Kožní nádory

Přidat zkušenost

Kožní nádory léčí Dermatologie a patří mezi Onemocnění kůže

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Prodělaný covid a menstruace včera v 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35
Úzkost a deprese po Covidu 17.5.22 07:31  wiwiOL 31
Vypadávání vlasů po covidu 13.5.22 18:03  aiwwa 21
Zkušenosti s Covid testem 3.5.22 07:40  Uslava 6
Očkování covid 2 dávky 1.5.22 18:36  ugluk 24

Popis nádorů kůže, Rizikové faktory, Prevence kožních nádorů, Příznaky a projevy, Diagnóza kožních nádorů, Komplikace

Popis nádorů kůže

Kožní nádory zahrnují několik různých typů lišící se svým výskytem, vzhledem, agresivitou i prognózou. Nádory kůže jsou poměrně častě, v souvislosti se změněným životním stylem části populace, jako je výrazné slunění či návštěva solárií, jejich výskyt v poslední době stále vzrůstá. Nejčastější jsou tři typy, podle vzrůstající nebezpečnosti: bazaliom, spinaliom a obávaný melanom. Vyskytnout se mnohou prakticky v kterémkoli věku a na kterémkoli místě, jejich četnost ale vzrůstá s věkem pacientů a nejčastěji postihuje oblast obličeje.

Rizikové faktory

Rizikovými faktory vniku kožních nádorů je celá řada. Tak jako u všech nemocí je jedním z nich výskyt těchto nádorů v rodině u pokrevných příbuzných. Dále je to fototyp: kožní nádory se nepoměrně častěji vyskytují u světlovlasých lidí se světlou pletí, kteři se většinou nikdy neopálí, pouze maximálně spálí. U tmavějších typů je riziko menší, a například u lidí s černou pletí se prakticky vůbec nevyskytuje bazaliom. Vystavování se slunečnímu záření je faktorem nejvýznamnějším, zvláště pokud se člověk často až spálí, oslabuje tak svou kůži a ta je náchylnější k dalšímu poškození. V souvislosti s vystavováním se slunci je třeba zmínit i život ve vysokých nadmořských výškách nebo v extrémně slunných oblastech. Rizikovými jsou i některé znaménka, ohroženi jsou především lidi, kteří jich po těle mají velké množství, nebo kteří mají tato znaménka abnormální či měnící se. Problémy s imunitním systémem samozřejmě také mohou hrát svou roli v rozvoji kožní rakoviny. Jako u mnoha jiných nemocí se výskyt kožních nádorů zvyšuje ve vyšším věku; poškození z dětství či mládí se může projevit právě až s přibývajícím věkem. Rizikovými faktory jsou také především takzvané prekancerózy, což jsou stavy u kterých je procentuálně větší četnost zvrhnutí do nádoru než u zdravých. Sem patří solární keratóza (zarudlá rohovějící ložiska hlavně na obličeji a rukou, vznikající nadměrným působením slunečního záření) nebo leukoplakie (bělavá ložiška především na sliznicích v místech chronického dráždění například protézou, přikusováním sliznice, ale může jít i o dráždění chemickými látkami).

Prevence kožních nádorů

Existují poměrně účinné způsoby prevence vzniku kožních nádorů. Samozřejmě část jich může být geneticky dáno, kdy je možnost ovlivnění jejich vzniku značně omezená, nicméně právě tito predisponovaní jedinci by se měli mít obzvlášť na pozoru. Nezbytné je omezení vlivu slunečního záření na pokožku na minimum. Nebezpečné je hlavně UVB složka tohoto záření. Je nutné vyhýbat se pobytu na slunci kolem poledne. Na trhu je velké množství opalovacích krémů s velice vysokými ochrannými faktory které jsou obzvláště vhodné až nezbytné pro osoby světlého fototypu. Každé spálení od slunce je pro kůži velice škodlivé a zvyšuje riziko vzniku některého z kožních nádorů. Především starší lidi, u kterých je celkově delší souhrnná doba vystavení slunečnímu záření, je nezbytné se dobře chránit například i nošením vhodného oděvu a pokrývek hlavy. Důležité chránit se proti slunci není pouze u moře na dovolené, ale i při výstupu do hor, kdy se zvyšující se nadmořskou výškou je kůže postupně vystavována větším dávkám UVB záření. Odborníci se shodují, že je vhodné používat ochranný faktor 15 i při běžném fungování ve městě.

Návštěvy solárií populární hlavně u mladších lidí také samozřejmě nelze doporučit.

Další možností prevence je věnování pozornosti jakýmkoli změnám ve vzhledu vlastní kůže. Podezřelá a nebezpečná jsou hlavně plochá znamínka velmi tmavé barvy a nepravidelného tvaru, které je třeba sledovat. Při zaznamenání jakýchkoli změn v barvě, tvaru, velikosti nebo dokonce při přítomnosti krvácení je důležité rychle vyhledat doktora, který nález vyšetří.

Příznaky a projevy

Příznaky jsou různé podle druhu kožních nádorů.

Bazaliom
Spinaliom
Melanom
Méně časté nádory

Bazaliom

Bazaliom neboli bazocelulární karcinom je nádor kůže vycházející z bazální vrstvy pokožky. Jeho výskyt se dává do souvislosti s opakovaným vystavením kůže slunečnímu záření, není tedy překvapivé, že se vyskytuje hlavně u starších lidí nad šedesát let v oblasti obličeje, na čele, nose a uších. Nepoměrně více je také diagnostikován u světlovlasých lidí se světlou pletí, tedy u takzvaného fototypu jedna. Je to poměrně častý nádor.

Bazaliom roste ze spodní oblasti pokožky do okolních tkání, které ničí. Může se šířit buď povrchově, pak připomíná lupénku, nebo i do hloubky, kdy může dokonce ničit i chrupavku a kost pod postiženou kůží. Někdy může být pigmentovaný, v tomto případě je třeba ho odlišit od melanomu. Většina bazaliomů vypadá nejprve jako zvláštní strup, který se pacient často strhne, po krvácení poté vznikne strup znovu. Často mají bazaliomy vzhled okrouhlého ložiska s perličkovitými zavalitými okraji a vkleslinou ve svém středu. Na povrchu mohou být zprvu krusty, pak je povrch lesklý a viditelné jsou takzvané teleangiektázie, tedy rozšířené kapiláry.

Bazaliom roste prakticky výlučně místně a téměř nikdy nemetastazuje.

Léčba spinaliomu

U povrchových bazaliomů stačí pouze kryoterapie, což je zmražení ložiska tekutým dusíkem. U jiných typů je třeba nádor chirurgicky vyříznout skalpelem spolu s tenkým lemem zdravé tkáně, u rozsáhlejších se zdravé tkáně pro jistotu odebírá víc. Některá místa nabízejí použití laseru a použití speciálního krému vážícího nádorové buňky. I po odstranění někdy může dojít k návratu nádoru, ale přesto přežívá naprostá většina pacientů- až 95%. K dobré prognóze přispívá hlavně fakt, že nádor nemetastazuje.

Spinaliom

Spinaliom neboli spinocelulární karcinom je nádor, který je podstatně méně častý než bazaliom. Je o něco vážnější, ale stále ne tolik nebezpečný jako melanom. Vzniká spíše ve střední hloubce pokožky a destruuje i okolní tkáně. K metastázám sice dochází, ale až velmi pozdě, většinou do příslušních lymfatických uzlin. Tak jako bazaliom ho často nalezneme u osob světlého typu, zvláštností je jeho častá přítomnost například v bércových vředech nebo jizvách. Vypadá jako tuhý červený uzel s poškozeným povrchem, často se může stát, že zvředovatí.

Roste rychleji než bazaliom, průběh je o něco agresivnější, dostává se hlouběji do tkání.

Léčba spinaliomu

Opět je nutná léčba vyříznutím, okolní zdravé tkáně je třeba šetřit méně než u batalionu a odebrat lem o šíři až několika centimetrů. Možností je i ozařování, ke kterému se ale přistupuje spíš pokud není možné kvalitní vyříznutí.

Melanom

Melanom je právem nejobávanějším nádorem kůže a vlastně nádorem vůbec. Je nejzhoubnějším nádorem kůže. Vyskytuje se více u žen než u mužů a předpokládá se, tak jako u jiných nádorů, že velký vliv na jeho vzniku má hlavně sluneční záření. Projevuje se jako pigmentová skvrna, která vypadá nejprve jako obyčejné znaménko, nicméně postupně k němu dochází ke změnám, které signalizují jeho zvrhnutí ve zhoubný nádor. Těmito změnami je hlavně jeho šíření se do plochy, nepravidelné okraje, změna barvy a její nejednotnost (má strakatý vzhled), reliéf znaménka se mění (většinou vyhlazuje), může rohovět, olupovat se, při sebemenším poškození i spontánně může krvácet nebo mokvat. Také pacienta může obtěžovat často až úporným svěděním.

Existuje několik klinických forem, které se liší svými příznaky i nebezpečím. Nádory se mohou šířit buď horizontálně nebo vertikálně. Nepřímo, tedy horizontálně se šířící, můžeme dále dělit na tyto druhy:

Superficiálně se šířící melanom

Superficiálně, neboli povrchově se šířící, tvoří většinu melanomů, vypadá jako nepřesně ohraničené, strakaté ložisko, které může být lehce vyvýšené. Po nějakém čase uvnitř dochází k depigmentaci, tedy zesvětlení a jakoby vyhojení, nicméně to je velice nepříznivý znak, který poukazuje na pokročilé stádium a již tvorbu metastáz ve vzdálených orgánech. Proto by si pacient nikdy neměl myslet, že se mu nález již hojí, a urychleně vyhledat lékaře! Další variantou je takzvaný akrolentiginózní melanom, který je naštěstí velice vzácný, a vyskytuje se na končetinách a hlavně pod nehty, kde si ho sice pacient všimne poměrně brzy, ale často ho nenapadne, že by se mohlo jednat právě o melanom. Prognóza je bohužel nepříznivá, proto čím dříve pacient přijde, tím větší je šance na jeho vyléčení. Dále je to již míněné lentigo maligna melanom, také nepříliš častý, postihující hlavně staré lidi v místech vystavených slunečnímu záření, jako je obličej, výstřih, ruce a nohy.

Tento typ melanomu se povrchově šíří poměrně dlouho, až po letech se začne šířit směrem dolů, proto je jeho prognóza značně příznivější než u předchozích typů.

Vertikálně se šířící

Vertikálně, neboli směrem dolů se šířící melanom, je velice nebezpečný z několika důvodů. Má typickou černomodrou barvu, nicméně jeho diagnóza je často obtížná, vzhledem totiž napodobuje řadu dalších kožních útvarů, které nejsou zdaleka tak vážné (jako je stařecká bradavice, bazaliom nebo různá znaménka). Také jeho průběh je značně individuální, není žádné jasné pravidlo, podle kterého by se šířil, vyvíjel a postupoval, záleží hlavně na imunitním systému postiženého. Brzy zakládá metastázy šířící se krví i lymfou, metastázy mohou být v nejrůznějších orgánech a proto je bohužel prognóza velice špatná. Tvoří asi čtvrtinu všech melanomů.

Pro diagnózu a volbu vhodné léčby používáme hodnocení podle Breslowa, které hodnotí tloušťku melanomu. Nejlepší prognózu mají nádory zachycené při tloušťce menší než jeden milimetr, nad 4 milimetry tloušťky už se prognóza rapidně zhoršuje a předpokládané přežití 5 let je pouze u padesáti procent pacientů.

Léčba

Ložisko je třeba chirurgicky vyříznout, a to s dostatečným množstvím okolní tkáně, aby byla jistota že rakovinové buňky zde nezůstávají. Dále se užívá chemoterapie a radioterapie, tedy ozařování, a to hlavně u pacientů s rozsáhlejšími metastázami. V současné době se používá i biologická léčba, tedy podávání například interferonů, látek tělu vlastních, které podporují imunitní systém v boji proti nádoru.

Méně časté nádory

Méně časté druhy kožní rakoviny zahrnují například Kaposiho sarkom, vznikající z buněk výstelky cév napadených herpesvirem Kaposiho sarkomu. Navenek se projevuje nejčastěji purpurovými až hnědými nádory hlavně na dolních končetinách nebo v oblasti obličeje. Je jednou z takzvaných AIDS definujících chorob, to znamená, že pokud se objeví u HIV pozitivního člověka, považuje se ten již za osobu trpící rozvinutou chorobou AIDS. Nicméně Kaposiho sarkom se samozřejmě může rozvinout i osob, které HIV pozitivní nejsou, nejčastěji jde o starší muže středomořského původu.

Dále je to karcinom vycházející z Merkelových buněk, který se projevuje jako pevné, lesklé uzlíky na nebo těsně pod kůží a také ve vlasových váčcích. Barevně jsou poměrně různorodé, mohou být červené, růžové nebo dokonce i modré a i velikostně se mohou dosti lišit od půl centimetru až po pět centimetrů v průměru. Vyskytuje se hlavně na místech přístupných snadno slunci, to znamená v obličeji, ve výstřihu a na pažích a nohou. Je nebezpečný v tom, že na rozdíl od jiných nádorů roste značně rychle a brzy se šíří do dalších částí těla.

Dalším velice vzácným nicméně o to více agresivním karcinomem je karcinom vycházející z buněk mazových žláz. Vypadá jako velice tuhé, tvrdé a nebolestivé uzly kdekoli na těle, velice častá je ale lokalizace v oblasti očních víček, kde se často chybně považuje za nezhoubné útvary- je tedy třeba speciálně zde být velice opatrný.

Diagnóza kožních nádorů

Lékaři často stačí k rozeznání nádoru pouhý pohled, ale pro kvalitní a jistou diagnózu je třeba odebrat kus podezřelé tkáně, tedy provést biopsii. Tkáň se poté v laboratoři prohlédne v mikroskopu a hodnotí se míra jejích změn. Pokud je podezření na metastázy, je třeba podstoupit řadu dalších vyšetření

Komplikace

Tak jako u všech nádorových onemocnění jsou výraznými komplikacemi hlavně metastázy, a to především u melanomu. Melanom je jedním z nejagresivnějších nádorů vůbec a metastázy vznikají v nejrůznějších částech těla velmi časně. Metastázování samozřejmě zhoršuje léčení a tím i prognózu. Pokud jsou metastázy v plicích, může dojít až k respiračnímu selhání. Smutnou komplikací je v tomto případě bohužel poměrně častá smrt postiženého s pozdě odhaleným melanomem.

Další názvy: karcinomy kůže, nádory kůže, karcinomy kůže, bazaliom, bazocelulární karcinom, spinocelulární karcinom, spinaliom, dlaždicobuněčný karcinom, melanom

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s kožními nádory

Máte zkušenost s kožními nádory?

Melanoblastom Sofia1965 (25.05.17)

Opravdu byl popis vzniku nádoru přesný - svědění, bílý okraj znaménka, zrůžověl a v ploše znaménka se objevily černé tečky, které se změnily v jednu tmavou skvrnu - velikost nádoru 2,01 mm. Do odstranění znaménka to bylo období asi 5 měsíců. Dále následovala reexcize, kontrola sentinelové uzliny (naštěstí bez zachycené rakovinné buňky) a léčba Interferonem A - 1 rok. Breslow IV-V. Myslela jsem, že to snad není možné. Lékaři dávali šance přežití 1 rok. Pravděpodobně můj imunitní systém těla, genetika a velká dávka štěstí překonaly prognózu a je tomu 8 let a jsem tady. Vše je kontrolováno, hlídáno a sluníčka si už moc neužívám. Vznikla jarní alergie na slunce a kovy, ale je to zanedbatelné oproti riziku, které bylo.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.