Onemocnění lymfatického systému

Lymfatický systém slouží jednak ke sběru tkáňového moku z mezibuněčných prostor a jeho transportu zpět do cévního řečiště a jednak k vyzrávání některých bílých krvinek a kontrole vnitřního prostředí, kdy hlídá, zda nedošlo k narušení organismu cizorodými látkami. Pokud taková situace nastane, dochází v lymfatickém systému k vyzrávání bílých krvinek, zaměřených proti danému narušiteli.

Lymfatický systém se skládá z lymfatických cév, lymfatických uzlin a lymfatických orgánů. K orgánům patří především slezina a brzlík a dále částečně játra.

Lymfatické uzliny jsou uloženy po celém těle a tvoří vzájemně propojenou síť.

Při postižení lymfatických cév, kdy dojde k jejich ucpání nebo přerušení (záněty, poranění, operace) vzniká porucha odtoku lymfy z místa, odkud tato céva tkáňový mok odváděla. Následkem toho dochází ke vzniku lymfedému.

Záněty uzlin

Lymfatické uzliny bývají téměř pravidelně postiženy zánětem při infekčních onemocněních, kdy vzniká tzv. lymfadenitida. Je to z toho důvodu, že uzliny v těle slouží vlastně jako strážci, kteří hlídají, aby se do těla nedostalo nic škodlivého. Při infekcích se do uzlin dostává buď přímo vyvolavatel zánětu, nebo jeho části. V uzlině je pak tento materiál zpracován a je dán povel k vytvoření dostatečného množství protilátek, určených přímo proti danému vyvolavateli. Tato reakce je bouřlivá a je doprovázena zvětšením uzliny, její zvýšenou teplotou a prokrvením. Následkem toho si při různých infekčních nemocech můžeme na těle hmatat zvětšené, většinou bolestivé a zarudnuté uzliny.

Pokud nedojde v uzlině k likvidaci vyvolavatele, snaží se ho uzlina aspoň ohraničit a zabránit tak jeho množení a šíření. V případě některých onemocnění dochází k tomu, že uzliny reagují pouze tímto mechanismem, protože tělo není schopno se proti němu jinak účinně bránit. Tento proces, který se neděje pouze v lymfatických uzlinách, ale i na jiných místech v těle, kde došlo k postižení tímto patogenem, je typický pro tzv. granulomatozní choroby (tuberkulóza, lepra aj.).

Onkologická onemocnění

Vážná jsou onkologická onemocnění postihující lymfatické uzliny. Jedná se o tzv. lymfomy, což jsou nádory, vycházející z B nebo T lymfocytů, tedy buněk, dozrávajících v lymfatických uzlinách.

Lymfomy

Lymfomy se dělí na B lymfomy (Hodgkinské a nonHodgkinské) a na T lymfomy, dle populace buňek, ze které vycházejí.

Tato onemocnění o sobě bohužel často dávají vědět až v pokročilých stádiích. I přes tento nepříznivý fakt však většina lymfomů reaguje příznivě na léčbu a je tedy naděje na vyléčení.