Toxoplasmóza

Přidat zkušenost

Toxoplasmózu léčí Infekční lékařství a patří mezi Infekční onemocnění

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? včera v 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU včera v 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

Diskuse, Popis, Faktory, Prevence, Příznaky, Léčba, Pomoc, Komplikace

Popis toxoplasmózy

Toxoplasmóza představuje jednu z nejčastějších forem parazitární infekce, vždyť v latentní formě se objevuje až u jedné třetiny lidské populace. Ročně je v České Republice nahlášeno 400-800 případů akutní toxoplasmózy a zhruba 90 případů dětí infikovaných vrozenou toxoplazmózou.

U imunokompetentních osob (osob s dostatečnou obranyschopností) se toxoplasmóza vyskytuje ve formě celoživotní latentní infekce. V tomto případě člověk netrpí žádnými příznaky a infekce ho nijak neomezuje.

Závažnější komplikace nastávají u imunodeficitních osob (osob s oslabenou obranyschopností) a u transplacentárního přenosu infekce z matky na plod během těhotenství.

Původcem tohoto infekčního onemocnění je prvok Toxoplasma Gondii, kokcidie, která se řadí do kmene Apicomplexa. V životním cyklu Toxoplasmy se vyskytují tři stádia, stádium bradyzoitů, tachyzoitů a sporozoitů. Bradyzoité představují klidové formy toxoplasmy, které se vyskytují ve tkáňových cystách při latentní infekci.
Tachyzoité jsou charakterizováni jako rychle se množící formy aktivní při akutní infekci organismu nebo při reaktivaci latentní infekce. A nakonec sporozoité představují stádia, která vznikla sexuálně v definitivním hostiteli (v organismu kočky nebo jiných kočkovitých šelem) a která jsou vylučována ve formě tzv. oocyst do okolního prostředí.

Toxoplasma Gondii je schopna infikovat v podstatě všechny teplokrevné obratlovce. Definitivním hostitelem tohoto parazita je většinou kočka domácí, popřípadě jiné kočkovité šelmy. Mezihostiteli jsou převážně jejich oběti, drobní hlodavci. Do skupiny mezihostitelů můžeme ale zařadit i člověka a hospodářské živočichy chované pro produkci masa nebo mléka (skot, ovce, kozy, králíci, kuřata atd.).

Toxoplasma je schopna se sexuálně pomnožovat jen v kočičím organismu (konkrétně ve střevě kočky) a následně je vyloučena z organismu trusem. Kočka může být infikována pouze jednou za život a období, po které vylučuje oocysty se sporozoity, je odhadováno na několik týdnů (v této době kočky často trpí průjmy).

Oocysty ve vnějším prostředí dozrávají a dochází k tzv. sporulaci. V tomto momentě se stávají infekčními a nebezpečnými pro další živočichy. Oocysty kontaminují své okolí, např. zeminu, vodu, rostliny, a při kontaktu nebo pozření kontaminovaných složek dochází k infekci dalších organismů.

U ostatních živočichů se vyskytuje jen ve formě latentních tkáňových cyst (obsahujících bradyzoity), které se nalézají zejména ve svalové tkáni a v různých orgánech (např. v mozku, játrech, srdci atd.). Tachyzoité se v organismech vyskytují jen po krátkou dobu a to bezprostředně po nakažení toxoplasmou a přetrvávají do doby, než se infekce dostane do latentní formy.

Člověk může k infekci přijít třemi způsoby. Buď přímým kontaktem s infekčními oocystami, např. při čištění kočičího záchodku, při práci se zeminou, při hře na písečku, při konzumaci syrové kontaminované zeleniny nebo vody (nákaza touto cestou je málo frekventovaná), nebo konzumací syrového nebo nedostatečně tepelně zpracovaného masa, které obsahuje tkáňové cysty (největší riziko nákazy představuje maso králičí a skopové, u vepřového masa je riziko nákazy nižší).

K nákaze toxoplasmózou může dojít i během těhotenství, kdy je infekce přenesena transplacentárně z matky na plod. Zřídkakdy může dojít k přenosu toxoplasmózy například transfúzí infikované krve nebo transplantací.

Rizikové faktory toxoplasmózy

S toxoplasmózou si můžete zahrávat, jestliže si pořádně neočistíte ovoce a zeleninu, neomyjete si ruce například po práci se zeminou nebo po kontaktu s kočkou či po manipulaci s potenciálně kontaminovanými předměty (kočičí záchůdek apod.)

Rizikovým faktorem může být i cesta do tropických a subtropických oblastí, kde se toxoplasma často vyskytuje.

Jsou známy i případy, kdy se člověk nakazil toxoplazmózou při krevní transfúzi nebo transplantaci orgánu. Tyto případy jsou ale opravdu ojedinělé.

Prevence toxoplasmózy

Preventivní opatření bychom měli dodržovat všichni, ale zejména těhotné ženy a imunodeficitní osoby by jim měly věnovat zvláštní pozornost.

Lidé by se měli dávat pozor na možnost infekce oocystami, které jsou vylučovány kočkami. Dbáme zejména na pečlivé omývání ovoce a zeleniny.

Po práci na zahradě, po manipulaci se syrovým masem a po kontaktu s kočkami si vždy pořádně umyjeme ruce. Je třeba omezit manipulaci s materiály, které mohou být potencionálně kontaminovány kočičími fekáliemi anebo při jejich manipulaci používat ochranné rukavice.

Dále je nutné pravidelně dezinfikovat kočičí záchůdek horkou vodou po dobu minimálně pěti minut a nekrmit kočky syrovým masem. Jídlo, které se chystáme zkonzumovat, chráníme před mouchami, šváby a dalším hmyzem.

Preventivní opatření bychom měli brát v potaz i při kontaktu s masem, vejci a mlékem. Maso dostatečně tepelně upravujeme (při teplotách vyšších než 70°C). Při manipulaci se syrovým masem se nikdy nedotýkáme úst a očí a po skončení práce si vždy pečlivě umyjeme ruce. Je také nezbytně nutné pravidelně čistit povrchy, které se používaly při zpracování syrového masa. Vejce si vždy dostatečně povaříme. Konzumujeme jen pasterizované a svařené mléko.

Těhotné ženy by se měly chránit před toxoplazmózou o to více, aby infekci nepřenesly na svůj plod. Je doporučováno podrobit se alespoň jednou na začátku těhotenství testům na toxoplasmózu. U plodu se může možnost infekce zjistit pomocí ultrazvuku, amniocentézy (odběru plodové vody) nebo sérologickým vyšetřením fetální krve.

Příznaky a projevy toxoplasmózy

O formě, stavu, příznacích a léčbě rozhoduje imunitní stav člověka.

Imunokompetentní osoby (osoby s dostatečně silnou obranyschopností) trpí většinou celoživotně latentní formou toxoplasmózy, při které se v organismu tvoří tzv. tkáňové cysty s bradyzoity. V tomto případě člověk nevnímá žádné specifické příznak a tato varianta infekce člověka nijak neomezuje.

imunodeficitních osob (u osob s oslabenou obranyschopností) však mohou vlivem této infekce nastat závažné komplikace.

Toxoplazmózu můžeme rozdělit do dvou skupin dle období, kdy byl organismus infikován. Dělíme ji na toxoplasmózu získanou a vrozenou.

Získaná toxoplasmóza se u člověka vyskytuje až po narození, a to jako celoživotní latentní infekce, která se až u 95% procent postižených neprojevuje žádnými příznaky. Inkubační doba trvá jeden až tři týdny.

Při tzv. primoinfekci (proniknutí toxoplasmózy do organismu) se objevuje tzv. akutní uzlinová forma, kdy se člověk cítí unavený a malátný, trpí bolestmi hlavy a svalů a kdy se mírně zduřují mízní uzliny, zejména uzliny submandibulární a šíjové.

Může však dojít k reaktivaci latentní formy (přeměna klidového do akutního stavu), zejména při oslabení imunity (při imunosupresivní nebo cytostatické terapii a při nákaze HIV). V této situaci propukne infekce, tkáňová cysta s bradyzoity praskne a následně se uvolní tachyzoité do okolí. Tato reaktivace se nejčastěji projevuje jako tzv. mozková toxoplasmóza, kdy dochází k degeneraci buněk centrálního nervového systému, což se projevuje bolestí hlavy, parézami, křečemi a poruchami vědomí. Dalším orgánem, který se může vyskytnout v ohrožení, je srdce.

Vrozená toxoplasmóza způsobuje zejména těžké poškození plodu. Rozsah poškození závisí na stádiu těhotenství, nejzávažnější komplikace vznikají v prvním trimestru gravidity. Příznaky infekce se většinou neobjeví ihned po porodu (může být diagnostikován hydrocefalus, chorioretinitida nebo kalcifikace mozku). Častěji se však mohou zjevit v novorozeneckém nebo dorosteneckém období a projevují se například chorioretinitidou, strabismem (šilháním), hluchotou, psychomotorickou retardací nebo epilepsií.

Oční toxoplasmóza.

Léčba toxoplasmózy

Léčba se indikuje pouze u těhotných žen, dětí s vrozenou toxoplasmózou, infikovaných dětí mladších pěti let, imunodeficitních osob a v případech oční toxoplasmózy.

Uzlinová forma infekce se u imunokompetentních osob, které nemají žádné příznaky, nikterak zvlášť neléčí, poněvadž infekce sama časem přechází do latentní formy.

Při léčebné terapii se nejčastěji používá spolehlivá kombinace látek- pyrimetaninu a sulfadiazinu. Protože tyto látky mohou mít negativní vliv na proces krvetvorby, užívá se ještě, jako ochranný faktor, kyselina listová. Tato kombinace léků je opravdu velice účinná, což pro příklad dokazuje i fakt, že se až o 90% snižuje riziko přenosu infekce na plod během těhotenství.

Tato léčebná terapie působí jenom na tachyzoidy, stimuluje akutní infekci k přechodu do latentní formy a zmírňuje rozsah poškození (a proto, například při infekci během těhotenství, není nutná interrupce).

Je opravdu nesmírně důležité, aby byla léčba akutní nebo vrozené toxoplasmózy léčena včas. Pokud by např. mozková toxoplasmóza zůstala neléčena anebo by byla léčena špatně, vedla by zcela jistě ke smrti pacienta.

Jak si mohu pomoci sám

Pokud víte, že v sobě máte latentní formu toxoplasmózy, nevyvolávejte paniku, váš imunitní systém se s touto infekcí sám popere a vy si ničeho ani nevšimnete.

Jestliže je vaše imunita oslabena, jezte hodně ovoce a zeleniny, můžete si také pořídit vitaminy ve formě tabletek, dodržujte zdravou životosprávu, hodně odpočívejte, nepřepínejte se, věnujte se nějaké fyzické aktivitě a vyhýbejte se stresovým a psychicky vyčerpávajícím vlivům.

Komplikace toxoplasmózy

Toxoplasmóza může způsobit komplikace, v případě, že zaútočí na imunodeficitní osoby, které nejsou schopny se jejím účinkům dostatečně bránit.

Tato infekce je zákeřná i v tom, že se může transplacentárně přenést i na plod, který její vinou, může nést závažné následky.

Diskuse

Další názvy: morbus Janků, infekce Toxoplasma gondii

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s toxoplasmózou

Máte zkušenost s toxoplasmózou?

9899A (04.11.21)

Nebylo to u člověka, ale psa. Můj pes měl slabší imunitu již od štěněte. V sedmi letech najednou začala mít vysoké horečky a několik veterinářů nevědělo co s ní je. Dělala se různá a nákladná vyšetření a nic se nezjistilo. Měla také oteklé uzliny a až pátého veterináře napadlo udělat testy na toxoplazmozu. To však bylo už pozdě. Fenka ztratila hodně na váze (během pouhých 3 dní 6kg, při celkové váze 21kg, přičemž strava byla ve stejném množství a nutričně lepší). Hlavní problém byl, že imunita zaútočila na svaly, kde se pravděpodobně parazit nacházel a poškodil jí srdce do takové míry, že by byla nutná transplantace srdce. 5 týdnů se léčili veterináři a nevěděli co léčí. Dalších 5 týdnů jsme, bohužel neúspěšně, bojovali o její život.

Zkušenost s toxoplazmózou nrutas (01.03.18)

Ve 22 letech mi zjistili po samovolném potratu, že se jedná o toxoplasmosu. Následovalo měsíční léčení v Liberci na infekčním. Pak jsem rok čekala, abych mohla otěhotnět. Celé těhotenství mě hodně hlídali. Mám dvě zdravé děti. A je mi fajn.

Ostuda zdravotnictví, ve 21. století není léčba Juraj21 (01.10.15)

Vyrůstal jsem v dětství na venkově na statku obklopený zvířaty, kde jsem se pravděpodobně nakazil od koťat. Vzpomínám si, jak občas některému z nich tekl hnis z nosu a očí, to jsem ještě tenkrát nevěděl, že to může být známka akutní infekce toxoplasmózy.

Více let silná únava, bolesti srdce, bolesti hlavy, malátnost, stavy podobné chřipce a spousta dalších jinak nevysvětlitelných a proměnlivých zdravotních problémů, které toxoplasmoza svojí přítomností v organizmu způsobuje.

U mě pravděpodobně koinfekce současně s boreliozou, zatím ve vyšetřování, čekám na podrobnější testy. Musel jsem si ty testy doslova vynutit a zatlačit na doktory, aby s tím začali něco dělat.

Léčba

Oficiálně žádná léčba není, protože doktoři negativní vlivy na zdraví u této a podobných nemocí bagatelizují, podceňují. Neumí a ani nemají snahu chronické infekce správně diagnostikovat, natož léčit. Je lepší jim nevěřit, většina z nich jsou nevzdělaní fušeři, kteří neumějí skoro nic léčit, jen oblbují lidi práškama proti bolesti.

I kdyby byla pravda, že latentní toxoplasma nezpůsobuje zdravotní problémy, nevím proč bych se měl smiřovat s tím, že mám v sobě spící tkáňové cysty, které se mohou kdykoli probudit a způsobit nevratné poškození organizmu.

Normální by bylo najít léčbu, ale farmaceutickým společnostem více vyhovuje současný stav, kdy mají spoustu nemocných lidí a mohou vyrábět „léky“ na potlačování symptomů.

Co mi pomohlo

Měl jsem už tak silné bolesti hlavy, srdce a celkovou únavu, myslel jsem že chcípnu. Pak mě napadla spásná myšlenka, vzpoměl jsem si na koloidní stříbro. Moc jsem tomu nevěřil, ale musel jsem to zkusit, samotného mě překvapilo, jak se mi během několika dní výrazně ulevilo.

Stříbro funguje jako antibiotikum. Je potřeba kvalitní produkt s laboratorním testem na množství stříbra. Užívám 20ppm 2×25ml denně, to je litr za 20 dní, poté pauza týden. Nedokáže to nemoc trvale vyléčit, ale výrazně potlačuje infekci a vrací člověka do života.

Jediné čeho lituju je, že jsem si na to stříbro nevzpoměl dřív a delší dobu chodil v bolestech po doktorech, kteří ze mě dělali blbce a tím mě i psychicky dost poškozovali.

Toxoplazmoza léky onbr (11.07.14)

Toxoplazmoza

Léčba

Na léčbu toxoplazmozy se používají léky - Daraprim a Sulfodiazin (nebo Sulfametoxidin). Běžně nejsou u nás k dostání a čeká se na ně nebo můžete s receptem zajet do Rakouska/Německa a tam vám ho do jednoho týdne zajistí a můžete zahájit léčbu. Dá se léčit i chronická forma, ale najít šikovného a ochotného lékaře není jednoduché.

Oči ladislava uhrova (14.10.13)

Mám toxoplazmózu od dětství léčila jsem se jako malá na infekčním, pak už mi s tím nic nedělali. Teď po 32 letech, co jsem na půl oslepla na jedno oko, se mi vytvořila v panence jemně černá skvrna na kraji panenky. Můj doktor mi řekl že se s tím nedá nic dělat.

Příznaky při toxoplazmóze lidulidunka (26.11.12)

Bolest hlavy, zvětšené uzliny,únava, slabost, neurologické příznaky, výkyvy nálad, bolest kloubů atd.

Léčba

Mě osobně dal doktor Azibiot 500, plus Doxybene beru to již 3 měsíce, ale žádný viditelný rozdíl v mém předešlém a současném stavu nevidím. Tak nevím, jestli se toho ještě někdy zbavím.

Co mi pomohlo

Vlastně kromě spánku jsem na nic jiného, co by mi pomohlo, nepřišla, ale sem tam když je nejhůř, mi doktor píchne nějakou injekci od bolesti a hned je člověku alespoň na chvíli líp.

Boule na krku při toxoplazmóze smudlik85 (14.09.12)

Před několika lety jsem prodělala toxoplasmozu. Příznaky byly že jsem byla unavená a na krku se mi udělala velká boule - skoro jako nádor, někdy bolela někdy ne. Ještě jednu bulku mám na druhé straně krku, ale ta není tak vidět a příznaky docela časté bolesti hlavy málo kdy pociťuji únavu a hlavně občasné změny nálad.

Léčba

Léčba byla, že paní doktorka mi nasadila vitamíny, po kterých jsem ale nesměla žádný vitamín C tzn. žádné pomeranče, mandarinky a jiné ovoce, co obsahuje vitamín C, jenže i po vitamínech, co mi předepsala paní doktorka, se boule na krku zvětšila o polovinu. Paní doktorka si potom nevěděla rady, tak mě poslala do nemocnice na vyříznutí a následně na poslání rozboru, kde bylo zjištěno, že to byla toxoplasmoza.

A jaká byla po tom léčba jednou za rok jsem musela pravidelně na kontrolu hladiny toxoplasmozy, pokud byla vysoká dostala jsem vitaminy a jinak nic zvláštního. Zlepšení nikterak nevnímám, akorát jak jsem psala, mám menší bulku na druhé straně krku.

Co mi pomohlo

Na nemoc mi pomohla jen na chvíli operace ale to moc není člověk už s tím jednou žije a musí se s tím smířit. Jen kdyby mě pořád tak nebolela hlava a nebyla poslední dobou tak unavená.

Celoživotní únava při toxoplazmóze Velšov (17.02.12)

Před několika lety mi zduřely uzliny po celém těle, především však spádové. Vzadu na krku přerostla jedna v bolestivou velkou bouli. Lékaři si nevěděli rady, nakonec ji vyřízli a poslali na rozbor, kde byla zjištěna toxoplazmóza prý už ale v chronickém stavu. Bylo mi sděleno, že budu celoživotně unavená, což je pravda a opravdu hodně patrná.

Léčba

Léčba mi nebyla nasazena žádná, s tím že na to nic není.

Co mi pomohlo

Nepomohlo mi nic, protože až nyní jsem si přečetla výše uvedený článek a podivila jsem se, že nemoc může postihnout třeba i mozek a srdce. V poslední době mám totiž s obojím problémy a netušila jsem, že to může mít spojitost.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.