Onemocnění tepen a žil

Většina onemocnění tepen a žil (obecně krevních cév), patří mezi vzácnější onemocnění. Pouze dvě choroby jsou výrazně častější. Jedná se o aterosklerózu a žilní varixy (křečové žíly).

Krevní cévní systém je součástí kardiovaskulárního systému. Cévy jsou v těle trojího druhu.

První z nich jsou tepny (arterie), které (s výjimkou plicní tepny) vedou ze srdce okysličenou krev.

Druhým typem jsou žíly (vény), které přivádí z tkání odkysličenou krev do srdce.

Poslední typ jsou lymfatické cévy, které vedou z tkání (z intersticiálního prostoru – prostoru mezi buňkami) lymfu a odvádějí ji do žil. Svojí strukturou jsou velice podobné žilám, ale vzhledem mnohým specifikám lymfy a lymfatických struktur patří do samostatného lymfatického systému (tedy ne kardiovaskulárního).

Ateroskleróza postihuje v některé své formě téměř každého člověka a její výskyt narůstá s věkem. V případě, že tato nemoc progreduje, stává se příčinou některých potenciálně smrtelných kardiovaskulárních chorob. Je příčinou (spolu s dalšími faktory) např. ischemické choroby srdeční nebo ischemické choroby dolních končetin.Toto onemocnění je řazeno mezi metabolická onemocnění, vzhledem k příčinám jejího vzniku.

Tromboembolická choroba je onemocnění, při kterém dochází ke vzniku krevních sraženin v žilách (nejčastěji dolních končetin) a k riziku jejich následné embolizace (vmetení), nejčastěji do plic.

K vzácnějším onemocněním cév patří záněty (vaskulitidy), které mohou postihovat tepny (arteritidy) nebo žíly (tromboflebitidy). U tepen se jedná nejčastěji o autoimunitní onemocnění, případně o onemocnění neznámého původu, u žil bývá příčina infekční (nejčastěji bakteriální).

Cévy, především tepny, bývají postiženy u osob trpících cukrovkou. Vzniká u nich tzv. diabetická mikro- a makroangiopatie, která postihuje tepny různých orgánů a je příčinou jejich vážného poškození.

Při nedostatečnosti cévní stěny vzniká její poškození buď ve formě výdutí (aneuryzmat - postihují tepny), nebo dochází k roztažení celé cévy (vznikají varixy, které postihují žíly). Varixy jsou velice časté onemocnění, postihující především povrchové žíly dolních končetin.

Medicínský obor, zabývající se cévami se nazývá angiologie.