Fibrilace síní

Přidat zkušenost

Fibrilaci síní léčí Interna - Kardiologie a patří mezi Onemocnění tepen a žil

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Prodělaný covid a menstruace včera v 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35
Úzkost a deprese po Covidu 17.5.22 07:31  wiwiOL 31
Vypadávání vlasů po covidu 13.5.22 18:03  aiwwa 21
Zkušenosti s Covid testem 3.5.22 07:40  Uslava 6
Očkování covid 2 dávky 1.5.22 18:36  ugluk 24

DISKUSE, Popis, Rizikové faktory, Prevence, Příznaky, Diagnostika, Léčba, Jak mohu napomoci léčbě, Komplikace

Popis fibrilace síní  

Je naprosto nejčastější poruchou srdečního rytmu (= arytmie). U zdravého člověka je rytmus pravidelný v rozmezí přibližně 60 až 80 stahů za minutu. Při srdeční fibrilaci bývá tep naprosto nepravidelný často okolo 100 tepů za minutu, ale to nemusí být pravidlem.

Lidské srdce má čtyři části, dvě síně a dvě komory, které se za normálních okolností stahují po sobě. Nejprve se stáhnou obě síně, tím vypudí krev do komor a poté se stáhnou i komory a vypudí krev do cévního řečiště, toto se pořád opakuje. Při síňové fibrilaci se obě síně jen vlní a nejsou schopny se stáhnout a vypudit krev do komor. Krev proto do komor vtéká jen pasivně jejím nasátím, což je u zdravého člověka naprosto dostatečné. Problém může vzniknout zejména u starších více nemocných lidí. Jak jsme se již zmínili je pro fibrilaci typické, že srdeční rytmus je bez jakékoliv známky pravidelnosti, proto se také nazývá arytmií totální. I přes všechna tato fakta je fibrilace síní velmi často bez příznaků (asymptomatická) a sama o sobě neohrožuje život pacienta. Bohužel situace se může velmi zhoršit, pokud pacient trpí jiným onemocněním. V takovém případě může zhoršovat prognózu úspěšnosti léčby. Velmi závažné jsou také komplikace fibrilace, které mohou ohrozit pacienta samy o sobě, proto se jim snaží lékaři předcházet.

Fibrilací síní trpí přibližně 5% populace. S věkem silně narůstá, protože asi po 50. roku věku trpí touto chorobou 1-2% lidí, ale u osmdesátníků dosahuje její výskyt téměř 30 procent. V budoucnu se bude její výskyt dále zvyšovat, protože se prodlužuje průměrná délka lidského života.

Z hlediska doby trvání této choroby ji můžeme rozdělit na:

Paroxysmální fibrilaci síní

Trvá méně než 7 dní a sama skončí. Nejčastěji ale zmizí již během prvních 24 hodin a pacient ji ani nemusí zaregistrovat nebo pouze pociťuje bušení srdce (palpitace), které samovolně přestanou.

Perzistentní fibrilace síní

Trvá déle než týden a pro její vyléčení je nutný zákrok lékaře.

Permanentní fibrilace síní

Také trvá déle než sedm dní, ale nezmizí ani po lékařském zákroku.

Rizikové faktory fibrilace síní  

Fibrilace síní se často objevuje jako projev jiného onemocnění, zejména srdečního. Nejčastější rizikový faktor je poškození srdečního svalu, přetěžováním, stavem po infarktu myokardu, angínou pectoris a mnohými dalšími. Vyvolávající faktory těchto onemocnění jsou vysoký krevní tlak (hypertenze), kouření a v dnešní době často zmiňovaný nedostatek pohybu. Velmi důležité je vyvarovat se nezdravé stravy, to znamená snížit příjem cholesterolu a sodíku (kuchyňská sůl). Nemusím zdůrazňovat, že obezita a nadměrné požívání alkoholu nejsou také nejvhodnější pro naše srdce. Dále bylo zjištěno, že vyšší frekvenci výskytu fibrilace síní mají diabetici (diabetes mellitus = cukrovka). Neopomenutelnými rizikovými faktory jsou vrozené či získané srdeční vady. Jako možné příčiny této arytmie se také uvádějí plicní onemocnění (zápal plic, nádory plic a další). Nakonec nesmíme zapomenout na velmi časté postižení štítné žlázy (hypertyreóza).

Prevence fibrilace síní  

Prevence této nemoci je obdobná jako u všech onemocnění srdce. Základem je zdravý životní styl. Na prvním místě je absolutní zákaz kouření jak aktivního, tak pasivního. Dále je důležitý dostatek pohybu a zdravá strava. Tím rozumíme zejména omezení příjmu cukrů a tuků a zvýšení příjmu vlákniny, antioxidačních látek a vitamínů (ovoce a zelenina). Poslední dobou se klade důraz na nízký příjem soli. Dále by měl každý mít vyšetřenu výši krevního tlaku a cholesterolu. Lidé s problémy se štítnou žlázou by měli být sledováni endokrinology.

Příznaky a projevy fibrilace síní  

Nečastějším příznakem fibrilace síní je nepravidelnost pulsu. Pacient může subjektivně cítit palpitace, které se projevují jako bušení srdce. Dále pacienti netolerují zátěž (dušnost při námaze atd.), pociťují zvýšenou únavnost a někdy dokonce tupou svíravou bolest na hrudi (stenokardie). Výjimkou není ani přítomnost mdlob. Zajímavým příznakem je takzvaný periferní pulzový deficit. To znamená rozdíl mezi počtem stahů srdce a počtem tepů na periferní cévě. Příznakem fibrilace síní způsobené hypertyreózou může být hubnutí či průjem.

Diagnostika fibrilace síní  

Na fibrilaci síní můžeme usuzovat dle fyzikálního nálezu při vyšetření viz příznaky a projevy. Metodou volby odhalení této arytmie je však elektrokardiografie (EKG). Často se používá takzvané Holterovo monitorování, kdy se EKG případně i krevní tlak měří po dlouhou dobu, například 12 hodin. To je důležité při výskytu opakované paroxysmální fibrilace síní. Dalším velmi přínosným vyšetřením je echokardiografie (ultrazvukové vyšetření srdce), které může odhalit onemocnění způsobující fibrilaci síní. Echo je také důležité při předcházení komplikací, kdy jeho pomocí můžeme odhalit krevní sraženinu v srdci. Zcela rutině se pacientovi rentgenuje hrudník (rentgen srdce a plic).

Léčba fibrilace síní  

Jsou dva základní přístupy v léčbě fibrilace síní. První přístup je medikamentózní. Existuje množství léků, které se podávají, často o konkrétním léčivu rozhodne další doprovodné onemocnění. Příklady léčiv jsou: propafenon, sotalol, amiodaron i jiné.

Druhou možností je elektrická kardioverze, při níž je pomocí defibrilátoru přes hrudní stěnu aplikován výboj elektrického proudu, který přeruší srdeční arytmii. Pacient je před tímto výkonem krátkodobě uspán, aby necítil bolest.

Nejradikálnější léčbou je radiofrekvenční ablace, kdy intervenční kardiolog pomocí katetru zavedeného nejčastěji přes stehenní cévy do srdce zamezí vzniku dalších fibrilací.

Doprovodnou léčbou bývá antikoagulace či antiagregace, což je prevence proti vzniku krevní sraženiny v srdeční síni a jejímu utržení a odcestování například do mozku, kde by mohla způsobit mrtvici (cévní mozkovou příhodu = iktus). Při antiagregaci se standardně podává anopyrin (kyselina acetylsalycilová). Příkladem antikoagulace jsou léky heparin, warfarin a další. Při této léčbě může docházet k častějšímu krvácení, ale to je daň za snížení rizika vzniku mrtvice.

Jak mohu napomoci léčbě fibrilace síní  

Základem je předcházet srdečním onemocněním jako je infarkt myokardu, angina pectoris a další pomocí zdravého životního stylu. Zejména zdravou výživou a dostatkem pohybu. Velmi důležité je se v dnešní uspěchané době všemožně vyhýbat stresu. Dále je velmi důležité dodržování rad a doporučení lékařů.

Komplikace fibrilace síní  

Velmi závažnou komplikací je cévní mozková příhoda (iktus). Vzniká po uvolnění krevní sraženiny ze srdeční síně. Tento trombus poté cestuje krevním řečištěm do mozkových tepen, které ucpe. Proto je důležitá léčba krevních sraženin pomocí léků. Další závažnou komplikací může být srdeční selhání, kdy srdce nestačí adekvátně pracovat z důvodu nefunkčních síňových stahů. Toto se stává pouze, pokud je přítomno i jiné srdeční onemocnění.

Diskuse  

Další názvy: Nepravidelná akce srdečních síní, Srdeční arytmie, nepravidelná akce srdeční, atrial fibrillation, AV, afib

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s Fibrilací síní

Máte zkušenost s Fibrilací síní?

Fibrilace síní Ludmila Martinková (04.01.16)

Dobrý den,

mám velmi dlouhou zkušenost s fibrilací síní. V roce 2008 EKG diagnostikovalo fibrilaci síní. Od té doby jsem úžívala lék Rivodaron/Amiodaron. Celkem 14× jsem absolvovala kardioverzi. V roce 2014 jsem se dozvěděla o léčbě ve fakultní nemocnici Olomouci. V dubnu jsem na kardiochirurgii ve FN Olomouci podstoupila operaci Tarafs, kde mi fibrilaci odstranili ze 70 procent. V říjnu jsem absolvovala ablaci přes třísla, kterou provedl MUDr. Tomáš Skála, kterému bych chtěla touto cestou moc poděkovat.

Dnes je rok 2016, jsem bez léků a bez fibrilace. Ještě docházím do kardiostimulační ambulance v Olomouci, ale dnes můžu říct, že jsem bez potíží, zvládám zátěž, jezdím na kole, plavu a užívám si radostí života.

Ludmila.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.