Křečové žíly

Přidat zkušenost

Křečové žíly léčí Interna - Angiologie a patří mezi Onemocnění tepen a žil

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? včera v 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU včera v 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

DISKUSE, Popis, Rizikové faktory, Příznaky a projevy, Prevence, Léčba, Komplikace

Popis křečových žil

Křečové žíly jsou nejčastějším žilním onemocněním a v současné době se řadí mezi civilizační choroby.

Jejich výskyt je výrazně závislý na věku. Na jejich vznik má zásadní vliv genetická dispozice, dále ženské hormony a těhotenství. Na křečové žíly trpí až dvakrát více žen než mužů.

Žilní varixy nejčastěji vznikají na žilách dolních končetin. Odtud totiž krev musí, aby se dostala zpátky do srdce, „téct“ proti působení zemské gravitace. Zdravé žíly jsou proto vybaveny několika systémy, které zabraňují zpětnému toku a napomáhají správnému žilnímu návratu. Mezi ně patří např. specifické uložení hlubokých žil mezi svaly, kde jsou neustále „masírovány“, četné chlopně na vnitřních stěnách žil, které zabraňují krvi téct zpět a konečně i spojky mezi hlubokým a povrchovým žilním systémem.

Z nejrůznějších důvodů, nejčastěji kvůli oslabené žilní stěně, chybějící nebo nedomykavé chlopni, nastává k městnání krve v žilách. Zvýšený tlak na žilní stěnu tak žíly dlouhodobě poškozuje. Žíly se pak rozšiřují, vytvářejí další záhyby, vystupují nad povrch kůže a celkově plní svojí funkci méně než zdravé žíly.

I když jsou varixy pro většinu pacientů nehezkým kosmetickým problémem, je třeba pamatovat na to, že dlouhodobým zanedbáváním křečových žil si můžeme přivodit i závažné obtíže jako je žilní trombóza nebo bércový vřed. Proto by se rozhodně neměla podceňovat jejich léčba, která bude samozřejmě jednodušší v méně pokročilém stadiu varixů.

Rizikové faktory křečových žil

Křečové žíly jsou jedním z nejobvyklejších onemocnění v civilizovaných zemích.

Jejich výskyt se výrazně zvyšuje s věkem, takže zatímco děti a mladí lidé na varixy trpí zřídka, u populace nad 60 let věku se jejich výskyt zvyšuje až na každého druhého jedince.

Jak již bylo zmíněno, nejčastějšími pacienty, co se varixů týče, jsou ženy. Statistiky dokonce uvádí, že u žen je dvakrát větší výskyt varixů než u mužů. Ačkoli mají ženy větší dispozice ke vzniku křečových žil, tento údaj může být mírně zkreslený tím, že jsou to právě ženy, které se svým (částečně i kosmetickým) problémem častěji vyhledají odborníka.

Mnohdy je žilní stěna již vrozeně oslabená. V tomto případě mluvíme o genetickém předpokladu ke vzniku varixů. Tito jedinci mají pak větší výskyt křečových žil v rodině a vysokou pravděpodobnost onemocnění.

Kromě genetických předpokladů (shoda pro výskyt křečových žil v rodině je až 80%) se na vzniku varixů významně podílí ženské hormony a těhotenství. Během těhotenství se zvyšuje krevní objem i průtok, jelikož matka vyživuje i rostoucí plod. Hormonální změny v těle matky přispívají k rozšíření žil a nakonec zvětšující se děloha v malé pánvi může částečně utlačovat žíly vedoucí z dolních končetin a tímto opět zhoršovat jejich průtok. Ženské hormony také celkově zvyšují srážlivost krve, takže hrozí, že se směstnaná krev v žíle srazí a vytvoří trombus (krevní sraženinu).

Dalšími faktory pro vznik varixů může být obezita, kdy přebytečný tuk a menší svalová zátěž nezajišťují dostatečnou podporu pro správný žilní návrat.

Méně významnými faktory pak mohou být obecně známé „důvody“ křečových žil jako je dlouhé stání, málo aktivního pohybu nebo extrémní fyzická zátěž.

Rada od odborníka

Poradit se s odborníkem o prevenci a vyvarování se křečových žil bývá nejlepší volbou. Rád s vámi bude konzultovat všechny oblasti žilních onemocnění, jako jsou například křečové žíly.

Příznaky a projevy křečových žil

Varixy jsou modravé, rozšířené a vinuté žíly vystouplé nad povrch kůže, nejčastěji na dolních končetinách, na vnitřní straně lýtka nebo na kotnících.

Pacienti nejčastěji udávají pocit „těžkých nohou“, mohou se ale objevit i křeče (odtud název křečové žíly). Dalšími příznaky jsou mravenčení, otoky, zvýšená svalová únava nebo bolesti.

Rozlišujeme dva typy křečových žil, a to primární a sekundární varixy. Primární varixy jsou ona známá městkovitá rozšíření povrchových žil dolních končetin. Hlavní příčinou primárních varixů je oslabená žilní stěna, ať už z jakýchkoli důvodů. Postupně se na základě rozšířené žíly vyvíjí nedomykavost žilních chlopní a je tedy celkově zhoršen průtok cévou.

Sekundární varixy vznikají až na základě jiného onemocnění, které má svůj původ v hlubokém žilním systému. Pokud je hluboký žilní systém ucpán např. hlubokou žilní trombózou, krev se pomocí žilních spojek vytlačí do povrchového systému, kde opět tvoří městkovité žíly.

Prevence křečových žil

Tato otázka je sporná. Někteří odborníci považují za hlavní příčinu genetickou predispozici, a tudíž vylučují jakoukoli možnost preventivních postupů.

Jiní lékaři zase k prevenci křečových žil doporučují změny v životním stylu, stravě, pohybových návycích a podobná režimová opatření.

Má se za to, že absolutní prevence není možná. Co se ale ovlivnit dá, je omezení pocitů těžkých nohou a popřípadě bolestí dolních končetin. Mezi nejčastější doporučení patří aktivní pohyb, kdy opakovaně stahované svaly podporují správný tok krve v žilách. Na místě jsou sporty jako běh, chůze, jízda na kole nebo i obyčejné procházky. Dále se nabízí gymnastika, při níž jsou nohy zvednuté do výše (svíčka, jízda na „kole“ na zádech apod.).

Nohy ve zvýšené poloze při odpočinku rozhodně nic nezkazí, napomůžou žilnímu návratu z dolních končetin a jsou také rychlou úlevou při pocitech těžkých nohou.

Stažení žil a také lepšímu návratu napomůže sprchování nohou studenou vodou, a konečně již částečně poškozené žíly mohou v jejich funkci podpořit speciální stahující punčochy.

Riziko křečových žil může být také důvodem, proč přestat kouřit, neboť kouření může nejen napomoci tvorbě varixů, ale také zvyšuje srážlivost krve, čímž umožňuje vznik nebezpečnějším žilním trombózám.

Léčba křečových žil

Léčbu varixů rozdělujeme na konzervativní a chirurgickou. V případě lehčích nebo počátečních stadií varixů se zvolí léčba konzervativní.

Konzervativní léčba spočívá v podpoře žil např. stahujícími punčochami, režimovými opatřeními a podávání tzv. venofarmak. Tyto léky jsou většinou na přírodní bázi, podporují napětí cévních stěn a zvyšují jejich pevnost.

V tomto případě lékař sám doporučí chůzi a pohyb a pravděpodobně vás vyzve k omezení dlouhého stání. Tyto opatření mohou zabránit další tvorbě křečových žil, ulevit od jejich nepříjemných projevů, ale již vzniklé varixy nevyléčí.

Ve druhém případě, přistoupí- li se k chirurgické léčbě, odstraňují se již vzniklé křečové žíly. Chirurgická léčba nabízí několik postupů, jak odstraňovat křečové žíly. Vhodnost jednotlivých postupů doporučí lékař na základě vyšetření. Jednou z běžných metod je tzv. sklerotizace. Tento způsob operace je vhodnější pro menší žilky do průměru 4 mm. Nehodí se tedy pro varixy na hlavních žilách povrchového systému. Sklerotizací se rozumí vpravení do žíly takové látky, která žílu zevnitř nenávratně naruší a tělo ji samo odbourá. Tento zákrok se provádí ambulantně a pacienta minimálně omezí.

Další možností je typické chirurgické odstranění hlavních žilních kmenů. Starší metody vytrhnutí celé žíly jsou postupně nahrazovány méně invazivními metodami, jako například metoda CHIVA, kdy se odstraní pouze postižené části žil a pooperační komplikace jsou minimální. Také kosmetický efekt je u miniinvazivních metod dokonalejší.

Komplikace křečových žil

Již částečně zmiňované komplikace varixů jsou hlavním důvodem, proč neotálet s návštěvou lékaře, který určí nejefektivnější léčbu v závislosti na druhu a stadiu onemocnění.

Jednou z častějších komplikací může být povrchový zánět žil, kdy křečová žíla bolestivě zduří, objeví se zarudnutí. Zánět se může rozšířit i na hluboký žilní systém. Obyčejně se léčí konzervativně, tedy elastickou bandáží a studenými obklady.

Další, závažnější komplikací je obávaný bércový vřed. Vznik bércového vředu je podmíněn dlouhodobě neléčenými a zanedbávanými varixy. Rozhodně výskyt křečové žíly neznamená, že pacient bude v budoucnosti trpět bércovým vředem.

Bércovým vředem se nazývá otevření křečové žíly na povrch kůže. Bezprostřední příčinou může být například drobné zranění. Lékař se pak při léčbě snaží nejen zabránit dalšímu městnání krve konzervativními metodami, ale je potřeba i ošetřovat otevřenou ránu proti vniku bakterií. K tomu jsou používány speciální gely a bandáže.

V neposlední řadě je třeba zmínit jakožto komplikaci varixů žilní trombózu. Trombóza je vlastně cévní sraženina, která se vytvořila na místě, kde krev neproudí, nebo proudí nedostatečnou rychlostí. Pokud se sraženina utrhne ze svého místa vzniku, může putovat krevním oběhem a ucpat nějakou menší, důležitou cévku v těle. Vzniká tak například plicní embolie, která je považována za kritický stav.

Varixy rozhodně nejsou jediným důvodem pro vznik embolie, vznik těchto komplikací je podmíněn několika faktory. Přesto věnujte křečovým žilám větší pozornost, protože přinejmenším bude jejich léčba nebo operace úspěšnější, pokud se začnou léčit včas.

Diskuse

Další názvy: varixy, cévní městky

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s křečovými žílami

Máte zkušenost s křečovými žílami?

Co pomáhá na křečové žíly? RadimHor (03.04.18)

Křečové žíly máme v rodině už několik generací a bohužel jsem je podědil také v podobě výrazných „hadů“, nohy mi otékaly, bolely.

Co mi pomohlo

Kompresní punčochy.
Dlouhodobé užívání léků na posílení žil.
Dostatečný pohyb.
Střídavé sprchování nohou teplou a studenou vodou.

Křečové žíly od 25 let MartaZad (27.02.18)

Křečové žíly se mi začaly objevovat již ve 25 letech. Asi to mám i částečně dědičné, maminka i babička na ně taky trpěly. Žíly už byly na nohou hodně viditelné, ale stále ještě nevystupovaly.
Občas jsem cítila nějakou únavu nohou, ale bez otoků a větších bolestí.

Léčba

Zkoušela jsem různé krémy, vyzkoušela jsem asi 5 druhů, ale neviděla jsem žádné zlepšení.
Přiznám se, že se mi nechtělo hned v 25 letech nosit kompresní punčochy. Nakonec jsem si je asi ve 27 letech koupila a začala je občas nosit. Zjistila jsem, že jsou vlastně pohodlné a začala i více chodit v sukních :-)
Potom jsem si o příčinách vzniku křečových žil více četla a zjišťovala a začala měnit i svůj životní styl. Asi před rokem jsem hodně upravila jídelníček, četla jsem článek, kde je uvedeno, které potraviny jsou vhodné. Zařadila jsem do jídelníčku více luštěnin, pohanky, ovoce zeleniny a více pohybu. Už více než rok chodím 3× týdně plavat.

Co mi pomohlo

Dle mého názoru nejvíce pomáhá kombinace kompresních punčoch, zdravějšího způsobu stravování a vhodný pohyb (dříve jsem hodně chodila na aerobic a ten se u křečových žil nedoporučuje).
V současné chvíli necítím ani únavu nohou a křečové žíly už nejsou ani tak viditelné, myslím, že kdybych nepodnikla žádné kroky už bych dnes musela jít na operaci.

Priessnitz na křečové žíly Mííša2 (29.06.12)

Křečové žíly, bolesti nohou, natékání.

Léčba

Zabral mi Priessnitz žilní a cévní výživa společně s mazáním. Od doby, co jsem začala brát tento produkt se moje problémy výrazně snížily. Nohy nebolí, ani nenatékají.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Diskuze o křečových žilách