Nádory varlat

Přidat zkušenost

Nádory varlat léčí Onkologie a patří mezi Onemocnění mužského pohlavního ústrojí

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Prodělaný covid a menstruace včera v 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35
Úzkost a deprese po Covidu 17.5.22 07:31  wiwiOL 31
Vypadávání vlasů po covidu 13.5.22 18:03  aiwwa 21
Zkušenosti s Covid testem 3.5.22 07:40  Uslava 6
Očkování covid 2 dávky 1.5.22 18:36  ugluk 24

DISKUSE, Popis, Faktory, Prevence, Příznaky, Typy, Léčba, Pomoc

Popis nádorů varlat

Termín rakovina by měl být vyhrazen pouze pro maligní nádory z epitelových buněk – karcinomy. Široká veřejnost chápe rakovinu jako veškerá onemocnění nádorového původu. Obecně lze říci, že varlata mohou být postiženy celou řadou nádorů, které se liší od sebe původem ( z jakých buněk vznikly), stupněm diferenciace, biologickým chováním atd. Obdobný problém nacházíme i u problematiky nádorů vaječníků.

Velkou skupinou nádorů varlat tvoří nádory ze zárodečních buněk - tzv. germinální nádory. Každý rok je v České republice diagnostikováno okolo 400 případů onemocnění germinálními nádory.

Světová zdravotnická organizace ( WHO) dělí nádory na několik skupin: hlavní skupiny jsou už zmíněné germinální nádory, dále gonadostromální nádory, dále různé nádory ( karcinoid), lymfomy a plazmocytom varlete atd.

Rizikové faktory nádorů varlat

Hlavním rizikovým faktorem je nesestouplé varle. Varle zůstává v dutině břišní a nesestupuje do šourku. Tomuto jevu se říká kryptorchismus.

Při diagnóze testikulárního ( testis – varle) nádoru se u 1-2% mužů objeví nádor na druhé straně. Toto číslo reprezentuje 500 násobný vzestup incidence ve srovnání se zdravou mužskou populací.

Prevence nádorů varlat

Žádná specifická prevence neexistuje.

Příznaky a projevy nádorů varlat

Testikulární nádory se projevují tak, že dochází ke vzniku tuhého zduření varlete. To je základní příznak.

Při postižení pobřišnice dochází k silné bolesti v bedrech.

Dále jsou to poruchy vylučování ( při útisku močovodů dochází ke sníženému množství moči – oligourie) nebo poruchy střevní pasáže.

Při postižení v dutině hrudní to může být kašel, dušnost apod.

Může dojít ke vzniku gynekomastie, což je nárůst prsou u mužů, protože nádorové buňky mohou produkovat beta-podjednotky lidského chóriového gonadotropinu,který růst prsou stimuluje.

Popis jednotlivých typů nádorů varlat

Těžiště onkologické problematiky spočívá ve studiu a léčbě germinálních nádorů. Důvodem je fakt, že germinální nádory tvoří 90% všech nádorů varlat. Druhým důvodem je, že většina germinálních nádorů jsou nádory maligní.

Nejčastějším typem germinálního nádoru je tzv. seminom. Seminom varlete představuje zhruba 50% všech germinálních nádorů. Zjistilo se, že germinální nádory mají společný prekurzor ( tedy buňky, ze kterých vycházejí). Tímto prekurzorem je tzv. IGCNU ( intratubulární germinální neoplazie neklasifikovaného typu – intratubular germ cell neoplasia unclassified type).

Základní formou seminomu je seminom klasický. Klasický seminom může mít dvě varianty : seminom s vysokým mitotickým obratem a trofoblastový seminom. Seminom se vyskytuje téměř výhradně v dospělosti, kdy největší výskyt je u mužů ve věku okolo 40-ti let. Další faktem je to, že jeho incidence neustále stoupá. Nádor se projevuje především zvětšením varlete. Varle může být až mnohonásobně větší. Nádor postihuje celé varle, dlouho roste pouze v něm, až později prorůstá do nadvarlete a šourku.

Spermatocytární seminom je samostatnou jednotkou, protože se mnoha vlastnostmi liší od klasického seminomu. Nikdy se nevyskytuje mimo varle. U tohoto nádoru není prekurzorem IGCNU. Dalším specifikem spermatocytárního seminomu je to, že může postihovat i druhé varle. Tento seminom postihuje až starší muže (okolo 55-ti let).

Neseminomová skupina germinálních nádorů je tvořena především embryonálním karcinomem, nádorem ze žloutkového váčku ( yolk sac tumor), choriokarcinomem a skupinou tzv. teratomů.

Léčba nádorů varlat

Velký význam při léčbě testikulárních nádorů s maligním chováním je chirurgická léčba. Provádí se odstranění varlete ( tzv. orchiektomie), která se provádí ingvinálním přístupem. Tento výkon má jak diagnostickou, tak léčebnou hodnotu. Používá se ve všech stádiích testikulárních nádorů. Vyjmuté varle se stane zdrojem preparátů pro histopatologické vyšetření, které významně zpřesní a uzavře konečnou diagnózu.

Odstraňování ( disekce) uzlin za břišní dutinou je jednou z variant léčby u časným neseminomových nádorů. Problém je, že tato léčba je zatížena vznikem komplikací jako poruchy erekce a ejakulace. Z těchto důvodů se od této léčby opouští a je nahrazována chemoterapií či taktikou intenzivního sledování.

Radioterapie ( ozařování) se používá u seminomu jako pooperační ozáření pánevních uzlin a uzlin okolo aorty. Maximální dávka je 25 Gy. Pokud se najdou zvětšené uzliny za břišní dutinou ( retroperitoneum), zvyšuje se celková dávka na 35 Gy.

Chemoterapie, která se zavedla do léčby seminomů, znamenala velký průlom. Používá se léčba cisplatinou apod.

Prognóza onemocnění se výrazně zlepšila zavedením cisplatiny do léčebné praxe. I u forem, které se rozšířili do těla, je šance trvalého vyléčení až u 75% pacientů. Šance přežít se snižuje při přítomnosti nepříznivých prognostických faktorů, kterými jsou málo diferencované nádory ( horší prognózou je přítomnost embryonálnímu karcinomu).

Jak si mohu pomoci sám

Onkologické onemocnění je svépomocí prakticky neovlivnitelné. Obecně lze držet zásady chování nemocného ( klid na lůžku, žádný stres apod.) Zde se jedná o pocit subjektivní úlevy, nikoliv přímého ovlivnění nemoci.

Diskuse

Další názvy: tumor varlat, karcinom varlat, rakovina varlat, benigní nádor varlat, maligní nádor varlat, germinální nádory, seminom, embryonální karcinom, nádor ze žloutkového váčku, choriokarcinom, teratom

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s nádory varlat

Máte zkušenost s nádory varlat?

Karcinom varlat Lvice79 (29.09.10)

Můj přítel prodělal vyjmutí varlete s nádorem před 3 měsíci. K urologovi šel asi 5 dní po té, co se mu zdálo jedno varle ztvrdlé - začali jsme jezdit na kolech, tak jsme si mysleli, že je to z kola. Nicméně raději k lékaři šel a to mu určitě zachránilo život.

Léčba

Měsíc jsme čekali na výsledky z histologie, byl to měsíc nervů. Ortel zní - zhoubný tumor. Onkologové předepsali 4 cykly chemoterapie, nyní nás čeká 3. cyklus, který se posunul skoro o 4 týdny, protože se přidal zápal plic, tím se vše zkomplikovalo. Věříme ale, že to bude dobré. Podle lékařů je zde velká šance na uzdravení, je ale potřeba vydržet všechny 4 cykly.

Psychika je asi nejhorší, člověk je jako na houpačce - jak ten nemocný, tak jeho blízcí. Prožíváme vše s ním, snažíme se být oporou. Věříme, že to překonáme.

Co mi pomohlo

Nejprve jsem jako „skoro manželka“ odbourala všechny svoje aktivity a koníčky, abych co nejvíce byla s mužem, byla oporou a aby byl co nejméně sám a tudíž neměl tolik chmurné myšlenky. Časem jsem většinu aktivit opět zavedla, protože jsem zjistila, že si také potřebuji dobít baterky a být sama spokojená, abych je mohla dobíjet jemu.

Myslím, že mu naopak pomáhá, když může být občas sám a přemýšlet si nad svými věcmi a také nemá pocit, že mě svojí nemocní nějak omezuje. Jsme k sobě otevření a toto jsme si ujasnili. Asi nejdůležitější je vydržet a věřit.

Teratokarcinom Ruda (08.02.10)

Prodělal jsem nádorové onemocnění varlete před šesti lety. Dnes jsem už zdráv, ale ne zcela, objevilo se mi astma, mám poruchy srdečního rytmu. Bohužel jsem kvůli nemoci přišel o zaměstnání a čtyři roky jsem musel být nedobrovolně z rozhodnutí závodního lékaře v plném invalidním důchodu, protože po léčbě jsem nebyl schopen své zaměstnání vykonávat a bohužel jiné místo nebylo. V současné době mám částečný důchod jsem nezaměstnaný a studuji dálkově na střední zdravotnické škole.

Léčba

Bohužel jsem 6 měsíců věděl, že něco není v pořádku, ale odmítal jsem jít k lékaři. Udělala se mi malá ostrá bulka na varleti. Byl jsem neustále nastydlý, měl jsem bolesti zad v bederní oblasti. Špatně se mi dýchalo

Co mi pomohlo

Byl jsem léčen chirurgicky a chemoterapií.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.