Infekční onemocnění

Infekční onemocnění jsou běžná onemocnění, která jsou způsobená mikroorganismy (bakteriemi, vity, houbami, parazity, priony).

Většina z těchto nemocí je přenosná z člověka na člověka, některá jsou přenosná na člověka ze zvířat.

Zdrojem těchto onemocnění mohou být lidé, zvířata, ale i přírodní rezervoáry (kontaminovaná půda, voda), do kterých se mikroorganismy dostávají po vyloučení z těla hostitele a jsou zde schopny, v některých případech i velice dlouhou dobu, přežívat.

Do této skupiny onemocnění patří jak běžná banální onemocnění, tak i velmi vážná, v některých případech nevyléčitelná onemocnění (HIV/AIDS, hepatitida C) a nemoci s velmi rychlým průběhem, které mohou hostitele usmrtit (meningokokové meningitidy, antrax).

Infekce může postihovat jakýkoli orgán, většinou se omezuje pouze na jeden, případně na jednu orgánovou soustavu, kde má optimální podmínky k přežití. Některé mikroorganismy (buď primárně vysoce patogenní, nebo běžné, které postihují člověka při oslabení imunitního systému) mají tendenci šířit se v celém těle a postihovat více orgánových soustav najednou. Tak tomu také bývá v případě, že se mikroorganismy ze svého původního místa dostanou do krevního oběhu. Pokud se člověk s tímto stavem není schopen pomocí imunitního systému vypořádat, vzniká sepse (otrava krve).

Velkým problémem jsou infekce osob imunosuprimovaných, u kterých dochází k těžkému průběhu jinak běžných infekčních onemocnění s velmi zdlouhavou a náročnou léčbou.

Spektrum infekčních onemocnění se za poslední století výrazně změnilo, především v důsledku zavedení povinného očkování proti některým závažným bakteriálním a virovým onemocněním a také díky pokroku ve vývoji léků (antibiotika, antivirotika).