Nesestouplé varle

Přidat zkušenost

Nesestouplé varle léčí Pediatrie a patří mezi Onemocnění mužského pohlavního ústrojí

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? včera v 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU včera v 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

DISKUSE, Popis, Prevence, Příznaky, Léčba, Jak si pomoci, Komplikace

Popis nesestouplého varlete  

Je nejčastější vrozenou vadou mužského pohlavního systému, vyskytuje se u 30% nezralých novorozenců, zhruba asi u 3-4% donošených chlapců porozených v termínu a nad jeden rok života tuto vadu zastihujeme u 0,8-1,8% chlapců. Proces vývoje mužských pohlavních žláz je poměrně složitý a mění během doby jak velikost tak umístění. U lidských zárodků, které ve své genetické výbavě mají chromozom Y, se obvykle vyvíjejí varlata a to pod vlivem řady genů, jejichž činnost musí být přesně koordinovaná. V pátém týdnu po oplození u zárodku vznikají základy pohlavních žláz, které jsou u obou pohlaví stejné. Teprve pod vlivem testosteronu, v případě přítomnosti chromozomu Y, se žláza začne přeměňovat buď v mužskou nebo ženskou gonádu. Do pohlavních žláz během šestého týdne vcestovávají podél prvotního střeva prvopohlavní buňky, usídlí se ve žláze a dávají vznik buď vajíčkům (oocytům), nebo zárodečným buňkám, z nichž během neustálého dělení a vyzrávání vznikají u muže po celý život spermie. Základy pohlavních žláz jsou uloženy v zadní břišní stěně a jak u muže, tak u ženy prodělávají sestup. U ženy končí svoji dráhu v malé pánvi jako vaječníky (ovaria) a u muže pokračují tříselným kanálem směrem ke kožnímu valu, z nějž u ženy vznikají velké stydké pysky a u muže tvoří šourek (scrotum) definitivní místo pro varle. Pro správné dozrávání spermií je určující teplota 32 stupně Celsia, tedy o 5 stupňů nižší než je v malé pánvi, proto je sestup nutný. Tříselné kanály vytváří dráhu pro sestup varlat z jejich nitrobříšní polohy přední stěnou břišní až do šourku. Stavba břišní stěny ovšem není jednotná, nýbrž se skládá z několika různých vrstev, které během sestupu tlačí varle před sebou a všechny tyto vrtsvy pak tvoří obaly varlete a nacházejí se v šourku. Břišní stěna se od vnitřku k vnějšku skládá z pobřišnice, tenké blány vystýlající dutinu břišní, z obalu přímého břišního svalu, ze šikmých břišních svalů, z podkožního tuku a z kůže. Kromě kůže a podkožního tuku zbylé vrstvy břišní stěny tvoří obsah šourku jako semenný provazec.

To, že při narození lékař v šourku varlata nehmatá ještě není důvod k panice. Ve většině případů sestoupí varle do šourku do prvního roku života. Kryptorchismus může být jednostranný i oboustranný. Do prvního půlroku života se stav sleduje, pokud k samovolnému sestupu nedojde, je nutno lékařsky zasáhnout. Ke konci prvního roku už v histologických řezech můžeme zastihnout patologické změny ve smyslu snížení počtu buněk a určité buněčné redukce objemu a po prvním roce života je spontánní sestup nepravděpodobný. Léčba má být zahájena již po 10. měsíci věku a do dvou let věku maximálně má mít chlapec obě varlata na správném místě. Za příčinu se považuje buď mechanická překážka v dráze sestupu (tříselná kýla nebo úzký tříselný kanál), nebo porušená hormonální signalizace z mozku ke gonádám a nedostatečná hladina testosteronu, který je pro sestup určující. Varle může být zadrženo buď v dutině břišní, ve tříselném kanálu nebo nad šourkem.

Příznaky nesestouplého varlete  

Jsou jednoduché - zkrátka ve skrotálním vaku není hmatný žádný obsah. Dítě vyšetřuje lékař v teplé místnosti vždy za přítomnosti jednoho z rodičů. Chlapce je nutno vyštetřit vleže, v sedě a v tureckém sedu, kdy jsou maximálně uvolněny svaly břišní stěny. Pokud je varle nehmatné, je nutné jeho polohu ozřejmit buď ultrasonografickým vyšetřením, nebo magnetickou rezonancí, což může být problém kvůli udržení dítěte vklidu během vyštření, někdy se volí celková anestezie. Bohužel MR nemusí prokázat, kde je varle zadrženo. Při podezření na zadržení v dutině břišní je výhodné použít laparoskopický přístup, kdy se během jedné anaestezie provede jak nález, tak chirurgická náprava. Problémem je, že na tuto operaci je nutné mít speciální miniatiruzovaný laparoskopický set, což má k dispozici jen několik málo pracovišť.

Léčba nesestouplého varlete  

Je multioborová a spolupracují při ní pediatři, dětší endokrinologové, urologové a chirurgové. Léčba je buď konzervativní nebo chirurgická.

Konzervativní léčba se volí u retinovaného varlete bez prokázané mechanické překážky a skluzné varle, umístěné mimo šourek. Aplikují se hormony (lidský choriový gonadotropin hCG nebo syntetický hormon stimulující endokrinní osu hypothalamus – hypofýza – gonády aLH-RH). hCG je upřednostňováno kůli svému přesnějšímu dávkování, nižší ceně a vyšším hladinám testosteronu. Na opačné straně stojí nitrožilní aplikace a poměrně časté vedlejší účinky i při správnm dodržení dávkování jako erekce, zvýšená pigmentace šourku a růst penisu. aLH-RH má tu výhodu, že se můža aplikovat jako nosní kapky a vstřebává se ze sliznice, nevýhodou je nepřesné dávkování a poměrně vysoká cena a ne vždy dobrá účinnost, hladina testosteronu nebývá tak vysoká, jak bychom potřebovali. Dobrých výsledků je dosahováno kombinovanou léčbou oběma hormony a úspěch v sestupu se pohybuje kolem 83%.

Chirurgický přístup se volí u všech typů retence, kde je zjištěna překážka v sestupové cestě a všude tam, kde byla hormonální léčba neúspěšná. Zákrok provádí zkušený dětský urolog nebo chirurg a úspěšnost se pohybuje kolem 80%. Nejzávažnější komplikací je poopearční atrofie varlete v důsledku poškození cévního zásobení. Operatér buď zvolí klasickou cestu za použití skalpelu, nebo laparoskopický způsob.

Jak si mohu pomoci sám  

Pomoc je pouze lékařská.

Komplikace nesestouplého varlete  

Komplikací jsou nepříznivé podmínky pro vyzrávání spermií a také vyšší výskyt testikulárního karcinomu. Zůstanou-li obě varlata v dutině břišní nebo těsně u břišní dutiny, nedozrají a postižený jedinec je pak sterilní. Pokud se nezasáhne do dvou let věku, pak je zadržené varle nenávratně ztraceno, je nefunkční a co hůř, podobné regresivní změny jako jsou v nesestouplém varleti, se zjišťují i v tom zdravém a sestouplém. Důvodem jsou protilátky namířené proti tkáni zadrženého varlete, které likvidují i tkáň varlete fyziologicky uloženého. Muži s jednostrannou retencí jsou neplodní ve 40%, s oboustrannou pak až v 70%. Nádor, kterým je zadržené varle ohroženo až 50× více než sestouplé, je seminom. Naštěstí je nádor citlivý na radiologickou léčbu a je dobře léčitelný.

Diskuse o nesestouplém varleti  

Další názvy: Kryptorchismus, Retence varlete

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s Nesestouplým varletem

Máte zkušenost s Nesestouplým varletem?

Nesestouplé varle po porodu Veronika1306 (10.04.12)

Můj syn se narodil s pravým nesestouplým varletem. Muselo se to řešit operací. Měl i tříselnou kýlu. Když mu bylo 14 měsíců, prodělal operaci, má malou jizvu. Kýla je pryč, ale to varle stále zlobí a nechce se mu dolů, při operaci se ho nepodařilo stáhnout. Asi 6 týdnů po operaci jsme začali s masáží a pomalu sestupuje. Jezdíme na pravidelné kontroly. Tak doufám, že se umoudří a dorazí tam, kam má.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.