Priapismus

Přidat zkušenost

Priapismus léčí Urologie a patří mezi Onemocnění mužského pohlavního ústrojí

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? včera v 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU včera v 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

Popis, Klasifikace priapismů, Příznaky, Léčba, Komplikace

Popis priapismu  

Pod tímto názvem se skrývá dlouhotrvající a spontánně neustupující erekce doprovázená značnou bolestivostí. Slovo pochází z řečtiny, je odvozené od řeckého boha Priapa, což byl bůh zahrad a lásky v rostlinném i živočišném světě. Toto onemocnění není až tak časté, nicméně zasluhuje pozornost kvůli možným vážným urologickým komplikacím. Důležité je podotknout, že erekce u priapismu nesouvisí s pohlavním podrážděním, ani s libidózními představami nebo pocity, často bez spojitosti s předešlou sexuální aktivitou. Erekce je dlouhodobá, není spojena s orgastickými prožitky ani není ukončena ejakulací. Je to patologický stav vyžadující lékařský zásah.

Odbočme na chvíli k anatomii mužského pohlavního ústrojí, abychom pochopili, proč je priapismus nutno řešit a jaká má rizika. Hlavními strukturami penisu jsou topořivá tělesa, která jsou dohromady tři a obsahují elastin, cévy a hladkou svalovinu. Jedna jsou párová a jedno nepárové. V tomto nepárovém tělese probíhá močová trubice, která je u muže asi 3-4× delší než u ženy. Topořivá tělesa jsou „připevněna“ ke stydkým kostem, což jsou součásti pánve. Povrch topořivých těles je obalen vazivovou blánou (představte si blánu podobnou té, která je na hovězím mase, ale je přirozeně tenčí). Z této blány odstupují do vlastní tkáně těles vazivové a hladkou svalovinou prostoupené trámečky, které rozdělují prostor těles na malé dutinky, do nichž se otevírají tepenné přívody z drobných cév, které penis zásobují. Erekce vzniká na sexuální podněty, ať už na vizuální nebo taktilní. Je to poměrně složitý děj, do něhož je zapojeno mnoho mozkových struktur. Výsledkem je, že do topořivých těles začne proudit bez omezení krev, topořivá tělesa jsou vlastně taková „houba“, nasávají přitékající krev do té doby a svým zvětšujícím se objemem utalčují drobné žíly tak, že ty nemohou odvádět krev v dostatečné míře. Ta se pak hromadí v penisu do doby, dokud se nenapne vazivová blána, jež je na povrchu topořivých těles. V tu chvíli se začnou stahovat drobné hladké svaly a až na desetinásobek normálního tlaku krve zvýší tlak krve v tělesech. Penis se vyrovná, močová trubice rozšíří svůj průsvit a je připravená na průchod ejakulátu. Reflexně je z mozku zastaveno močení. Stav erekce je po určitou dobu udržován nervovým reflexním okruhem a čeká se, až sexuální vzrušení dosáhne takového stupně, že se může spustit děj ejakulace. Priapismus byl popsán v každém věku, od narození do 70 let, s maximem výskytu mezi 4. a 5. deceniem. U dětí a adolescentů se nejčastěji vyskytuje v kombinaci s onemocněním krve – se srpkovitou enémií.

Primární priapismus (idiopatický)

Neznáme vyvolávající příčinu a není možné se jí dopátrat.

Sekundární priapismus

Příčiny můžeme rozdělit do nekolika kategorií. K priapismu občas dochází při zjišťování erektilní dysfunkce. Ke stanovení této diagnózy se aplikují speciální látky, které vyvolávají erekci, přímo do penisu a pozoruje se odezva na jejich působení. Zákrok je to sám o sobě dosti nepříjemný a pro mnohé muže stresující. Při dodržení správné doporučené dávky by k priapismu nemělo dojít, pokud se tak stane, je výhodou, že je okamžitě v blízkosti lékař a problém vyřeší.

Výskyt po celkově podávaných lécích byl pozorován při užívání antidepresiv, léků proti úzkosti, u marihuany a návykových látek – u alkoholu a typicky u uživatelů kokainu. Další skupinou léků, u nichž byl pozorován priapismus, jsou léky určené na „ředění“ krve – warfarin a heparin, léky na snížení krevního tlaku a samostatnou kapitolu tvoří mužské pohlavní hormony testosteron a androstendion. Ty bývají zneužívané sportovci a kulturisty, samozřejmě se využívají i terapeuticky k léčení různých hormonálních nerovnováh. K priapismu dochází i po nadměrné lokální aplikaci různých afrodiziak přímo na penis ve formě mastí nebo emulzí. Priapismus byl pozorován u pacientů s různými nádory krve. Důvodem je snadnější stagnace nádorově změněných krvinek v tělesech, nebo infiltrace těles nádorovými krevními buňkami při leukémiích.

Priapismus může rovněž vzniknout po úrazu pánve nebo přímo penisu. Je to důsledek vytvořeného spojení = píštěle, mezi tepnou topořivých těles a dutinkami v tělesech. Při úrazech pánve nebo pánevního dna se natrhne tepna a vzniklou píštělí do dutinek těles uniká nepřiměřené množství krve.

neurologických onemocnění zastihneme priapismus také. Jedná se o zúžení páteřního kanálu nebo o zánět mozkových blan.

K priapismu dochází i v rámci místního postižení. Vzniká u stagnace žilní krve v penisu a u následně vytvořené krevní sraženiny, jež se vytvoří v žilách topořivých těles. Tento jev se objevuje buď u primárních nebo u metastatických nádorů penisu, močové trubice a dna pánevního.

Klasifikace priapismů  

Arteriální (vysokoprůtokový, dynamický)

Je vzácný a je způsoben trvalým vysokým přísunem krve. Bývá málo bolestivý a je prognosticky příznivější i při delším trvání. Erekce má spíše elastický charakter než prkenně tuhý.

Venookluzivní (nízkoprůtokový, ischemický, statický)

Je častější a nachází se u něj trvale uzavřené žíly odvádějící krev z topořivých těles. Erekce je tuhá, velmi bolestivá, čím déle trvá, tím hůře se léčí a doprovází jej i horší léčebné časné i pozdní výsledky.

Příznaky a diagnóza priapismu  

Priapismus postihuje vždy jen párové topořivě těleso. Od toho se odvíjí i klinický nález. Nacházíme tvrdou horní stranu penisu a měkkou dolní. Vedoucí známkou je naprosto měkký žalud. Lékař provede ultrazvukové vyšetření a odliší, zda je problém v arteriích nebo žilách topořivých těles. Při podezření na píštěl se provádí nástřik aretrií kontrastní látkou, která přesně zobrazí, kde je arterie poškozená a kde komunikuje s dutinkami.

Léčba priapismu  

Je v zásadě dvojí. Buď konzervativní, to znamená, že se neuchylujeme k chirurgickému zákroku, nebo existují chirurgické postupy, jak priapismus řešit. Mezi konzervativní léčbu patří chlazení penisu obklady s ledovou tříští, nebo odsátí přebytečné krve z penisu injekční stříkačkou a aplikace adrenalinu, hormonu, který obnoví správné napětí stěny drobných cév, to jest že podpoří stah cévní stěny a zamezí tak přítoku další krve. Možné je i vytvořit krevní sraženinu v přívodné cévě do těles, a tak opět snížit objem přitékající krve. Těchto všech zákroků se využívá při zjištění vysokoprůtokového priapismu.

Chirurgické řešení je vyhrazeno pro venookluzivní formu priapismu. Využívá se při ní zachovalého žilního řečiště nepárového tělesa, které u priapismu není postiženo. Mezi oběma žilními řečišti se založí dočasné spojky, které se později musí zrušit, aby došlo k obnovení erekce. Dá se naříznout i vazivový obal těles, uvolnit přetlak a nářezy později zašít. K tomu je používáno několik anatomických přístupů na těle penisu.

Postup při přijetí pacienta s priapismem je následující. Lékař ihned pacienta přijme a vyptá se na to, co všechno pacientovu současnému stavu předcházelo. Do 12 hodin od vzniku potíží penis chladíme, pokud to nezabere, tak nejpozději do 24 hodin se odebere z penisu krev na laboratorní vyšetření (zjistí se obsah kyslíku) a rovnou se aplikuje adrenalin, dávka a počet opakování v závisloti na stavu kardiovaskulárního systému pacienta. Pokud trvá priapismus déle než 24 hodin, a to je nejčastější případ, pak se přistupuje k protětí vazivového obalu a vyprázdnění topořivého tělesa punkcí. Pokud se priapismus řeší do 36 hodin, úspěch léčby je velmi vysoký a nedochází k žádným změnám na cévách topořivých těles. Nad 36 hodin od počátku potíží se vždy jistý stupeň změny stěny cév objeví. U léčeného arteriálního priapismu je postiženo erektilní dysfunkcí 20% pacientů, u venookluzivního typu božel polovina léčených.

Komplikace priapismu  

Nemožnost ochabnutí erekce a dlouhodobá přítomnost krve na jednom místě vede k místnímu snížení kyslíku. K tomu dochází po 4-6 hodinách. Protože kyslík je nezbytný ke správnému fungování všech buněk, jeho nedostatek se projevuje postupným odumíráním buněk a následně tkání. Velké množství krve působí mechanický útlak, jenž vede k otoku vazivových tráměčků těles, mění se vlastnosti buněk hladkých svalů a odumírají buňky, které vystýlají drobné arterie v dutinkách topořivých těles. V dutinkách dochází k tvorbě malých krevních sraženin, které postupně ucpávají cévy. Postupem času uzavřené cévy přemění svoji stavbu a ztratí svoji funkci reagovat na měnící se množství krve během pohlavního vzrušení, takže nakonec dojde k trvalé neschopnosti erekce.

Komplikace lze dělit na časné a pozdní. Časné zahrnují vysoký krevní tlak, bolesti hlavy, krvácení a možnou infekci po punkci. Časté jsou rovněž modřiny a zhmoždění po odsátí krve z penisu. Z pozdních jsou nejvýraznější přestavba cév a následná erektilní dysfunkce.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Máte zkušenost s Priapismem?

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.