Rakovina děložního čípku

Přidat zkušenost

Rakovinu děložního čípku léčí Gynekologie a patří mezi Onemocnění ženského pohlavního ústrojí

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Prodělaný covid a menstruace včera v 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35
Úzkost a deprese po Covidu 17.5.22 07:31  wiwiOL 31
Vypadávání vlasů po covidu 13.5.22 18:03  aiwwa 21
Zkušenosti s Covid testem 3.5.22 07:40  Uslava 6
Očkování covid 2 dávky 1.5.22 18:36  ugluk 24

DISKUSE, Popis, Faktory, Prevence, Příznaky, Léčba, Pomoc, Komplikace

Popis rakoviny děložního čípku

Nádory děložního čípku můžeme v první řadě rozdělit, stejně jako převážnou většinu nádorů na nádory benigní (čili „nezhoubné“) a maligní („zhoubné“).

Do skupiny benigních nádorů v lokalizaci čípku děložního patří tak zvaný endocervikální polyp a nejčastějším maligním nádorem je karcinom.

Histologicky je karcinomu děložního čípku dlaždicobuněčný.

Přes veškeré snahy stran gynekologie – čímž je myšlen pravidelný gynekologický screening, který zahrnuje půl roční preventivní prohlídky a následný cytologický rozbor stěru buněk z čípku – představuje dlaždicobuněčný karcinom cervixu jeden z nejzávažnějších nádorů u žen a významně se podílí na celkové mortalitě.

Jeho výskyt je častější v rozvojových zemích a to v souvislosti s mnohem menší mírou prevence a hojnějším výskytem infekcí. Tento jev se ale v současné době podstatně zlepšil. Zároveň ve výskytu tohoto typu nádoru můžeme pozorovat geografické rozdíly, protože nepoměrně častěji se s ním setkáváme v oblasti jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky.

Než se vyvine karcinom děložního čípku, předchází tomu různě dlouhé období, v němž se pozorují prekancerózní léze (předstádia nádoru), které se nově nazývají cervikální intraepitelové léze (CIN) a dělí se do typů I – III. CIN I má riziko maligního zvratu zhruba 2 %, CIN II 5 % a CIN III až 20 %. CIN nižšího stupně mohou v několika málo procentech přejít do vyšších stupňů, mnohem častěji mohou spontánně vymizet, takže není důvod ihned propadat zbytečné panice.

Riziko zvratu v horší stupeň závisí hlavně na typu virů, které změnu vyvolaly (viz. níže – low risk vs. high risk viry). Proces zvratu a vývoje karcinomu je dlouhodobý, uvádí se rozmezí zhruba 10 – 20 let.

V etiologii toho onemocnění hrají hlavní roli lidské papilomaviry (human papiloma viruses, HPV),které se vyskytují v několika druzích (sérotypy).

Tyto viry se dělí na nízce rizikové (low risk – typy 6, 11, méně často 42 a 44, způsobují hlavně kondylomy = kožní výrůstky podobně bradavicím) a vysoce rizikové (high risk – typy 16, 18, 31, 33, méně časté 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59). S vysoce rizikovými typy HPV jsou spjaty CIN II a III a karcinom děložního čípku.

Viry se integrují do genů buněk děložního čípku a způsobí nekontrolované buněčné množení. Ačkoliv mnoho žen je infikováno těmito viry, jen u některých se vyvine karcinom. Souvisí to hlavně s kombinací rizikových faktorů, které jsou uvedeny samostatně níže v textu.

Vyšší výskyt infekcí papilomaviry nacházíme u promiskuitních žen, u žen, které mají za sebou více porodů (multipary) a u příslušnic nižších socioekonomických skupin. Naproti tomu panny toto onemocnění prakticky nikdy nemají.

Co se týče věku, tak nejvíce postiženou skupinou jsou ženy ve věku 45 až 55 let. Bohužel věková hranice se stále snižuje, takže není výjimkou, že se s ním setkáme mnohdy i u mladších žen.

Rizikové faktory rakoviny děložního čípku

Rizikových faktorů je u toho typu onemocnění hned několik. Všechny si ale člověk většinou způsobí sám.

Protože se v podstatě jedná o sexuálně přenosnou chorobu, je nutné do popředí všech rizik zařadit velké množství sexuálních partnerů (promiskuita) – a to už je stran ženy, tak i muže! Pokud žena má jen jednoho partnera, ale s rizikovým sexuálním chováním (a to jak v současnosti, tak i v minulosti), je riziko stejně velké, jako by se tak chovala ona sama.

Dalším rizikovým faktorem je nízký věk při prvním pohlavním styku.

Jak je již popsáno výše, karcinom děložního čípku způsobují lidské papilomaviry. Pokud přetrvává jimi způsobená infekce (to znamená, že infekce není léčena, léčba je zanedbána (např. pacientka nedbá pokynů lékaře)), je opět zvýšené riziko vzniku malignity.

Celkové stavy imunodeficiencí (nedostatečné schopnosti organismu se bránit proti vnějším nepříznivým vlivům – virům, bakteriím, houbám, atd. Je oslabená vnitřní obranná bariéra organismu, která se nazývá imunitní systém) jsou dalšími v pořadí v riziku vzniku malignity.
Typicky se stav imunodeficitu vyskytuje u osob, které jsou HIV pozitivní, případně podstupují imunosupresivní léčbu, například různá jiná nádorová onemocnění).
Existuje i řada vrozených chorob, při kterých je narušena imunitní bariéra organismu. Zdravý organismus má stále určité procento tak zvaně si pomoci sám a infekci zlikvidovat. A jak již bylo napsáno, přetrvávající infekce papilomaviry vede ke vzniku karcinomu v lokalizaci cervixu.

Do poslední skupiny rizik je možné zařadit kouření – tak, jako ostatně u velkého množství jiných malignit.

Většina těchto rizikových faktorů je spjatá s nižší socioekonomickou třídou, ale samozřejmě nemusí být úplnou výjimkou ani ve vyspělé civilizaci.

Prevence rakoviny děložního čípku

Nejúčinnější prevencí je vyvarovat se všech (je-li to pochopitelně možné) rizikových faktorů. Imunodeficitní stavy organismu, zvlášť vrozená onemocnění, člověk sám těžko ovlivní, ale ošetřující lékař, který je seznámený se stavem svého pacienta jistě dbá na to, aby mu nehrozilo větší nebezpečí, než vyplývá z jeho původní nemoci.

Pokud se vyvarujete rizik, je dalším bodem zájmu pravidelné gynekologické vyšetření. Nejlépe každého půl roku, nejpozději v intervalu jednoho roku. Gynekolog provádí standardně stěr buněk z děložního čípku (pomocí kartáčku nebo malé špachtličky), který se posílá na histologické vyšetření. Je to nejcitlivější vyšetření, které při pravidelných kontrolách dokáže odhalit změny na děložním čípku i ve velmi raných stádiích onemocnění a to umožňuje včasné terapeutické řešení. Prekancerózní změny mohou někdy předcházet rozvoj karcinomu až o dvacet let.

Trocha z historie - toto vyšetření bylo zavedeno již před druhou světovou válkou lékařem řeckého původu – Papanicolaou (odtud pochází název, s nímž se můžete někdy setkat – Pap vyšetření nebo též Pap screening), který popsal cytologické vyšetření stěrů sliznice děložního čípku. K většímu rozmachu a uplatnění této metody došlo až později a to v padesátých letech dvacátého století. Díky této metodě bylo dosaženo snížení výskytu karcinomu děložního čípku na jednu třetinu a záchyt předstádií této nemoci se velmi výrazně zvýšil.

Je to vyšetření krátké a nebolestivé, což je opravdu dost dobrý důvod, aby ho každá žena alespoň jednou ročně podstoupila. Může jí to jen pomoci.

V dnešní době je navíc k dispozici účinné očkování. Na trhu jsou dostupné dvě vakcíny. Ale je třeba si uvědomit, že obě působí jen proti základním typům papilomavirů a to konkrétně HPV 6, 11, 16, 18. Ty se sice podílejí na rozvoji nádoru nejčastěji, ale rozhodně nejsou jedinými činiteli, které jej způsobují. Pozitivum je, že vakcíny mohou snižovat CIN na nižší stupeň. Samozřejmě nechrání proti jiným pohlavně přenosným onemocněním. Věk vhodný k očkování se uvádí 10 – 25 let, ale existují studie, v nichž se ukazuje pozitivní účinek i u žen starších 25 let. V každém případě je NUTNÁ konzultace s gynekologem.

Očkováním proti rakovině děložního čípku

Kdy a koho má smysl očkovat? Jaké jsou nejnovější poznatky o očkování proti HPV virům? Zeptejte se lékařek v Poradně o očkování.

Příznaky a projevy rakoviny děložního čípku

Zde je nutno zdůraznit, že ne všechny typy nádorů se mohou specificky projevovat. Pozornost si rozhodně zaslouží krvácení mimo menstruační cyklus, změněný vaginální výtok, uvádí se bílé barvy (pozor, změněný vaginální výtok samozřejmě nutně nemusí znamenat hned nejhorší variantu, ve většině případů je přítomen u genitálních zánětů, typicky u kandidóz, kde je výtok též bílý, tvarohovité konzistence a jiných mykóz. Na každý pád by měl být vždy důvodem k navštívení gynekologie).

Bolesti při pohlavním styku jsou dalším příznakem, který by mohl znamenat, že s děložním čípkem nemusí být něco v pořádku. Jako poslední příznak je možně zařadit obtíže při močení.

Léčba rakoviny děložního čípku

Většina prekancerózních lézí je díky Pap screeningu diagnostikována včas (velká většina je zachycena již ve stádiu prvotních lézí, v tak zvané preinvazivní fázi, kdy na čípku jsou přítomné změny buněk, ale nejedná se zatím o karcinom).

Pokročilá stádia bývají často přítomna u žen, které nikdy nebyly na gynekologickém vyšetření nebo jej velmi dlouho odkládaly (typický důvod – něco není v pořádku, ale k lékaři raději nepůjdu, aby mi neřekl, že mám rakovinu).

Terapie je hlavně chirurgická, v druhé řadě radiologická. Chirurgie se volí u nižších stádií nemoci, radiologie u pokročilých nádorů, které již operovat nelze (například z důvodu prorůstání do okolí, metastazování atd.)

Chirurgie u méně invazivních karcinomů a prekancerózních lézí volí způsob nazývaný konizace nebo tracheotomie s plastikou čípku. Oba tyto výkony zachovávají plodnost. Jsou to nejefektivnější metody léčby.

V případě, že je nádor pokročilý (o tomto rozhoduje gynekolog, často v konzultaci ještě s jedním odborníkem, často s dalším gynekologem, případně onkologem), volí se radikální výkony jako je hysterektomie (odnětí dělohy) se zachováním nebo odnětím vaječníků nebo radikálnější operací je totální hysterektomie s odnětím pánevních uzlin.

Jak si pomoci sám

V první řadě se doporučuje vyvarovat se rizikovým faktorům, hlavně jejich kombinaci. Konkrétně - například žena, která je promiskuitní by se alespoň měla snažit vyvarovat se kouření.

Ve vzniku onemocnění je vždy nutná účast několika faktorů a nelze říci, který je ten poslední, který spustí celé těžké onemocnění. Ono už samotné rizikové sexuální chování by mělo být alarmující.

Dále se důrazně doporučují pravidelné gynekologické prohlídky. Pokud i tak máte z karcinomu děložního čípku strach, domluvte se s Vaším lékařem, zda –li je pro vás vhodné očkování.

Komplikace rakoviny děložního čípku

U neléčených karcinomů dochází k metastazování, hlavně cestou lymfatických uzlin.

Pokud není karcinom léčen, případně je objeven velmi pozdě, ve stádiu vyšší diferenciace („vyzrálosti“) jsou komplikacemi záněty malé pánve, pyelonefritida (zánět ledvinné pánvičky), uzávěr močových cest.

Diskuse

Další názvy: karcinom děložního čípku, nádor děložního čípku, karcinom čípku dělohy, carcinoma cervicis uteri, dlaždicobuněčný karcinom děložního čípku

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s rakovinou děložního čípku

Máte zkušenost s rakovinou děložního čípku?

Rakovina děložního čípku a ozářky Dcera (29.12.10)

Měla jsem zkušenost s rakovinou ne já osobně ale moje maminka ji měla. Začalo to tím, že měla bolesti v podbřišku, jenže nešla k lékaři a neustále krvácela. Měla zavedené tělísko a myslela si, že jí to dělá problémy a je to tím.

Jednoho krásného dne se rozhodla jít k lékaři a tam se dozvěděla hroznou zprávu, že má zase rakovinu. Už jednou ji měla na vaječníku a tu jí odoperovali a vzali jí i jeden vaječník. Ale teď jí lékař řekl, že to je rakovina děložního čípku. Jelikož zanedbávala doktora a nechodila na pravidelné kontroly, tak ho měla zanedbané. Doktor jí poslal do nemocnice a řekl, že jí budou operovat. V nemocnici jí sdělili, že ji operovat nemůžou, že ten nádor je zhoubný a veliký 6,5cm. Poslali ji domů a musela jít na různá vyšetření - CT, kolonoskopii. Jelikož v nemocnici toho mají hodně, tak musela čekat asi 2 měsíce.

Bolesti se stupňovaly a pomalu už nebyla schopna nic dělat. Potom šla do nemocnice, kde zjistili, že se nádor zvětšil a že už měří 14 cm. Nasadily jí ozářky (podstoupila jich 10), mezitím ji napojili do ledviny hadičku a měla pytlíček. Její stav se pořád zhoršoval. Najednou zjistila, že se jí udělala na krku nějaká boule. Nahlásila to lékařům a ti zjistilo, že rakovina se posunula nahoru.

Pustili ji domů, ale musela jsem se o ni starat. Byla tak slabá a měla strašné bolesti. Už nic nemohla dělat, jenom ležela, přestala jíst, pít. Tak ji odvezla sanitka. Rakovina se dostala do střev a lékaři řekli, že s tím už nic nemohou dělat.

V ten den, co mi to řekli a co jsem od ní odešla, umřela. Bojovala, ale rakovina zvítězila. Je hrozné když vidíte milovaného člověka jak se trápí a nemůžete mu pomoci.

Léčba

Bolestí v podbřišku a krvácení.

Co mi pomohlo

10 ozářek.

Rakovina děložního čípku - zkušenost Elis123 (25.10.10)

Měla jsem potíže - dlouhá a silná menstruace. Nakonec jsem krvácela skoro celý měsíc v kuse. To trvalo asi 5 měsíců. Pořád jsem neměla čas zajít k lékaři. Jednoho dne jsem do zaměstnání už ani nedojela, protože jsem tak strašně krvácela, že jsem celý den proseděla na WC. Pak jsem se konečně odhodlala. Lékař mě okamžitě poslal do nemocnice na abrazi děložního hrdla. Místo toho našli nádor na děložním čípku, který byl už trochu dál a ani ultrazvukem u lékaře nebyl vidět.

Po probuzeni z narkózy mě bylo sice špatně, ale byla jsem šťastná, že to mám za sebou a začnu normálně žít. Bolel mě totiž i sex a někdy jsem po něm krvácela. Čekala jsem čtrnáct dní na výsledky histologie a mezitím jsem chodila na doplňující vyšetření. Pak mi řekli, že je to rakovina děložního čípku. Odeslali mě do nemocnice Brno.

Vzhledem k tomu, že nádor už trochu prorůstal do těla, nechtěli operovat, ale měla jsem 5 krát chemoterapii, 25 krát vnější ozáření a 5 krát vnitřní ozářeni pod narkózou. Byla jsem anemická z toho dlouhého krvácení a chemoterapie mi hodnoty krvinek ještě snížily, a tak nasledovaly dvě transfúze. 5 týdnu jsem byla v nemocnici, snášela jsem léčbu dobře až na potíže s močením, což je u ozařování pánve normální.

Nyní jsem 3 týdny z nemocnice doma, beru léky jen na úpravu krevního obrazu. Samozřejmě jsem unavená, nevydržím dlouho něco dělat. Za 14 dnů mám jít na první kontrolu do nemocnice, tak mam trochu strach, jak dopadne, ale stále věřím, že dobře.

Mám jednu dcerku (17 let), která mě strašně moc pomohla a pomáhá a ta mě prakticky držela při životě. Všechno jsme spolu zvládly, starala se mi doma o celý rodinný dům a při tom chodila do školy.

Léčba

4 chemoterapie, dále 25 vnějších ozářek a 5 vnitřních ozáření pod narkózou. Zářič byl zaveden a zapíchnut přímo do děložního čípku.

Co mi pomohlo

Napřed jsem si ani neuvědomovala svou diagnozu. Všechno šlo strašně rychle. Vyšetřeni jestli nádor neprorůstá do močového měchýře a konečníku. Dále CT s kontrastní látkou. Pak mi začalo všechno docházet, začala jsem hledat všechno na internetu. Můj anděl strážný je má dcera. Vždycky když jsem se začala nervovat, tak mi řekla, mamko nechej toho, bude to dobré, dostaneš se z toho a já ti pomůžu se vším.

Má rada je: Věřit bez výhrad lékařům, protože vědí, co dělají a udělají pro vás všechno, aby vyléčili. Být poslušný pacient.

Moc držím palce těm, kteří si třeba právě teď prochází začátkem nemoci a nebo si nevěří a jsou v depresi. Já taky ještě nejsem ze všeho venku, to se pozná až za delší čas a taky mám někdy strach.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Diskuze o rakovině děložního čípku