi ze sebe na nic, vážně!

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Diskuze o anorexii