Neplodnost žen

Přidat zkušenost

Neplodnost žen léčí Gynekologie a patří mezi Onemocnění ženského pohlavního ústrojí

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? včera v 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU včera v 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

Popis, Faktory, Prevence, Příznaky, Léčba, Pomoc, Komplikace

Příznaky neplodnosti žen

Popis neplodnosti žen

Ženská neplodnost je v dnešní době problém velmi aktuální a výskyt této problematiky stále stoupá. Čím dál tím více partnerských párů řeší problém, že se jim nedaří počít přirozenou cestou dítě. Budeme-li se zabývat neplodností stran ženy, je třeba si ji rozdělit do několika kategorií.

Primární neplodnost – jako primární neplodnost je hodnocen takový stav, kdy ani přes pravidelný pohlavní styk (míněno alespoň dvakrát týdně) po dobu minimálně jednoho roku je naprostá absence početí.

Sekundární neplodnost – je klasifikována tak, že i přes pravidelný nechráněný pohlavní styk po dobu jednoho roku nedošlo k žádnému novému početí poté, co v minulosti k oplodnění došlo.

„Neobjasněná neplodnost“ – do této kategorie spadá absence početí z důvodů, jako je například kojení (laktace, protože při laktaci dochází k uvolňování hormonu, který zabraňuje otěhotnění), užívání hormonální antikoncepce, snížená aktivita sexuálního života nebo neznámé příčiny.

Tolik rozdělení a teorie. K tomu, aby bylo možné pochopit, proč daný mechanismus přirozené schopnosti početí nefunguje, je dobré vědět, jak to vypadá, když vše funguje jak má. Začneme u menstruačního cyklu. Ten se dělí do několika fází, které si podrobně rozebereme:

První fází menstruačního cyklu je folikulární fáze, která trvá do 14. dne. Díky hormonům, konkrétně folikuly stimulujícího (FSH) a luteinizačního hormonu (LH) dochází k růstu a zrání několika folikulů (odtud i název fáze – folikulární). Folikul si lze představit jako buněčný obal vajíčka. Vajíčko uložené ve folikulu je chráněno a vyživováno a připravováno na oplodnění).

Dále se v této fázi ve významné míře tvoří hormony estrogeny. Estrogeny mají mnoho funkcí, jednou z hlavních je stimulace růstu děložní sliznice. Růst děložní sliznice je důležitý pro případné uhnízdění oplodněného vajíčka. Uprostřed cyklu dochází čtrnáctý den pod vlivem LH k ovulaci, tedy k prasknutí většinou jednoho dominantního folikulu, který se nazývá Graafův folikul.

Fáze, která následuje po prasknutí hlavního folikulu, se nazývá ovulace. Vajíčko se z tohoto folikulu uvolní do břišní dutiny, je nasáto vejcovodem a jím je dále transportováno do dělohy. Právě ve vejcovodu dochází nejčastěji a v nejideálnějším případě k oplodnění. Celý tento děj se odehrává zhruba 14. den po začátku menstruačního cyklu a trvá maximálně 48 hodin. Známka toho, že žena ovuluje je zvýšená tělesná teplota a to zhruba o 10C.

Po ovulaci nastává 15. – 26. den třetí fáze cyklu – luteální (v překladu žlutá fáze, je to spojeno s tvorbou žlutého tělíska. Žluté tělísko vzniká ve vaječníku z buněk prasklého folikulu). V luteální fázi začíná stoupat hladina hormonu progesteronu, jehož hlavním úkolem je příprava a udržení těhotenství.

Progesteron je produkovaný právě buňkami žlutého tělíska. Tento hormon vede také ke zrání děložní sliznice, aby byla schopna oplozené vajíčko přijmout. Nedojde-li k oplození, žluté tělísko zaniká, klesá hladina hormonů a dochází k poslední – menstruační fázi, a to 27. – 28. den, kdy je děložní sliznice společně s neoplozeným vajíčkem odplavena menstruační krví.

Příčiny neplodnosti žen jsou rozmanité, vždy totiž záleží na souhře několika mechanismů, aby vše fungovalo. Pokud se byť jen jediná součást poruší, nefunguje tak, jak by měla, nefunguje celý systém.

Již jsme naznačili, že vajíčko putuje z vaječníku do vejcovodu, kde by mělo být oplodněno, z vejcovodu putuje vajíčko do dělohy, kde se v případě, že je oplodněné, uhnízdí a začíná se vyvíjet plod. Aby nedocházelo k potratům nebo k riziku infekce, uzavírá se děloha, konkrétně děložní čípek hlenovou zátkou, která slouží jako špunt proti infekci. Spermie naopak musí urazit cestu z vagíny, přes děložní čípek, celou dělohu až do vejcovodu, kde se potkají s vajíčkem.

I na této cestě může být v ženském organismu několik překážek, které zabrání setkání mužské a ženské pohlavní buňky a nedojde tak k oplodnění. Kde tedy konkrétně mohou nastat problémy a jaké? Rozebereme si zde část po části ženské pohlavní ústrojí a zaměříme se na možné problémy, které by mohly vést až k neplodnosti.

Ovaria, vaječníky – zde může být správná funkce narušena změněnou hladinou hormonů – folikuly stimulujícího a luteinizačního. Vlivem toho přestanou dozrávat folikuly a důsledkem je to, že se dozrálé vajíčko neuvolní nebo ani nedostane šanci uzrát. Nedochází tedy ani k ovulaci. (Mimo jiné na „zablokování ovulace“ jsou založeny preparáty hormonální antikoncepce.)

Vejcovody - zajišťují transport vajíčka, uvolněného při ovulaci, případně oplodněného vajíčka, které se právě zde potkává se spermií do dělohy. Nutná je tedy průchodnost vejcovodů a fungující mechanismy podílející se na transportu. Možné příčiny uzávěru jsou: vývojové odchylky, nádory, poškození při vyšetřeních a operacích, endometriosa – viz dále, appendicitis – zánět slepého střeva a pozánětlivé uzávěry, které vznikají při dlouhodobém působení zánětu (sexuálně přenosné choroby (kapavka, chlamydiová a mykoplasmatická infekce, smíšené infekce).

Tkáň se po přestálém zánětu tak zvaně zajizví, což může způsobit buď částečný, nebo úplný uzávěr vejcovodu. Spermie tak nemá šanci se dostat k vajíčku, případně pokud se k němu dostane a dojde k oplodnění, nedostane se oplodněné vajíčko do dělohy a může dojít k jeho uhnízdění přímo ve vejcovodu. To je jedna z možností vzniku mimoděložního těhotenství, konkrétně jeho tubární formy. Tubární proto, že vejcovod je latinsky pojmenován tuba uterina.

Děloha - V děloze dochází k uhnízdění vajíčka a následně k vývoji nového jedince. Děloha může být postižena několika poruchami, například vrozenými vývojovými vadami (aplazie  – nevyvinutí dělohy, porucha vývoje dělohy, porucha průchodnosti), děložním myomem, což je nezhoubný nádor z buněk hladké svaloviny, Ashermanův syndrom – srůsty uvnitř dělohy následkem lékařského nitroděložního zákroku, případně se mohou vyskytnout polypy na sliznici dělohy.

V souvislosti s dělohou je dobré zmínit onemocnění, které se jmenuje endometriosa. Je to onemocnění, které je způsobeno výskytem endometria (sliznice dělohy) mimo dutinu dělohy. Ložiska patologické sliznice mohou vznikat kdekoliv po těle, například v břišní dutině. Tato ložiska podléhají stejným cyklickým změnám jako endometrium uvnitř dělohy a mohou působit například srůsty v dutině břišní, uzávěry vejcovodů, poruchu vývoje folikulů.

Děložní čípek – může být rovněž postižen vývojovými vadami. Dále je důležitá kvalita hlenu, který je v oblasti čípku přítomen. Jeho složení může být totiž příliš hutné a spermie tak mohou mít ztížen prostup do dělohy a následně do vejcovodů. Toto je druhý mechanismus fungování hormonální antikoncepce, která cíleně způsobuje zhoustnutí hlenu.

Dále bez ohledu na anatomické uzpůsobení se mohou vyskytnout další dvě příčiny neplodnosti. Tou první je tak zvaná imunologická netolerance pohlavních buněk – a to jak vlastních, tak buněk opačného pohlaví. Imunitní systém ženy tvoří protilátky proti spermiím a ty jsou tímto znehodnoceny a nejsou schopny plnit funkci oplodnění vajíčka.

Je možná i varianta, že žena nemá problém otěhotnět, ale má problém plod donosit. Tehdy mluvíme o zvýšené potrácivosti. Je to proces, na kterém se podílí více faktorů a často bývá obtížné s přesností stanovit, který konkrétní za tuto situaci může. Z příčin lze jmenovat genetické poruchy vajíčka, jeho různé vzniklé defekty, patologie v těle matky, jako je třeba změněná nebo patologická sliznice děložní, onemocnění matky, vnější prostředí a tak dále.

Rizikové faktory neplodnosti žen

Zde pod rizikovými faktory budou probrány spíše faktory, které plodnost ovlivňují. Je jasné, že extrémy povedou ke snížené nebo ztracené schopnosti oplodnění

Věk - ten je nejdůležitějším faktorem ovlivňující ženskou plodnost. Optimum plodnosti je mezi 20–30 rokem. Nejlépe však kolem 25. roku. Po třícátém roce života plodnost začíná pomalu klesat, po 35. roce života klesá již velmi strmě.

S věkem však přibývá komplikací, které ohrožují plodnost ženy – klesá počet menstruačních cyklů, při kterých dochází k ovulaci, vyskytují se děložní abnormality (myomy, změny v cévním řečišti, patologie děložní sliznice, atd.), klesá sexuální aktivita, zvyšuje se výskyt spontánních potratů, protože genetický materiál předávaný starší matkou není tak dokonalý a dochází v něm k řadě defektů a patologických změn. Zvýšené je i riziko vzniku potratů ve vyšším věku.

Sexuální aktivita – pro otěhotnění je nutnost pohlavního styku alespoň 2–3× týdně, je podmíněná omezenou životností vajíčka. Vajíčko je schopné oplodnění zhruba 24 – 48 hodin po uvolnění z folikulu. Zdá se to jednoduché, ale je těžké určit přesný den, kdy k ovulaci došlo.

Negativní vlivy zevního prostředí - mají také určitý vliv na reprodukční schopnosti ženy. Kontaminace těžkými kovy: rtuť, kadmium, mangan, olovo, chrom, dále radiace, kouření, drogy, ať lehké nebo tvrdé, alkohol.

Psychosociální faktor – stres, duševní přepracovanost, nervové vyčerpání.

Výživa - zejména extrémní stavy výživy, jako je podvýživa, či naopak obezita. Obě vedou k poruchám plodnosti. U podvýživy se jedná o záchrannou reakci vzhledem k opakovaným ztrátám krve při menstruaci. U obezity to je hormonální nerovnováha, ženy mají velké množství estrogenu (souvislost s velkými zásobami podkožního tuku) a to brání otěhotnění.

Genetika - může být jak příčinou potíží s otěhotněním či donošením dítěte, tak může způsobit různě závažné vrozené vývojové vady dítěte.

Celková onemocnění nebo onemocnění spojená s reprodukčním systémem ženy – problémy mohou tvořit jakákoliv onemocnění, která postihují celý organismus – například cukrovka, nádorová onemocnění, onemocnění štítné žlázy, syndrom cystických vaječníku apod.

Prevence neplodnosti žen

Pokud chcete dítě, je třeba neodkládat to do daleké budoucnosti. Biologické hodiny nejsou jen vtípkem nebo narážkou, je to skutečnost. A že tikají, zjistí mnohé ženy až tehdy, je-li pozdě. V případě snahy pořídit si dítě je nutná častá sexuální aktivita. Je nutné vyvarovat se rizikových faktorů jako jsou alkohol, kouření, drogy, špatná skladba potravy a tak dále.

Příznaky neplodnosti žen

Zde je příznak jediný a dosti zřetelný – žena i přes veškerou snahu otěhotnět nemůže a lékařským posouzením byl partner vyhodnocen jako zdravý.

Léčba neplodnosti žen

Terapie závisí na příčině neplodnosti. V případě, že je neplodnost způsobená hormonální nerovnováhou, lze ji léčit podáváním hormonálních preparátů dle doporučení lékaře.

V případě, že je hormonální porucha způsobena obezitou, důrazně se doporučuje snížit váhu – a to o poměrně velkou část.

Pokud je příčinou neplodnosti mechanický uzávěr vejcovodů, případně je problém v imunitě, vytvořené proti otcovským či vlastním pohlavním buňkám nebo je problém v uhnízdění vajíčka v děloze, je zde možnost „umělého oplodnění“, lékařsky označovaného jako fertilizace in vivo (fertilizace = oplodnění, in vivo = v laboratorních podmínkách). Ve zkrácené verzi - tato metoda spočívá v odejmutí pohlavních buněk jak mužských, tak ženských a v laboratorních podmínkách, nejčastěji pod mikroskopem je provedené spojení obou buněk (po spojení vajíčka se spermií vzniká zárodečná zygota). Zygota je navrácena (implantována) zpět do těla matky, kde dochází k dalšímu, přirozenému vývoji a průběhu těhotenství.

Většinou se odebere více buněk a stejně tak i více buněk se oplodní, protože podmínky laboratoře i při maximální dokonalosti nikdy nedosáhnou kvalit přirozeného prostředí, vícečetným odběrem se zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.

Terapie je stejně jako celá problematika složitá a komplexní, vždy se liší případ od případu, čili je nutné dbát rad lékaře, protože on jediný doopravdy ví, v čem je problém a jaké jsou varianty jeho odstranění.

Jak si pomoci sám

Vyvarovat se rizikových faktorů a neodkládat potomstvo „na později“. V případě, že vše jmenované je splněno a přesto nelze otěhotnět, je nutné navštívit lékaře a přesně se řídit jeho radami a dodržovat léčbu. Odstranit z každodenního života stres, zavést do něj pravidelnost, čas na relaxaci a psychohygienu.

ženské neplodnosti najdete informace i na eMimino.cz

Komplikace neplodnosti žen

Samotná neplodnost je dosti značnou komplikací buď jiných, prvotních onemocnění nebo jako sama o sobě.

Další názvy: sterilita, infertilita, infertilita u žen, neplodnost u žen

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s neplodností žen

Máte zkušenost s neplodností žen?

Nemůžu otěhotnět Petulka32 (21.01.16)

Dobrý den, mám problém s tím, že jsem nikdy nebyla těhotná. Momentálně se s manželem snažíme přes 4 roky, podstoupili jsme inseminaci, různá vyšetření s tím spojená, nepodařilo se.

Pořád mi to vrtá v hlavě, mám nález na děložním čípku, ale dle doktorů to není nic vážného a nebrání to v otěhotnění. Dále mám endometriózu, ale taky to prý není nic strašného, opět mi bylo řečeno,že to nebrání v otěhotnění.

Loni v prosinci mi nový lékař zjistil za pomoci hormonálního profilu, že něco není v pořádku. Neřekl mi konkrétně, ale řekl, že se mi zřejmě neuvolňuje vajíčko, že nemám ovulaci. Nasadil mi Clostilbegyt, který jsem už kdysi brala při té inseminaci a nepomohlo to, ale já ty prášky beru, člověk nikdy neví.

Ale jsem z toho už fakt zoufalá,je mi 32 let, tak se už začínám bát, že jsem neplodná. Partnerův spermiogram byl v normě.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.