Meniérova choroba

Přidat zkušenost

Meniérovu chorobu léčí ORL (ušní - nosní - krční) a patří mezi Onemocnění uší

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? včera v 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU včera v 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

DISKUSE, Popis, Rizikové faktory, Prevence, Příznaky, Diagnostika, Léčba, Jak napomoci léčbě Meniérovy choroby, Komplikace

Popis Meniérovy choroby  

Menièrova choroba je onemocnění postihující sluchově rovnovážný orgán (statoakustický), a to konkrétně jeho část, která je umístěna ve vnitřním uchu.

Tato choroba postihuje stejně muže i ženy a to nejčastěji mezi 20.-50. rokem. Většinou postihuje pouze jedno ucho, u malé části nemocných může dojít k postižení obou uší.

Poprvé byla popsána rolu 1861 francouzským lékařem Prosperem Menierem – odtud tedy její název. Ačkoliv je známa již přes 140 let, její příčina není dodnes přesně objasněna.

Abychom pochopili podstatu projevů Menierovy choroby, je potřeba se stručně zmínit o struktuře a funkci vnitřního ucha.

Vnitřní ucho je tvořeno dvěma labyrinty – kostěným (jedná se vlastně o komplex drobných dutinek v nitru spánkové kosti, tedy její nejtvrdší části - kosti skalní) a blanitým, který je umístěn v labyrintu kostěném a je tvořen souborem dutin vystlaných epitelem. Blanitý labyrint tvoří hlemýžd (který zprostředkovává sluchové vjemy), polokruhovité kanálky a dva váčky kulovitého tvaru – sakulus a utrikulus (zde se nalézají struktury určené ke vnímání rovnováhy a polohy hlavy v prostoru).

Blanitý labyrint je vyplněn tekutinou specifického objemu a koncentrace iontů zvanou endolymfa. Právě změnou objemu (tzv. endolymfatický hydrops) a koncentrace iontů této tekutiny se vysvětlují projevy Menierovy choroby. Jedna z teorií praví, že při narůstání tlaku ednolymfy dojde k prasknutí blanitého labyrintu a endolymfa bohatá na draslík se vylévá do okolního prostoru v kostěném labyrintu a způsobí poruchu funkce nervových buněk, což se projeví klasickými příznaky Menierovy choroby – hučením v uších (tinnitus), zhoršováním sluchu (hypakuze) a závratěmi (vertigo).

Endolymfatický hydrops může být způsoben jednak jiným specifickým onemocněním vnitřního ucha např. dlouhotrvajícími opakujícími se infekcemi labyrintu vyvolanými viry, bakteriemi nebo spirochetami, vrozenými anomáliemi labyrintu. Další příčinou mohou být třeba zlomeniny skalní kosti. Avšak v těchto případech má nemoc známou příčinu, a proto nemluvíme o Menierově chorobě , ale o Menierově syndromu (má stejné příznaky jako Menierova choroba, ale příčina tohoto onemocnění je známá).

Existuje řada nemocí, které mají stejné příznaky jako Menierova choroba. Je potřeba na ně před stanovením konečné diagnózy pomyslet a nemocného řádně vyšetřit. Jedná se především o onemocnění mozkového kmene a mozkových nervů, nedostatečné prokrvení mozkového kmene, nádor sluchového nervu a další. Pokud se žádná příčina nenajde, ale přesto jsou přítomny příznaky nemoci, nazývá se tento endolymfatický hydrops idiopatickým (tedy bez zřejmé příčiny) a nemoc Menierova choroba.

Rizikové faktory Meniérovy choroby  

Jestliže u vás došlo k rozvoji příznaků Menierovy choroby a tato diagnóza vám byla lékařsky potvrzena, je dobré dodržovat jisté zásady životního stylu, které mohou omezit a zmírnit výskyt záchvatů. Dopřejte si dostatečné množství spánku (tzn. alespoň 8 hodin denně), vyhýbejte se stresovým situacím, omezte příjem soli, pijte méně kávy, pokuste se nepít alkoholické nápoje. Přestaňte kouřit.

Prevence Meniérovy choroby  

Vzhledem k tomu, že samotná příčina onemocnění je nejasná, je komplikované říct, čemu se vyhnout, aby k jejímu vzniku nedošlo. V případě již rozvinuté nemoci se doporučení shodují s těmi výše zmíněnými.

Příznaky Meniérovy choroby  

Onemocnění se projevuje vznikem akutních záchvatů závratě se silným a velmi nepříjemným točením hlavy (rotační závrať), kterou zpravidla doprovází pocit tlaku a plnosti ucha, zhoršením sluchu a zvukové vjemy jako zvonění, klepání, pískání, šumění, bzučení, skřípaní, syčení, bušení atd. (souborně nazývané tinnitus). Často samotnému záchvatu závratě předchází tzv. aura – pocit tlaku v uchu, zhoršení sluchu, které postupem záchvatu získávají na intenzitě.

Závrať je obvykle tak prudká, že má postižený problémy s udržením rovnováhy, není schopen stát ani chodit. Vlivem silného pocitu točení hlavy může být vyvolána nevolnost zvracení (nausea) a zvracení (vomitus).

Záchvat po určitém čase (minuty až hodiny) odezní. Zpočátku mezi záchvaty nejsou přítomny žádné obtíže, posléze mohou pocity závratě a nevolnosti v období mezi záchvaty přetrvávat ještě několik dní. S postupem onemocnění se začíná objevovat trvale přítomný tinnitus, nedoslýchavost (hypakuze), a to zejména v oblasti hlubokých tónů. Po dlouhotrvajících opakovaných záchvatech může dokonce dojít u některých potižených až k úplné ztrátě sluchu.

Diagnostika Meniérovy choroby  

Diagnóza Menierovy choroby se stanovuje na základě popisu obtíží, které nemocný udává, a výsledků řady vyšetření, jejichž účelem je vyloučit jinou závažnou příčinu přítomnosti těchto výše zmíněných příznaků.

Při podezření na Menierovu chorobu se jednak přistupuje k audiometrickému vyšetření, které prokáže přechodnou poruchu sluchu v hlubokých tónech.
Dále jsou to vyšetření sloužící k zobrazení oblasti vnitřního ucha a lebky vůbec – rtg, CT, MRI, angiografie.

Léčba Meniérovy choroby  

Jak bylo již v úvodu zmíněno, příčina Menierovy choroby není doposud známa, proto není možné toto onemocnění léčit tzv. kauzálně (léčit příčinu onemocnění).

Léčba tedy spočívá v zmírňování příznaků během záchvatu. Podávají se léky ze skupiny antivertiginóz - proti závrati a antiemetika - proti zvracení. V případě zvracení je vhodné je užít ve formě čípku. Cílem této léčby je snížit frekvenci záchvatů a tím uchovat sluch.

Pro zmírnění nepříjemných pocitů během záchvatu je možné podat sedativa, trenkvilizéry

Jestliže je léčba neúčinná, lze v některých případech přistoupit k operaci (sakotomie, neurektomie), která může odstranit závratě.

I přes intenzivní výzkum nebyl objeven postup, který by vedl k úplnému vyléčení Menierovy choroby.

Důležitou součástí léčby je i psychoterapie.

Jak napomoci léčbě Meniérovy choroby  

Při záchvatu Menierovy choroby by si postižení lidé měli ihned lehnout a zůstat v naprostém klidu. Měli by si neprodleně vzít své léky proti závratím a nevolnosti a z tohoto důvodu je také nosit neustále při sobě.

Režimová opatření, která by měl dodržovat každý s diagnostikovanou Menierovou chorobou, byla zmíněna v rizikových faktorech.

Komplikace Meniérovy choroby  

Stále se opakující záchvaty Menierovy choroby, které zhoršují kvalitu jak běžného tak profesního života, nemocné stresují a vystavují úzkostem, které mohou mít dopad na jejich psychický stav.

Dalším faktorem, který výrazně negativně ovlivňuje psychiku nemocného, je nevyléčitelnost nemoci.

Je nezbytně nutné mít všechny tyto aspekty na mysli a psychoterapii již od počátku zahrnout do komplexní léčby Menierovy choroby a tímto předcházet možným neblahým následkům, které tak velký nárok na psychiku, kterým Menierova choroba bezpochyby je, může mít.

Diskuse o Meniérově chorobě  

Další názvy: Menierův syndrom, endolymfatický hydrops, morbus M

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s Meniérovou chorobou

Máte zkušenost s Meniérovou chorobou?

Vyhýbat se stresu Petra Zatloukalova (15.05.22)

Mě zjistili meniera před 15lety ,klasika silné točení hlavy a zvracení ,ze začátku to bylo neúnosné ,ale co jsem začala chodit k psycholožce,snášim to lépe,ani ty záchvaty nemám tak často,pomohla mi tak nějak tu nemoc lépe snášet

Co mi pomohlo

Moje rada zní,nezabírat si každý zachvat,protože se tím stresujete a to vám muže vyvolat další zachvat,je to takový kolotoč ,všechno je to o hlavě.Rozhodně doporučuji svěřit se do péči psychologa

Začalo mi to s Covidem Lenka2021 (08.08.21)

V říjnu 2020 jsem se nakazila Covidem, zároveň s tím se mi objevilo zalehnutí ucha, tinitus a zhoršený sluch, trvalo to několik týdnů. Začaly se mi objevovat i závratě, nejdřív jen mírné, teprve na jaře se k nim přidalo zvracení. Po několika dlouhých záchvatech se silným zvracením mi na ORL vyšetřením sluchu potvrdili Meniéra a předepsali Betaserc. Měla jsem dost často tinitus a sluch jako bych ležela ve vaně pod vodou. Skoro 2 měsíce jsem měla klid a pak během týdne 4 silné záchvaty. Zjistila jsem, že důvodem záchvatů nejspíš bylo další onemocnění - zánět močových cest a ledvin. Vzhledem k horečkách jsem pak trávila většinu času nehybně v lůžku, takže se další záchvaty zatím neobjevily.

Léčba

Beru 2× denně Betaserc, po záchvatu několik dní beru až 6 tablet Betasercu denně.
Při záchvatech se mi osvědčily čípky Promethazin. Pilulky Torecan bych hned vyzvracela, beru si je v případě, že se mi jen mírně točí hlava a mohu si hned lehnout, takže je naděje, že stihnou účinkovat, než začnu zvracet. Ty čípky bohužel nejsou běžně k sehnání, ale můj doktor mi domluvil v nemocniční lékárně vyrobení těchto čípků (při průjmu samozřejmě nefungují).
Podle názoru doktorů pomáhá klid, dostatek spánku, málo solit a pitný režim.

Co mi pomohlo

Myslím, že záchvaty mám častěji, když jedu třeba na návštěvu doktorů a obchodů a nevezmu si pití. Taky jakýkoliv stres nebo zdravotní problém mi to zhoršuje.
Při záchvatu mi pomůže jen strávit zcela nehybně půl dne v lůžku.

Lepší případ Romex (12.05.21)

Na základní škole,(80-tá léta),se mě začaly dostavovat ataky závratí s nevolností. Nejdříve motání, a pak jsem musel zvracet na záchod. Myslím,že to provázelo odkrvení obličeje. Při pohybu hlavou na jednu stranu ubíhal obraz opačně. Nebo tak fungovala jen jedna strana. Naštěstí mě to nějak V šestnácti letech přešlo. Kdoví co to způsobilo.

Mne pomohl az arlevet Chim (17.10.20)

Záchvaty jsem měl 2 roky, ke konci denně. Chytrák primář ušního ve Vinohradech mi ctěl zničit ucho. Pak mi jeden urolog předepsal Arlevart a po týdnu jsem byl bez šumění v uchu i bez záchvatu. A docent Hahn? Ano Arlevert je skvělý prášek! Jen mi vrtá hlavou, proč mi ho nikdy nepředepsal.

Léčba

Zkuste arlevert

Meniérova choroba vasek.cz (22.08.20)

AHOJ po pár letech občas motání hlavy - jsem se z toho vyspal teď mne to chytlo v práci motání hlavy a odvoz nemocnice.. mám 54 sportuji, stihli to.

Meniér a zaléhání uší EskaEska (13.05.18)

Na začiatku roku 2017 som prekonala prechladenie. Po vyliečení však som začala mať problémy s ušami. Často som mávala pocit zaľahnutia v ušiach, ale výplachy nepomohli. Veľmi sa zhoršilo hučanie v hlave (čo mi vadilo hlavne v noci) a zvýšila sa frekvencia tinitu. Našťastie závraty som zatiaľ nemala, takže neviem, či to začína Menierov syndróm. Začala som užívať olejové kvapky v domnení, že ten tlak (zaľahnutie) spôsobuje maz vo zvukovode. A urobila som dobre. V priebehu mesiaca sa zaľahnutie úplne stratilo, veľmi sa zmiernilo hučanie v hlave, aj tinitus je zriedkavý. Vyberala som cielene kvapky s bylinkovými extraktami (Phyteneom Otic Solution), lebo som predpokladala, že ešte asi prebieha nejaký mierny zápal v strednom uchu (občas som mala bolesti). Priebežne ho užívam po každom umytí vlasov alebo plávaní, vtedy sa zaľahnutie opakuje, čiže tak 2-3× týždenne. Som už po 50tke, takže sa to možno bude zhoršovať, ale kvapky do zvukovodu zatiaľ pomáhajú. Možno pomáha aj to, že užívam cesnakovú citronádu na čistenie ciev (znížila som si tak horný tlak zo 150 na 125) a rôzne detoxikačné bylinkové kúry.

Čím dál horší Meniér Thom (30.04.18)

Zdravím všechny, co se potýkají s tímhle neřádem. Trpím už asi 30 let, tedy od dětství. Záchvaty mám nepravidelně, stalo se mi, že nepřišel rok a já si naivně myslel, že mám klid. Došlo to do té fáze, že mě nedávno odvezla rychlá. Tehdy jsem se ráno probudil a myslel si, že je to moje poslední, nemohl jsem ležet, sedět, stát, při každém pohybu zvracení, studený pot a šílený strach. V nemocnici mi udělali CT hlavy, udělali veškeré ORL vyšetření a jen potvrdili Meniera. Dostal jsem Betaserc, který jsem měl brát ještě asi týden po propuštění z nemocnice.

Od té doby mám záchvat každou chvíli, minulý týden 2× a dnes ležím opět, nemohl jsem jít ani ráno do práce. Co jsem byl v nemocnici, je to ještě horší, nikdy jsem neměl záchvaty tak často, nyní už mám třetí za dva týdny, takže jen doufám, že se to zase uklidní.

Kvalita života na nule. O tom, že má člověk pracovní povinnosti, které není schopen vykonávat, ani nemluvím. A nikoho to nezajímá, všude na vás koukají jako na hypochondra. Už nevím, co mám dělat, myslím, že moje další cesta povede na psychiatrii, protože se z toho zblázním.

Meniérova choroba vyřadí z běžného života Dana Č. (25.04.18)

Dobrý den všem, kteří se trápíte touto nemocí. Já jsem s ní bojovala přes 20 let a poslední rok byl devastující, záchvaty denně a nebo obden. Byla jsem úplně vyřazena z normálního fungujícího života, nikam jsem sama nemohla vycházet, prakticky jsem veškerý čas trávila v záchvatech na gauči u kýble, bylo to peklo… Nakonec jsem poznala pana doc. Martina Chovance z Vinohradkého ORL, který se rozhodl mě odoperovat. Byla mi provedena labyrintektomie, s ohledem na to, že mé ucho už bylo naprosto nefunkční a hluché, jsem byla vhodný pacient… Říkala jsem si, že nic horšího už snad nemůže být. Nezastírám, že stavy po operaci nejsou nijak růžové, musíte svůj mozek naučit, aby přestal dávat signály do obou uší, ale dával jen do jednoho.

Poctivou rehabilitací jsem to dokázala a po 3 měsících po operaci jsem se vracela do práce. Ovšem ne každý, kdo má Meniéra je vhodný na operaci, ve Vinohradské mají i ambulanci pro meniery a může se tam každý objednat, opravdu neváhejte, jen ten, kdo někdy měl záchvat ví, o čem mluvím, držte se všichni a hlavně svůj stav řešte, Menier sám neodejde.

Meniér Leiter72 (11.12.17)

Mám Meniéra přes tři a půl roku, od té doby se můj život obrátil vzhůru nohama. Mám 3 zaměstnání a přes rok jsem marodil, včetně léčby zlomeniny při záchvatu, čípky proti zvracení už 2 roky nevyrábí, doktoři do mě cpou Betaserc 24 mg - denní dávka skoro 240 mg, to zase zvracím ze psaní a stejně nepomáhají.

Před 2 měsíci jsem skoro ohluchl, ve FN Plzeň oddělení ORL mi udělali zbytečné operace na odstranění nosních mandlí, nosní přepážky a skořepiny, kdy k žádnému zlepšení nedošlo. Před nemocí jsem v práci 2× zkolaboval se závratěmi a čekám, že si příští týden půjdu pro zápočtový list a potom na pracovní úřad. Abych nezapomněl - první schůzka na foniatrii pro sluchadla bude až 19. března.

Takže shrnuto - lékaři vám nepomůžou, léky nejsou, odvoz sanitkou do Plzně jsem v každé práci zakázal - 1,5 hodiny natřásání a zvracení - zážitek k nezapomenutí. Co mi pomáhá - klid na lůžku se zdviženou hlavou - méně to potom člověka nutí zvracet, přikrytou hlavu a modlit se, aby to co nejrychleji přešlo. Co by mě potěšilo? Pozvracet doktorovi boty.

Pozor na správnou diagnozu Tathata (11.07.17)

Lidi, na různých ORL mi diagnostikovali také meniera. Jelikož jsem ale analytické povahy, nedokázal jsem se smířit s touto neobvyklou a nevysvětlitelnou diagnozou. Až postupem času, zjišťováním informací jsem přišel na jinou příčinu - onemocnění čelistního kloubu. Dá se ověřit pohmatem kloubu a svalů na straně „zalehlého“ ucha. Také zataháním ušního lalůčku s pocitem tahání u kloubu. Může mít různé příčiny - vychýlená čelist, zánět zubu, namožené čelistní svaly atd.. I přes námitky některých nedovzdělaných ORL specialistů je to poměrně častá příčina těchto problémů, včetně závratí. Ověřte si prosím nejdříve, jestli nemáte také toto, než začnete doživotně chodit na infuze a než si necháte odstraňovat nervy. Většina nemocí má logické vysvětlení, jen ne vždy každý „specialista“ má dostatečné informace. Doporučuju specialisty na čelistní kloub a také někteří zubaři mohou pomoct - rentgen čelistí.

Nekonečné peklo Sedlar (21.05.17)

Tohle nekonečné peklo prožívám již 8 let. Příznaky jsou tak jako u většiny, jen s tím rozdílem, že přecházím z fáze lehké nestability s permanentním hučením v uchu, do fáze téměř stoprocentní paralízy, kdy i cesta na záchod je obrovské dobrodružství s nejistým koncem. Zpočátku převažovala fáze s lehčím průběhem, ale po osmi letech jsem v podstatě nepoužitelný pro běžný život. Příznaky v okamžiku zesílení a jsou stále horší, a bohužel už se nevyhnu zvracení. Veškeré pokusy s léčbou se minuly účinkem. Dokonce jsem se uchýlil i k alternativní medicíně a v zoufalství zkusil i léčitele. Bohužel bez náznaku sebemenšího úspěchu.

Co mi pomohlo

Mírného zlepšení jsem dosáhl i bez ohledu na medikaci, když jsem změnil jídelníček a zhubl. Krátkodobé zlepšení v nejhorších atakách mi přinesl Kinedril.

Meniérova choroba a antikoncepce TerezieL (13.06.16)

Před 13 lety se náhle objevily všechny popisované příznaky, po mnoha vyšetřeních se lékaři přiklonili k diagnoze Meniérova choroba. Pak jsem vysadila všechny léky, které mi nedělaly dobře a záchvaty ustaly, jemné hučení v levém uchu setrvalo, ale neobtěžovalo. 10 let byl klid, po rozvodu se nemoc vrátila s velmi brutálním nasazením. Myslím, že psychika to hodně ovládá.Záchvaty jsem měla každý den, trvaly několik hodin.

Po dvou letech jsem si začala myslet, že mám nádor na mozku, jak mi bylo špatně, brněly mě ruce, neustále v záchvatech. Doktor na URL mě odmítl poslat na CT mozku. Pak jsem kdesi četla o případu, kdy žena utrpěla mrtvici jako reakci na antikoncepci. Tak jsem na zkoušku vysadila antikoncepci (injekce Provera) a záchvaty do 2 týdnů úplně odezněly.

Těžká regrese nemoci se objevila v právě v době, kdy jsem začala aplikovat antik.injekce. Několik měsíců jsem bez záchvatů. Smutné je, že mne to dvouleté užívání antikoncepce připravilo téměř o sluch.

Co mi pomohlo

Přestala jsem brát antikoncepci. Začala jsem procvičovat krční páteř a vyhýbám se některým potravinám, které mohou závratě spouštět. Hučení už ale asi neodstraním. Užívám Betahistin 2× denně.

Že mám Meniéra, to vím až nyní Maceshka (18.12.15)

Že mám Meniérovu nemoc, vím až nyní, po osmnácti letech obtíží. Poprvé jsem měla záchvat ve třiceti letech. Když to přišlo, myslela jsem, že umřu. Bylo to tak neskutečně silné. Čtyři roky předtím jsem měla zánět mozkových blan, z čehož jsem se bez následků vyléčila. Nyní jsem myslela, že mám opět zasažený mozek.

Zrovna jsem byla u šicího stroje, když jsem začala mít zvláštní pocit. Teď tomu říkám povznášející. Bylo to, jako bych se vznesla. Zalehly mi uši a hrozně mi v nich začalo pískat. A pak přišel pocit, jako kdybych slezla z kolotoče. Nemohla jsem ani stát. Dolezla jsem do postele po čtyřech a asi tři hodiny ležela za zádech a čekala, až někdo přijde domů. Nemohla jsem se ani napít. Netrefila jsem se do pusy a nekorigovala vůbec svoje pohyby.

Záchranka mě odvezla. Absolvovala jsem veškerá vyšetření, včetně ORL, avšak na nic se nepřišlo. Diagnónza: pravděpodobně zablokovaná páteř. A tak to šlo léta. Tak dvakrát do roka se dostavila hrozná nevolnost. To už jsem se naučila rozpoznávat a zvládat. Hlavně psychicky. Občas mě i pískalo v uchu. Většinou po čtrnácti dnech pískání ustalo. Celých devět let. Pak začalo být pískání v pravém uchu stálé.

Chodila jsem po doktorech… dostávala kapačky… nic nepomáhalo. Pak jsem dostala od lékaře ORL Betaserc. Po dvou letech jsem najednou slyšela nádherné ticho. Bylo to něco úžasného. Myslela jsem, že se radostí zblázním. Po třech měsících ticha se rozhodl lékař mi lék vysadit. Tinnitus se vrátil a v plné síle. Pak už znovu nasazení prášků nepomohlo.

V roce 2012, když jsem problémy měla už patnáct let, jsem dostala během jednoho měsíce asi pět záchvatů. Na neurologické ambulanci mi jeden z vyšetřujících lékařů řekl, že to vypadá na Meniérovu chorobu. Vůbec jsem nevěděla, o čem mluví. Doma jsem sedla k internetu a zjistila, že s veškerými příznaky této nemoci se vlastně léta potýkám a nikdo na nic nepřišel.

Po těchto záchvatech jsem najednou zjistila, že začínám na pravé ucho stále hůře slyšet. Zašla jsem za obvodním lékařem a říkám mu, že mám tinnitus a že hluchnu. Jeho odpověď mě konsternovala. Prý má tinnitus dnes spousta lidí. Je to civilizační nemoc a to, že špatně slyším na pravé ucho, je prostě z toho důvodu, že mi zestárlo rychleji než to druhé. A ať si opět dojdu na ORL.

Po šesti letech nepřetržitého pískání jsem dorazila na nosní, ušní, krční a ihned jsem tam sdělila, že mám Meniéra. Doktor se na mě podíval a řekl, že to není možné. Poslal mě na BAEP, CT a audio. Nikde žádná porucha… na audiu mírné zhoršení sluchu. Takže Meniérovu chorobu prý nemám. Další návštěva za rok na kontrolní audio.

Za rok mi zjistili, že se sluch zase zhoršil. Výsledek: přijďte zase za rok na opětovné kontrolní audio. To už jsem nešla. Záchvaty točení hlavy začaly být sporadické, jen menší a kratší, a tak jsem úspěšně hluchla až do letošního roku. Před čtrnácti dny jsem se v noci vzbudila a slyšela jsem něco jiného než obvykle. Do mého pískání se přidal jiný zvuk. V panice jsem zjistila, že mi slabounce píská ve zdravém, levém uchu. Bylo to něco nepředstavitelného. Úplně jsem se psychicky složila.

Potom jsem vzala telefon a objednala se k jiné lékařce ORL. Ta byla z počátku velmi odměřená, když jsem jí popisovala svoje problémy. Pak mě slyšitelně nerada objednala na vyšetření asi za týden. Po návštěvě v její ordinaci a na audiu se mi omluvila. Netušila prý, že jsem na tom až tak špatně. Ztráta sluchu na pravém uchu 65 %. Po novém roce zkusíme sluchátko. Tinnitus hlubokofrekvenční na 500 Hz maskován tónem 70 dB.

Konečně mi byla diagnostikována po 18 letech moje nemoc. Její průběh se mi odrazil i na psychice. Už šest let se léčím u psychiatra. Beru antidepresiva od října do dubna. Mám sezónní deprese.

Všem, kteří se s touto nemocí potýkají, přeji hodně síly a v žádném případě nečekejte, že vaše problémy zmizí jako mávnutím kouzelného proutku.

Asi jsem na to přišel! Jirka UNINO (21.09.15)

Připadá mi to až neuvěřitelné. Psal jsem o nemoci někdy v červnu, že zkouším Kinedryl. Trochu se to zlepšilo, ale po čase záchvaty přicházely znovu, někdy i 3× týdně a trvaly 15 hodin. Byl jsem psychicky na koplaps a to jsem pohodář. Nikam jsem nemohl vyrazit, protože jsem někam dojel a zase mě vezli domů. Udělal jsem si takový přípravek na uvolnění hlavy (zatím amatérsky) a kombinací uvolňováním krku a celé hlavy jsem dosáhl, že jsem zatím (cca 2 měsíce bez záchvatu).

Občas, jako když by to mělo přijít, ale již si s tím bez problému poradím i bez přístroje. Pokud to bude fungovat, pustím se do profesionálního zpracování a zkusím oslovit nějaké pacienty a s tím, že bych to vyzkoušel na někom jiném, jestli to nebylo jen u mě - uvidím. Ale teď jsem opravdu šťastný. Klouby - artritida mě bolí ale to není nic proti tomu, když nevíš, ve kterou minutu to na tebe skočí…

Držte mi palce, rád bych to do měsíce udělal. Bude to stát nějaké prachy, ale zkusím to a potom, bych si to třeba nechal i patentovat.

Stále hledám! chimera84 (05.09.15)

Ahoj, je mi 31 let a choroba se u mě objevila před 2,5 lety v 5. měsíci těhotenství. Nejprve se objevil tinnitus. Kvůli těhotenství jsem nemohla brát léky, ani jsem nemohla na kapačky a ani do hyperbarické komory. Až jsem přestala po půl roce kojit, tak jsem léčbu podstoupila. Pomohla mi komora, ale asi jen na půl roku. Pak se začaly objevovat i závratě a zvracení.

Komoru už nedostanu, protože je tinnitus už chronický. Závratě a zvracení se stále zhoršují. Teď zkouším RHB hrudní páteře, protože ta mě neskutečně bolí a pak ještě zkusím léčbu pomocí megnetoterapie na oblast hlavy a krční páteře. V poslední době stále více čtu o této léčbě a prý má až 90% úspěšnost. Tak jsem zvědavá.

Mám 2letého syna, o kterého se musím starat a nejde, abych ho někam najednou zavřela, protože maminka musí ležet. Manžel pracuje na směny a nemůže jen tak přijet domů na zavolanou. Je to hrozné a psychicky velmi náročné nejen pro mě, ale i mou rodinu. Zatím se nevzdávám a stále hledám řešení. Pak už jen zbývá naučit se znakovou řeč a požádat si o invalidní důchod, na který, mimochodem, mají všichni postižení nárok. Po magnetoterapii napíšu, jak to dopadlo.

Dva roky v záchvatech Jirka UNINO (19.06.15)

Asi před dvěma roky se mi objevily stejné příznaky jako u většiny. Motolice, zvracení a trvá to vždy 12-15 hodin! Vyšetření na ORL i na klinice v Motole a Betahisti, Cavinton apod. Prednizon beru dlouhodobě na jinou nemoc (artritidu). V poslední době je to tak 1× za týden až 1× za 14 dní. Napadlo mě asi tak před 5 měsíci si vzít Kinedril. Myslel jsem, že by třeba na to motání hlavy zabral. A představte si, že zabral. Jakmile cítím závrať a hnu hlavou do strany a mám pocit, že je to tam, vezmu se Torecan a 2 tablety Kinedrilu. Záchvat sice mám, ale v daleko mírnější formě a jsem schopen i provádět jednoduší činnosti, a to i v zaměstnání. Kinedril se kupuje a stojí 10 tablet asi 100,– Kč. Zkuste to, třeba to pomůže i vám. Jinak zkusím ty cviky s krkem a očima. Známý mi ještě poradil (z Německa), že si mám najít před sebou ve vzdálenosti asi tak 3 metry dva body také vzdálené min. 3 metry a očima bez otáčení hlavy se na body střídavě dívat asi tak po dobu 3-5 sekund. Vyzkouším to a napíšu výsledek třeba po měsíci. Ten Kinedryl mě napadl poté, kdy jsem dostal záchvat druhý den po příletu letadlem na dovolenou.

Meniérova choroba - prečo? Oza (17.03.15)

Aj ja som mala tento problém. Lekári mi dávali infúzie, ale sluch sa mi vtedy nezlepšil. Stále som mávala v komore rovnaké výsledky. Ale ten šum postupne po vybratí infúzií ustal, a sluch sa mi teraz zlepšil temer o 90 %. Ako to? Neberiem žiadne lieky. Bolo to celkom náročné na psychiku, a tak som začala hľadať, ako z toho von. Ale presne naopak mi pomohlo to, že som s tou chorobou prestala bojovať, začala som to šumenie a neskutočné zvuky v uchu len pozorovať. Fakt som to len pozorovala a nespájala ho so svojou osobou. Akoby som bola v kine a pozerala film. Možno sa vám to zdá pritiahnuté za vlasy, ale toto jediné mi pomohlo. Začala som akceptovať ten stav, ktorý bol. A vôbec myslím si, že touto chorobou sa nám mozog snaží povedať: „Prestaň už toľko rozmýšľať, nedá sa to počúvať“? A teraz si úprimne (ak máte odvahu) odpovedzte na otázku: „Stále o niečom premýšľam, a riešim nejaký dlho neriešiteľný problém“?, ak je vaša odpoveď áno, skúste si na internete nájsť Eckhart Tolle. Jeho videá sú aj s českými titulkami. Možno nepomôže, ale za pokus to stojí!

Nejen Meniérova choroba Cirus (01.12.14)

Žiju 12let v USA a asi před 15-20 lety (ještě na SK) začaly postupně problémy se zdravím. Časté záněty, nemoci a extrémní únava. Tak extremní, že jsem měl problém řídit auto déle než hodinu. Časem se vše zhoršovalo, zejména únava a záněty. Vyšetření nic neprokázala, jen že mám úplně zdevastovanej imunitní sistem. Asi před dvěma lety u mě propukla Meniérova choroba, najednou, bez varování. Záchvat, po kterém jsem skončil v nemocnici a kterej se opakoval. Ohluchnul jsem na pravé ucho, první týdny byly nejhorší. Dokonce jsem na čas skončil na valiu. Po půl roce se záchvaty přestaly projevovat v původní formě, zůstal ovšem špatnej sluch a hučení.

Léčba

Léčba, která mě zbavila toho nejhoršího (závratě a zvracení), je poněkud bizardní… Jsou to lodě. Mám to štěstí, že bydlím přímo u moře a lodě jsou moje vášeň a, jak se ukázalo, i lék. Je pro mě životně důležité nejmíň jednou týdne strávit den na rybách na moři. Nedávno jsem měl zlomenou nohu a pár týdnu jsem na vodu nemohl…a vše bylo zpátky! Totální deprese, protože jsem nebyl schopen kvůli závratím zase vůbec fungovat! No znova jsem na vodě a znova se cítím supr!

Není to jediná bizardní věc v mém případě. Odhalen byl totiž i důvod mého dlouholetého špatného zdravotního stavu. Jednalo se o chronickou otravu rtuti z amalganu!!!!! 20 let mi nikdo nedokázal pomoci až po nějakých vyšetřeních mi bylo doporučeno odstranit těch 22 polomb, co jsem měl v hubě ještě z dob Husáka…

Co mi pomohlo

Odstranění plomb. Ta změna, co se pak udala v průběhu několika měsíců, je brutální! Jsem jak znovuzrozenej, zdravotně neskutečně líp. Před půl rokem jsem spal 10 hodin denně a byl jsem pořád unaven. Teď mi stačí klidně 6-7 hodin a jsem úplně OK!!! Jsem si naprosto jistej, že v mém případě Meniérova choroba byla způsobena amalganem v zubech. Možná nepřímo v důsledku oslabení imunity a častých zánětu (i středního ucha), ale je to původní příčina!

Snažím se říci, že po výměně amalganovych plomb se necítím líp. Jsem prostě JINEJ ČLOVĚK, jako bych se po těch promarněných a protrpěných 20 letech ZNOVA NARODIL. Jasně že hučení a částečná hluchota zůstala, ale jinak… no co budu povídat, kdo nezažil, nepochopí!

Pískot v uchu Františe (09.11.14)

Je tomu cca 14, co se mi při návštěvě plzeňské nemocnice se svou ženou stala podivná věc. Seděl jsem v bufetu této nemocnice a najednou z ničeho nic se mi začal svět před očima houpat - upozorňuji ne točit, ale značně houpat, a začal jsem zvracet. Hospitalizovali mě s podezřením na mozkovou příhodu, která se však po všech vyšetřeních nepotvrdila. Po třech dnech mě propustili s návrhem na vyšetření ORL. Musím podotknout, že jsem tuto cestu do Plzně podnikl po noční směně bez spánku, dělám na směny a toho spánku je opravdu málo.

Zhruba po 14 dnech se obtíže opakovaly. Jel jsem autem, dojel jsem cca 13 km domů, žena mi přivolala záchranku. Po odvozu do nemocnice mi dali nějakou kapačku. Po několika hodinách obtíže ustaly a propustili mě domů. Měli jsme jít večer na ples, nakonec jsem se rozhodl, že pojedu. Musím konstatovat, že intenzivní tanec mi udělal dobře a pískot ustoupil, slyším ho ale je slabounce (tedy zatím).

Nebyl jsem prozatím na vyšetření ORL. Lékař, který mě podruhé vyšetřoval, se zmínil o této chorobě. Mám pořád pocit nějakého vnitřního zánětu, vnitřní teploty, stěhovavých bolestí počínaje klouby i za krkem (tam dost často).

Léčba

Zatím nemám žádnou léčbu, až po vyšetření ORL.

Co mi pomohlo

Pomáhá zvýšená fyzická aktivita, vím, že mi chybí dostatek spánku, musím s tím něco udělat.

Meniérova nemoc leiter (01.08.14)

Dneska mě propustili z nemocnice v Plzni z oddělení ORL, kde jsem byl přivezen záchrankou v pondělí pro nejsilnější atak závratí se zvracením. Nepomohl ani čípek proti zvracení (Torecan) 4× zvracení, další injekce při příjmu a další infůze na pokoji. Po několika hodinách mi to odeznělo, v úterý, středu, až do dnes tj. pátku jsem byl konečně bez závrat. Když minulý týden jsem je měl každý den od půl hodiny do půl dne a intenzity.
Teď, když jsem měl angínu, tak jsem měl záchvaty každý den, a poslední půl rok asi 3× do týdne. Já si už zvykl, ale co můj zaměstavatel, když mu volám jednou do týdne, že nepřijdu, protože nevstanu z postele, protože mám závratě… Doktoři napíší, že jsem OK a provozuschopný.

Léčba

Beru Betahistin už 96mg denně, dostal jsem injekce vitamínů B a budu se modlit, jak dál. Doktoři si s tím neví rady a já už si zvykl na tinnitus - tj. šumění, zalehnutí, pískání v uších a postupné ohluchnutí s tím, že v uších mi neustále píská nebo šumí. Co bude v budoucnu, nevím. Teď zkouším už propolisovou tinkturu a mažu si tím dutiny v puse a ucho, protože už nevím co dál a doktoři taky.

Moje zkušenosti s meniérovým syndromem Zkoušený Motanikem (21.04.14)

Příznaky jsou stejné, jako popisují všichni ostatní. Motání hlavy, závratě, stav jako při opilosti, pocení, zvracení, hučení v pravém uchu, slábnutí sluchu atd. Stav trvá různě 2-5 hodin. Hučení v uchu trvale. Tomuto stavu říkám „Motaniko“. Stav se opakoval stále častěji. Nejprve po půl roce, pak po 3 měsících a na podzim minulého roku se můj stav rapidně zhoršil po operaci, kdy jsem byl v narkóze. Stav ob den mne značně drtil. Doba problémů cca 6 let.

Léčba

Strávil jsem několik dní v nemocnici na vyšetření - EKG, Sono, lumbálka, atd.
Léčba Betahistin, Betarserk, Ttorecan, Medrin - postupně jsem střídal a nic.
Doporučená rehabilitace, cvičení, na který jsem nekladl dostatečný důraz.

Co mi pomohlo

V listopadu 2013 jsem začal cvičit s hlavou a krčními obratli. Cviky mi ukázali v rehabilitačním centru v Brně na Žlutém kopci. Od této doby se mi Motaniko již neopakovalo. Proto doporučuji tyto cviky vyzkoušet!!! V mnoha případech totiž popisované příznaky vznikají od krčních obratlů.

Ráno si sednete na okraj postele zpříma a budete procvičovat hlavou krční obratle.
Otáčíte hlavou pomalu vpravo, vlevo, pak hlavu skloňte dopředu až na prsa a zpět zaklonit hlavu na záda, hlavou napříč skloníte k levé přední části ramene a nazpět k pravé lopatce, pak totéž k pravému rameni a levé lopatce. Všechno pomalu a opakovaně alespoň 10krát.

Potom:
1. Levá ruka uchytí hlavu přes temeno až na pravém uchu a táhnete vršek hlavy vlevo.
2. Pravá ruka uchytí bradu na levé straně a bradu táhnete vpravo proti pohybu levé ruky.
3. Oči vytočte vpravo nahoru velice silně, až to cítíte v celé hlavě.

Tyto tři pohyby provádějte současně, opakovaně alespoň 5 krát.
Zdůrazňuji, že od dne zahájení těchto cviků a důsledného cvičení se mi „Motaniko“ do dnešního dne 20.4.2014 (t.j. 6 měsíců) NEOPAKOVALO!!!! Snad mi to dlouho vydrží. Cviky jsem od listopadu nevynechal ani jednou. A také jsem vynechal od té doby všechny léky. Nic neužívám. Vyzkoušejte to, třeba vám to pomůže.

Co s Meniérem? MagdaLLL (30.04.13)

První silný záchvat se objevil před 10 lety, myslela jsem, že mám mrtvici, necítila jsem končetiny, strašně zvracela a měla silné závratě. Jako u předchozí p.uč. jsem prodělala klasickou léčbu, pobyt v hyperbarických komorách a výsledek nijaký. Léky nezabíraly (Arlevert, Betaserc), spíš jsem měla dojem, že Arlevert mi záchvaty vyvolává. Vysadila jsem je komplet, také proto, že jsem chtěla děti. Docházela jsem na rehabilitaci páteře, cvičila jógu na tinitus, po čase se vše srovnalo. Závratě se objevují jen sporadicky, cca 1× do roka nebo i méně. Mezi 3 těhotenstvími a porody (v rozmezí 6 let) se záchvat neobjevil ani jednou. Nyní po dlouhé době, ale velmi silný, trval 3 dny.

Léčba

Neberu klasické léky, doplňuji si jen vitamíny a B-komplex. Snažím se dobře spát a lépe stravovat. Dala jsem si do kupy záda a páteř, mívám je chronicky zablokované. Také jsem začala docházet na psychoterapie, které jsou náročné, ale mají největší efekt. Myslím, že největší blahodárný vliv má bestresové prostředí. Paní učitelce bych nedoporučovala za tohoto stavu návrat do školy. Pokud máte ještě motání, nemůžete to zvládnout. Aspoň si to neumím představit.

Co mi pomohlo

Klid, dostatek spánku, změna denního režimu a hodnotového žebříčku.

Meniérova choroba u učitelky Eva Baštová (03.03.13)

Onemocněla jsem touto nemocí před třemi měsíci. Záchvat přišel v noci najednou, vzbudila jsem se, bylo mi hrozně špatně, točila se strašně hlava, hučelo mi v zalehnutém uchu - z ničeho nic úplně hluchém. Každých pár minut jsem zvracela. Manžel mi volal záchranku, zjistili, že to není mozková mrtvice, jak jsme manžel i já mysleli, dali mi tabletku proti zvracení (do minuty jsem ji vyzvracela) a odjeli. Po dalších 3 hodinách úporného zvracení manžel volal na nervové odd. do nemocnice, co máme dělat. Tam poradili, že mě má odvézt na ORL. Zde jsem ležela téměř měsíc.

Do těla mi zde vpravili 50 kapaček, spolykala jsem množství prášků, Agapurin, Betaserc, léky proti zvracení, vitamíny, kortikoidy, všemožné. Nepomohlo nic! Po propuštění z nemocnice jsem prodělala ještě léčbu v hyberbarické komoře. Výsledek rovněž nulový. Nyní třetí měsíc po záchvatu, vypadá můj stav tak, že na postižené ucho stále neslyším i když na audiometru je výsledek o něco lepší, tinnitus a tlak v uchu je stále přítomný, motolice soustavná při změně polohy těla nebo prudším otočení hlavy, zkrátka chodím jako ztopořený úd a celá se otočit můžu. Užívám už jen Betaserc 24 a Agapurin. Některý den se s tím mým stavem snažím bojovat a zkouším žít jako dříve, což samozřejmě nejde, jiný den téměř proležím a probrečím, neboť kvalita života je teď dosti mizerná. Podotýkám, že jsem učitelka na 1. st. ZŠ a stále jsem na neschopence, zatím se děsím jen té představy jít učit 30 rozkřičených dětí, zpívat s nimi, běhat po tělocvičně apod. Těžko říci, zda to vůbec ještě půjde.

Tento týden jsem byla jako matka maturanta na plese. Hluk, který tam byl, mne na další tři dny vyřadit z provozu, tinnitus je silnější, závratě horší. Nechoďte nikdy do hlučného a dunivého prostředí, bude vám hůře! Každý den pravidelně cvičím cviky na krční páteř, mám pocit, že je stále ztuhlá, ale proč, to nevím. Ještě před 4 měsíci jsem žila aktivně, byla cvičitelkou pilates a byla jsem zdravá.

Náhle vzniklá Meniérova choroba Tunič (13.02.13)

U mě se tato nemoc objevila z minuty na minutu. Nevolnost, silné točení hlavy a poté i zvracení. Nikdo si nejdříve nevěděl rady. Tato choroba u mě trvala přibližně 10 dní. Začala jsem brát prášky Betaserc, které mi předepsali na ORL a vše už je poměrně v normálu. Také by to mohla způsobit zablokovaná krční páteř. Já jsem měla jak vertigo od zánětu vestibulárního nervu tak od zablokované páteře.

Betahistidin při Meniérově chorobě e.darko (26.01.12)

Meniérovou chorobou trpí moje matka a podle subjektivních potíží jsem to zdědila.
Záchvaty se mi poprvé objevil v 19 letech (je mi 24), od té doby vždy asi tak 2× do roka, trval vždy 1-2 dny jako vertigo a nauzea. Jinak letos, než jsem nastoupila léčbu, se mi zhoršoval spíš tinitus.

Léčba

Léčba Meniérovy nemoci spočívá (i) v podávání přípravků obsahujících léčivou látku betahistin. Jsou na předpis a pojišťovnou většinou plně hrazeny. Některé může napsat kterýkoli doktor (např. Betahistin), některé mají tzv. preskripční omezení jen na ORL lékaře (např. Betaserc). Jejich účinek spočívá v rozšiřování cév ve vnitřním uchu, nehodí se příliš pro lidi s nízkým tlakem.

Zkusila jsem to a řekla bych, že mi velmi pomáhá. Hučení a šumění v uchu odeznělo, uši mi nezaléhají, hlava se mi nemotá a záchvat se zatím také nevyskytl.

Stravování při Meniérově chorobě Naděžda N (14.10.11)

Dobrý den,

mám zkušenost s meniérovou chorobou už roky, záchvaty se objevovaly v různých intervalech a trvaly vždy několik hodin. Tento rok jsem měla záchvaty jen dvakrát, ale byly tak silné, že jsem byla víc než tři týdny práce neschopná. Při prvním jsem poprvé v životě zvracela. Myslím, že při této chorobě hraje roli i stravování. Stravuji se tak, že převažuje rostlinná strava bez živočišných tuků s dostatkem tekutin a k tomu užívám ve vyšších dávkách vitamín E a doplňky potravy s obsahem Ginka, nepiji alkohol a nekouřím. Od doby, co jsem takto změnila stravu jsou intervaly mezi záchvaty mnohem delší. Po tom posledním jsem vyloučila i sladkost a cítím se od té doby mnohem lépe. Přestalo mi hučet v uších, úplně ustaly migrény a zůstaly jen mírné závratě, které jsem mezi záchvaty měla. Tak jsem zvědavá, jak dlouho mi to vydrží. Naděžda

Léčba

Náhlá přítomnost závratí, ztráta rovnováhy, často migréna, nevolnost, bušení srdce. Záchvat trvá několik hodin, musím ležet a to jen na pravé straně. Nejhorší je, že se rozběhne trávení a vyjde ze mně snad všechno. Po záchvatu mám o dvě až tři kila menší.

Beru Emperin 24 mg, vitamín E 400 mg, přípravky s obsahem Ginka.

Co mi pomohlo

Pomohla mi změna stravování.

Meniér a přerušení nervu lenkamatas (02.03.11)

Trpím závratěmi. Po dlouhé neurologické proceduře moje lékařka vyloučila neurologickou příčinu a poslala mě na ORL. Na ORL chodím celý život, protože slyším jen na jedno ucho. A právě to slyšící ucho se s věkem zhoršuje a teď se mi objevily závratě. Kdo nezažil, nepochopí, jak velmi je tím člověk omezený v pohybu a v běžných činnostech. Po více než osmihodinovém spánku se vzbudíte a vaše oči jsou stále unavené jako byste přišli z noční služby. Stále musíte fixovat zrak do dálky, abyste tím udrželi rovnováhu. Když je to nejhorší, nepřejdete z jednoho pokoje do druhého bez držení se stěn. Jít ven je pak nejhorší.

Léčba

V nemocnici mi bylo jednou navrženo přerušení rovnovážného nervu, ale při mém jednom slyšícím uchu se tomu bráním. Ani lékaři nemohou zaručit, že se mi tím sluch nezhorší. Sice bych neměla závratě, ale neslyšela bych a to je pro mě příliš vysoká daň.

Ještě jsem nevyzkoušela jednu možnost a tou je Gentamycin. Prý zabraňuje závratím na delší období. Při zhoršování sluchu mi velice zabrala léčba Prednisonem, ale má to hodně vedlejších účinků jako je přibírání. Zahrabat se doma mezi stěny mi nepřipadá zábavné. Potřebuji žít s lidmi a k tomu potřebuji i pohyb. Nechci se poddat osudu.

Lenka

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.