Bolesti zad

Přidat zkušenost

Bolesti zad léčí Ortopedie a patří mezi Onemocnění pohybového aparátu

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? včera v 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU včera v 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

DISKUSE, Popis, Osteoartróza, Akutní blokáda páteře, Výhřez meziobratlové ploténky, Spondylolýza, Stenóza, Bechtěrevova nemoc, Ostatní choroby, Interní onemocnění, Funkční postižení, Rizikové faktory, Prevence bolestí zad, Příznaky, Léčba, Jak si mohu pomoci sám, Komplikace

Popis bolestí zad  

Bolesti zad jsou jedním z nejčastějších druhů bolestivých obtíží. Mohou se vyskytovat v každém věku, ale zpravidla přicházejí v časné dospělosti. Jsou jednou z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti.

Bolesti mohou být způsobeny poškozením páteře, podpůrného svalstva (tzv. hluboký stabilizační systém) nebo svalových úponů v okolí páteře. Může se však projevit pouze funkční porucha, bez poškození daných struktur. Samostatnou oblastí je vyzařování bolesti do oblasti zad od chorob vnitřních orgánů.

Osteoartróza (spondylóza, spondylartróza)  

Postižení chrupavek (osteoartróza) a meziobratlových plotének (spondylolýza). Má za následek snížení meziobratlového prostoru a poškození kloubních spojení na páteři. Je provázena tvorbou osteofytů (kostních výrůstků na páteři). Je nejčastější příčinou stenózy (zúžení) páteřního kanálu. Pohyblivost páteře se postupně snižuje.

Akutní blokáda krční páteře  

Nastává spíše u mladších osob po prudkém pohybu v krční oblasti, který přijde po zvýšené zátěži krční páteře. Je výrazná bolest při pokusu o jakýkoliv pohyb hlavou. Hlava je většinou držena v nejméně bolestivé poloze (úklon a pootočení hlavy k jedné straně).

Akutní blokáda bederní páteře

Je označována jako lumbago (houser). Je obdobou postižení krční páteře, ale ústup obtíží trvá výrazně déle.

Výhřez meziobratlové ploténky (hernia disci)  

Nejčastěji se vyskytuje v bederní oblasti. V krční oblasti je postižení velmi vzácné. Velmi velkou bolest doprovází příznaky z útlaku míšních kořenů (poruchy pohybu i citu).

Výhřez v krční oblasti je nejčastěji způsoben úrazem nebo dlouhodobým výrazným přetěžováním krční páteře. Může se vyskytnout na léčbu nereagující bolest.

Výhřez v bederní oblasti se vyskytuje hodně často. Bolesti jsou mnohdy kruté, často recidivují. Nazývají se lumbalgie. Přidružují se příznaky z útlaku míšních kořenů. Nástup obtíží může být postupný nebo náhlý. Vyvolávajícím momentem u náhlé bolesti je většinou prudký pohyb nebo zvedání břemen.
Postoperační discitida

Je vzácnou komplikací po operaci páteře. Dochází k zánětům (nejčastěji bakteriálním), které se projevují bolestí a významně komplikují pooperační rehabilitaci.

Spondylolýza, spondylolystéza, retrolistéza  

Spondylolýza je porušení obratlového oblouku. Spondylolystéza je vzájemný posun dvou obratlů v předozadním směru (výše postavený obratel se posune dopředu). Retrolistéza je obdoba spondylolystézy, ale pohyb výše postaveného obratle je dozadu. Nejčastěji se tyto chorobné jevy vyskytují v bederní a křížové oblasti (lumbosakrální oblast) a způsobují zde nestabilitu páteře se všemi důsledky (bolest, neurologické příznaky z útlaku míšních kořenů).

Stenóza páteřního kanálu  

Stenóza neboli zúžení páteřního kanálu se vyskytuje se jako onemocnění vrozené i získané. Příčin je mnoho od poruch meziobratlových destiček, poruch páteřních vazů, destrukce obratlových těl a oblouků až po nádorové procesy vycházející z míchy nebo páteře a okolí. Projevuje se výraznou bolestivostí a neurologickými příznaky, které odpovídají výškové lokalizaci poškození páteřního kanálu.

Bechtěrevova nemoc (Ankylozující spondylitida)  

Jde o zánětlivé onemocnění postihující páteř, především klouby mezi obratli, sakroiliakální skloubení a všechny vazivové struktury páteře (hlavně meziobratlové disky, přemosťující vazy). Všechny vazivové struktury včetně kloubních pouzder osifikují (mění se na kost). Postupně vzniká ankylóza (zkostnatění způsobí znehybnění v kloubech) několika segmentů až větších částí páteře. Páteř se někdy přirovnává k bambusové tyči.

Onemocnění začíná v mladém věku, a většinou se příznaky zhoršují relativně pomalu. Nejvýraznějším projevem je bolest zad. Ta se obvykle označuje jako zánětlivá bolest zad. Platí, že pro označení bolesti zad jako zánětlivé musí být splněny 4 z 5 následujících podmínek. Objevuje se před 40 rokem, progreduje pomalu, trvá nepřerušovaně minimálně 3 měsíce, je přítomna ztuhlost a bolest se zmírňuje se pohybem.

Onemocnění má i další příznaky z postižení orgánů (oči, srdce, ledviny, plíce a další).

Ostatní choroby postihující páteř a vyvolávající bolest zad  

Osteoporóza, nádory, kostní metastázy (karcinom plic, karcinom prsu, nádory trávicího traktu), Forestierova choroba (idiopatická skeletální hyperostóza), Scheuermannova nemoc.

U žen se mohou bolestí zad projevovat i menstruační bolesti.

Interní onemocnění vyvolávající bolest zad  

Bolesti v zádech být způsobeny postižením srdce (infarkt myokardu), postižením žaludku (vředová choroba), postižením žlučníku (žlučníkové kameny), postižením jater (cirhotické změny), postižením ledvin (například ledvinné kameny).

Funkční postižení  

Bolesti zad mohou být způsobeny špatným držením těla, se špatným zapojováním svalů (hluboké zádové svalstvo, hluboký stabilizační systém). Dochází tím k přetěžování některých svalových skupin a bolesti. Po delším čase mohou vznikat i organické změny a přidává se některé z výše popsaných onemocnění.

Rizikové faktory bolestí zad  

Rizikové je přetěžování opěrného systému například zvedáním těžkých břemen. Nevhodné jsou prudké pohyby při tzv. ztuhlém těle (ponámahové ztuhnutí, syndrom přetížení některých svalových skupin např. šíjového svalstva atd.). Velmi významné je nesprávné funkční zapojení hlubokého svalstva (nesprávné držení těla, nesprávné posilování).

Prevence bolestí zad  

Jediná prevence je nepřetěžovat opěrný systém a pravidelně cvičit. Cviky by měli být zaměřeny na posilování hlubokého stabilizačního systému a musí být prováděny správně. V opačném případě mohou obtíže spíše zhoršovat. Prevence interních chorob, které mají jako symptom bolest zad, je specifická podle daného postiženého orgánu (prevence infarktu myokardu, prevence žaludečních vředů, atd.).

Příznaky bolestí zad  

Příznakem většiny popsaných chorobných jednotek je bolest zad různé lokalizace s přidruženými neurologickými deficity (poruchy hybnosti, poruchy čití, různě lokalizované bolesti-např. ruce, nohy, klouby). Podle lokalizace obtíží se bolest dělí na dolní (low back pain - bedra, kříž) a horní (upper back pain - krční páteř, hrudní pátěř). U dolní bývá bolest v bederní krajině s vyzařováním do dolní končetiny. Svaly v místě bolesti jsou stažené (svalový spasmus). U horní lokalizace je vyzařování bolesti do horních končetin, někdy mohou být přítomny bolesti hlavy.

Léčba bolestí zad  

Akutní stavy se řeší klidem na lůžku, podávají se analgetika, myorelaxancia, nesteroidní antirevmatika, sedativa, fyzikální léčba (např. vodní lázně), rehabilitace (relaxační techniky, protahování). Chronické bolesti se řeší rehabilitací, léčebnou tělesnou výchovou (zaměřena na pohybový aparát a hluboký stabilizační systém). V případě nutnosti se některé stavy řeší operačně.

Bolesti zad spojené s poškozením vnitřních orgánu se řeší léčbou primárního onemocnění.

Jak si mohu pomoci sám  

Zde platí vše, co bylo řečeno u prevence. Dbát na rovnoměrné zatěžování svalových skupin, posilovat hluboký stabilizační systém. Vhodné je také plavání, především znak (naopak nevhodný je styl prsa s hlavou drženou nad vodou - přetěžování krční páteře a špatné funkční zapojení svalových skupin).

Komplikace bolestí zad  

Komplikací onemocnění je postupné omezení hybnosti, omezení v různých činnostech denního života, které nejde provozovat z důvodu vzniklé bolesti. Sociální rozměr onemocnění je v omezení pracovní schopnosti pacienta (částečná až trvalá pracovní neschopnost).

Diskuse  

Další názvy: Osteoartróza, Spondylóza, Spondylartróza, Akutní blokáda krční páteře, Akutní blokáda bederní páteře, Lumbalgie, Lumbago, Houser, Výhřez meziobratlové ploténky, Hernia disci, Postoperační discitida, Spondylolýza, Spondylolystéza, Retrolistéza, Stenóza páteřního kanálu,

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s Bolestmi zad

Máte zkušenost s Bolestmi zad?

Jenda 1979 (05.12.21)

Obtíže ramene trvají už 4 rokem, absolvováno mnoho vyšetření (ultrazvuk, CT, revmatologie, magnetická reznonance), půl roku rehabilitace, elektroléčba, mazání všemi možnými mastmi, obstřik, až nakonec akromioplastika, cvičit doma můžu 5 minut nebo hodinu, stále jenom dočasná úleva, vzhledem k pokračující pandemii jsem převážně doma, na chirurgii mi při poslední návštěvě sdělili, že už pro mně nemají další řešení, leda znovu operace bez záruky, kterou už znovu absolvovat nehodlám. Ještě ke všemu jsem kvůli Covidu musel měnit práci, je mi už přes 40 let, kromě těžké práce ve skladu na dvě směny jsem nikde neuspěl, rameno tím trpí.
Motivace je už hodně dost malá, pomalu už rezignuji na nějaké zlepšení.

Bolest ramene, paže Stařena zkušená (01.04.21)

Bolest ramene čili paže je zatuhnutím svalu. Dochází k ní prý předkloněnou hlavou a ramene opakovaně, po dlouhou dobu - prostě náklon dopředu, např. u PC.

V noci mě bolest rozbrečela, nelze spát a nic dělat. Nakonec jsem rukou nehla ani o kousek bez toho, aniž by mně z bolesti nevytryskly slzy. Příšerná bolest.

Návštěva ortopeda : injekce kortikoidu, na ztuhlé svaly cucací lék Oramellox a doporučenka na terapii, kterou jsem vynechala. Spíš pomohl kortikoid než cucací medikament. Asi po půl roce „peklo“ začalo znovu. Jinde jsem dostala jen polykací tablety Melocox, nepomohly (tedy bez kortikoidů). Musím jít na injekci. Budu pomalu cvičit doma krční páteř, lopatky, paže, hrudník, páteř i v pase. Zatím polehoučku rozhýbávám tělo asi 3 dny a nikam to nepokročilo.

Bolesti ramene Gabrielaxxx (09.03.21)

Mám opakovanou luxaci ramene. Omezení pohybu, pohybu ruky si neustále hlídám, aby jsem zamezila vykloubení, po kterém mám přetrhané rotátory. Ty se dlouho hojí. Už v tom mám vápenatění. Rameno mě v kuse bolí i v klidu. Je to omezující. Nemohu skoro noc s tou rukou déle dělat. Navíc mám myotonii. Operaci jsem na něj neměla.

Léčba

Od bolesti mi ulevi teple masti a nahrivani.Pripadne vi nekdo, co pomaha? Dekuji

Praskání od levého ucha, závratě milanov (05.11.15)

Reaguji na příspěvek od „zkoušený motanikem“.

S problémem praskání a cvrčení směrem od levého ucha do středu hlavy s následnou závratí se setkávám již 7 let. Někdy symptomy přestanou na celý rok, pak propuknou - hlavně v noci, když ležím na levém boku, zase zmizí na celé měsíce. Záchvat netrvá déle jak 10 sekund.

Poslední 3 měsíce se záchvaty zintenzivnily, nejen v noci, ale i ve dne a někdy až 5× za minutu.

Po přečtení příspěvku „zkoušeného motanikem“ jsem si uvědomila, že to může mít souvislost s krční páteří, což se mi projevuje různým způsobem celý život.

Začala jsem ihned s jeho návodem na cvičení a nechala zrentgenovat krční páteř. Nálezy od foniatra a neurologa byly negativní. Nálezem byla diagnostikována blokace 4. a 6. obratle.
Od pondělí cvičím a častost záchvatů ustoupila na polovinu.

Bude-li tato prognóza i nadále úspěšná, budu zde referovat. Mám alespoň naději, že něco zabere.

Operace ploténky malaneta (17.06.15)

Jsem po operaci ploténky L5/S1 - koukala jsem, že paní tu píše komentář o stejném problému. U mě to bohužel - nebo bohudík - skončilo operací. Příznaky stejné - bolest od pasu dolů do nohy, nemohla jsem ležet, sedět ani stát, bolesti neskutečné. Měla jsem zničená záda z práce z tahání těžkých věcí. Po 4 měsících operace. Po 56 měsících mám sice stále menší bolesti, ještě pořád nejsem úplně fit a musím cvičit a dávat na sebe pozor, ale často mě po operaci bolely nohy, neskutečné brnění a tlak v nohách mě budil každou noc. Paní doktorka z neurologie mi doporučila Aneurox - tabletky volně prodejné - obsahují několikanásobné množství vitamínů B a ještě další přírodní látky, které pomáhají obnovování nervů - a musím říct, že po týdnu užívání úleva, po měsíci klid. Občas mě nohy trošku brní, ale to je i z těch veder a křečových žil.

Dlouhodobé bolesti zad Michal Píša (14.11.13)

Několik let mě bolela záda a když jsem byl za doktorem, jen mi napsal nějaké prášky a že když to nepůjde vydržet, tak mi něco píchne. Nicméně jsem navštívil chiropraktika a ten mi řekl, že to je ze špatného držení těla, hlavně při sedu na židli, protože mám práci při které sedím 8 hodin denně u PC.

Léčba

Stálá bolest zad, bolesti za krkem, bolesti v kříži.

Co mi pomohlo

Zkoušel sem si koupit ergonomickou židli, ale ta mi nepomohla a protože se mi na ní sedělo nepohodlně, rychle jsem se vrátil k obyčejné kancelářské židli.

Nakonec jsem ještě vyzkoušel několik pomůcek, ale jediné, co se mi osvědčilo byl Ergorest. Sice to má být spíše jako prevence, ale mně to celkem pomohlo.

Rehabilitace při léčbě zad pepa gas (13.04.13)

Největší hloupost je léčit bolesti zad práškama, záda vás sice na krátký čas přestanou bolet, ale přibudou vám žaludeční vředy a další problémy. Pomáhá akupresura, akupunktura (ale tu u nás doktoři neumí). K nezaplacení je dobrý terapeut na rehabilitačním oddělení. Rehabilitaci doporučí obvodní lékař buď ambulantně, nebo na lůžkovém oddělení v nemocnici (je efektivnější). Bolest zad způsobuje útlak míšního nervu po náhlém vychýlení některého z obratlů, poškození plotýnek a pod. Úkolem terapeuta na rehabilitaci je uvolnit sevření a vrátit vše do správné polohy.

Bolesti zad v kříži Sharik (03.11.10)

Už několik let trpím na silné bolesti zad. A to zejména v oblasti krční páteře, lopatek a beder. Mám sedavé zaměstnání a málo pohybu - příčiná je tedy jasná.

Léčba

Se svými problémy jsem začala chodit na rehabilitaci, kde mě paní doktorka učí cviky, které pomáhají a které musím denně doma provádět. Když je bolest nesnesitelná, vezmu si lék na bolest (ibalgin, nurofen…).

Co mi pomohlo

Kromě cvičení a léků mi pomáhají také procházky na čerstvém vzduchu a pravidelný pohyb. Když si doma sedám k počítači, tak si místo na židli, na které se hrbím, sednu na sedací pytel a tím zamezím bolesti z dlouhého sezení.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Babské rady na Bolesti zad