Kopřivka

Přidat zkušenost

Kopřivku léčí Dermatologie a patří mezi Onemocnění kůže

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Prodělaný covid a menstruace včera v 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35
Úzkost a deprese po Covidu 17.5.22 07:31  wiwiOL 31
Vypadávání vlasů po covidu 13.5.22 18:03  aiwwa 21
Zkušenosti s Covid testem 3.5.22 07:40  Uslava 6
Očkování covid 2 dávky 1.5.22 18:36  ugluk 24

DISKUSE, Popis, Příčiny, Léčba, Pomoc, Komplikace

Popis kopřivky

Kopřivka neboli urtica je velice časté onemocnění, které postihne alespoň jednou v životě 20-30% lidské populace. Podle definice je kopřivka onemocnění, charakterizované výsevem tzv. pupenů ( pomfů či urtik), které jsou zpravidla svědivé, a které se dokonale hojí ( lékaři označují tento stav jako hojení ad integrum). Kopřivkou nejčastěji trpí mladí dospělí jedinci.

Příčiny a mechanismus vzniku kopřivky

Ačkoliv samotnou kopřivku může vyvolat celá řada příčin, můžeme říci, že všechny tyto kopřivky jsou provázeny společným faktorem, a tím je degranulace žírných buněk.

Žírné buňky neboli mastocyty jsou speciální buňky, které nacházíme v celém těle, a kde jsou často umístěny v těsné blízkosti cév. Tyto buňky vyrábějí a skladují ve svých granulech celou řadu aktivních látek či působků, které se při degranulaci, tedy procesu uvolnění těchto látek ven z buňky, dostávají do těla a krve, a mohou tak specificky působit. Mastocyty jsou vysoce specializované buňky, které mají velice široký aparát látek, které syntetizují: např.: histamin, prostaglandin D, leukotrien C, leukotrien B, heparin, chondroitinsulfát E, interleukiny, které se značí IL : IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-13, dále tumor nekrotizující faktor alfa atd.

Všechny tyto látky mají v těle své fyziologické funkce, které jsou rovněž velice četné, ale v krátkosti lze říci, že mastocyty se podílejí na vzniku a udržovaní zánětu. Zánět je v podstatě stereotypní a uniformní odpovědí organismu na nějakou škodlivinu, s cílem tuto škodlivinu eliminovat. Dále mastocyty mohou hrát roli v imunologických reakcích, ovlivňovat lokálně krevní oběh atd.

Skutečnost, že mastocyty jsou schopny lokálně ovlivňovat krevní oběh, je velice důležitá pro vysvětlení charakteristických změn na kůži. Řada látek, které jsou uvolňovány při degranulaci mastocytů, působí jako vazodilatátory cév ( rozšíření cév, do kterých tak proudí více krve).

To má za následek dvě věci, a to že se při kopřivce objeví nejprve zarudnutí kůže a následně charakteristické pomfy. Při vazodilataci cév dochází k tomu, že se lokálně zvýší množství krve, která do dané oblasti přitéká. Jednoduše řečeno, víc červené krve v oblasti způsobí začervenání kůže – lékaři hovoří o tzv. erytému.

Díky vazodilataci a také díky dalším působkům se zvýší další důležitý faktor – cévní permeabilita ( propustnost cévní stěny pro vodu a látky v ní obsažené). Tekutina se dostává do koria ( škára, druhá vrstva kůže pod pokožkou), kde nad sebe vytlačuje masy buňek, což dává vznik charakteristickým výsevům, které na své pokožce pacient vidí.

Nyní už víme, že projevy kopřivky jsou způsobené degranulací mastocytů. Důležité však je, co onu degranulaci způsobí. Obecně lze říci, že mechanismů je hned několik. Tyto mechanismy degranulace pak můžeme chápat jako základní příčiny vzniku kopřivky. Pro přehlednost se mechanismy degranulace mastocytů a tedy mechanismy vzniku kopřivky rozdělují na tři základní skupiny : imunologické, neimunologické a idiopatické.

Imunologické mechanismy

Těchto mechanismů je také několik typů, první z nich je možnost vzniku imunopatologické reakce typu I podle Gella a Coombse. V roce 1963 Gell a Coombs rozdělili vadné imunologické reakce do 4 skupin, a jedna z nich, tedy typ I, je prvním možným mechanizmem vzniku kopřivky.

Tato imunopatologická reakce předpokládá přítomnost nějakého alergenu ( tedy antigenu, látky často bílkovinné povahy, na kterou je tělo alergické- velice zjednodušeno). Na tento alergen se navážou protilátky typu E, které po vazbě na alergen jsou schopny díky změně své prostorové konformace, která je způsobena právě navázáním na alergen, se navázat na receptory na žírných buňkách a dát tak signál k degranulaci. Celé toto pojetí je jen velmi zjednodušené.

Z výše uvedeného vyplývá, že klíčovým faktorem k degranulaci (alespoň co se imunologických mechanizmů týče) je spojení protilátky typu E na receptor, který je na povrchu žírné buňky. Spojení protilátky s receptorem vyvolá signál, který se přenáší do buňky, kde vyvolá další signály, které vedou k degranulaci. Na tomto místě je vhodné opět připomenout, že k degranulaci dojde jen tehdy, je-li vytvořeno spojení alergen- protilátka-receptor.

Pro vysvětlení imunologických mechanizmů vzniku kopřivky je nutné celou věc ještě poněkud zkomplikovat tvrzením, že existují případy, kdy v těle vzniknou protilátky, které se navazují na receptory žírných buněk nebo vznikají protilátky, které jsou namířené proti protilátkám typu E. K těmto dvěma případům skutečně dochází. Tyto protilátky, které jsou namířené proti receptorům žírných buněk ( tedy buněk tělu vlastních) a proti protilátkám ( rovněž tělem vytvořených), mají nutně škodlivý charakter, protože nabourávají regulaci tělesných funkcí. Takovým protilátkám říkáme autoprotilátky ( ve smyslu namířených proti vlastnímu tělu). Navázání těchto protilátek může opět vést ke degranulaci.

Neimunologické mechanismy

Tyto mechanismy jsou rovněž velice pestré. Existují látky, které mohou přímo navodit degranulaci mastocytů : kodein, kontrastní látky. Dále však existuje celá řada látek, která může spustit degranulaci nepřímo, často díky neznámým mechanismům : jsou to některé konzervační látky, inhibitory angiotenzinkonvertázy, nesteroidní antirevmatika atd.

Idiopatické mechanizmy

Tímto pojmem zastřešujeme celou řadu případů, kdy příčina vzniku degranulace a kopřivky není známa.

Příznaky a projevy kopřivky

Základem onemocnění je vznik pomfu. Pomfus je silně svědící, oteklé, ploché a dobře ohraničené ložisko. Pomfy vznikají velice rychle ( během několika minut) a rovněž rychle zanikají ( většinou do jednoho dne od jejich vzniku, což nevylučuje tvorbu pomfů nových). Pomfy se mohou velice lišit co se týče jejich velikosti. Mohou mít velikost, kterou oko jen těžko postřehne až po vznik mapovitých ploch ( to se označuje termínem urticaria gigantea či geographica).

Další odlišností může způsobit tlak na pomfy a dále produkce tekutiny, která může výše uvedený klinický vzhled změnit na formu puchýřnatou ( tvoří se puchýře, stav se označuje jako urticaria vesiculosa, urticaria bullosa). Obsah puchýřků může být čirý či zkalený krví ( pak ovšem hovoříme o urticaria hemorrhagica).

Nejvíce zřejmým symptomem pro pacienta je svědění, které bývá zpravidla velmi intenzivní. Svědění však vyvolává spíše tendenci k tření, nikoliv ke škrábání kůže. Proto exkoriace ( poškození kůže nehty při škrábání) není typickým příznakem. Svědění je nejintenzivnější při vzniku pupenů, mírnější je pak večer.

Tyto základní příznaky nemoci mohou být doprovázeny vzácnějšími příznaky: je to především možnost poškození sliznic, které se projeví obtížnějším dýcháním, chrapotem a průjmem. Dále můžou vznikat otoky a bolesti kloubů, pacient může mít teplotu, může cítit celkovou nevolnost apod.

Dermatologové rozdělují celou řadu typů kopřivek. Podle lokalizace, příčin vzniku apod.

Fyzikální urtikárie jsou vyvolány, jak už název napovídá, fyzikálními vlivy. Jsou poměrně časté a tvoří asi 20% všech kopřivek. Příkladem může být:

Cholinergní kopřivka

Je způsobena zvýšením tělesné teploty ( cestou fyzické námahy, pocením, přehřátím, stresem apod.) Cholinergní kopřivka se projevuje vnikem symetrických výsevů četných drobných pomfů. Tyto pomfy mohou navzájem splývat a vytvářet tak větší ložiska. U tohoto typu může vznikat otok, a pacient může mít zhoršené dýchaní ( to je ale vzácné). Nemocní jsou především dopívající a mladí dospělí. Na této kopřivce se podílí aktivace sympatického vegetativního nervstva, které inervuje žlázky v kůži.

Symptomatický dermografismus

Symptomatický dermografismus neboli urticaria factitia je kopřivka, která vzniká po tom, co na kůži tvrdým tupým předmětem píšeme. Tyto projevy vymizí do 15 minut.

Urticaria mechanica tarda

Tato vzniká asi za 2-6 hodin po působení tlaku kolmo na kůži, a projevuje se jako bolestivý otok, ke kterému se může přidat nevolnost ( nauzea), zvýšená teplota, bolesti svalů, kloubů.

Chladová kopřivka

Chladová kopřivka je vyvolána stykem kůže s chladným vzduchem či vodou. Na pokožce vznikají svědivé pupeny.

Solární kopřivka

Solární kopřivka vzniká po působení ultrafialového záření na odkrytou kůži, na které vyvolá výsev silně svědivých pupenů, které však vymizí do 20 minut.

Lokální tepelná kopřivka

Lokální tepelná kopřivka je velmi vzácná, opět vznikají pupeny po expozici kůže vyšším teplotám

Akvagenní kopřivka

Akvagenní kopřivka vzniká po styku s vodou, přičemž dráždivými faktory jsou pravděpodobně látky ve vodě rozpuštěné. Někdy akvagenní kopřivka provází různá onemocnění krve.

Kontaktní kopřivka

Kontaktní kopřivka je charakterizována vznikem na kůži při kontaktu s látkou, která má schopnost kopřivku vyvolat ( imunologickým či neimunologickým mechanismem- viz výše).

Diagnostikovat kopřivku lze většinou snadno z klinického nálezu, ovšem objasnit příčinu kopřivky je velmi nesnadným úkolem i pro zkušeného lékaře. V rámci diferenciální diagnostiky je třeba uvážit možnost urticaria- vasculitis syndromu.

Pomfy ( podobné jako u klasické kopřivky) vznikají na základě leukocytoklastické vaskulitidy postkapilárních venul ( vaskulitida je zánět malých cév, v tomto případě postkapilárních venul, tedy nejmenším možných žil, které navazují na kapiláry). Při zánětu dochází k rozpadu bílých krvinek (bílé krvinky při zánětu migrují do tkáně, kam jsou lákány pomocí chemických působků – tento je jev se označuje jako chemotaxe). Bílé krvinky se rozpadají, uvolňují se jejich produkty, které poškozují cévy, na jejichž ulpívá jaderný prach- leukocytoklazie.

Klinicky se projeví tento syndrom tím, že pomfy spíše bolí než svědí, a dále tím, že pomfy se na pokožce vyskytují déle než 24 hodin. V důsledku poškození cév dochází na kůži k tzv. purpurám - rozsáhlé plochy složené z tečkovitých krvácení do kůže.

Akutní kopřivka

U pacienta pozorujeme prakticky každodenní výsev pomfů, tato forma kopřivky se hojí do 6-ti týdnů.

Akutní přerušovaná kopřivka

Vznikají výsevy pomfů, které se střídavě vyskytují na pokožce a zůstávají zde déle než 6 týdnů

Chronická kopřivka

Tato kopřivka je definována jako onemocnění s urtikálními výsevy kontinuálními či recidivujícími alespoň 2× týdně po dobu delší než 6 týdnů. Tato kopřivka však může trvat i desítky let. U poloviny případů se nepodaří zjistit příčinu.

Léčba kopřivky

Jelikož přesná příčina vzniku kopřivky není známa, přistupuje se často k léčbě symptomů nemoci- tzv. symptomatická léčba. Nedílnou součástí symptomatické léčby je zavedení obecných opatření, které mají eliminovat případné rizikové či zhoršující faktory : omezit nadměrné teplo, stres, alkohol, těsné prádlo.

Dále je doporučeno u některých typů kopřivek aplikovat vlažné sprchy, nosit kvalitní oblečení, nahradit určité skupiny léků látkami, které kopřivku nezhoršují. U posledního opatření je třeba říci, že náhrada může proběhnout pouze tehdy, je-li výměna léků možná.

Lokální léčba je zaměřena především k potlačení svědění, které je pro pacienta nejhorší. Vhodná je aplikace roztoků a mastí s obsahem 1% mentolu. Velmi důležitý aspekt léčby je informovat pacienta o tom, že i přes složité vyšetřování a pátrání po příčině nemoci, je důvod jejího vzniku často nevysvětlen.

Celková léčba je směrována především na podávání antihistaminik ( kombinace antihistaminik sedativních a nesedativních). Dále je to podávání tricyklických antidepresiv ( amitriptylin, doxepin aj.) Aplikace kortikosteroidů se může uplatnit ke tlumení akutních výsevů. Při vzniku až anafylaktického šoku je život zachraňujícím výkonem aplikace adrenalinu.

Jak si mohu pomoci sám

Dodržování léčebných zásad a obecných doporučení. O tom, jaké kosmetické přípravky vám pomohou s kopřivkou se dočtete ve článku Co je kopřivka a jak proti ní bojovat?

Komplikace kopřivky

Rozvoj anafylaktického šoku, který je spojen mimo jiné s masivním otokem hrtanu, což braní v dýchání, a pacient se udusí.

Diskuse

Další názvy: urtica, pomfy, cholinergní kopřivka, symptomatický dermografismus, urticaria mechanica tarda, chladová kopřivka, solární kopřivka, lokální tepelná kopřivka, akvagenní kopřivka, kontaktní kopřivka, akutní kopřivka, akutní přerušovaná kopřivka, chronická kopřivka

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s kopřivkou

Máte zkušenost s kopřivkou?

Xolair- biologická léčba Verka 114 (30.01.22)

Kopřivkou trpím už rok a půl. Pupeny se mi začali objevovat po první dávce vakcíny proti klíšťové enefalitidě. Po necelém roce, kdy na mě vyzkoušeli všelijaké léky formou kortikoidů a antihistaminik, jsem dostala kontak na dermatovenerologickou kliniku, kde jsem pomocí doktorky zažádala o biologickou léčbu. Pojišťovna hradí pouze tři dávky, jelikož je léčba dost drahá. Od druhého dne pupeny ustupovaly až úplně vymizeli po třech měsících, tedy po třech aplikacích Xolairu se mi opět kopřivka vrací. Je to nekonečný příběh.
Vyzkoušela jsem snad všchno ( diety, bylinky, vitamíny)
Dělali mi různé vyšetnění krve, moči, stolice a vůbec nic nezjistili.
Nazvali to teda chronickou spontánní kopřivkou.
Jsem zoufalá
Bohužel zatím nic kromě Xolairu nepomohlo :-(

E 621 glutamát hny (01.05.21)

V poslední době se potýkám s kopřivkou. Příspěvek ze dne 2.4.14 mě přivedl na myšlenku, že moji kopřivku také může způsobovat glutamát, neboť se osypu vždy, když jím nějaké uzeniny nebo sýry. Zjistila jsem si, které uzeniny a sýry glutamát neobsahují a skutečně po těchto výrobcích se mi kopřivka neobjevila.
Touto cestou bych chtěla pochválit Mlékárnu Planá, která mi odpověděla na můj dotaz ohledně glutamátu, že tento do přírodních sýrů nedávají. Po jejich sýru Koliba nemám žádné projevy kopřivky. Pokud si koupím Kolibu v Kauflandu (výrobce neznám), tak kopřivka se objeví.
Ještě jednou díky za příspěvek pod jménem vev1, který mi pomohl zjistit moji příčinu tvorby kopřivky.

chlordioxid pacient-s-kopřivkou (03.01.21)

Postřik napadnutého (svědícího) místa a svědění zmizí okamžitě případně maximálně do 2 minut v závislosti rozsahu na kůži. Osvědčila se koncentrace 300 ppm. Měření koncentrace jsem prováděl příslušným lakmusovým papírkem. Nižší koncentrace je víceméně neúčinná, vyšší koncentrace dobu odstranění svědění nezkrátí. Experimentoval jsem až do 1000 ppm. Negativní účinky na kůži se neprojevily. Určení koncentrace mi trvalo několik měsíců. Experimentování jsem čas od času přerušil, abych se úplně nevyléčil a měl tak „materiál“ na experimentování na sobě samém. Proto to tak dlouho trvalo.

Zkoušel jsem chlordioxid také pít, ale při koncentraci 50 ppm jsem experimentování ukončil. Obával jsem se leptavého účinku chlordioxidu. 50 ppm koncentrace odpovídá přibližně vodě z vodovodu. Pití jsem nahradil antihistaminikem.

Po samotném antihistaminiku nemoc nemizela ani po několika měsíčním užívání. Pouze kombinace antihistaminika a chlordioxidu vedla k úplné úzdravě.

Výroba chlordioxidu je popsána na internetu. Například
http://www.lecitel-janvas.cz/…smus-ucinku/
v odstavci MATERIÁLY A POSTUPY.
Potřebné chemikálie a lakmusový papírek lze například koupit v podniku Fichema, ul. Špitálka, Brno.
Názorné postupy byly také na youtube.

Na kopřivku mi nic nepomáhá Jana Juhaszova (18.07.20)

Výsev vyrážky začal v noci svědivostí. Ráno jsem zjistila, že mám na zádech a nohou pupence vystouplé a ohraničené do červena. Velmi mě to svědilo na zmíněném výskytu pupenců. Šla jsem na kožní, zrovna byl koronavir. Lékař nejdřív říkal, ať si vyperu ložní prádlo. Peru převážně jednou za dva týdny. Máme nové matrace. Asi tři měsíce. Byla jsem překvapena. Ale udělala jsem to. Bez efektu, mezitím léčba Zodacem. A mast na vyrážku. Začali mi otoky kloubu na ruce a to nad prsty, klouby k zápěstí. Stěhovali se po jednom dni. Bylo to zarudlé a oteklé, horké, velmi bolestivé. Poté to samé na nohou. Byla jsem vyšetřena ve FN na Infekci a nic se nenašlo. Tak na Kožní klinice FN lékařka také určila jako diagnózu kopřivku. Teď po dvou měsících opět výsev kopřivky. Z otoku na nártu mi přetrvává fialové zbarvení nohy, nevím, co dále. Aerius beru 4 denně a nic platné. Kdo mi muže poradit?
Děkuju

kopřivka weristea (27.01.17)

Kopřivka se mi objevila na jaře loňského roku. Jednou večer mě začaly svědět dlaně obou rukou úplně současně. Tak jsem se lehce poškrabala, ale to jsem neměla dělat. Bylo to, jako by mě píchalo tisíce jehel. Tak jsem si ruce namočila do studené vody, poté jsem si je namazala indulonou. Moc to nepomáhalo. K ránu jsem se probudila a nemohla jsem vůbec zmáčknout prsty do dlaně, ruce naběhlé, zarudlé, svědící. Už jsem viděla katastrofické scénáře, jak nebudu moct pracovat. Živím se totiž vlastníma rukama :-).

Hledala jsem tedy na netu, co že by to mohlo být. Diagnostikovala jsem kopřivku, v lékárničce jsem objevila dceřin lék na alergií, u kterého byla přímo kopřivka jmenována - Aerius - polkla tabletku a během dvou hodin ruce splasklý a nesvědily. Ulevilo se mi. Jenomže za dva dny jsem se ráno probudila a Donatela Versace by mi mohla závidět, rty jsem i bez Botoxu měla trojnásobné a nemohla jsem ani pořádně artikulovat. Takže opět nastoupil Aerius.

No pěkně mě to rozhodilo a hlavně štvalo, že nemůžu ani mezi lidí. Naštěstí byla sobota a do práce jsem šla až v pondělí a během těch dvou dní to splasklo. Během pár dní se mi udělaly velké zarudlé svědící fleky na vnitřní straně rukou od ramene k loktu. Už jsem věděla, že se nesmím podrbat, jen lehce hladit postižená místa, jinak je to ještě horší. Takže opět Aerius.

A tak se to opakovalo vždy po pár dnech a střídalo se mi to ruce, vnitřní strana stehen, ohyby pod zadečkem, ale úplně nejhorší byly prsty na nohách a ploška chodidla. To bylo na zbláznění (tam trošičku pomáhala Alpa). Jednak to celé bylo opravdu nepříjemné, nebývám nemocná, s ničím se neléčím, a druhák neužívám žádné chemikálie a ani tento přípravek se mi nechtělo ustavičně užívat.

I vzpomněla jsem si na případ jedné mé kamarádky, která měla fleky po krku a obličeji jako důsledek detoxikace od parazitů. A svitlo mi! Bylo to v srpnu a měla jsem zrovna týden dovolené, takže jsem nasadila svůj oblíbený jednadvacetidenní půst (měla jsem už před tím s půstem zkušenost a nastudováno z knihy německého lékaře Dahlke Ruidigera Velká kniha půstu).

První a druhý den v pohodě. Třetí den opuchlý spodní ret. Naštěstí opět v den, kdy jsem nešla do práce, takže jsem vydržela bez tablety. Čtvrtý den fleky na vnitřních stranách rukou od ramene k lokti a vnitřní strana stehen. Opět bez tablet. Pátý den celá levá ruka od ramene až k zápěstí, zarudlá, horká, naběhlá. Vydržela jsem.

Do dalšího dne to vše zmizelo a od té doby už jsem do dnešní doby neměla vůbec žádný projev kopřivky! Ten půst jsem držela 21 dní, a to pouze pití neperlivé čisté vody, bylinkových čajů, v posledním třetím týdnu jsem si dvakrát po locích vypila 1 dcl čisté zeleninové šťávy. U třínedělního půstu dr. Dahlke doporučuje ob den praktikovat klystýry. Nebyla jsem tak pečlivá, od druhého týdne jsem provedla klystýr dvakrát týdně.

Jsem moc ráda, že jsem byla úspěšná, a jsem bytostně přesvědčená, že pravým důvodem kopřivky jsou přemnožení parazité v těle! Když jsem tak zpětně analyzovala tu dobu, kdy se mi kopřivka vyskytovala, tak jsem zjistila, že to bylo skoro vždy, když jsem měla nějaké jídlo s česnekem. Milují bramboráky a to já se nešetřím a toho česneku tam opravdu dám víc než dost. Mohu si je udělat jen v pátek, aby ten odér že mne do pondělí, než jdu do práce, postupně vyvanul.

Pracují s lidmi, tak jim nechci „nevonět“ :-). A jak je známo česnek je jedním z mnoha přírodních látek, kterou parazité nemají rádi. A proto ti „moji“ se opravdu tomu vydatnému přísunu česneku bránili, produkovali ještě větší množství toxinů než obvykle a projevovalo se to tou nepříjemnou kopřivkou.

Rozhodla jsem se s vámi všemi podělit s mou zkušeností, protože jsem už půl roku bez příznaků. A moje vyléčení bylo bezbolestné, bez jakýchkoliv vyšetření (samozřejmě teď na jaře půst opět absolbuji a ještě se chystám využít odparazitování, ale rozhodně ne žádnou chemickou cestou) bez jakékoliv chemie, pro můj organismus velmi prospěšné, cítila jsem se při něm velmi dobře fyzicky a psychicky, a hlavně jsem se zbavila nepříjemného problému. Zkuste, třeba i vám pomůže. Přeji hodně štěstí a hlavně zdraví.

Kopřivka nebo alergie? Delik13 (22.07.16)

Tato strašná nemoc mi začala přesně 1.1.2016, kdy se objevilo několik výsevů pupínků po těle. Následující den mi otekla tvář a výsev byl snad na každém myslitelném místě.

Musel jsem 3× navštívit lékaře, aby mi dal kortikoidovou injekci. Následně jsem oběhal tolik doktorů a vyšetření, že to nelze snad ani spočítat. Odebrali mi z těla, co se dalo. Nakonec mi řekli, že jsem alergický na ořechy, ale nic jiného nezjistili.

Výsevy stále pokračovaly a asi po 3 měsících jsem nevěděl, v jakém stavu se ráno proberu. Musel jsem vstávat dříve, dát si studenou sprchu, aby výsevy vždy po 2 hodinách od probuzení zmizely. Tvořily se vždy večer ve spánku a jediné, kdy jsem mohl v klidu vstát, bylo s kortikoidy v těle. Nakonec jsem všechny prášky postupně vysazoval a zůstal jen u Claritine, ale ani to moc nepomáhalo.

Přibližně po 7 měsících od začátku jsem vysadil i Claritine a výsevy se tvoří už jen sporadicky. Během tohoto období jsem zkusil vše možné a nemožné (od diet, doplňků stravy). Jediné co za sebe mohu doporučit, je zdravé stravování, vyhnout se úplně alkoholu, uzeninám a nezdravým jídlům, pročistit si tělo správnou životosprávou a pohybem, i když to chvíli bude trvat.

Hodně zdaru i ostatním. Je to šílená nemoc!

Kopřivka zmizela milanmr (15.05.15)

Dle mého pomohl: selen, vitamín B a D, hořčík.
Kde jsem čerpal: kešu, minerální voda s hořčíkem, doplněk stravy na vitamíny B, D a selen.

kopřivka - alergie na glutamát vev1 (02.04.14)

S brutálním výsevem kopřivky, výsledkem alergické reakce na přemíru glutamátu skončila dcera v 5 letech v nemocnici na kapačce. Že kopřivka byla způsobena právě glutamátem, jsme přišli postupným vylučováním potravin, které jedla. V nemocnici nám řekli „reakce na potravinovou alergii, testy se nedělají, to musíte vylučovací metodou“. Takže jsme vylučovali a když už jsme nevěděli, co by to mohlo způsobovat, protože na normální jídla, ovoce a zeleninu byla v klidu, pomohla náhoda - babička opět jednou uvařila svou „grunt“ silnou polívku se spoustou magi a Podravky a kopřivka byla opět do pár hodin na světě. Naštěstí to zachránila tabletka Dithiadenu, ale hlavně už jsme věděli PROČ. Zpětně nám taky došlo, co jedla, tím pádem i proto to měla.
Nasadili jsme půlroční „dietu“ - pokud možno jídla bez E621 (glutamát) a co nejvíce jednoduchých jídel bez těch práškových ochucovadel. Je to těžké a finančně trochu nákladnější, protože výrobci dávají glutamát skoro do všeho, musíte číst obal. Ale šlo to, půl roku jsme to dodržovali striktně, poté jsme opatrně nasadili normální jídla bez vybírání a musím zaklepat. Do dneška, kdy je jí 11 let, už se kopřivka neobjevila. Samozřejmě ji ale hlídáme a připomínáme, aby se nikdy nepřejedla potraviny, kde glutamát je, všeho s mírou.
Včera skončil bratr (35 let) s velkým výsevem kopřivky po celém těle na pohotovosti, lékař řekl alergie a dal prášky. Když jsem viděla ty pupeny, naprosto stejné. Jen jsem se ho zeptala, co v posledních 12 hodinách jedl. Řekl mi, že odpoledne si zašel na čínu (ráj glutamátu) k Vietnamcům. Vše jasné.

Léčba

léky proti alergii, dieta s vyloučení E621

Co mi pomohlo

úplné vyloučení E621 v potravinách nebo značné omezení potravin, které E621 obsahují

léčba likosarka (15.01.14)

S nemocí bojuju už od puberty. Jakmile se dostanu do stresu, okamžitě se vrací, a to i bez ohledu na právě používanou (u mne spíš nepoužívanou) kosmetiku.

Co mi pomohlo

Pomáhá mi Acnemycin 2000 (mast s erytromycinem, na předpis), ale mám poměrně veliký rozsev v oblasti nosních křídel a očí, na menší projevy asi nejsou antibiotika nutná. Rozhodně nezkoušejte alkoholové preparáty, antiseptika (včetně tee trea oil). Na malé projevy nebo k doléčení mi pomohl Sudocream (určený k léčbě opruzenin dětského zadečku). Jarischův roztok nepoužívám, více se mi osvědčil klasický černý čaj.

periotální dermatitida nik11111 (12.12.13)

Periorální dermatitidu mám už asi 3 měsíce. Dermatolog mi předepsal namíchané mastičky z lékárny, nic z těch mastiček mi nepomáhalo. Známá pracuje v nemocnici a ta se ptala doktorů, kteří říkali, že u této vyrážky je nejlepší ji nechat vyschnout. Přestala jsem používat mastičky, používala jsem jen Jaryschuv roztok a akne color přes den a vyrážka se o dost zlepšila. Takže je lepší na sebe nic nepatlat, nebo se toho nezbavíte.

Mé trápení s kopřivkou Eva Bílá (10.07.13)

Dobrý den,

dovolte, abych se i já podělila se zkušeností s kopřivkou, u které jsem nejdříve doufala, že je jen akutní, ale ona už je, bohužel chronická. Myslím, že začátek všeho byla moje neléčená senná rýma. Tímto apeluji na všechny, kteří prdí na léčbu antihistaminiky, aby rýmu a záněty spojivek nepodceňovali, protože po letech neléčení vám vše bude sedat buď na kůži, či budete mít astma.A myslet si, že vás se to netýká je velmi krátkozraké. V roce 2007 jsem měla poprvé „tu čest“ potkat se s kopřivkou. Byla ve formě velkých, plasticky vyvýšených fleků, které střídavě mizely a zase se objevovaly na jiných částech těla. Bylo to k zbláznění.

Dostávala jsem Calcium do žíly, Dithiaden a další dryáky, díky nimž jsem po 14 dnech byla v pořádku. Začala jsem se řádně léčit na alergologii, udělali mně testy, zjistili, na jaké pyly reaguji a já začala přistupovat ke svému tělu krapet zodpovědněji. Jenže v lednu 2012 jsem celou noc proškrabala. Myslela jsem, vzhledem k teplému lednu, že se na mě vyřádil nějaký zapomenutý komár - ale bohužel tomu tak nebylo. Trvalo 3 týdny než jsem šla opět na alergologii. Díky paní doktorce jsem přišla na to, že mám sníženou funkci štítné žlázy, takže se ještě léčím Euthyroxem, ale to s kopřivkou nemá co do činění.

Od té doby mám stále problémy. Vždycky, když bylo slunce, kopřivka se zlepšila, myslela jsem, že to má úzkou souvislost s vitamínem D, ale letos jsem osypaná i když jsem na sluníčku. Což o to, že mám červené fleky a má kůže je nevzhledná - vem to čert, ale nejhorší, a to hlavně večer a v noci, když jsem v klidu, je to svědění. Kdo to nezažil, nepochopí. Ani nepříteli bych to nepřála. No nic, hlavu vzhůru, musíme to nějak zvládnout. Přeji všem hodně sil a a také optimismu, který je při tomto onemocnění velmi důležitý.

Léčba

Domnívám se, že je to v mém případě křížení nějakých potravin, těžko zjistitelných. Také stres.

Co mi pomohlo

Prakticky nic. Pěstuji doma Aloe vera, tak si to mažu listy, které utrhnu. Zkouším tekutý pudr, teď i konopnou mast z lékárny. Samozřejmě užívám antihistaminika, Xyzal.

Kopřivka po odstranění zubů a mandlí ryan (05.03.13)

Jak bylo níže popsáno, mám asi kopřivku. Dělají se mi otoky - kterí zmizí do 24 hodin a pak se objeví jinde. Mám dojem, že jsem alergický na mléko, po jogurtu hlavně večer jsem zvracel. Po hokeji v šatně jsem měl červené břicho, červeň zmizla po sprše.V poadně jsem četl něco o adrenalínu, je pravdou, když jdu na kolo anebo běžky tak pocit svědění zmizí. V 40 letech jsem měl podobné problémy, vytrhali mi zuby a mandle a fleky zmizly. Teď mám 66 a nevím, co by mi mohli ještě vytrhnout a tak se pokusím vynechat mléko a jogurty. Pak uvidím, co dál

Léčba

vynechání mléčných výrobkú, pokus.

Kopřivka bez ústupu hafrol (17.01.13)

Dobrý den,

od poloviny prosince 2012 se mi začala vysévat kopřivka. Jako dítě jsem byla sledovaná na alergologii, ale několik let jsem bez potíží, nebrala jsem žádné léky a nikdy jsem netrpěla kopřivkou. Bohužel od prosince se mi začala dělat kopřivka, z počátku stačila tabletka cetirizinu a bylo po potížích. Od nového roku se bohužel příznaky zhoršily, objednala jsem se tedy na alergologii, kde zatím nezjistili příčinu výsevu, ale musím dodržovat hypoalergenní dietu a užívat Fenistil 24 a mám předepsaný Locoid krém. Tuto dietu dodržuji pouze několik dní a výsevy kopřivky se stále zhoršují, mám pocit, že se zblázním. Předem díky Hana

Pudr na kopřivku Dragi (28.11.12)

Od útlého dětství až do věku 35 let jsem občas strašně trpěla svědivými kopřivkami. Doktoři říkali, že je to z jahod, je to ze švestek, z hroznového vína atd. atd. Nejíst. Výsevy se ale opakovaly. Předepsali tablety kalcia a jiné léky, proti svědění tekutý pudr. Vše na nic.

Asi v 24 letech dermatoložka řekla, že mě může poslat do nemocnice na pozorování, ale stejně asi důvod nezjistí. Může to být i z vajec, čokolády atd. Takže už jsem přestala k doktorům chodit. Bylo to zbytečné. Až jednou v 35 letech, kdy už jsem měla postupně výsev asi tři nebo čtyři neděle, už to bylo spíš na sebevraždu než k životu, zašla jsem znovu na dermatologii. A pak se stal zázrak. Dermatolog řekl „to je ze stromů“, předepsal asi 4 kelímky tekutého pudru, dal neschopenku a řekl: tím tekutým pudrem si natřete úplně celé tělo mimo obličej, nechte zaschnout, po dvou dnech se vykoupejte a znova opakujte: natřít po druhé celé tělo nechat zaschnout a opět po dvou dnech smýt. Tím se roztoči udusí. Přidal poučení, pokud by se mi dělalo špatně - z důvodu nedýchání pokožky - tak smýt dříve.

Myslela jsem, že se zbláznil, celý život jsem slyšela švestky, jahody atd., a teď stromy. Ale ono to pomohlo! Pan doktor je již dávno po smrti, ale je to jeden (z velmi mála) lékařů na které s vděčností vzpomínám. Od té doby mám stále v lednici tekutý pudr. Pokud se výjimečně zase někde objeví bolák, okamžitě i se širším okolím opatlám tekutým pudrem a další výskyt je zastaven. Pokud by aspoň jednomu člověku tato má zkušenost pomohla, nepsala jsem to tu zbytečně.

Chladová kopřivka Petr7777 (05.11.12)

S kopřivkou mám problémy od doby, kdy jsem se připravoval na maturitní zkoušku. Počátky byly jen typu svědění mezi prsty a klouby u rukou i nohou. Přibližně po týdnu se mi začaly dělat pupeny nejprve na rukou, chodidlech ale později to přešlo na celé tělo. Doktor mi sdělil, že to mám (asi) chladovou kopřivku. Fungovalo to tak, že jakmile jsem šel po ránu ven, na studenější vítr či jen doma jsem se opláchl trochou vody a pak šel ven. Vše mě v těchto částech (krom hlavy) začalo svědět a cca do 20 minut mi začínaly pupeny vylézat.

Už je to přes půl roku a stále se s tím potýkám. Byly mi předepsány prášky - Xyzal. Ten mi opravdu pomáhá. Beru jej pravidelně a kopřivku na sobě nevidím. Když ho ale přestanu brát - třeba jen dva dny tak je to opět dokola. Čím se mi kopřivka vyvolala, bohužel nevím, ale typuji to na ořechy, které jsem hodně jedl při učení a ty mám od doktora zakázané. Nebo to mohl být stres. Každopádně to nikomu nepřeji!

Pořád si říkám, jak dlouho to bude trvat? Nikdy jsem neměl problémy s žádnou alergií, jednou za čas menší chřipka. Jsem každým dnem velmi často v přírodě, venku. Snad to časem ustoupí.

Léčba

Žádné ořechy, energy drinky.

Co mi pomohlo

Xyzal 5mg 1× denně

Příčina kopřivky Zuzana 93 (31.03.11)

Dobrý večer,

chtěla bych se podělit o úplně nové zkušenosti s kopřivkou. Má ji moje osmnáctiletá dcera. Od narození byla atopik, v šesti letech jí všechny příznaky zmizely, deset let neměla žádné zdravotní problémy. V 16 letech začala bývat často unavená, zjistili jí alergie na všechny obiloviny, trávy a stromy, zkřížené s jídlem. Nasadili jí Aerius. Za půl roku se jí začala objevovat kopřivka (do teď jsme nevěděli, co to je) po celém těle a otoky rtů. Ze začátku jednou za 14 dní, později častěji.

Dcera dostala lék Prednison, který ji při začínajícím otoku pomohl. Místo Aeriusu dostala Xyzal a bylo nám doporučeno zapisovat si jídelníček a držet dietu. Když se kopřivka začala objevovat denně a otoky rtů byly čím dál větší i přes to, že dcera vysadila zeleninu, koření a podobná jídla vyvolávající alergie, vyžádala jsem si testy na potraviny a následně nás poslaly na epikutánní testy. A během 3 dnů jsem se dozvěděla, že má dcera kopřivku, alergie asi na 8 jídel (kuřecí maso, bílky, žitná mouka, káva a mnoho dalších) a dotykové alergie (parfémové směsi, formaldehyd a na nějaká potravinová éčka). A toto všechno vyvolává kopřivku!

Dcera teď užívá Nalcrom, Xyzal a při alergické reakci Prednison. Konečně vím,co je příčinou všech problémů mého dítěte a můžu jí pomoci, jak výběrem jídla, tak léky, které jí snad pomohou. Chtěla bych všem poradit, nechte se vyšetřit na alergologii a nenechte se odbýt řečmi, že to není potřeba nebo že to stojí moc peněz, tak jak to řekla doktorka nám. Za měsíc jdeme na další testy, tak uvidíme, na co nám ještě přijdou.

Přeji hezký večer, Zuzana

Co mi pomohlo

Xyzal, Prednison, Nalcrom

Tbl Zodac Aleš Spurný (24.04.10)

Dobrý den,

dle toho co jsem si zde přečetl mám lokální tepelnou kopřivku. Stejně tak jako Lucka, dostal jsem ji během podzimu. Mám ji něco málo přes rok. Jakmile se zapotím, jsem nervózní nebo jakoby se „vnitřně“ zahřeji, na těle - oblast břicha, ruce, krk mi vyskočí fleky o průměru půl centimetru a uvnitř fleku pupínky jako od komára.

V tomto stavu to svědí stejně jakoby Vás píchl komár a vy jste si to poškrabali. Samozřejmě, že jakmile si to poškrabu, rozšíří se mi to dále. Zkoušel jsem používat Zodac. Ten mě po užití a půl hodinové prodlevě zbavil svědění, ale flek zůstal dále. Většinou jakmile „zchladnu“, tak mi to zmizí. Po čase jsem si na to zvykl a už to nějak moc nevnímám. Jen občas se to nedá vydržet a musím se poškrabat:). Ale nevím, jak se toho zbavit definitivně.

Kopřivka Lucie (08.12.09)

Dobrý den, jsem Lucie a kopřivkou už trpím 2,5 roku. Kopřivku má neustále a jediné co mi zabírá je zodac ale také to není pravidlem po případě mi jestě pomáhá ditiaden. tak ted vám povím můj příbeh… Nikdy jsem kopřivkou ani jinou alergii netrpěla, poprvé se u mě projevila byl podzim a na jednou se ni začsli tvořit na rukách fleky docela malé ohraničené červené a hrozně moc svědily, jakmile jsem se jen trochu poškrábala tak byli během chvíle dvakrát větší. Já jsem myslela že to je štípnutí od komára a tak jsem to pár dní vydržela, ale pak mi nateklo celé chodidlo kotník a nemohla jsem s nohou ani pohnout už to nesvědilo ale bolelo, tak jsem šla k doktorovi ten mě poslal na alergologii a alergoložka mě poslala na kožní a tak si mě přehazovali jako horký brambor. nikdo na nic nemohl přijít pak jsem skončila až v nemocnici tam jsem ztrávila 11 dní, mezitím mě testovali a na nic opět nepřišli jediný co je zarazilo že mám v těle zánět ale že neví z čeho mám ten zánět a ještě jsem měla hodně vysoké hranice alergenu v krvi. Pak jsem se dostala až k psychiatrovy který mi napsal hodně silný prášky na uklidnění, doktoři říkali že to mám z nervů, no moc mi to nepomohlo akorád časem jsem vždycky když na mě lezla chřipka tak jsem už 3 dny předem brutálně osypala a to celé tělo, a dokud jsem se ůplně neuzdravila tak nezmizeli, fleky o velikosti 20*20cm(výška-šířka). pak jsem i zkolabovala opět jsem zkončila v nemocnici pak mi došlo, že to bude něco s mím imunitním systémem tak jsem začala brát PREVENTAN AKUT a to dlouhodobě a dokud mě nezkolika chřipka tak jsem byla v uvozovkách docela v pohodě… Občas nějakej ten flíček na který mi zabral na pár dní zodac a nesmím moc konzervované jídlo a glutamát sodný, pak to docela jde… jesli máte nejáký tip pro moje problémy tak budu ráda s pozdravem Lucie. Předem Děkuji…

Léčba

Co mi pomohlo

zodac, dithiaden, preventan(imunita)..

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.