Tikové poruchy

Přidat zkušenost

Tikové poruchy léčí Psychiatrie a patří mezi Psychiatrická onemocnění

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Prodělaný covid a menstruace včera v 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35
Úzkost a deprese po Covidu 17.5.22 07:31  wiwiOL 31
Vypadávání vlasů po covidu 13.5.22 18:03  aiwwa 21
Zkušenosti s Covid testem 3.5.22 07:40  Uslava 6
Očkování covid 2 dávky 1.5.22 18:36  ugluk 24

DISKUSE, Popis, Prosté motorické tiky, Složité motorické tiky, Prosté hlasové tiky, Složité vokální tiky, Diagnostika, Léčba, Jak si mohu pomoci sám, Komplikace

Popis tikových poruch  

Tiky jsou popisovány jako opakující se, nerytmické, vůlí částečně ovlivnitelné, rychlé pohyby (nebo hlasové projevy), které nemají žádný účel a nejsou podmíněny nějakou neurologickou poruchou.

Projevem tiku může být prakticky jakýkoliv pohyb nebo zvuk, jež je lidské tělo konkrétního jedince schopno vydat. Tiky mají nutkavý ráz, lidé, kteří jimi trpí, mívají nepříjemné pocity až do chvíle provedení. Poté následuje úleva na různě dlouhou dobu.

Podle formy se tiky dělí na motorické (pohybové) a vokální (hlasové), obě skupiny ještě na jednoduché (prosté) a složité.

Prosté motorické tiky  

Postihují pouze jednu svalovou skupinu. Bývají to stereotypně se opakující krátkodobé pohyby škubavého rázu (klonické), nebo pomalejší a kroutivé pohyby (dystonické). Projevy klonické jsou nejčastěji pomrkávání, krčení nosu, záškuby chřípím, škubání rty a záškuby různých obličejových svalů, patří sem i prudké trhání hlavou. Mezi dystonické se řadí svírání očních víček, valivé pohyby očních bulbů, otevírání a kroucení úst, cenění a skřípání zubů, kroucení šíje a ramen, izolované stahy břišních svalů a nebo jiných svalových skupin.

Složité motorické tiky  

Jsou tvořeny sledem koordinovaných pohybů působených několika svalovými skupinami, často se podobají pohybům běžným v životě, gestikulacím, avšak s výraznou intenzitou a častým opakováním. Jde o nevhodné kývání trupem, pohazování hlavou , odhazování pramene vlasů z oka, rovnání brýlí na nose, upravování oděvu nebo účesu; ohmatávání, uchopování a očichávání předmětů, údery, kopání, odskoky, výskoky, otočky i kotouly během chůze. Pokud prováděná gesta naznačují manipulaci s genitáliemi či konečníkem hovoříme o kopropraxii. Pokud kopírují jednání jiné osoby, nazýváme je echopraxií.

Prosté hlasové tiky  

Jsou to motorické tiky postihující hlasové ústrojí – dýchací, hrtanové, hltanové a ústní svalstvo. Tím se tvoří jednoduché neartikulované zvuky jako frkání nosem, odkašlávání, chrochtání, krkání, hvízdání, sání. U některých osob se vokální tik projevuje velmi nepřirozeným až nelidským výkřikem, jekotem a pískotem.

Složité vokální tiky  

Jsou tvořeny slovy nebo případně jejich fragmenty, které často obsahují i nějaký význam, často nevhodného a urážlivého rázu. Vykřikování nevhodných či přímo obscénních slov se nazývá koprolálie. Tyto výkřiky přicházejí mimo kontext situace a osobnosti postiženého a ještě i s mnohem vyšší hlasitostí. Čím sprostější a nevhodnější výraz v dané společnosti pacient vyprodukuje, tím větší bývá následná úleva po provedení tiku. Někdy se tento typ tiku projevuje jako tzv. echolálie – opakování po druhých, nebo jako palilálie – opakování svých vlastních výroků, případně pouze poslední slabiky nebo části věty.

Tiková porucha je velmi omezeně ovlivnitelná vůlí, ovšem za značného duševního úsilí, vnitřního napětí a nepříjemných pocitů ji lze potlačit. Při snaze o delší potlačování tiku např. ve škole, v kině, na koncertě dojde k tzv. rebound fenoménu – významnému vybíjení nahromaděných tiků. Někteří postižení udávají zmírnění nutkání při duševní činnosti a soustředění, naopak ve stresu a vzrušení se porucha zvýrazňuje. Stejně tak se zvýrazní při nudných aktivitách nebo v horkém počasí. Všechny typy mohou přetrvávat i ve spánku.

Klinicky se rozlišují tři formy:

Přechodná tiková porucha – onemocnění trvá maximálně jeden rok, objevují se zejména jednoduché motorické tiky. Projevuje se často v dětství a končí úplnou úpravou.

Dalším stupněm je chronická motorická/vokální tiková porucha, kdy se objevují se všechny výše zmíněné typy tiků, trvají po řadu měsíců a jejich průběh je velmi stabilní.

Posledním typem je kombinovaná vokální a mnohočetná tiková porucha – syndrom de la Tourette (Georg Gilles de la Tourette jako první popsal v roce 1885 několik případů). Syndrom se projevuje mnohočetnými komplexními tiky obou typů, může se vyskytnout i echolálie a koprolálie. Někteří pacienti mají projev velmi komplikovaný, připomínající rituály. U některých dětí se projevuje společně s Tourettovým syndromem ještě porucha hyperaktivní (ADHD) nebo obsedantně kompulzivní (OCD). Někteří pacienti mají i sebepoškozovací tendence, trpí úzkostnými stavy a depresemi. Všechny tikové poruchy vznikají v dětství, mezi 4.-7. rokem, vzácně po dosažení 20 let.

Diagnostika tikových poruch  

Diagnóza tikové poruchy se stanoví na základě rozhovoru a anamnézy pacienta, po kterém následuje klinické pozorování charakteristických projevů. Charakteristický je objev v mladším věku do 21. Vyšetření pomocí zobrazovacích metod je také možné, ale ke stanovení přítomnosti poruchy není potřeba. Provádí se NMR (magnetická rezonance) a SPECT. Do budoucna bude zřejmě možné i vyšetření genetické.

Od výše zmíněných poruch je nutné odlišit tiky při vrozených vadách mozku, úrazech, u Huntingtonovy choroby, autismu a polékové tiky (metylfenidát, amfetaminy).

Léčba tikových poruch  

Přechodná tiková porucha vzniká nejčastěji kolem 4. roku věku a nebývá závažná, vzhledem ke svému krátkému trvání se farmakologicky neléčí. U ostatních forem se již léčiva požívají. V první fázi se zkouší benzodiazepiny (klonazepam), tato terapie je však méně účinná. Při jejím selhání se využívají neuroleptika (haloperidol, pimozid, tiaprid, risperidon). U těch s hyperaktivními poruchami se používají ještě tzv. agonisté α2 adrenergních receptorů (klonidin)

Jak si mohu pomoci sám  

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi složité poruchy v signalizaci mezi mozkovými strukturami, a někdy o dědičné onemocnění ovlivněné vývojem ještě uvnitř dělohy, nelze se tomuto problému vyhnout. Jedinou možnou prevencí sociálních komplikací je dostatečné vzdělávání populace v náhledu na tyto pacienty. U dětí trpících v běžných školách se doporučuje soukromé individuální vzdělávání, případně vzdělávání v rámci psychiatrických zařízení.

Komplikace tikových poruch  

Komplikace zdravotní jsou spojené zejména s těmi postiženými, kteří mají sklony k sebepoškozování a mohou si tak způsobit vážná poranění. Druhou výraznou skupinu zdravotních problémů tvoří nežádoucí účinky neuroleptik, což jsou například výrazný útlum, poruchy hybnosti, nízký tlak krve, suchost v ústech, nárůst tělesné hmotnosti.

Nejvíce vyjádřené jsou však problémy sociální. Jedná se většinopu o děti a mladé dospělé, kteří mohou díky svým záškubům či výkřikům trpět pocity méněcennosti, sociálními fobiemi a případně i šikanou (mobbing). Inteligence většinou není výrazně snížena a výjimkou nejsou ani pacienti s vysokoškolským vzděláním.

Diskuse  

Další názvy: Tiky [čti tyky], Tic [čti tyk]

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s Tikovými poruchami

Máte zkušenost s Tikovými poruchami?

Tikové poruchy don Pepe (21.04.16)

U mňa sa tiky začali okolo 6 rokov, chodil som na rôzne vyšetrenia a keď tie tiky boli velmi intenzívne, mal som 9 rokov, v nemocnici som strávil skolo 6 mesiacov. V mojich 15 rokoch psychiatrička náhle zomrela a ja som sa rozhodol že tie lieky prestanem brať.
Stav sa mi vôbec nezhoršil, bez tabletiek som bol viac všímavý, menej unavený.
Pokým som bral tabletky, bol som omámený, zhoršený priemer v škole atď.
Teraz mám 30 rokov, asi dva roky do zadu sa mi tiky začali trochu intenzívnejšie objavovať, ale neberiem žiadne lieky.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.