Vaskulitidy a arteritidy

Přidat zkušenost

Vaskulitidy a arteritidy léčí Interna - Hematologie a patří mezi Onemocnění lymfatického systému

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? včera v 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU včera v 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

Popis onemocnění, Rizikové faktory, Prevence vaskulitid, Příznaky a projevy vaskulitid, Diagnóza, Léčba, Co pro sebe mohu udělat, Komplikace

Popis onemocnění

Vaskulitida je obecný název pro zánět krevních cév. Ve stěnách těchto cév toto onemocnění způsobuje nejrůznější patologické změny, zahrnující jejich ztluštění, oslabení, zúžení či zjizvení. Pod tento pojem zahrnujeme mnoho druhů těchto zánětů lišících se ve svých projevech, příčinách i nebezpečnosti. Obecně pro ně lze říci, že existují buď v akutní nebo chronické formě a ve svém konečném důsledku mohou způsobit poškození důležitých vnitřních orgánů, které kvůli poškození cév nedostávají dostatečně efektivně krev a tím i kyslík a živiny. Postiženým může být prakticky kdokoli; léčba je složitá ale naštěstí ne vždy je úplně potřeba.

Rizikové faktory

K odhalení rizikových faktorů je třeba si uvědomit mechanismus, jakým vaskulitida vzniká. Jde o proces, ve kterém tělo napadá své vlastní struktury, v tomto případě tedy cévy, a to tepny i žíly, nejrůznějších velikostí. Není vždy úplně jasné, proč se toto děje, důvody se liší případ od případu, nicméně zjednodušeně lze říci, že často je na vině určité onemocnění imunitního systému, alergická reakce, infekce nebo některé druhy rakoviny. Po útoku vlastního imunitního systému se v cévách rozvine zánět, a procesy související s rozvojem a hojením zánětu mohou způsobit ztluštění a změnu charakteru stěny cév. Ztluštění způsobí zúžení průsvitu cévy, čímž se ztěžuje průtok krve, který se postupně stává pro danou oblast nedostatečným. Tkáni chybí dostatek kyslíku a živin. V jiných případech může dojít ke vzniku krevní sraženiny, která cévu ucpe a dochází ke stejnému postižení.

V dalších případech zánětlivý proces naopak stěnu cévy oslabí, ta se pod působící tlakem vyklene a vznikne takzvané aneurysma, které svým hrozícím prasknutím ohrožuje pacienta na životě.

Vaskulitidy podle jejich příčiny můžeme rozdělit na primární a sekundární. Primární vaskulitidy většinou vznikají z neznámých příčin, jejich původ nemůžeme často vystopovat. Vedle toho sekundární vaskulitidy nasedají jako průvodní jev na některé jiné onemocnění, většinou závažnějšího charakteru. Může jít o prostou alergickou reakci, přecitlivělost zpravidla na léky, ale i jiné látky. Obraz vaskulitidy se může rozvinou i při a po proběhlé infekci, jako je třeba žloutenka typu B a C. Tak jako i u řady jiných chorob je zvýšené riziko u osob s poruchou imunitního systému, s jeho nedostatečnou funkcí a nebo naopak u jeho přehnané aktivity, jako je tomu u autoimunitních onemocnění.

Nejvážnějším rizikovým faktorem je nádorové onemocnění krve a lymfy, leukémie, lymfomy a další.

Prevence vaskulitid

Prevencí vzniku vaskulitid je samozřejmě jako u většiny onemocnění dodržování zásad zdravého životního stylu a kvalitní doléčování nejrůznějších jiných nemocí, protože jak už bylo řečeno, ty se mohou významným způsobem uplatňovat při vzniku zánětu cév.

Příznaky a projevy vaskulitid

Vaskulitid je samozřejmě velké množství, a proto jsou příznaky u jednotlivých typů značně různorodé a i v rámci jednoto typu variabilní. Obecně lze říci, že příznaky závisí na druhu postižené cévy a na orgánu, který je jí zásobován. U většiny lidí se u většiny druhů vaskulitid vyskytují příznaky jako je horečka, únava, ztráta chuti k jídlu a tím i úbytek váhy, bolesti v kloubech a svalech, slabost či necitlivost částí těla.

Burgerova choroba neboli trombangiitis obliterans je onemocnění dáváné do souvislosti především s kouřením cigaret. Způsobuje zánět a uzávěry cév končetin. Projevuje se jako bolest v rukou a pažích, chodidlech a nohou, později se vytvářejí vřídky až velké vředy na prstech u rukou i nohou.

Kawasakiho choroba postihuje hlavně děti mladší pěti let a má typické znaky vaskulitid jako je zarudnutí kůže, horečka a poněkud nestandardní a právě pro tuto vaskulitidu typický symptom, kterým je zánět v oblasti oka.

Polyarteritis nodosa postihuje hlavně cévy střední velikosti v nejrůznějších částech těla, včetně kůže, ledvin, svalů, střev, srdce i nervové soustavy. Okem můžeme vidět drobné zarudnutí podobné vyrážce, tzv. purpuru, na kůži se defekty projeví jako drobné i větší vředy, mohou se vyskytnout i problémy s ledvinami a pacient může pociťovat slabost ve svalech či bolest břicha.

Hypersensitivní vaskulitida je jak už je z názvu patrné způsobena hpersenzitivitou, tedy přecitlivělostí, organismu na určité podněty, funguje teda na podobném či stejném principu jako alergie. Většinou jde o přecitlivělost na léky či látky uvolňující se při napadení infekcí. Na těle se projevuje jako drobné červené flíčky na kůži.

Mikroskopická polyangitida postihuje hlavně cévy menšího průsvitu v kůži, plicích a ledvinách. V těchto orgánech dochází k patologickým změnám vedoucím k poruchám jejich funkce. Na kůži se vytváří rozsáhlé léze, pacienti ztrácí na hmotnosti, přidružuje se horečka a nebezpečná glomerulonefritida až poškození nervů.

Takayasuova artritida postihuje největší artérie těla včetně aorty, dále karotidy nebo ledvinové artérie. Ohroženy jsou především mladší ženy, které pociťují slabost a bolest v rukou, zeslabený nebo vymizelý puls, bolesti hlavy a problémy se zrakem.

Behcetův syndrom postihuje jak tepny, tak žíly. Na kůži se objevují nejrůznější léze včetně těch podobných akné, na sliznicích úst a genitální oblasti se vytváří vředy a může dojít i k zánětu oka. Postihuje hlavně mladší osoby po dvacítce.

Obrovskobuněčná artritida je zánět tepen v oblasti hlavy, především v oblasti spánků. Právě kvůli tomuto specifickému místu postižení se projevy právě zde, a to bolestí hlavy, přecitlivělostí pokožky hlavy, bolestí čelisti při žvýkání, problémy s viděním, rozmazené, neostré vidění a v nejtěžších případech může dojít dokonce i k oslepnutí.

Henoch- Schonleinova purpura je onemocnění postihující především děti, ale výjimkou nejsou ani případy dospělých. Je způsobena zánětem cév v kůži, kloubech, střevech a ledvinach. Projevuje se tedy jako bolest v oblasti břicha, krev v moči, bolestivost kloubů, zarudnutí (purpura) v oblasti hýždí, nohou a chodidel.

Kryoglobulinémie se vyskytuje ve spojitosti s infekcí žloutenkou typu C. Na dolních končetinách se opět vytváří purpura, dále se přidružuje artritida, poškození nervové soustavy a celková slabost.

Wegenerova granulomatóza způsobuje zánět krevních cév v nose, dutinách, hrdle, plicích a ledvinách. Jde o onemocnění způsobené problémy s částí bílých krvinek, takzvaných neutrofilních granulocytů. Typickými příznaky je obtížné dýchání, chronický znět vedlejších nosních dutin stejně jako časté krvácení z nosu (takzvaná epistaxe), časté infekce středního ucha, glomerulonefritida a poškození plic.

Diagnóza

Při pozorování některých příznaků by pacient měl nejprve navštívit svého praktického lékaře, který poté může rozhodnout o jeho odeslání ke specialistovi. Specialista může být různý, záleží na místě, ve kterém se příznaky projevují nejvíce, může jít o neurologa, revmatologa, dermatologa, plicního lékaře, urologa, kardiologa i další.

Po odebrání anamnézy, která zahrnuje popis příznaků, probíhající nebo proběhlé léčby a další, většinou doktor provede klasické fyzikální vyšetření. Dál může přistoupit k odběru krve, kde se soustředí hlavně na rychlost sedimentace, krevní obraz, často i hladinu C reaktivního proteinu (je ukazatelem zánětu) a protilátky proti neutrofilním granulocytům (typické u Wegenerovy granulomatózy). Vyšetření moči je také nezbytné, jelikož u řady vaskulitid dochází ke změnám ve složení moči (z důvodu poškození ledvinných cév) či dokonce může být přítomna krev. Nepříznivá je přítomnost bílkovin v moči.

Lékař může udělat i angiogram, tedy rentgenový snímek pacientových cév. Do cévy je zaveden tenký katetr, kterým je do cévy vstříknuta kontrastní látka, která se poté zobrazí na rentgenovém snímku. Další zobrazovací metody zahrnují vyšetření ultrazvukem, centrální počítačovou tomografií a magnetickou rezonancí. Z takto získaných obrazů je pak možné zhodnotit postižení především větších cév.

A konečně doktor může udělat biopsii poškozené cévy. Jde o chirurgický zákrok, při kterém se odebere kousek tkáně cévy, které se poté může dále mikroskopicky či imunohistochemicky vyšetřovat v laboratoři.

Léčba

Vzhledem k velkému množství typu vaskulitid je jasné, že léčba nebude pro všechny stejná. Léčbu volí lékař podle příčiny vzniku onemocnění, v některých šťastnějších případech dokonce ani léčba není nutná a onemocnění se samo upraví s časem.

Nicméně, ve většině případů léky nutné jsou, a to léky ze dvou skupin. První jsou umělé kortikosteroidy, které se využívají pro svůj vynikající protizánětlivý účinek. Používá se především prednison nebo metylprednisolon. Problémem užívání kortikoidů je ale velké množství jejich nežádoucích účinků, jako je zvýšení hmotnost, žaludeční problémy, hypertenze a poškození srdce, odvápňování kostí, diabetes, změny na kůži (vznik pajizévek- strií a celkové ztenčení kůže). Po jejich vysazení také často dochází k výraznému opětovnému zhoršení léčené nemoci (takzvaný rebound fenomén). Z toho důvodu se přistupuje k podávání nejprve vyšších dávek k zvládnutí nejhorší fáze nemoci a pak snížení na co možná nejnižší dávky.

Těžší formy vaskulitid si mohou vyžádat léčbu léky ovlivňujícími přímo imunitní systém. Sem řadíme imunosupresiva jako je cyklofosfamid či azatioprin, které ničí buňky imunitního systému.

Co pro sebe mohu udělat

Důležité je hlavně přijít k lékaři včas a nečekat, až se problémy rozvinou silněji. Při včasném zachycení poškození je prognóza velice dobrá, proto se vyplatí s návštěvou lékaře neotálet. V průběhu léčby se mohou objevit nepříjemné vedlejší účinky léčiv, které ale samozřejmě jinak zdravý organismus lépe snáší. Proto je třeba, aby pacient dodržoval zásady zdravého životního stylu, kvalitně se stravoval (hodně ovoce, zeleniny, ryb, celozrnných potravin, naopak se vyhýbal alkoholu, soli a cukru) a několikrát týdně cvičil.

Komplikace

Komplikace a jejich charakter se odvíjejí od toho, v jakém místě na těle došlo k rozvinutí vaskulitidy. Obecně lze ale říci že existují dvě základní komplikace, a to je poškození vnitřních orgánů z důvodu nedostatečného přístupu kyslíku a živin poškozenými artériemi či nedostatečným odvodem krve poškozenými žilami.

Druhou a bohužel velice častou komplikací jsou opakující se ataky vaskulitid i přes úspěšné doléčení prvního onemocnění. Často pouze stačí zopakovat léčbu a pacient je opět vyléčen, ale někdy se bohužel nezdaří vaskulitidu vyléčit nikdy a pacient musí celý život brát léky a být sledován u svého lékaře.

Další názvy: záněty žil,, záněty cév, záněty tepen

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.

Zkušenosti uživatelů s vaskulitidami a arteritidami

Máte zkušenost s vaskulitidami a arteritidami?

Bolesti při vaskulitidě Miríčka (24.02.12)

Dobrý den,

jmenuji se Mirka, je mi necelých 27 let a mám pozitivní vaskulitidu. Do dnes jsem toto slovo neslyšla, natož věděla, co to vlastně znamená. Začalo to v létě, kdy jsem poprvé zyžila velice nepříjemnou bolest kloubů po celém těle, kromě kyčlí a páteře. Něvěděla jsem, co to je, sváděla jsem to na únavu, tak jsem to nechala být, že uvidíme později, zda to poleví či ne, ostatně jako to dělám s každým zdravotním problémem. A to z důvodu, že když mě něco trápilo, nikdy mi nikdo nic nenašel, pokud mi teda moje praktická lékařka napsala po poprošení nějaké doporučení k odborníkovi. To si potom člověk připadá jako totální hypochondr, tak už raději k lékaři nejdu, ono to přeci musí odejít stejně, jako to přišlo.

A taky že ano, po 14-ti denním trápení bolesti hlavně kolen, kdy byl člověk rád, že vyšel schody, to opravu přešlo. Takže super, byla to opravdu asi jen ta únava, řekla jsem si. Od září do prosince jsem byla v naprostém pořádku, nic mě netrápilo, ani nebolelo. Nastal nový rok a mě opět nastaly stejná bolest jako v srpnu, ale tentokrát ještě horší. Bolely mě všechny klouby prstech, jak na nohou, tak na rukách, kolena jsem nebyla shocpná zvednout, stejně jako ramena a taková banalita jako ráno vstát z postele, obléct si ponožky, zapnout si knoflík u kalhot, vyčistit si zuby, prostě vše, co děláte v normálním životě. Vstáváte s brekem, oteklými prsty na rukách a víte, že vás to bude bolet celý den, kdykoliv a při jakékoliv činnosti.

Jedno ráno jsem už opravdu nevstala z postele, každý večer teploty, ale do práce se musí, nemocenská mě neuživí. Dojela jsem do práce, tradiční ranní cigareta a v tom jsem si říkala, že není přeci možné, abych ve svých letech lezla z postele jako 80-ti letý stařeček. Zavítala jsem tedy své lékařce, která mě poslala na druhý den na krev. Měla jsem výsledky z krve takové, že jsem měla docela dobré výsledky, až na vysokou sedimentaci, jak mi uvedla sestra do telefonu. A jestli chci, ať si přijedu pro doporučení na revmatologii. Dojela jsem si pro zmiňované doporučení, zavolala jsem si k lékařce, která byla npsána na popíře a ta mě objednala na 7.3. Takže čekání v bolestech celé tři měsíce bez pomoci.

Když mě viděla po měsíci tchyně, vzpoměla si na vzdálenou příbuznou lékařku, která mi zajistila protekčně vyšetření na jiné revmatologii, za dva dny jsem měla přijet a dnes mi oznámila vaskulitidu, počínající revma a špatné ledviny, nejspíš následkem zánětem cév (vaskulitidy).

Hlavně musím přestat kouřit, což pro mě, s žádnou vůlí, nebude jednoduché, ale zdraví je přednější a nesmím otěhotnět než se vyléčím.

Léčba

Bolest kloubů na prstech jak ruce, tak nohy, oteklé prsty na rukách, bolest v zápěstí, ramenního kloubu, kotníky, po deší době trvání bolesti se přidala bolest celých chodidel, každý večer zvýšená teplota (37,5°C), únava.

Co mi pomohlo

Zatím kortikoidy proti bolesti, než budou výsledky z dalších vyšetření.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.