Pneumokoniózy

Přidat zkušenost

Pneumokoniózy léčí Interna - Pneumologie a patří mezi Onemocnění dolních cest dýchacích

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? včera v 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU včera v 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

Popis, Rizikové faktory, Prevence, Příznaky, Diagnostika, Léčba, Jak mohu napomoci léčbě, Komplikace

Popis pneumokonióz  

Jsou profesionální plicní choroby, které vznikají vdechnutím minerálního prachu do plic. Tento prach vyvolá reakci plicních buněk a zvýšenou produkci vaziva (plicní fibrotizace). Jejím důsledkem je porucha plic a problémy s dýcháním. Jsou to typické choroby z povolání. Existuje velké množství pneumokonióz, dle typu vdechovaného minerálu.

Jejich základní rozdělení je na pneumokoniózy nekolagenní a kolagenní. Nekolagenní typ je mírný, probíhá zde jen mírná tvorba vaziva a nezpůsobuje tedy zdravotní problémy. Příkladem je například antrakóza (zaprášení plic uhelným prachem). Druhým typem jsou kolagenní pneumokoniózy, které způsobují nadměrný vznik plicního vaziva a další zdravotní problémy. Nejnebezpečnější typ je silikóza, kdy škodlivým činitelem je křemíkový prach. Postihuje pracovníky, kteří s ním přicházejí do styku (brusiči skla, horníci atd.). Dalšími nebezpečnými zástupci jsou azbestózy (vdechování azbestu), talkózy (vdechování křemičitanu hořečnatého), beryliózy (fluorid berylnatý) a mnohé další.

Když se dostane molekula například oxidu křemičitého do plic, zůstane v plicních sklípcích a dýchací systém ji není schopen odstranit. Z tohoto důvodu sem přicestují plicní makrofágy. Jsou to buňky imunitního systému, které pozřou (fagocytují) různé partikule a snaží se je zničit. Bohužel v případě pozření krystalů oxidů křemičitého je nejsou schopni zpracovat a makrofágy začnou vypouštět různé molekuly (cytokiny a jiné), které vyvolávají v místě zánět a stimulují funkci fibroblastů, což jsou buňky, které produkují vazivo. Vazivová tkáň připomíná uzlíky, proto se jí říká nodulární (uzlíková) fibróza plic. V případě azbestózy jsou částicemi azbestová vlákna, která také způsobují fibrotizaci a dále mohou být příčinou vzniku rakoviny plic či pleury (blána, která obaluje plíce a hrudní dutinu).

Z hlediska rychlosti progrese můžeme kolagenní pneumokoniózy rozdělit na chronické, která se vyvíjí 15 až 20 let. Pacient je vystaven menšímu množství částic a trvá velmi dlouho, než se projeví příznaky. Akcelerované (urychlené) pneuomokoniózy probíhají 5 až 10 let. Velmi nebezpečné jsou akutní typy, které se vyvíjejí méně než 2 roky a často končí smrtí.

Rizikové faktory pneumokonióz  

Významným rizikovým faktorem jsou prostory, kde je přítomen prach, který obsahuje příslušné minerály (oxid křemičitý, azbest, křemičitan hořečnatý, fluorid berylnatý a mnohá další). Proto mezi ohrožené profese patří brusiči skla, horníci, pracovníci v lomech, kamenolomech atd.). Dále jsou ohroženi lidé, kteří se dostanou do styku s azbestem. A to při jeho těžbě nebo i při manipulaci s některými azbestovými produkty (eternit, brzdová obložení).

Prevence pneumokonióz  

Důležitá je prevence styku s prachem obsahujícím výše zmíněné molekuly. Velmi často používanou metodou na takto exponovaných pracovištích jsou vodní spreje, které zamezí vdechování kontaminovaného prachu. Dále se mohou používat různé druhy filtrů. Na pracovištích bývá povinnost nosit ochranné pomůcky, které zamezí vdechování znečištěného vzduchu.

Příznaky a projevy pneumokonióz  

Subjektivními potížemi jsou dušnost a suchý dráždivý kašel. Dále to může být únava až vysílení, která je způsobena nedostatkem kyslíku a vysilujícím kašlem. Dech postiženého je rychlý a namáhavý. Pacienti ztrácejí chuť k jídlu, mohou mít horečku a bolesti na hrudi. V pokročilých stádiích se objevuje cyanóza. Jedná se o zmodrání kůže, rtů, sliznice ústní dutiny a nehtových lůžek z důvodu nedostatečného okysličení krve. Dále je velmi přetěžována pravá část srdce, která má problémy napumpovat krev do postižených plic a dále zhoršuje špatné okysličování krve.

Diagnostika pneumokonióz  

Velmi důležitá je anamnéza pacienta, ve které můžeme zjistit expozici rizikových faktorů. Fyzikální vyšetření nám odhalí abnormální zvuky během dýchání, suchý dráždivý kašel a změny v plicích. Velmi důležitý je rentgen srdce a plic, pomocí něhož můžeme zjistit fibrotizaci plic a přetěžování pravé části srdce. V případě azbestózy jsou velmi důležité časné objevy změn pleury (pohrudnice). Pro velmi detailní zobrazení plic se používá CT (počítačová tomografie). Přínosné funkční vyšetření je spirometrie, kdy zjistíme funkční kapacitu plic (kolik je pacient schopen vdechnout a vydechnout vzduchu a další údaje). Při postižení pneumokoniózou bývá tato hodnota snížena.

Léčba pneumokonióz  

Pneumokoniózy jsou nevyléčitelné choroby. Dají se léčit pouze symptomy a snažit se předcházet komplikacím. V první řadě je důležité vyhnout se další expozici kontaminovaného prachu a naprosto zanechat kouření, které celé onemocnění jenom zhoršuje. Z léčiv se podávají antitusika (léky proti kašli), antibiotika a antituberotika, protože poškozené plíce jsou snadněji napadnutelné infekčními zárodky. Dále je důležité provádět dýchací cvičení s podporou fyzioterapeuta, které může pomoci s vykašláváním hlenu. Při pokročilejším stádiu onemocnění se podává oxygenoterapie (podání kyslíku), aby se zabránilo nedostatku kyslíku v oběhu. Často se též užívají bronchodilatancia, jsou to léky, které rozšiřují průdušky a usnadňují nádech a výdech. Příkladem může být lék salbutamol. Jak už jsme se zmínili, pneumokoniózy jsou progredující nevyléčitelné choroby, proto poslední nadějí pacienta je transplantace plic. Pokud je při komplikacích poškozeno též srdce, je nutné transplantovat i jej. Bohužel transplantace jsou velmi nebezpečné a mají mnoho komplikací a vedlejších účinků.

Jak mohu napomoci léčbě pneumokinóz  

Velmi důležité je se vyhnout prachu obsahujícím výše zmíněné látky. Pokud to z profesního hlediska není možné, pak je nutné používat ochranné pomůcky, které negativní vliv eliminují. Zásadní je naprosto přestat s kouřením, které celou chorobu zhoršuje a urychluje. Bohužel se setkáváme s pacienty, kteří to nerespektují a ignorují.

Komplikace pneumokonióz  

Mezi velmi frekventované komplikace patří záněty plic. Do poškozených plic, kterým nefungují řasinky s čistící funkcí, se velmi lehce dostane infekční původce. Ve zdravých plicích by byl nejspíše zneškodněn imunitním systémem, ale ten je zde bohužel také porušen. Pacienti jsou proto mnohem náchylnější k tuberkulóze plic, proti které jsou důležité fagocytující buňky (makrofágy), o nichž jsme se již zmínili dříve. Makrofágy pohlcují krystaly například oxidu křemičitého a jsou jimi poškozováni. A následně chybějí v boji proti mykobacterium tuberculosis, což je původce tuberkulózy.

Závažnou komplikací jsou nádory plic. Mezi maligní (zhoubné) typy patří například bronchogenní karcinom, který se velmi špatně léčí. Je důležité ho objevit a vyoperovat včas s podporou chemoterapie. Dalším zhoubným nádorem, který se může vyskytnout, je mezoteliom. Jedná se o zhoubný nádor pohrudnice (pleury), která obaluje plíce a vystýlá hrudní dutinu. Tento nádor je typický pro dlouholetou expozici azbestu. Naneštěstí se velmi špatně léčí. Pokud je objeven včas a je možné jeho chirurgické odstranění, má pacient téměř vyhráno. Bohužel to již často nelze a přistupuje se k paliativní léčbě chemoterapií a ozařováním, které mohou prodloužit život. I přes intenzivní léčbu se nemocní nedožívají déle než 12 měsíců.

Pokud jsou již plíce těžce postiženy, může se objevit dechová nedostatečnost a selhání pravého srdce. V případě dechové nedostatečnosti nejsou plíce schopné odstranit všechen oxid uhličitý a získat potřebné množství kyslíku. To následně ovlivňuje všechny orgány v těle a může vyústit až v celkový rozvrat organismu. Tím, jak vzniká nové vazivo v plicích (fibrotizace), mění se plicní cévní řečiště. Respektive se zvyšuje odpor průtoku krve a pravá část srdce je mnohem více namáhána. Nejprve se srdce přizpůsobí a pracuje s větší intenzitou. Později je však neustálým přetěžováním postiženo a může začít selhávat, což velmi zhoršuje prognózu pacienta.

Další názvy: Zaprášení plic, Silikóza, azbestóza, berylióza, talkóza, antrakóza, sideróza, černé plíce, špinavé plíce

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s Pneumokoniózami

Máte zkušenost s Pneumokoniózami?

Zaprášení plic mm1901 (06.02.14)

Přítel zrovna jedno zaprášení plic prodělal, a to brousil 2 dny káru a zbavoval ji nánosu zaschlého betonu, opravdu nepodceňujte ochr. pomůcky viz. respirátor nebo alespoň navlhčený šátek přes nos a ústa. Nejhorší je, že vám nikdo nepomůže, doktor vám napíše prášky na zvýšenou tvorbu hlenu v plicích. Stav děsný, teplota, bušení srdce, tlak a bolest na prsou, brnění prstů, zrychlené dýchání, neschopnost se zhluboka nadechnout. Ta bezmoc je hrozná.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.