Onemocnění uší

Onemocnění uší jsou relativně častá onemocnění, vyskytující se především v dětském věku. Nejčastější je** zánět středního ucha**, který, nedostatečně léčen, může v pozdějším věku vést k nedoslýchavosti.

Ucho se skládá z několika částí. Jednotlivé části zahrnují vnější ucho (kam patří boltec a zevní zvukovod). Tato část ucha je zakončena ušním bubínkem a dále přechází ve střední ucho. Ve středním uchu jsou uloženy sluchové kůstky (kladívko, kovadlinka, třmínek) a je zde vyústění Eustachovy (sluchové) trubice. Ta komunikuje mezi středním uchem a dutinou ústní a slouží k vyrovnávání tlaku. Je častou příčinou vzestupu infekce z dutiny ústní a nosní do středního ucha. Poslední část je vnitřní ucho s jeho kostěným a blanitým labyrintem. Tyto dvě části slouží k vnímání zvuku a k udržování rovnováhy.

Kterákoli část ucha může být (vzácně) postižena vrozenými nebo dědičnými vadami a může se jednat buď o postižení vzhledu ucha nebo o poruchu sluchu. Časté bývají malformace boltce u některých geneticky podmíněných syndromů.

Nejčastěji je ucho postiženo, jak již bylo zmíněno výše, záněty. Jedná se o záněty většinou infekční. Postižena může být opět kterákoli část, nejčastěji se jedná o střední ucho. Tyto záněty jsou velice bolestivé a mají tendenci se opakovat. Proto je při tomto onemocnění velmi důležité** dodržovat pokyny lékaře** v užívání antibiotik.

Neléčená nebo špatně léčená infekce může přejít na vnitřní ucho a poškodit sluchový aparát s nevratnými následky ve formě poškození sluchu.

Infekce vnějšího zvukovodu postihují především kůži a v této oblasti a nebývají závažné.

K vážnějším onemocněním ucha patří nedoslýchavost a hluchota. Tyto stavy mohou mít mnoho příčin (dědičná onemocnění, záněty, mechanické nebo tlakové poškození). Jejich problém tkví v tom, že jednak výrazně narušují komunikaci a orientaci v prostředí a jednak, zvláště u dětí, vedou ke zpomalení duševního vývoje.

Vzhledem k tomu, že nám sluchový aparát zprostředkovává jeden z nejvýznamnějších smyslů, je potřeba se o uši starat a jejich onemocnění nepodceňovat a včas léčit.